Astro-horoskop na srpen

 

Novoluní proběhne 14. 8. 2015 ve znamení Lva

Novoluní bude mít vliv na témata dětí, partnerů, kreativity a tvorby, plodnosti. Lidé mohou Lunu využít k plození, tvoření, prosazení své práce. Kdo touží po dítěti, je toto správný čas zplodit potomka. Kdo chce vytvořit velké dílo, nechť koná. Lev je ohnivá energie, která dopomůže k úspěchu. V této době mohou lidé najít toho pravého životního nebo pracovního partnera. Jít naproti úspěchu. Pracovat na svém egu, zvýšit si své sebevědomí.

Srpen novoluní

Úplněk nastane 29. 8. 2015 ve znamení Ryb

Tento úplněk bude mít vliv na duchovní rozvoj, otevření třetího oka a intuice. Lidé mohou ukončit nějaký druh závislosti, nálad, smutku a depresivních stavů. Tento úplněk je velmi emoční. Je dobré vyřešit dlouhodobé záležitosti, které byly odkládány. Ve vztazích a lásce ukončit nepříjemné situace, do kterých je člověk nucen. Ukončit svět iluzí a začít žít v realitě.

Srpen úplněk

 

Beran

Úplněk ve Vodnáři, který proběhl koncem července, ovlivní Berany v tématech přátel a osoby blízké. Zde budou muset ukončit kamarádství nebo fungování ve společnosti, ve které se Berani necítí dobře. Mars spolu s Venuší se pohybují Lvem. Nezadaní mohou potkat partnera, plodnost a kreativita v srpnu je silná, přinese téma lásky, dětí, plodů a výtvorů. Koncem měsíce ovlivní Luna s Neptunem a Černá Luna s Merkurem tajemství a tajnosti, které mohou vyplout na povrch. Berani by měli očekávat podvodné jednání, zkreslování situací. Mohou se ozvat skrytí nepřátelé nebo přijde nepříjemná zpráva. Berani by se měli připravit na úplněk ve vlastním znamení, který proběhne v září. Zrekapitulovat vše, co chtějí ukončit a uzavřít. Dbát svého zdraví a psychiky. Novoluní v září přinese téma zdraví a zdravého životního stylu.

Býk

Úplněk ve Vodnáři, který proběhl koncem července, přinesl Býkům změny a zvraty v pracovní oblasti. Tlačí na uzavření záležitosti související s pracovní činností. Venuše se pohybuje dlouhodobě ve Lvu. V době novoluní se ocitne Venuše s Lunou a Sluncem v konjunkci. Býci si mohou splnit své sny o bydlení, domově či rodině. Těmito tématy se budou zabývat druhou polovinu měsíce. Venuše má zpětný chod, tzv. retrográdní směr. Koncem měsíce se přežene přes Mars, planetu která tím aktivuje hodnoty a lásky. Objeví se situace a lidé z minulosti. Býci by měli očekávat zklamání, ukončit situaci spojenou s určitou skupinou lidí, odejít od osob, se kterými si nerozumí. Luna s Neptunem a Černá Luna s Merkurem může přinést sporné situace plné dohadů. Je dobré dát si pozor na mluvené a psané slovo. Úplněk bude plný klamu, lhaní a zkreslování situací. Září otevře a dokončí téma vztahů.

Blíženci

Úplněk ve Vodnáři, který proběhl koncem července, přinesl do srpna téma ciziny a zahraničí, rozšiřování vědomostí vzděláváním, nebo cestováním. Ezoterika, víra a náboženství vstoupí do života Blíženců. Merkur se pohybuje znamením Panny. Vliv planet přináší aktivitu do komunikace, cest a cestování, nákupu či prodeje dopravního prostředku. Samé dobré zprávy. Sourozenci, úřady a dokumenty. Tato témata budou aktuální v srpnu. Úplněk koncem měsíce ovlivní změny v pracovních aktivitách. Černá Luna s Merkurem může přinést nepříjemnosti a zklamání, nebo špatné zprávy související s dětmi nebo partnery v pracovní oblasti. Září se bude točit kolem domova a rodiny. Stěhování, přesuny nebo nové zázemí.

Rak

Úplněk ve Vodnáři, který proběhl koncem července, přinesl témata peněz, půjček, hypoték. Zde by se měla ukončit a uzavřít finanční záležitost. V polovině měsíce proběhne novoluní, které bude mít velký vliv i díky Venuši, planety hodnot, lásky a peněz. Raci si mohou splnit svůj sen, dosáhnout na něco hodnotného. Dostanou příležitost získat peníze a majetek či podarovat blízké. Finance jsou v akci, v pozitivním smyslu. Koncem měsíce úplněk otevře téma úřadů, zahraničí, ciziny, vzdělávání, rozšíření vědomostí a znalostí. Luna v blízkosti Neptunu může zkreslit nebo zastřít situaci. Vliv Černé Luny a Merkuru může přinést nepříjemné zprávy ohledně domova, rodiny a bydlení. Vliv planet v září bude působit v oblasti komunikace, cest a úřadů, ale také v pracovní oblasti.

Lev

Úplněk ve Vodnáři, který proběhl koncem července, vnesl do srpna téma vztahových záležitostí, dohod a smluv. Zde by měli Lvi ukončit, uzavřít či dojednat nové podmínky v pracovních a partnerských vztazích. Novoluní ve vlastním znamení proběhne 14. 8. 2015. Ve hře bude Slunce, Luna a Venuše. Lvi by měli nastartovat novou životní epochu. Díky dlouhodobému působení Jupitera měli pracovat na svém vzestupu a nyní, v srpnu, kdy se Jupiter přesune do znamení Panny, se začne zúročovat aktivita Lvů, vstupují jim do života peníze a hodnoty. Černá Luna Lvy svazovala v oblasti financí a nyní se přesune do znamení Vah. Opustí téma financí a nyní by mělo být vše připraveno pro posun v oblasti majetku. Díky Černé Luně budou muset pracovat na zvládnutí komunikace, mluveného a psaného slova, úředních záležitostí, ale také sourozenců a osob blízkých. V srpnu se Lvem pohybuje i planeta aktivity Mars. Lvi budou v jednom kole. Úplněk koncem měsíce zapůsobí v oblasti peněz a společného majetku s další osobou či institucí. Luna v blízkosti Neptunu může zkreslit nebo zastřít situaci v souvislosti s penězi. Vliv Černé Luny a Merkuru může přinést nepříjemné zprávy ohledně finanční záležitosti. Září naopak přináší do života Lvů peníze, majetek, vzdělávání, cest za vzděláním a témata související se zahraničím.

Panna

Vliv úplňku koncem července se projeví v podobě zdraví či psychických projevů. Merkur se pohybuje Lvem do znamení Panny. Jupiter se také přesuje do Panny a bude mít zásadní vliv na životní posun. Černá Luna nepříjemně působila tím, že brzdila a čistila život lidem narozeným ve znamení Panny. Koncem měsíce se přesune do Vah a začne ovlivňovat peníze a majetek, připraví půdu pro finanční posun. V polovině měsíce přinese novoluní rekapitulaci životní pozice. Psychika a pocity méněcennosti mohou ovlivnit zdravotní stav. Může se dostavit nepříjemná situace. Panny by se měly pomalu připravit na novoluní ve svém znamení, které proběhne v září. Vliv Luny a Slunce přinese pozitivní energii, chuť do života a touhu jít novou životní cestou. Koncem měsíce přináší úplněk ukončení, uzavření a nastolení nových partnerských dohod. Luna s Neptunem může zkreslit nebo zastřít situaci v souvislosti s dohodami, smlouvami a vztahovými záležitostmi. Vliv Černé Luny a Merkuru může přinést nepříjemné zprávy související s vlastní osobou, financemi a majetkem.

Váhy

Úplněk, který proběhl koncem minulého měsíce, ovlivní téma dětí, partnerů, spolupracovníků. Kdo touží ukončit partnerský či pracovní vztah, je ta správná doba. Mohou potkat důležitou osobu. Vytvořit či vyplodit nový projekt, nebo dílo. V době novoluní se ocitne Venuše s Lunou a Sluncem v konjunkci. Díky tomuto vlivu mají otevřeny dveře do společnosti, nebo společenství, kam chtějí patřit. Může se objevit nový pracovní či životní partner. Konec měsíce se ozve téma zdraví a psychiky. Úplněk koncem měsíce bude mít silný vliv na zdraví osob narozených ve Vahách, či osob blízkých. Zdraví budou řešit ještě v průběhu září, kdy budou rekapitulovat, co se nepovedlo během roku, které situace a lidi opustit. Váhy by se měly připravit na vstup Černé Luny do vlastního znamení a tím počítat se zkomplikováním životních situací, Černá Luna se přesune koncem prázdnin a zůstane června 2016.

Štír

Červencový úplněk ovlivní v srpnu téma domova, rodiny, zázemí a bydlení. Rodinné vztahy se otřesou v základech. Mars se pohybuje znamením Lva, novoluní přináší důležitý pracovní a karierní posun. Jupiter je dlouhodobě na straně Štírů a pozitivně působí v pracovní oblasti. Úplněk koncem měsíce ukončí, uzavře téma související s dětmi, tvorbou. Důležitý mezník v oblasti pracovního nebo životního partnera. Luna bude ve spojení s Neptunem, planetou klamu, iluzí a zkreslování. Černá Luna společně s Merkurem vytáhne na povrch tajemství, vše skrývané bude odtajněno. Mohou přijít nepříjemné zprávy. Zářijové postavení planet přinese důležitou osobu do budoucnosti. Štíři si budou muset pohlídat své zdraví.

Střelec

Koncem minulého měsíce přinesl úplněk ukončení či uzavření záležitostí, které se týkají sourozenců, cest a cestování včetně dopravního prostředku a komunikace. Jupiter se přesune po roce do znamení Panny. Střelcům se začne dařit v pracovní oblasti, ve které je Černá Luna dlouhodobě brzdila, zlobila a pokoušela . V době novoluní se Slunce, Luna, Venuše a Jupiter dostanou do blízkosti a společně budou působit v oblasti ciziny a zahraničí, vzdělávání, úředních záležitostí nebo soudů, které by byly úspěšné. Úplněk koncem měsíce bude mít vliv na zázemí, domov a rodinu. Kdo plánuje změnu, může jí vykonat či dořešit. Pozor na Neptun ve spojení s Lunou. Toto spojení může zastřít či zkreslit situaci. Černá Luna společně s Merkurem přinese zprávu týkající se práce či pracovní aktivity. Zářijové postavení planet bude mít vliv na práci a kariéru, partnery nebo děti.

Kozoroh

Koncem minulého měsíce ovlivnil úplněk finanční záležitosti. Díky vlivu dořeší Kozorozi vše v souvislosti s penězi. Saturn je zpět ve Štíru a peníze jsou opět skloňovány ve všech pádech. Dlouhodobě se musí připravit na problémy spojené s Černou Lunou, pokušitelkou v oblasti práce a kariéry. Dlouhodobě začne brzdit a dělat problémy zejména v pracovní oblasti. Novoluní otevře Kozorohům sexualitu. V této době budou řešit peníze a majetek ve společném vlastnictví další osoby nebo banky. Půjčky, hypotéky, prodej, nákup. Peníze jsou aktivovány. Koncem měsíce se Luna spojí s Neptunem a vytvoří zkreslující situace. Klam a iluze související s mluveným či psaným slovem, dopravním prostředkem či úřadem. Černá Luna spolu s Merkurem mohou přinést nepříjemnosti spojené s prací. Září přináší téma domova, rodiny, bydlení, zázemí a práce, vzdělávání a zahraničí.

Vodnář

Červencový úplněk ve vlastním znamení se projeví v měsíci srpnu, kdy Vodnáři ukončí a uzavřou životní situaci, aby se znova našli a začli nově. Dohody, smlouvy, partnerské i pracovní vztahy. Zde všude se budou dít aktivity. V polovině měsíce pozitivně planety ovlivní vztahové záležitosti. Jupiter, planeta rozmachu, bude dlouhodobě působit na zvýšení a zlepšení finančních prostředků. Tento měsíc bude pro Vodnáře velmi důležitý. Koncem měsíce se spojí Luna s Neptunem a vytvoří prostor pro iluze, klamy a zkreslené situace v oblasti peněz. Zde je nutné se vyvarovat podvodným živlům. Černá Luna s Merkurem v oblasti společných financí přinese špatné zprávy. Úplněk v Rybách je zejména o intuici, živých snech a tajemných záhadách. Vodnáři by měli poslechnout svůj vnitřní hlas a nenechat se ošálit. V září novoluní zapůsobí na finanční záležitosti, komunikaci, sourozence a sexualitu Vodnářů, kteří budou toužit.

Ryby

Koncem července proběhl úplněk, který ovlivní Ryby v oblasti psychiky a rekapitulace minulého roku. Ryby by měly ukončit a uzavřít nevyhovují životní situace. Do úplňku vyřešit vše nedořešené, zejména vztahy, smlouvy a dohody. Dbát na svůj zdravotní stav, nepřeceňovat své síly. Novoluní přinese téma zdraví a zdravého životního stylu. Planeta Mars aktivuje spolupracovníky. Zde mohou proběhnout ozdravné procesy . Do života Rybám může vstoupit nový partner. Koncem měsíce proběhne úplněk ve vlastním znamení, ve kterém Luna spolu s Neptunem ovlivní život Ryb. Toto je období, kdy odchází staré a nefunkční a přichází nové. Po úplňku se Ryby ‘‘najdou‘‘. Intuice je otevřená. Ryby vejdou na novou životní cestu. Černá Luna začne dlouhodobě působit v oblasti financí ve společném vlastnictví. Jupiter se přesune ze Lva do Panny, kde bude působit rok a Rybám ovlivní posun a rozmach v oblasti vztahů, smluv a dohod. Přijdou noví kolegové a partneři. Září přináší téma peněz a majetku.

Intuitivní astroložka Daniela Hannah, telefon: 736 20 15 87  www.astrokarty.cz

Obrázky jednotlivých znamení vytvořila kartářka a malířka Jitka Heller Zvolánková.

Zdroj:  www.astrokarty.cz

Vaše komentáře

Reklama