Astrohoroskop na květen 2018

 

Aktuální pohyby a vliv planet v květnu 2018 na jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje Býkem od 20/04/2018 až do 21/05/2018, kdy se přesune do znamení Blížence. Černá Luna se pohybuje přes karmické Pluto. Můžeme očekávat obrovské generační změny.

Květnové novoluní proběhne 15/05/2018 ve znamení Býka.
Toto novoluní je důležité pro osoby narozené ve znamení Býka. V době novoluní vstupuje Uran po sedmi letech do Býka a přináší všem životní zvraty. Merkur přebíhá přes Uran. Přijde důležitá zásadní informace, která nám změní život. Novoluní nám přináší touhu zabezpečení a zajištění financemi a majetkem.

Úplněk ve Střelci nastane 29/05//2018
Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení Střelce. Vliv úplňku pocítíme v oblasti vzdělávání, ciziny a zahraničí.  Měli bychom ukončit veškeré úřední záležitosti.

Mars, planeta aktivityse pohybuje ve znamení Kozoroha. V polovině května se přesune do Vodnáře, kde se bude pohybovat tam a zpět až do podzimu 2018. 

Jupiter má zpětný chod až do 10/07/2018. 123 dní bude ve zpětné fázi ve Štíru přinášet situace, které povedou k lásce a zlepšení financí. Ovšem nejprve musí vyčistit situace, které brzdí náš posun kupředu.

Planetka Ceres se stéle pohybuje znamením Lva. Lvi dostávají zabrat, a to až do 7/2018. Ceres se bude dlouhodobě pohybovat tam a zpět. Lvíčky čeká perné období, během kterého budou muset podat maximální výkony, díky nimž se posunou vpřed.

 

BERAN

Novoluní proběhne 15/05/2018Novoluní přináší do života Beranů peníze a zvýšení prestiže. Uvědomí si svou vlastní hodnotu. Mohou zvýšit cenu svých služeb, nebo dostanou přidáno. Otevírá se jim cesta k lepším příjmům.

Úplněk ve Střelci nastane 29/05//2018. Tento úplněk přinese uzavření úřední záležitosti. Vnese jasno do oblasti vzdělávání. Dořeší určitou situaci se zahraničím, může se jednat o cestu do ciziny.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Berani by měli chodit do společnosti, mezi lidi. Je důležité využít konexe a známosti pro své projekty. Přijde jim do života důležitá osoba pro budoucnost. Díky druhým lidem si mohou splnit své sny.

 

BÝK

Novoluní proběhne 15/05/2018. Nejdůležitější novoluní roku 2018 Býkům otevírá novou cestu. Zrealizují své projekty. Přichází období, které nasměruje Býky v jejich životě. Přijde důležitá zpráva, která přinese životní změnu.

Úplněk ve Střelci nastane 29/05//2018  Úplněk ukončí vše související s penězi a majetkem, které Býci sdílí s další osobou, společníkem, bankou nebo jinou institucí.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Při přechodu planety Mars přes Vodnáře se bude aktivovat vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění práce a možný postup v kariéře. Býci budou naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Zvýší se jejich prestiž. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba provádění veškerých reorganizací kolem práce.

 

 

BLÍŽENCI

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní přináší období roční rekapitulace, co se povedlo, jakou cestou se ubírat a co ukončit. Blíženci se dozví nějaké tajemství, dozví se něco o své osobě, něco, co jim usnadní rozhodování. Venuše se pohybuje v Blížencích. Díky Venuši budou nepřehlédnutelní. Všude budou vidět a slyšet.

Úplněk ve Střelci nastane 29/05//2018. Úplněk uzavře veškeré vztahové záležitosti. Přinese ukončení dohod a smluv. Nastolení nových pravidel. Blížence čeká psaní, mluvení, telefonování a podepisování dokumentů.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. V tuto dobu se Mars, planeta aktivity, pohybuje a aktivuje témata související s duchovním rozvojem, rozšiřováním vědomostí, zahraničím, soudy. Těmto tématům se budou několik měsíců věnovat. Aktivita v souvislosti s cizinou, cesty do zahraničí, rozšiřování obzorů formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení, ale také úřady. V průběhu tohoto období přichází duchovní rozkvět. Touha se rozvíjet po duchovní stránce.

 

RAK

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní otevírá Rakům novou společnost, společenství, novou skupinu lidí, kde budou působit. Mohou si splnit své sny. Dostanou zajímavou zprávu, která přinese nečekaná rozhodnutí. V druhé polovině měsíce přechází Venuše do znamení Raka. Díky Venuši budou nepřehlédnutelní. Všude budou vidět a slyšet.

Úplněk ve Střelci nastane 29/05//2018. Úplněk uzavře určitou spolupráci. Raci by měli dokončit práci, kterou slíbili. Mohou očekávat změnu spolupracovníků, něco bude jinak. Kolem úplňku je nutné hlídat si své zdraví a nepřepínat síly. Také se mohou starat a pečovat o jinou osobu.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. V tomto dlouhém období probíhá aktivní transformace, proměna duše. Mars svým postavením otevírá aktivitu v tématech finančních, sexu, okultismu a napojení na smrt či ostatní duchovní směry. Raci řeší majetkové záležitosti, které sdílí společně s další osobou či institucí, ale také aktivita kolem úřadů nebo úředních záležitostí spojených s financemi. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, ale i možné dluhy.  Období, ve kterém se aktivně věnujete financím z cizích zdrojů. Ideální pro jakékoli investice, nákup nebo prodej. Aktivita Marta odemyká sex a vše co se sexuality týká.

 

 

LEV

Novoluní proběhne 15/05/2018. Lvi se dozví překvapující zprávu týkající se práce a pracovních aktivit. Novoluní otevírá dveře ke kariernímu posunu. Lvům přinese novou práci nebo aktivitu.

Úplněk ve Střelci nastane 29/05//2018. Úplněk uzavře téma dětí, plodů a výtvorů. Ukončí situace, které řešili v souvislosti  s potomky. Čeká je mnoho komunikace, hovoření, psaní a telefonování. Květen je pro Lvy velmi silný měsíc.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. V tomto dlouhém období se řeší vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Dohodnout nové podmínky v pracovní oblasti, podepisování nových smluv.

 

 

PANNA

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní otevírá novou cestu k rozšiřování vědomostí. Kurzy, školení, učit a vzdělávat. Přichází zlepšení řešení s úředními záležitostmi. Panny se dozví překvapující zprávu. Cizina a zahraničí, cesty a cestování, to jsou témata tohoto novoluní.

Úplněk ve Střelci nastane 29/05//2018. Úplněk vnese jasno do oblasti bydlení a pracovního zázemí. Ukončí se řešení rodinných záležitostí. Pozor na zdravotní stránku. Panny může překvapit zdravotní potíž.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Mars přináší mnoho práce pro druhé. Zvýšená aktivita nastane kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jsme slíbili vykonat. Panny by se měly věnovat tématu zdraví a zdravé výživy. Pocítí chuť aktivněji organizovat nebo se zasadit o změny v práci.  Budou hledat ty nejlepší cesty pro zvládnutí pracovních povinností.

 

VÁHA

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní přináší překvapující zprávu z oblasti peněz, které sdílí s další osobou, bankou nebo jinou institucí. Pokud Váhy řešily hypotéku nebo půjčku, prodej nemovitosti, dědictví, přichází možnost získat peníze. Sexualita a vše, co s ní souvisí, je další téma tohoto novoluní. Nový sexuální partner, početí potomka nebo narození potomka. Zlepšení pracovních podmínek, zkrášlení kanceláře.

Úplněk  nastane 29/05//2018. Úplněk uzavře úřední záležitost. Vnese jasno do záležitosti a dopravním prostředkem. Pokud řeší sourozence, úplněk ukončí řešení. Váhám přinese úplněk dokončení v oblasti vzdělání.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Mars zde aktivuje na delší dobu téma dětí, partnerů a tvorby.  Díky jeho vlivu májí chuť něco aktivně vytvářet, prezentovat, vrhnout se do společnosti či milostných dobrodružství, do tvorby nebo plození. Pod vlivem Marta vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem kreativity, dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, ale i cest, cestování, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory.  Období vhodné na lásky. V této době dochází k seznámení s důležitou osobou.  Může přijít nový společník. Dobré období na seznamování se s důležitými lidmi. Pracovně se bude dařit. Nyní jsou zaktivovány vztahy partnerské i pracovní.

 

ŠTÍR  

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní přináší nové vztahy pracovní i partnerské. Štíři se dozví překvapující zprávu, která je nasměruje v životě. Nové smlouvy a dohody. Mohou očekávat neočekávané. Nezadaným přináší novoluní partnera.

Úplněk nastane 29/05//2018. Úplněk uzavře téma peněz a majetku. Do úplňku by měli dořešit veškeré finanční závazky. Vnese jasno do finanční oblasti.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Tento tranzit bude tlačit do aktivity související se soukromím. Čeká je řešení kolem žen rodu (např. matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena na budování domova a pracovního zázemí. Pocítí chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budou řešit vše pro zvýšení životní stability, situace související s bydlením a obydlím.  Pocítí touhu udělat něco pozitivního pro zdraví.

 

 

STŘELEC

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní otevírá možnosti k nové spolupráci, spolupracovníkům a přináší mnoho práce, díky níž se Střelci posunou finančně, polepší si. Ovšem pozor na Černou Lunu, které zatím finančně nepřeje. Přesto musí učinit zásadní životní rozhodnutí. Střelci dostanou překvapující zprávu, která urychlí jejich rozhodnutí.

Úplněk ve Střelci nastane 29/05//2018. Nejdůležitější úplněk roku 2018 ukončí a vnese jasno do všech dohod, smluv a ujednání. Střelci budou podepisovat, hovořit a telefonovat další 14 dní, a to vše pod vlivem úplňku. Otevře se cesta, kudy se ubírat. Přichází zlepšení psychiky a zdraví.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Mars působí na oblast komunikace, cestování, přesunů a cest. Období je výborné na návštěvy u přátel. Zvýšená aktivita se týká také úřadů a úředních záležitostí. Mars zvyšuje aktivitu v komunikaci, mluveném nebo psaném slově. Střelci budou pociťovat zvýšenou chuť komunikovat, sdělovat své názory a projevovat se. Mohou publikovat, přednášet nebo vést úspěšné obchodní jednání. Cestovat zejména za vzděláním či zvýšená aktivita související s pracovní cestou.

 

 

KOZOROH

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní přináší novou cestu do oblasti partnerství a potomků. Kdo hledá pracovního nebo životního partnera, může jej nalézt. Kdo touží po dítěti, má otevřenou cestu. Kozorozi budou plodit, tvořit a vytvářet. Kozorozi dostanou překvapující zprávu, mohou očekávat neočekávané v souvislosti s dětmi a partnery.

Úplněk  nastane 29/05//2018. Úplněk přináší období, kdy řešíme zdraví a péči o druhou osobu. Psychika může být podrážděna. Mnoho práce a povinností, které je nutné zvládnout. Kozorozi se připravují na svůj úplněk, který proběhne v červnu a vnese jasno do oblasti vztahů a dohod.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu.  Mars působí v oblasti peněz, majetku a hodnot.  V této době mohou očekávat, že se ve zvýšené míře budou věnovat financím, ale také hodnotě sami k sobě. Kozorozi si začnou uvědomovat svou vlastní hodnotu. V tomto neobvykle dlouhém období se zabýváme svými penězi nebo majetkem. Můžeme výhodně prodat nebo koupit. Finance jsou zaktivované a jelikož jsou oběživo, tak budou v této době obíhat. Peníze přijímáme i odevzdáváme.

 

 

VODNÁŘ

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní otevírá cestu k bydlení, zabezpečení rodiny a upevnění pracovních pozic. Vodnáři dostanou překvapující zprávu, mohou očekávat neočekávané. Čeká je hovoření, psaní a telefonování.

Úplněk  nastane 29/05//2018. Úplněk ukončí působení v určité společnosti, společenství osob. Vnese jasno mezi přátelé a osoby blízké. Úplněk uzavře jednu životní kapitolu a otevře zcela novou. Pozor na nějaká tajemství a pomluvy. Vodnáři učiní důležitá rozhodnutí v souvislosti se společenstvím, ve kterém působí.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Působení Marta ve vlastním znamení aktivuje a dodá mnoho energie, díky které se zaměří Vodnáři sami na sebe, na své sebeprosazení. Nebudou vědět, kam dřív skočit. Práce a zase práce. Mars je nenechá odpočinout. Očekávejte, že se budete zabývat více sami sebou. Veškeré situace se budou točit kolem vaší osoby. Přichází zlepšení kondice a zdravotního stavu. Energie je v akci, mohou se cítit silnější, schopnější a odhodlanější. Zvládnou překonávat různé překážky spojené s egem. Tyto energii je nutné použít tím správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií.

 Úplněk nastane 30/04/2018. Úplněk ukončí pracovní a karierní oblast. Vodnáři uzavřou pracovní aktivitu. Do úplňku by měli dokončit všechny pracovní závazky.  Na pracovní kariérou bdí Jupiter, planeta štěstí. Proto je nutné ukončit nevyhovující práci, aby mohl přijít do podzimu životní posun v pracovní rovině. Jupiter s Lunou přinese karierní úspěch.

RYBY

Novoluní proběhne 15/05/2018. Novoluní přináší možnost učit se a vzdělávat. Zlepšení vyřizování úředních záležitostí. Ryby si mohou pořídit nový dopravní prostředek. Čeká je cestování, zejména za vzděláváním. Dostanou neočekávanou zprávu, která bude překvapující.

Úplněk nastane 29/05//2018. Úplněk ukončí situace spojené s domovem a pracovním zázemím. Vnese jasno do oblasti zdraví. Uzavře se něco v rodině. Ryby budou hovořit, psát a podepisovat na téma bydlení, ženy v rodině a upevnění pracovních aktivit.

Mars se přesune v polovině května do Vodnáře, kde bude působit až do podzimu. Mars, planeta aktivity, se pohybuje tématem odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost.  Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti. Tajní nepřátelé a pomluvy jsou v akci. Ryby se dozví tajemství, ale také může vyjít na světlo nějaká tajnost, která měla být skryta.

 

Zdroj: Intuitivní astroložka Daniela Hannah, telefon: 736 20 15 87  www.astrokarty.cz

 

 

Vaše komentáře

Reklama