MRTVÍ LÉKAŘI NELŽOU

 dokonce i život vám, vaší rodině i známým. Dr. Joel Wallach byl v roce 1991 nominovaný na Nobelovu cenu za medicínu. Patří k vědecké a lékařské špičce. 

náhled obrázku

Všem, kteří jste se narodili nebo delší čas pobývali na farmě – na vesnici, musím říci, že jste lidé mého typu, řekli bychom – moje krevní skupina. Já se narodil a byl vychován na farmě.. Moji rodiče chovali dobytek na maso. Aby se na chovu dalo vydělat, bylo potřeba vyrábět si i vlastní krmivo. Za tímto účelem jsme pěstovali kukuřici a sojové boby. Jednou týdně přijíždělo na farmu speciální auto se zařízením, které mlelo kukuřici a boby. K tomu jsme potom přidávali odpovídající dávku vitamínů a minerálů, a pak jsme touto směsí krmili dobytek po dobu šesti měsíců, kdy jsme ho následně prodali na jatka. Stále jsem tehdy přemýšlel nad tím, proč dobytek, který je krmený výhradně přírodním krmivem, dostává doplňky výživy – vitamíny a minerály a lidé ne. Když jsem se na to zeptal svého otce, dostal jsem velmi vědeckou odpověď: „ Nekecej a jdi pracovat!“ 

Tato otázka mi však nedávala klid. Po skončení střední školy jsem šel na univerzitu, kde jsem absolvoval obor krmení zvířat. Na zemědělské škole jsem konečně našel odpověď na svou otázku. Zemědělci nemají dostatečné speciální zdravotní pojištění pro zvířata a na drahé léčení a operace nemají peníze. Používají proto neobvykle levný, jednoduchý a účinný zákrok. Jmenovitě – podávají zvířatům příslušné doplňky výživy. Dozvěděl jsem se, že podáváním vitamínů a minerálů předcházíme případným nemocem v chovech. 

Po skončení zemědělské školy jsem pracoval v Africe při léčení různých zvířat, současně také těch velkých, takových, jako jsou sloni, žirafy a nosorožci. Po dvou letech této práce jsem dostal telegram ze Sant Louis s otázkou, zda bych nechtěl pracovat jako veterinář v místní ZOO. Získali totiž od státu 4,5 milionů dolarů na speciální výzkumy na zvířatech, která zemřela přirozeným způsobem. Šlo o to, aby se zjistila skutečná příčina jejich smrti. Přijal jsem tuto práci a začal pracovat v různých ZOO v USA. Ve svých výzkumech jsem se měl zaměřit zvláště na zvířata, která byla citlivá na změny probíhající v životním prostředí. V padesátých letech jsme se teprve začínali učit o vlivu znečištěného prostředí na živé organizmy.V průběhu 12 let jsem vykonal více než 17 500 pitev na zvířatech 450 různých druhů a též jsem se zúčastnil pitev více než 3000 lidí, kteří před tím žili v okolí těchto zoologických zahrad, o které jsem se zajímal. Díky těmto výzkumům jsem udělal objev, že všechna zvířata a všichni lidé, kteří zemřeli přirozeným způsobem, zemřeli z důvodu nedostatku základních složek výživy, jako jsou vitamíny a minerály. I přesto, že na toto téma jsem napsal mnoho vědeckých pojednání, též knihu a též jsem referoval o tomto tématu na mnohých setkáních, nedokázal jsem vzbudit patřičný zájem a příslušné reakce v tomto směru. V padesátých letech se nikdo nevzrušoval otázkami výživy. 

Tehdy jsem pochopil, že bych se měl stát humánním lékařem, abych mohl vědomosti získané při léčení zvířat využít na správné léčení lidí. Absolvoval jsem tedy studium medicíny a začal jsem pracovat jako lékař. Pracoval jsem v této oblasti více než 12 let. Dnes vám chci povědět, jakým způsobem jsem použil správné stravování na léčbu pacientů a zvláště na předcházení chorobám. Pokud si z toho, co vyslechnete, odnesete jen 10 % , tak vám to ušetří mnoho problémů, bolesti a peněz, které se vážou na choroby a jejich léčení. Budete moci využívat životní potenciál dlouhá léta a budete se těšit z dobrého zdraví a kondice. 

Genetický potenciál života člověka obnáší totiž od 120 do 140 let. V současnosti žije 5 skupin obyvatel, u nichž věkový průměr dosahuje těchto 120 až 140 let. Jednou z takovýchto skupin jsou národy Tibetu a západní Číny. Jiní žijí v Pákistáně, Gruzii, a Adzerbajdžáně. V r. 1973 věnoval National Geographic celé jedno číslo dlouhověkým. Je jich kolem 35, z toho 12 v Adzerbajdžánu. Bydlí tam kromě jiných i žena, která má 136 let. Na fotografii sedí s velkým kubánským doutníkem a pohárem vodky a okolo ní tančí děti, kterým je od 110 do 120 roků. Tato žena neleží v útulku pro staré lidi, nemusí platit o péči o sebe, je plná energie a radosti. Jiná fotka představuje Arménce, který sbírá na poli tabák. Měl tehdy 167 roků a byl v té době nejstarším člověkem na světě. V jižním Peru u jezera Titicaca žije indiánský kmen stejného názvu. Jejich průměrný věk je od 120 do 140 let. V květnu 1995 byla nejstarší osobou USA Margaret Smith, která zemřela ve věku 115 let. Ukázalo se, že příčinou její smrti bylo špatné stravování se, neboť v potravě chyběly potřebné složky výživy, zejména však vápník. To vedlo k oslabení kostí a v důsledku toho ke zlomení nohy. Kromě toho se k jejímu stavu připojily další choroby. Dcera mrtvé řekla, že matka před smrtí měla chorobnou chuť na jídlo, tak jako mívají těhotné ženy. 

Jeden člověk v Nigérii se dožil 126 let. Jeho žena říkala, že v tomto věku měl ještě všechny své vlastní zuby. Jiný člověk v Sýrii zemřel ve věku 136 let. Také se dostal do Guinessovy knihy rekordů, ale ne z důvodů dlouhověkosti, ale proto, že když mu bylo přes 50 let opět se oženil a zplodil potom ještě 9 dětí. 

V listopadu 1993 vyšla na povrch skupina lidí, která žila dva roky pod zemí, ve vhodně připravených zdravotních podmínkách, s dostatkem kyslíku, světla a potravy. Tři manželské páry, které se zúčastnily experimentu, byly následně podrobeny všem možným vyšetřením na univerzitě v Kalifornii. Vyšetření ukázala, že kdyby se nadále stravovali stejným způsobem a pobývali v tak zdravém prostředí, mohli by se dožít 160 let. V současné době je průměrný věk Američanů 75,5 roku. (Poznámka průměrný věk Čechů je 67 let.) Z toho se dá vyvodit jednoduchý závěr. Pokud chce někdo žít v průměru o 20 let déle, ať se vyhne studiu medicíny a lékařské profesi. 

Pokud se chce dožít 120 až 140 let, jsou jen dvě základní věci, které musíte udělat: 

Za prvé chránit se před nehodou, nadměrným pitím a kouřením, před ruskou ruletou a před lékaři. Ano, do této velké skupiny nebezpečných věcí zařazuji též návštěvy lékařů. Toto nesmírně silné tvrzení chci podepřít zprávou skupiny lidí z ledna 1993, roku, ve kterém byly zveřejněny výsledky speciálních výzkumů, prováděných po dobu tří let v amerických nemocnicích o příčinách úmrtí pacientů. Dovolím si zacitovat část této zprávy. 300 000 lidí bylo každý rok zavražděno v amerických nemocnicích z důvodů špatně vykonávané práce lékařů. Zpráva netvrdí, že úmrtí byla věcí náhody, že někdo se někde převrátil, zadusil a podobně. Netvrdí, že úmrtí byla důsledkem zanedbání bezpečnosti, udává jednoznačně – bylo zavražděno. Pokud oni používají slovo zavražděno, tak to chápu doslovně. Jsou v tom například ty případy, kdy si lékař popletl zařízení, určil nesprávnou dávku léků, podal nesprávný lék, případně určil špatnou diagnózu. Když bychom to porovnali s počtem lidí, kteří zemřeli v období vietnamské války, kde se střílelo, bombardovalo a používal se napalm, bude tento počet zarážet tím více. Za dobu deseti let války ve Vietnamu zahynulo 56 000 lidí, takže ročně zemřelo v průměru 5 600 lidí. A tehdy tisíce lidí demonstrovaly proti válce. Dnes je 300 000 lidí ročně zavražděno, jak uvádí zpráva a přijímáme to jako normální. Nikdo proti tomu neprotestuje. Nikdo neorganizuje demonstrace, nikdo nevykřikuje hesla, nikdo nenosí transparenty s nápisem „Bože ochraňuj nás před lékaři a současnou medicínou“. 

Za druhé je pro zdraví a dlouhověkost potřeba vykonávat pozitivní věci. Počítám mezi ně zvláště užívání doplňků výživy – vitamíny a minerály.

Náš organizmus potřebuje denně 90 výživových složek, které by měl získat z každodenní stravy. V té by se mělo nacházet 60 minerálů, 16 vitamínů, 12 základních aminokyselin a tři základní tuky. (Kyselina gama-linolenová z řady omega 6, kyselina eikosapentaenová a dekosahexaenová z řady omega 3. Pozn. překladatele) Delší nedostatek některé z těchto složek může vést k různým typů onemocnění. Ne všechny z těchto složek jsou dodávány stravou v optimálních množstvích. V době, kdy jsem studoval a později v období mých výzkumů jsem se ptal lidí, zda užívají nějaké vitamíny. Mnoho tázaných odpovídalo, že jen vitamín C. Jiné většinou neznali. Záležitostmi správného stravování se nezabývají lékaři, kteří jsou zaneprázdněni léčením chorob, způsobených často právě nedostatkem vitamínů a minerálů ve stravě. Denně se tím zaobírají reklamy v prostředcích masového přenosu informací , které nás často krmí obyčejným smetím anebo dokonce jedy. 

6. dubna se v měsíčníku TIME objevil článek „Síla vitamínů“. Byly v něm představeny nejnovější vědecké výzkumy, které ukazují silný vliv vitamínů v předcházení srdečních onemocnění, zhoubných nádorů a rychlému stárnutí. Je tam až šest stran zasvěcených tomuto tématu a na nich jen jedno prohlášení lékaře, kterého se autor textu zeptal, co si myslí o doplňování naší stravy vitamíny a minerály. Odpověď zněla : Dodatečné braní vitamínů a minerálů nedělá nic dobrého pro váš organizmus. Všechny potřebné složky můžete získat z normální stravy, takže pokud je budete přijímat dodatečně, budete mít jen dražší moč. Je toto prohlášení pravdivé? Musím vám říci, že po těch více než 20 000 pitvách, které jsem vykonal na tělesných pozůstatcích zvířat a lidí, jsem osobně , který rozhodnut vymočit půl dolaru nebo dolar denně, a přesto je to nejlevnější zdravotní pojištění jaké je si možno představit. Pokud nebudete investovat do svého zdraví a zdraví svých blízkých, budete muset zaplatit velké peníze na léčení sebe a své rodiny u takových lékařů, jako je ten výše citovaný. Budete splácet domy, mercedesy a dovolené svých lékařů a lidí z pojišťovny. 

Uvědomte si při tom, že z těchto peněz nepůjde ani cent na výzkum , ale všechny do soukromých kapes. Samozřejmě vlády téměř všech států vydávají velké peníze na výzkum v medicíně, ale ty jdou z rozpočtu, který je přece vytvářen z našich daní. Americká vláda vydává v současnosti kolem 3,5 miliardy dolarů na lékařský výzkum. Při této příležitosti chci, abyste si uvědomili, že kdybyste ta samá pojištění a zdravotnický systém používali pro zvířata, pak by hamburger stál 250 dolarů. Kdybychom však tuto záležitost obrátili, pak by měsíční pojištění pro pětičlennou rodinu stálo jen 10 dolarů. Díky systému zdravotního pojištění jsme udělali z velkého množství pojišťovacích agentů a lékařů velmi bohaté lidi. To je dluh, který by nám jednou měli splatit. 

Mnoho lékařů by mělo opět pozvat své pacienty a napravit to, co pokazili. V podstatě by měli pozvat všechny, které léčili na žaludeční vředy. Pravděpodobně všichni anebo téměř všichni lidé, včetně lékařů tvrdili, že hlavní příčinou vředových onemocnění je stres. Veterináři už před padesáti lety věděli, že vředy jsou vyvolávány bakterií, kterou specialisti velmi dobře znají. Rolníci nemají peníze na drahé léčení chovného dobytka a drahé operace, proto své statky chrání a léčí zcela jinak. A při tom o mnoho levněji a účinněji. Veterináři už dávno věděli, že žaludeční vředy se léčí zlomkovým množstvím minerálů, které se nazývají vidmo, s přídavkem patřičného antibiotika. Tento lék léčí vředy okamžitě. Léčení žaludečních vředů vepřů stojí díky tomu 5 USD a ne stovky nebo tisíce jako u lidí. V roce 1974 Americký institut zdraví oficiálně vyhlásil, že žaludeční vředy nejsou způsobeny stresem, ale bakterií, přesně tou samou, kterou už v dávné minulosti léčili u zvířat. Současně bylo uvedeno, že vředy u lidí mohou být léčeny tím samým lékem. Je možno se tedy vyléčit za 5 USD nebo podstoupit velmi drahou operaci. 

Jedna z chorob, která v současnosti způsobuje u lidí velký počet úmrtí je rakovina. Současně s účtem za léčení rakoviny by vám lékaři měli dávat kopii článku na téma nádory. V září 1993 National Cancer Institute řídil společně s Universitou v Harvardu výzkum v oblasti nádorů. Díky tomuto výzkumu byl nalezen způsob, jak se stravovat, aby se předešlo vzniku tohoto onemocnění. 

Dvojnásobný nositel Nobelovy ceny Carl Linus Pauling (1954 za chemii, 1962 za mír), tvrdí, že pokud chceme předejít vzniku rakoviny anebo ji léčit, musíme denně přijímat 10 g vitamínu C. Laureát Nobelovy ceny se dožil 93 let, těšíc se dobrému zdraví a výborné kondici. (Ještě když mu bylo 91 let přednášel na sympoziích, pracoval 14 hodin denně ve škole v San Francisku a na své farmě. Zemřel na následky pádu z koně.) Lékaři, kteří se kdysi vysmívali diagnoze nositele Nobelovy ceny, zemřeli už před 35 lety. Komu budete věřit? Těm, kteří zemřeli? Volba je na vás. 

Předmětem výzkumů NCI a Harvardské univerzity byly oblasti Číny, v nichž bylo zaznamenáno zvýšené onemocnění nádory. K výzkumu bylo přijato 29 000 lidí. Po dobu 5 let jim byly podávány vitamíny a minerály různého typu. Zkoumal se vliv těchto doplňků výživy na jejich zdraví. Těmto pacientům byly podávány jen dvakrát vyšší dávky, než jaké jsou dnes přijímány jako denní doporučené dávky pro člověka. Ve skupině, která používala vitamíny E,C a betakaroten se ze spárů rakoviny dostalo až 13 % lidí. Pokud šlo o typ rakoviny, který v této provincii způsoboval nejvyšší úmrtnost, rakovina žaludku, bylo zlepšení ještě vyšší, bylo to až 21 %. 21 % z těch, kteří měli zemřít, žili. Jsou to velmi dobré výsledky vzhledem k tomu, že v této oblasti se považuje za dobré zlepšení o 0,5 %.Myslím si, že každý lékař by měl poslat svému pacientovi kopii výsledků těchto výzkumů. 

Téměř každá druhá osoba ve věku nad 70 let je dnes nemocná Alzheimerovou chorobou. Veterináři a rolníci už od padesátých let věděli jak zvířata chránit před touto chorobou. Aby se předcházelo vzniku této choroby stačí jim podávat vitamín E. V srpnu 1992 vydala univerzita v San Diegu článek, ve kterém se kromě jiného píše o tom, že vitamín E snižuje ztráty paměti. Položme si díky tomu otázku: Neměli bychom se raději léčit u veterinářů? 

Lékaři,kteří přijímají pacienty s ledvinovými kameny jim v prvé řadě doporučují přestat pít mléko a konzumovat mléčné výrobky. Takže snižují dávku vápníku dodávanou do organizmu. Ve své hlouposti a naivitě si totiž myslí, že tyto ledvinové kameny se tvoří z ukládajícího se vápníku, který pochází z jídla. Pokud ve stravě chybí vápník a hořčík, náš organizmus si okamžitě čerpá tyto složky z kostí, které se stávají porézní. A když vzniká velká poptávka po vápníku, organizmus si ho začne ukládat v ledvinách. Už před tisíci roky se vědělo, že aby se zabránilo tvorbě ledvinných kamenů u zvířat, podávají se jim zvýšené dávky vápníku. Krávy a ovce při ledvinových kamenech jednoduše umírají. A my? My se svíjíme bolestí. 

Asi před pěti roky jsem se rozhodl, že začnu sbírat výsledky pitev tělesných pozůstatků těl lékařů a právníků. Pojďme se na to podívat. Průměrný věk lékaře je 57 let, zatímco u průměrného Američana je to 75,5 let. A právě ta skupina krátce žijících lidí nás učí, co smíme a co nesmíme. Současně vedle nás žijí lidé do 120 až do 140 let a my si jich nevšímáme a neptáme se jich na recept na dlouhověkost. Kdo by měl být pro nás autoritou? Krátce žijící lékař nebo člověk s věkem 140 let, který se těší dobrému zdraví a kondici? 

Mnoho onemocnění a poruch v chodu organizmu je způsobeno nedostatkem mědi. Například šedivění vlasů, vznik vrásek, visící kůže a rozšíření žil, které často končí smrtí. V mnohých případech se dají tyto problémy vyřešit plastickou operací, ale podstatně levnější a bezpečnější je užívat doplňky výživy obsahující měď. Stojí za to starat se o svoje srdce, jehož výměna stojí 750 000 dolarů. Pokud si ho nezabezpečíte, protože nebudete chtít mít „drahou moč“, může vás potkat příhoda stojící život. 

Rolníci dobře znají chorobnou žravost, protože se často u zvířat vyskytuje. Například krávy když dávají mléko, zbavují se velkého množství vápníku. V té době lížou zem, kameny a stěny chléva vybílené vápnem. Dobrý rolník ví, že se jim v této době musí podat větší množství minerálů, protože jak to neudělají, musí počítat se stavbou nového chlévu. U lidí vidíme tuto chorobu též dost často. Chorobná chuť na něco z důvodu nedostatku určitých látek v organizmu je patrná zvláště u těhotných žen. Dokáží se například probudit uprostřed noci a k údivu manžela ho poslat do nočního obchodu pro smetanovou zmrzlinu. Je to proto že jim chybí minerální látky, které jsou z jejich organizmu odčerpávány organizmem dítěte. 

Nejednou se dá vidět dítě, které jí zem nebo omítku ze stěny. Není psychicky nemocné, jen cítí nedostatek minerálů. Pokud u sebe uvidíte tzv. kvetení nehtů nebo skvrny na pokožce, pak jste dostali signál, že váš organizmus potřebuje zinek a selen. Nečekejte na srdeční záchvat, ale předepište si selenovou dodatečnou dávku. Po třech-čtyřech měsících skvrny zmizí a oddálíte od sebe hrozbu srdečního záchvatu. 

Příčinou zvýšené úrovně cukru v krvi je nedostatek vanadu a chrómu. Pokud se tento nedostatek zvyšuje stojíme tváří v tvář onemocnění cukrovkou. 

Znakem nedostatku cínu je plešatění. Prohlubování těchto nedostatků vede ke ztrátě sluchu. Prvními příznaky nedostatku zinku je ztráta citlivosti na vůně a chutě. 

Abychom mohli organizmu dodat potřebné složky, museli bychom jíst jídlo z patřičně ekologicky čistých plantáží a jíst ho ve velkých množstvích. Každý den bychom museli sníst několik kilogramů (okolo 5 kg) směsi 15 – 20 různých rostlin, ovoce, obilných produktů a bílkovin. V praxi je to přímo nemožné. Někdo si myslí, že když snědl balíček bramborových lupínků, sáček pražené kukuřice, tak že snědl zeleninu. Teoreticky je možné, abychom získávali všecky potřebné doplňky z každodenního jídla. V praxi je to však jinak. Pokud tvůj život má pro tebe takovou cenu jakou má můj pro mne, tak by ses měl přesvědčit, zda ze stravy získáváš vše, co je potřebné pro tvůj organizmus a pokud ne, musíš co nejdříve doplnit toto stravování doplňky výživy – minerály a vitamíny v tabletách. 

Garantuji vám, garantuji ! , že nebudete žít do 120 nebo do 140 let a zůstávat stále v dobré kondici, pokud nebudete jíst dodatečné doplňky výživy v potřebném množství a kvalitě. V současnosti máme tragickou situaci, pokud jde o minerály. Vitamíny jsou vytvářeny rostlinami, minerály bohužel ne. Ty jsou získávány rostlinami z půdy a z vody. Velmi často tam však nejsou. Půdy se stávají jalovými, protože byly roky vyčerpávané a jsou znečištěny olovem a jinými těžkými a radioaktivními kovy. V roce 1936 americký senát na druhém zasedání 74. kongresu vydal dokument číslo 264, který konstatuje, že půda v USA je velmi chudá a naprosto zbavena minerálů. A tato situace je bohužel po celém světě stejná,( Čechy nejsou výjimkou (poznámka překl.). Zlepšila se tato situace od roku 1936 ? Určitě ne, spíše naopak. V době umělého přihnojování dodáváme do půdy jen 3 základní složky: dusík, fosfor a draslík. To jsou složky potřebné pro růst rostlin, což je nesmírně důležité pro zemědělce, protože žádný zemědělec nevydělává na obsahu vitamínů a minerálů ve svých plodinách, ale na jejich hmotnosti. Při tom stačí pět, deset let na to, aby se půda při nedostatečném hnojení zbavila celkem všech minerálních složek, které se v ní nacházely. Pokud se z půdy vytahuje 60 složek a dodávají se jen tři, pak je tato bilance otřesná. Můžeš to porovnat se svým kontem v bance. Pouvažuj, co se stane, když z ní budeš vybírat více než ukládat. Musíme proto doplňovat naši stravu o vitamíny a minerály v jiné formě. Dříve byla strava založená jen na plodech země, která nebyla hnojena umělými hnojivy. Dělala to za lidi příroda. Lidé žili mezi velkými řekami a zavodňovali svá pole vodou, která přitékala z hor. Dávné národy se nemodlily jen o déšť, ale i o povodeň, protože díky ní byla půda obohacena o minerály. 

V další části Vás chci seznámit s tím, jakou devastaci způsobuje v organizmu nedostatek minerálů. 

Nedostatek vápníku může způsobit, nebo ovlivnit vznik až 140 chorob. Jednou z nich je revmatizmus. Revmatizmus je na 10. místě mezi chorobami, které v USA způsobují úmrtí. Ve velmi těžkých případech jsou pacientům měněny klouby. Tento zákrok stojí v USA kolem 35 000 dolarů. Lidé se bojí smrti, takže jsou ochotni platit obrovské sumy za léčení. A přece stačí dodat do organizmu jen dostatečné množství lehko vstřebatelného vápníku v tabletách v chelátové vazbě ve směsi s ostatními minerály. Zvířata netrpí revmatizmem. Proč? Protože farmář nemá 35 000 dolarů na to, aby zaplatil jednu operaci kolena krávy. Předpokládejme, že zemědělec pozve k nemocnému zvířeti specialistu nebo veterináře. Ten po vyšetření konstatuje revmatizmus a říká : Pokud chceš, tak já ti ho odoperuji za 120 tisíc dolarů. V tom okamžiku farmář vytáhne pušku a býka zastřelí. Ale ve skutečnosti farmář nedopustí, aby jeho zvířata onemocněla revmatizmem, protože jim každý den dává do krmiva vápník. To ho stojí jen pár centů, které je člověku líto vydat, aby si koupil vápník pro sebe. 

Současně též všechny bolesti zad jsou z 90 % způsobeny nedostatkem vápníku v organizmu. Lékaři v takovýchto situacích předepisují prostředky proti bolesti, které sice bolest ztiší, ale příčinu neléčí. Představte si situaci, že jsi ztratil vypouštěcí ventil na olejové vaně svého auta. V průběhu jízdy se všechen olej vylil a v autě se rozsvítí červené signalizační světlo. Protože světélko vás začíná v průběhu jízdy znervózňovat , odřízneš káblík , který přivádí k žárovce proud. Jak daleko tímto způsobem dojedeš? Nepřipomíná to situaci s tabletkami proti bolesti? 

Další nebezpečnou chorobou je vysoký krevní tlak. První věc, kterou ti lékař doporučí, je vyloučit používání soli ze stravy. A co dělají v takovýchto případech farmáři a lesníci, kteří chovají dobytek? Zavěsí hroudy kamenné soli u krmidel. Kdyby to farmář neudělal, tak by se veterináři nedoplatili. Z výzkumů u skupiny 5 000 lidí s vysokým tlakem, kterým na dobu 20 let byla ze stravy vyloučena sůl, se zjistilo, že v případě 99,7 % zkoumaných to nemělo vliv na změnu tlaku… 

Zdroj: Záznam ze setkání s Dr. Wallachem v r 1990 – z www sdružení Empatia

E-MAIL – dohledáno na http://www.etikoterapie.unas.cz

Rád bych vám představil článek Dr. Wallacha ze setkání, které bylo nazváno - „ Mrtví lékaři nelžou“. Čtěte pozorně, protože tyto informace mohou zachránit zdraví ,

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama