Smutná pravda o mamografii

 

Úpřímnost

růžové stužky a spousta dezinformací

pravda o rakovině prsu a mamografii

Překlad z časopisu

HEALTH REVIEW

(Zdravotnicka recenze)

winter/spring 2002/2003 (Zima/jaro 2002/2003)

 

V USA i Velké Británii je říjen známý jako BCAM – měsíc prevence rakoviny prsu – měsíc, kdy tisíce lidí nosí růžové stužky. Veškeré výtěžky z této akce jdou na výzkum léku proti této nemoci. Zpráva  Americké fakulty preventivního lékařství odhaduje, že v USA je ročně rakovina prsu diagnostikována u 185000 žen. Nejnovější webová stránka nemocnice Royal Marsden věnovaná tématice rakoviny prsu uvádí, že v roce 2002 bude ve Velké Británii tato nemoc diagnostikována u 28000 žen.

Tento článek říká pravdu o rakovině prsu, oproti konvenční moudrosti, která nám bude během tohoto měsíce vnucována. Odhaluje nedostatek skutečných informací poskytovaných ženám na toto téma a umožňuje odhalující náhled do jistých zájmů v zákulisí. A samozřejmě, dle tradice nakladatelství Credence, přináší nové úžasné zprávy! (pozn.překl.: Credence je nakladatelství, které vydalo knihy, jejichž úryvky se objevují v následujícím článku).

Interpretace statistik

Zatímco může být správné, že u185.000 žen v USA a 28.000 žen ve Velké Británii je ročně diagnostikováno nádorové onemocnění prsu, kolik z těchto diagnóz je vlastně správných?

A co je ještě důležitější – jak nebezpečná rakovina prsu vlastně je? Předtím než se zhluboka nadechneme nad tímto tématem, prosím, zamyslete se nad následujícími fakty.

Nedávná zpráva v novinách Sunday Times ve Velké Británii na téma rakoviny prsu uvedla následující:

“Přestože mamogram nalezne některé potenciální smrtelné rakovinné buňky , může také mnohokrát zaznamenat rakovinové nádory, které se nikdy nestanou symptomatickými během života pacientky, nebo ty které by mohly být léčeny stejně snadně , kdyby byly ponechány do doby , kdy si pacientka nahmatá bulku sama. A tak na každou ženu zachráněnou včasnou diagnózou připadají mnohé další, které jsou léčeny bolestivými a potenciálně nebezpečnými metodami, aby byl zničen nádor, který je jen málo nebo vůbec není nebezpečný – nádor se kterým mohly zemřít, ne kvůli němu.”

V jiném článku v novinách nazvaném “ Nebezpečí a nespolehlivost mamografie; lékařské vyšetření prsu je bezpečná, efektivní a praktická alternativa” autoři uvádí, že široce rozšířený a prakticky nenapadnutelný souhlas s mamografickým rentgenováním způsobil dramatický nárůstdiagnóz rakovinových nádorů na původním místě (ductal carcinoma – in – situ – dále jen DCIS ) ročně odhadovaných asi na 40.000 případů u občanů USA.

DCIS je většinou léčeno operativním odstraněním nádoru a ozařováním nebo dokonce amputací prsu a chemoterapií. Avšak autoři uvádějí, že zhruba 80% všech případů DCIS nádorů se nikdy nerozšíří, i kdyby se ponechaly neléčeny.”

Panika vytváří snadné obětiIrwin D. Bross byl dříve ředitel Bio-statistik v Roswell Park Memorial Institute v Buffalo, stát New York. Svou disertační práci věnoval tématu rakoviny prsu poté, co strávil určitý čas zkoumáním podstaty a výsledků této nemoci a poté, co objevil, že více než polovina diagnostikovaných rakovinou prsu měla nezhoubné (benigní) nádory které se nemohly rozšiřovat.

Říká :“Většina žen má nádor, který se pod mikroskopem jeví patologovi jako rakovina. Existuje ovšem naděje, že tento nádor nemá schopnost metastáze – tj. rozšířit se po celém těle – což je charakteristický znak opravdové rakoviny…..

Náš objev nebyl mezi lékaři velmi populární. Doktoři by nikdy ani nedovolili připustit vědeckou pravdu, protože v té době byla radikální amputace prsu běžnou léčbou. Přiznání pravdy by totiž mohlo vést ženy, které přišly o prso kvůli nesprávné diagnóze, k žalobám lékařů ze zanedbání péče. Není důvodu panikařit, když žena uslyší “rakovina”. Panika je dělá snadnými obětmi.Ženy, které se obávají rakoviny prsu, potřebují fakta a ne mýty, aby se mohly samy rozhodovat.”

Nesprávné pozitivní diagnózy: kéž by více žen vědělo!

Článek o špatných pozitivních diagnózách rakoviny prsu byl otištěn v žurnálu Národního institutu rakoviny. Obsahoval i následující odstavec:

“Kdyby více žen vědělo, jak běžné jsou nesprávné pozitivní výsledky, mohly by být méně nervózní a stresované, zatímco čekají na další diagnostické testy, což může někdy trvat mnoho týdnů. Je velmi důležité si uvědomit, že rozsáhlejší vzdělávací iniciativa zaměřená na roli stravy a životního stylu v prevenci rakoviny prsu by ženám umožnila lépe se ochránit, raději než se spoléhat na včasné odhalení nemoci”.

Nalezené anomálie v prsu budou samozřejmě brány v potaz kdykoliv se objeví. Avšak uvědomíme-li si kvalifikované informace, jako např. proč nádory prsu nejsou vždy nebezpečné, a nebudeme-li automaticky vyžadovat okamžitou léčbu ( navzdory nátlaku na ženy, aby udělaly pravý opak ), pak se snad sníží převeliké obavy a znepokojení týkající se tohoto tématu.

Rizika ozařování

Nyní se přesuneme k samotnému mamogramu. Pacienti mají jen velmi málo informací o jeho nebezpečí, jako například riziko ozařování spojené s touto metodou.

Tento zestručněný záznam nám přináší Dr. Joseph Mercola:“ Mamogram představuje závažné a narůstající riziko rakoviny prsu pro ženy před přechodem. Každoroční rutinní vyšetření ( 4 filmy každého prsu) znamená vystavení se asi 1 rad (jednotka absorbce radiace), což jest radiace asi 1000x větší než při rentgenu hrudníku.

Prsa žen před přechodem jsou velmi citlivá na radiaci; vystavení 1 radu zvyšuje riziko rakoviny prsu o 1%, s narůstajícími 10% rizika na každé prso během 10 let vyšetřování na mamogramu. Toto riziko je mnohem větší pro mladší ženy, které chodí na preventivní prohlídky.

Vyšetření všech žen před přechodem by stála 2.5 bil dolarů ročně, tj. asi 14% odhadovaných výdajů zdravotního programu na léky na předpis.”

Dr. Mercola tvrdí, že každoměsíční samo-vyšetření prsu (BSE) podle stručných instrukcí doplněné ročním vyšetření prsů u lékaře vyškoleným zdravotním personálem (CBE) je přinejmenším stejně účinné jako mamogram při včasném nalezení nádorů, a je také bezpečné. Dr. Mercola také vyzývá k založení celonárodní sítě BSE a CBE klinik, jež by nahradily mamografická vyšetření.

Tyto kliniky, nehledě na minimální náklady, by také posilnily ženy a oprostily je od stupňující se závislosti na industrializované medicíně a jejích pomocných zdravotních institucích. Mohlo by to také pomoci ženám osvobodit se od neustálých dezinformací, uváděných např. “ve statistikách rakoviny prsu”.

Poznačte si, prosím, že jednoduchý a bezpečný způsob samo-vyšetření prsů je obsažen v knize Great News on Cancer in the 21st century ( Skvělé zprávy o rakovině ve 21. století).

Mamografie je podvod

Dr. John Mc. Dougall provedl podrobný rozbor literatury týkající se mamografiePoukazuje na to, že suma 5-13 biliónů dolarů získaných ročně díky mamografii kontroluje informace, které se k ženám dostanou. Strach a neúplné údaje – to jsou nástroje běžně používané k přesvědčení žen, aby chodily na rutinní mamografické prohlídky.

Dr. Mc Dougall říká :

Šel jsem na medicínu s představou, že budu zachraňovat životy pomocí všech nástrojů a triků, kterým se lékaři učí. Zjistil jsem však, že jen velmi málo mých pacientů se uzdravilo. Často jsem jim dokonce ublížil. To bylo pro mě, jakožto mladého doktora, velmi znepokojující. Ale ještě znepokojivější bylo, že tyto neúspěchy byly velmi dobře zdokumentovány ve vědecké literatuře – ale to se nikomu do žádné reklamní kampaně nehodí.”

