Životní číslo a planety

Pro ty, kteří nevědí, mám jednoduchý návod.

Stačí znát své datum narození, což asi nebude dělat problém nikomu.
Rozbor, který vám nabízím je rozborem pythagorejským. Ještě existuje rozbor kabalistický.

Životní číslo

Pro příklad použiji třeba své, protože s vlastními osobními údaji asi problém nebude:

Celé datum 26.8.1962 sčítám, dokud to jde – 2+6+8+1+9+6+2 = 34 a ještě 3+4 = 7

Jsem sedmička 🙂

Lidé jsou v numerologii, která je vlastně součástí obecné magie a tím i astrologie, podobní planetám a jejich povaze.

Kabala umí vypočítat i charakterové číslo podle jména a také úplně rozpitvat celé datum na části a člověka vlastně rozebrat na atomy.

Životní číslo je tedy jednociferným numerickým součtem data narození.

Význam životních čísel

Samozřejmě je úplně nejlepší celý nativní horoskop, plus životní číslo, plus číslo jména, plus ještě další čísla. Věřte, že od doby zhruba 4000 let před Kristem se lidstvo v těchto otázkách hodně zdokonalilo.

Pokud ale nechceme člověka úplně pitvat a jen si udělat například obrázek někoho, koho jsme právě potkali, našeho šéfa a podobně, stačí i tohle.

Jedničce vládne Slunce.

Lidé s tímto životním číslem bývají silní, velkorysí a mají obrovský potenciál, který se snaží využít. Jsou hřejiví a vitální. Často nepřemýšlí, jestli mají dostatek prostředků na dosažení některých cílů. Jsou to ale optimisté a věří v úspěch. Často jej také dosahují. Jejich chybou bývá neschopnost se přizpůsobit a nemají rádi autority. Oni chtějí být autoritami. Vcelku jsou ale oblíbení. Jedničky také těžko dokáží šetřit. Chtějí si to užít. Nebezpečím a nepříjemnou komplikací je u některých jejich horoskop, který nakloněn špatným směrem umí udělat z jedničky nadutého všeuměla, který si nevidí na špičku nosu a nosí se jako pětka do záložny. Většinou jde ale o milé lidi s hřejivou energií. Inu, Slunce umí i pálit.

Klíčové slovo jedniček je radost.

 

Dvojkám vládne Luna.

Lidé narození pod Lunou jsou citliví, až přecitlivělí. Ve své empatii umí jít tak daleko, že mohou trpět s druhými. Současně mají sklon k depresím a stahování se do ústraní. Vlastně lze říci, že jejich přednost, tedy schopnost vcítit se, je i jejich velkým problémem. Iluzorní nahlížení na druhé a rozplývání se ve snech a citech se nemusí vždy sejít s realitou, což dvojky vyčerpává. Naproti tomu mají cit pro umění, hudbu. Nevadí jim pracovat v týmu. Raději vyčkají a pak reagují. Mají velikou potřebu domova a citů. Jejich „tvář“ bývá dvojí. Jejich změny nálad pověstné. Nebezpečím při špatné konstelaci je pak úplný odklon od reality, chorobná lhavost nebo dispozice k alkoholu a jiným prostředkům pro navození „iluzí“.

Klíčové slovo cit.

Trojky jsou pod vládou Jupitera.

Jsou to lidé, jejichž záběr jde hlavně do šířky. Mají zájem o vše a všechno by rádi poznali. Jejich znalosti bývají všeobecné, leč často jdou jen po povrchu. O všem vědí něco, ale o ničem všechno. Jsou dobrými společníky a baviči. Málo odpočívají. Mají pocit, že lze stihnout všechno, a protože to fakt nejde, bývají nedochvilní. Naproti tomu umí geniálně vysvětlovat a komunikovat, takže jim to většinou odpustíme. Vynikají silou prosadit se. Ctí svobodu, ale často jí málo dopřejí druhým. Věci berou s nadhledem. S trojkou se člověk zasměje, nenudí se, ale často na ni čeká. Trojky jsou dobrými podnikateli, protože slučují intelekt a rychlé rozhodování. Mají čich pro obchod. Trojky často mluví o štěstí.

 

Člověk čtyřka je člověk Uranu.

Je to takový zásadový, ambiciózní dříč. Může působit samolibě a chladně. Čtyřka je mentor a dobře počítá. Jsou to jedinci spolehliví, zarputilí a pečliví. Jejich chybou bývá neschopnost se uvolnit a být spontánní. Neustále kontrolují své chování a málokdy překročí zákon. Doma jsou upovídaní, pozorní, ale rádi určují pravidla. Čtyřky se velice často se ctí zhostí role veřejného činitele či správce nebo vůdce více osob. Najdeme zde starosty, ombudsmany i našeho současného prezidenta.
Klíčové slovo je povinnost.

Pětka je inteligentní Merkur.

Takový všudybýlek, který neposedí. Je výtečný pozorovatel, ale špatný posluchač. Například děti pětky mají rády krátké pohádky… často dořeknou větu za vás, protože už mají názor a nechce se jim čekat. Jejich myšlení je rychlé stejně jako pohyby. Nechybí jim šarm a mají smysl pro humor a různé uličnické vtípky. Milují nevyzkoušené věci. Jsou hovorní a vyhovuje jim práce v komunikaci s veřejností. Jestli někdo vymámí z jalové krávy tele, pak je to pětka. A pokud ne – kráva jí ho alespoň slíbí, pro jejich neuvěřitelnou přesvědčovací schopnost. Mají úžasnou vůli žít a velice rychle jim to myslí.
Klíčové slovo je poznání.

Lidé narození s životní šestkou jsou lidé Venuše.

A ta je planetou lásky, tělesných požitků, krásy a všeho, co lze nazvat smyslovým potěšením. Bytostně potřebují být milováni a milovat. Potřebují harmonii a do jisté míry také obdiv. Musí mít pocit, že jsou oblíbení. Milují umění, dokáží na sebe strhnout pozornost a vyzařují příjemnou atmosféru. Svou sebestředností bývají roztomilé, protože postrádají zahrocení a dojem samolibosti. Často hovoří o lásce a milují romantické filmy. Peníze pokládají za důležité, protože jejich smysl pro krásu podporuje krásné věci. A ty jsou často drahé. Oblékají se nápaditě, ale se vkusem. Milují jídlo, masáže a vybranou společnost, jíž bývají ozdobou.
Klíčové slovo je láska.

Tak jako je tajemný a snový Neptun, takové jsou i sedmičky.

Mají hluboký vhled do věcí. Vědy jako je astrologie,kabala,minulé životy mají jak já říkám přímo v popisu práce.Jejich nadáním je pronikat do věcí. Alkohol je pro tyto lidi metlou, stejně jako jiné prostředky pro navození změněného stavu vědomí. Mají vynikající fantazii, soucit a jsou intuitivní. Sedmičky bývají velmi otevřené,lidské a šťastné,všude tam ,kde mohou pomáha Sedmička velí fantazii, snům, vizím a nápadům. Její projev bude nenásilný a láskyplnný. Její nebezpečí může být slabá psychika.Pokud ale sedmička vlastní i vice nežli jednu osmičku, tak ví kde má svoji sílu a z žádného svého trůnu se sesadit nenechá.
Klíčové slovo je vize.

Osmička je mocenské a karmické číslo Saturna.

Tito lidé vynikají silou vůle a inteligencí. Neradi se podřizují druhým. Pokud tak osmička učiní, musí ona sama takového jedince pro něco obdivovat nebo jej uznat za hodného jejího zájmu. Osmičky kontrolují všechno a všechny, i sebe. Mají rychlé uvažování a brilantní úsudek. Jsou náročné. Jejich vztahy jsou komplikované. Druhého si potřebují vážit, obdivovat a ctít, aby ho byli schopné milovat. Pokud najdou takový protějšek, lze se na ně i spolehnout, dokud obdiv trvá. Lidé osmičky jsou sice rozenými vůdci, ale lze s nimi vyjít, pokud jim dáme prostor. Rádi pomáhají druhým, protože jsou přesvědčeni, že každý má právo na hezký život. Na své přátele nedají dopustit. Uznávají hodnoty. A to jak hmotné, tak i duchovní. Tito lidé jdou do maxima a málokdy cokoli vzdají. Jejich potenciál je snadno viditelný. Vždyť položte osmičku a jste v nekonečnu. Ostatní je často žádají o pomoc, protože zpravidla neventilují své problémy, a tak působí jako úspěšní, schopní a pevní lidé.
Klíčové slovo je vůle.

Mars devítek je planetou války.

Ne že by snad lidé s životní devítkou byli válečníci a dobyvatelé, ale jejich projev může na druhé působit agresivně. Mají vyvinutý intelekt a schopnosti, které cíleně využívají. Dokážou pro své záměry výtečně strhnout a někdy i využít ostatní. Devítka je člověk všestranně nadaný a expanzivní. Nadto je spravedlivý a ochotný pomoci. Potřebuje činnost, která se neopírá o pomoc druhých. Oni sami jsou přece těmi, kdo je tak často žádán. Bude-li takový člověk například učitel, bude to pedant, který ale pokud zhodnotí, že to má smysl, bude i zadarmo učit žáka, jehož talent okamžitě rozpozná. Děti devítky se umí dívat tak zkoumavě a přemoudřele, že rodič je někdy podvědomě nucen přehodnotit a překontrolovat obsah svých slov. Názor devítky je „vždy“ jediný správný a neradi jej opouštějí. Devítka je nejlepší stratég ze všech čísel. V Tarotu je devítka poustevník. To celkem hovoří samo za sebe. Mají sarkastický humor a jsou například osmičkami stejně dobře obdivovány, jako nenáviděny. Nesmí si totiž konkurovat.
Klíčové slovo devítky je proniknutí.

Autor: Eva Matulová

http://www.evamatulova.cz/

Vaše komentáře

Reklama