Věda říká jednu věc a lidé věří jiné, protože “stroj na práci s veřejností” profituje z ekonomiky farmaceutického průmyslu.Mamografie je podvod. 8.1.2000 vyšel v časopise Lancelot článek, že mamografie je neospravedlnitelná. Z osmi provedených studií šest ukázalo, že mamografie nefunguje. A přesto americká společnost věří, že je to časem prověřený a jediný způsob, jak si zachránit život před rakovinou prsu.

Rizika vzniku rakoviny ze stlačení prsu

Již v roce 1928 byli lékaři varováni, aby s prsy s nádorem zacházeli velmi opatrně z obavy z náhodného rozšíření postižených buněk a rakoviny. Přesto mamografie představuje velmi těsné a často bolestivé stlačení prsu, především pro ženy před přechodem. Tato metoda může vést k rozšíření maligních buněk roztržením malých žilek v ještě neodhaleném nádoru nebo kolem něj. Mamogramy nepředcházejí vzniku rakoviny prsu!

Dr. Tims O’Shea varuje, že neškodné nádory v prsu mohou být aktivovány silným stlačením prsu při rutinní mamografické prohlídce.

Mamogram nenabízí žádné výhody ve srovnání se samo-vyšetřením

Rozsáhlé studie o historii rakoviny prsu nevykazují pokles úmrtnosti po zavedení rutinních mamografických prohlídek prsu. Po rozboru veškeré možné literatury z celého světa na toto téma,doporučili dva významní lékaři Dr. Wright a Dr. Müller z University v Britské Kolumbii, aby veřejnost přestala financovat mamografická vyšetření, poněvadž “jeho přínos je minimální a napáchaná škoda značná”.

Škoda, na niž odkazují, se týká jak neustálých obav a emocionálního stresu, tak tendence k provádění zbytečných procedur a testů na základě výsledků, které můžou být až z 50% nesprávné.

Sedmiletá studie 90 000 žen provedená profesorem Anthony Millerem z university v Torontu ukázala, že mamografie nemá žádný dopad na ženy ve věku 40-49let. Co se týče žen nad 50 let, mamografie neprokázala vůbec žádnou výhodu ve srovnání s tím, co se dá zjistit fyzickým vyšetřením provedeným specialistou a samo-vyšetřením.

Mezinárodní specialista Dr. Samuel Epstein ve své knize “Politika rakoviny” varuje:

“,americký národní institut pro výzkum rakoviny již nyní udává, že rozsáhlé mamografické programy pravděpodobně způsobují více rakoviny než by mohlo být odhaleno.”

Dr. John Coffman píše v knize “Radiace a lidské zdraví”: “V budoucnu bude mnohem více rakovin prsu způsobených mamografií, než bude žen zachráněných před smrtí díky včasnému objevení nádoru.”

A ještě jednou Dr. John Mc. Dougall: ”…..v době, kdy je tumor dostatečně veliký na to, aby ho mamograf zaznamenal, tehdy se už v prsu nachází více než 12 let!!! Proto je tedy směšné propagovat mamografii jako ´včasné odhalení´.”

Mamografie a její zájmy

Americká společnost pro rakovinu (American Cancer Society, dále jen ACS), světová nejbohatší nezisková instituce (dokonce přispívala na politiku), je v úzkém spojení s mamografickým průmyslem. Pět radiologů vykonávalo funkci prezidenta této společnosti. ACS podporuje a propaguje zájmy důležitých výrobců mamografických zařízení a filmů, včetně firem Siemens, DuPont, General Electric, Eastman Kodak a Piker. Mamografický průmysl také provádí pro ACS a příjemce jejích grantů vědecký výzkum, zastává důležité funkce v zastupitelstvech a finančně přispívá značnými sumami.

Farmaceutický gigant DuPont je významným podporovatelem programu ACS- Péče o zdraví prsů. ACS sponzoruje televizní show a produkce ostatních médií propagujících mamografii; ACS vyrábí reklamní, propagační a informační literaturu pro nemocnice, kliniky, lékařská zařízení a lékaře; produkuje také vzdělávací filmy a samozřejmě lobuje v Kongresu za legislativu propagující dostupnost mamografických služeb. Prakticky všechny důležité kroky a působení ACS byly a zůstávají ve velmi  těsném spojení s mamografickým průmyslem. A ignorují nebo atakují vývoj jiných realizovatelných alternativ.

Propaganda šířená ACS neustále láká ženy všech věků do mamografických center a vede je k tomu, aby věřily, že mamografie je jejich jediná naděje proti rakovině prsu. Jedny důležité massachusettské noviny uveřejnily fotografii dvou zhruba dvacetiletých žen v reklamě společnosti ACS, která slibovala včasné odhalení “téměř ve 100% případů”. Avšak tiskový mluvčí ACS v massachusettském časopise Ženská komunita připouští:

“ Ta reklama není podložena žádnou studií. Když děláte reklamu, tak řeknete cokoli, jen abyste ženy přilákaly. Přeháníte… V dnešní době je mamografie lukrativní a vysoce konkurenční záležitost.”

“Vzrušující” léky proti rakovině prsu

Následující příspěvek BBC News na téma rakoviny prsu se zmiňuje o léku Tamoxifen

Pokles úmrtnosti na rakovinu prsu: Včasné odhalení zachránilo životy. Nebývalý pokles počtu žen umírajících na rakovinu prsu je oslavován všemi vědci. Lékařský žurnál Lancet uvedl: “Jak se zdá, lék Tamoxifen, vyvinutý ve Velké Británii , může za téměř 30%-ní pokles úmrtnosti ve Velké Británii v průběhu minulého desetiletí.” To je nejrychlejší pokles úmrtnosti na rakovinu na světě.

Výše uvedená zpráva nepředstavuje nic víc, než standardní, ultra absorpční reklamu, kterou jsme si zvykli očekávat od dnešních dravých médií. Vše důležité bylo vynecháno. Tamoxifen (jiná jména jsou Nolvadex, Tamofen a Noltam) je antiestrogenový lék vyráběný společností Astra Zeneca Pharmaceuticals a v současné době se předepisuje na 2-5 let v dávce 20mg/denně.

Tamoxifen – lidský karcinogen

Nikde v propagačních “tamoxifenových zprávách” se už ovšem neuvádí, že Světová zdravotnická organizace (dále jen SZO) oficiálně označila Tamoxifen za lidský karcinogen již v roce 1996. Zařadila ho tak mezi dalších 70 chemikálií – z nichž asi čtvrtinu tvoří farmaceutika. Dosti šokující bylo, že v reakci na oznámení SZO, Národní institut rakoviny (National Cancer Institute, dále jen NCI) a Zeneca Pharmaceuticals loboval u kalifornských vládních zmocněnců, aby již neuváděli Tamoxifen na seznamu karcinogenů. Vydavatel časopisu Nexus, Duncan Roades, uvedl:

“ Zde máme jasný důkaz vládní organizace, pověřené nalezením léku na rakovinu, která je evidentně tajně dohodnutá s farmaceutickou firmou, aby udržela známý karcinogen na trhu a aby zabránila veřejnosti dozvědět se o jeho nebezpečích….. To mělo být polemikou vysokého významu a místo toho se toto téma sotva objevilo v tisku a jen pár lidí se o něm doslechlo.”

Bezpečnost dlouhodobého užívání Tamoxifenu zdravými ženami nebyla nikdy prokázána. Zejména když Tamoxifen může způsobit rakovinu dělohy. Byly hlášeny také rakoviny jater, vaječníků a zažívacího traktu. Studie doktorů Yagera a Shi z nemocnice Johna Hopkinse zjistily, že Tamoxifen působí jako urychlovač rakoviny jater. Když v roce 1996 SZO uvedla Tamoxifen jako známý karcinogen, výzkum tohoto léku prováděný NCI byl náhle přerušen. Bylo to ovšem až poté, co se u 33 žen beroucích Tamoxifen vyvinula endometriální rakovina.

Důrazně doporučujeme všem čtenářům, aby si prostudovali vedlejší účinky všech chemoterapeutických nebo hormonálních léků, kterou jsou jim předepisovány, a to dle svého konkrétního stavu. Další důležité informace o Tamoxifenu a jiných lécích proti rakovině prsu jsou uvedeny v dalších důvěryhodných titulech uvedených na konci tohoto článku.

Měsíc prevence rakoviny prsu (BCAM) zaměřený na muže

Měsíc prevence rakoviny prsu v USA (a kampaň růžových stužek ve VB) je koncipován tak, aby zvýšil vnímavost veřejnosti k rakovině prsu. BCAM se koná v říjnu a je sponzorován především již zmiňovaným podnikem Zeneca (původní dceřiná společnost průmyslového gigantu ICI), dále Americkou akademií rodinných lékařů a společností Cancer Care (Péče o pacienty s rakovinou).

V USA je celonárodní měsíc prevence rakoviny prsu veden radou skládající se ze 17 organizací, včetně American Cancer Society (Americká společnost pro rakovinu), center kontroly nemocí a NCI (Národní institut pro rakovinu). V zákulisí ovšem nejde o nic víc než o velký business flám s trochou upřímnosti odhozené stranou.

Orientováno na muže a na peníze

Následující úryvek pochází z British Medical Journal, z pojednání “Selling Sickness” (Prodej nemocí):

“ V některých zemích ženy dostávají pozvánku na mamografické vyšetření, v níž už je stanoveno datum a čas jejich prohlídky. Tím je na ženy, které chtějí aktivně odmítnout pozvání a nechtějí být rentgenovány, vyvíjen určitý tlak. Někdy jsou ženy vyzvány, aby uvedly důvod, proč se nechtějí prohlídky zúčastnit, jako kdyby to byla občanská povinnost. Informační letáky přináší ženám jasné sdělení- že včasně odhalená rakovina může být léčena, a že včasně odhalené rakoviny mohou být léčeny se zachováním prsu.

Fakta však říkají něco jiného: neexistuje žádný spolehlivý důkaz, že mamografické rentgenování zachraňuje životy; rentgenování prsou naopak vede k více chirurgickým zákrokům a více mastektomiím. Odhady poukazují na to, že více než desetina zdravých žen, které se účastní programu rentgenování prsou, trpí psychologickým stresem po dobu mnoha měsíců.”

Zbytečné ovzduší strachu

Dr. Miryam Wahrman upozorňuje ve svém článku zaměřeném na prediktivní (genetické) testování rakoviny prsu, že “ženy se musí poprat s tím, zda-li podstoupit závažnou operaci nebo jen čekat a sledovat, co bude.” To je příšerná situace. Autoritativní postava rakovinové rovnice – onkolog – dostal povolení uvalit psychologickou, farmaceutickou a chirurgickou kletbu na zdravé a nic netušící pacienty.

“Mohla by tam být, kdo ví?”

Tak chatrná a teoretická úroveň znalostí získávající v dnešní společnosti takový velký význam je trestuhodná. Zacházejí s námi jak s pouhými pokusnými králíky. Obzvláště ženám, které honí od čerta k ďáblu, se dostává diagnóz a léčení, která nejen že způsobují vážnou psychickou a fyzickou újmu, ale často také vedou ke smrti jedince.

Podle průzkumu tradičního prostředí léčení rakoviny prsu, vlastně podle průzkumu léčení rakoviny vůbec, můžeme usuzovat, že smrt způsobená zfalšováním ve 21.století žije a vede se jí dobře. Tato autorka se vůbec neomlouvá za situaci, která se objevila v souvislosti s tradiční léčbou rakoviny a “péčí”. Na počátku americké občanské války Patrick Henry uštěpačně poznamenal:

“ Máme sklony zavírat oči před bolestnou pravdou a poslouchat píseň sirén, dokud nás nepřemění v bestie. Co mě se týče, i když to může znamenat velká muka ducha, já jsem ochoten poznat celou pravdu, dozvědět se i to nejhorší, a podle toho se zařídit.”

Jak posílit ženy?

Kdyby tento příběh rakoviny měl jen jednu stránku, bylo by to opravdu velmi depresivní čtení. V knize Phillipa Daye Cancer Why We´re Still Dying to Know the Truth (Rakovina: Proč ještě umíráme,abychom se dověděli pravdu) jsou uvedena četná svědectví týkající se pozitivních účinků léčby rakoviny bez použití tradičních léků. Následující úryvek pochází z posledního doporučeného titulu Great News on Cancer in the 21st Century (Dobré zprávy o rakovině v 21.století).

Hazel prakticky dostala od svého doktora, léčícího její rakovinu, rozsudek smrti. Řekl jí, že ačkoli 86% pacientek s rakovinou jejího typu se uzdraví, ona bohužel patří do té menší kategorie. Z chemoterapie se Hazel cítila hrozně a tak se rozhodla, že jestliže má umřít, tak to udělá bez dalšího tradičního léčení. Začala pravidelně nitrožilně brát vitamín C a doplňky včetně vitamínu B17 a velkou pozornost věnovala svému stravování.

Brzy se začala cítit mnohem lépe. Dostala se na svou původní váhu, narostly jí vlasy a zvýšila se chuť k jídlu. Za 9 měsíců od chvíle, kdy u ní byla diagnostikována rakovina, měla bolesti ve spodní části zad a šla ke svému doktorovi. Navrhl další mamografické vyšetření, poněvadž si myslel, že rakovina se rozšířila do spodní části páteře. Hazel řekla, že v žádném případě nepodstoupí další chemoterapii a mamograf, které, jak věří, mohou spustit karcinogenní aktivitu.

Místo toho si doplnila braní vitamínu C o jádra meruněk, která jsou bohatá na vitamín B17. Dále pokračovala ve svém zdravém způsobu stravování – jídla bez cukru, nízkotučná, s vysokým podílem vlákniny – a vyhýbala se svému doktorovi, léčícímu rakovinu. Krevní obraz, který jí dělal její obvodní doktor před vánocemi, byl v normálu. Cítí se velmi zdravě a silně věří, že lidé musí vědět, že existující pravdive způsoby léčby rakoviny. Dnes Hazel na toto téma pořádá přednášky.

Ale o rakovině existují i velmi dobré zprávy.A naštěstí nejsme závislí na mocných ortodoxních zdrojích informací! Pokud jde o rakovinu prsu všeobecně, Dr. Joseph Mercola nabízí všem ženám, které čelí této nemoci nebo se obávají své perspektivy do budoucna, následující povzbudivou radu:

“BCAM (Měsíc prevence rakoviny prsu) je opravdu čas intenzivního vzdělávání žen, čas, kdy je můžeme probudit a posilnit, upozornit na opravdové příčiny, preventivní opatření a opravdu efektivní způsoby léčby rakoviny prsu. Ale nenechme se v tomto procesu napálit a nepřistupujme na kompromisy.”

Přeložily: Kateřina Kurucová, Zuzana Sewalt

Přílohy:  P.S.:

Obdrželi jsme reakci českého chirurga na výše uvedený článek. Lékař podotýká, že samovyšetření prsů je velmi důležité, ale nenahradí vyšetření lékařem (obvykle chirurgem).

Jako možné alternativy mammografie existují další metody preventivní prohlídky. Jsou to termografie a eletroimpedanční počítačová tomografie.

K součástem prevence náleží:

– vyhýbat se jak potravinám, upravovaným v mikrovlnných troubách, tak mikrovlnným troubám samotným

– nosit podprsenky z přírodních materiálů a hlavně bez kovových kostic

– obecně zdravá životospráva (strava, pitný režim, pohyb na vzduchu nebo alespoň pohyb jako takový)

– omezení psychické zátěže

– láskyplné mezilidské vztahy

– schopnost odpouštět sobě i druhým

NIKDY NENÍ POZDĚ! ZAČÍT MŮŽEME HNED TEĎ!

Irena Váchová

Eoné …něžný dotek přírody

Doporučená literatura

Steven Ranson: Great News on Cancer in the 21st Century, nakl. Credence, červen 2002

Phillip Day: Cancer – Why We´re Still Dying to Know the Truth, nakl. Credence, srpen 2001

Phillip Day: B17 Metabolic Therapy – A Technical Manual, nakl. Credence, leden 2002

Phillip Day: Food For Thought, Fabulous Food That Won´t Kill You, nakl. Credence, srpen 2001

Zdroj: http://www.eone.cz/

Převzato z http://www.badatel.net

Vše má své odpůrce i zastánce.... tento článek by nás měl alespoň dovést k zamyšlení. Neodsuzujme, neposuzujme...vnímejme pro a proti a hlavně svoje vnitřní pocity, s čím se ztotožňujeme s čí pravdou souzníme. 

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama