SLINA NESE CELOU INFORMACI

Opakování léčby se děje výhradně při zaznamenání příznaků relapsu, tedy navracení symptomů zpět k startovnímu špatnému stavu. Při známkách prvního poklesu je  včas podán ve vyšší potenci, čímž je opět nastolena cesta vzhůru k harmonii a zlepšování potíží. Pro včasné rozpoznání relapsu si klient vede poznámky o svém celostním vývoji, zahrnující nejen pozorovaný a pociťovaný vývoj fyzických problémů, ale i mysli, emocí a dojmů a životní pohody. Poznámky předkládá při kontrole u poradce,  nebo se,  podle svých poznámek, kontroluje  sám. Vývoj ovšem vždy probíhá kolísavě, a tak vyžaduje opakování léčby (preparátu)  specifické znalosti,  zejména v případech, kde jde o složité nebo vážné stavy.

Předpokladem k tomu, aby tato metoda mohla být úspěšně a standardně používána, je zvládnutí správného postupu pro přípravu osobního autopatického preparátu z vlastní sliny. Předávám svým klientům speciální skleněný nástroj (nazval jsem jej Autopatická lahvička harmonie) a s ním asi stránkový návod, jak jednoduše,  vlastními prostředky  a přitom spolehlivě,  dosáhnout potence vlastní sliny s použitím čisté vody.  Podání je vždy jednorázové. Minimální doba působení jediného podání byla zatím tři  měsíce i při užití nejnižší potence. Maximální pozorovaná doba pozitivního vývoje po jediném podání zatím přesahuje 18 měsíců. Užije  se jednorázově  čerstvý preparát okamžitě po skončení ředění.

V lahvičce harmonie probíhá potencování na průtokovém, tzv. fluxním,  principu, používaném v homeopatii již přes sto let. Průkopníkem této metody byl Američan  Dr. Bernhard Fincke, který jí ve své laboratoři produkoval i nejvyšší  potence. Významný homeopat Dr. Kent o jeho lécích prohlásil, že je na ně „vždy spolehnutí“. Průtokové ředění užívají i někteří současní známí výrobci, protože s sebou přináší četné výhody a zvyšuje kvalitu preparátu. Pro dosažení velmi vysokých potencí je možné postavit lahvičku harmonie pod vodovodní kohoutek opatřený běžným kuchyňským uhlíkovým filtrem a dosáhnout během  deseti minut velmi vysokých potencí 1M (C 1000) a během 100 min. dokonce10M (C 10 000). Čím vyšší je potence, tím hlouběji zasahuje jádro problému. Lahvička harmonie je určena pro jednorázové použití, aby při opakovaném použití nemohlo dojít k tzv. „křížové kontaminaci“, smíšení frekvencí staré a nové potence. Z přípravy homeopatických léků je totiž známo, že sklo uchovává potenci, byť bylo zbaveno potencované kapaliny. Proto se i v homeopatických výrobnách používá vždy nové sklo.

Vhodné je začínat působení s potencemi do C 200  a při opakování preparátu potenci zvyšovat na dvojnásobek zvýšením objemu vody.  Potence C 40 je pro zahájení harmonizace  naprosto vhodná i u lidí nad 80 let s mnoha chronickými  potížemi. Po jednorázovém podání nastává dlouhodobá pozitivní reakce, pozoroval jsem zatím nejméně tři a nejvíce devatenáct měsíců, po které se organismus vyvíjel postupně vlastními silami ke zdraví, bez potřeby dalšího opakování preparátu. K potencování doporučuji zásadně  vlastní sliny klienta, i když stejně tak by mohlo jít o moč, hlen, slzy, mateřské mléko či jinou, mikroorganismy nadměrně nekontaminovanou a relativně zdravou tělesnou tekutinu, nesoucí frekvenční otisk celku.  Vhodnost sliny podtrhuje to, že vzniká mezi hrdelní čakrou a čakrou třetího oka, čili vysoko v jemnohmotném energetickém systému člověka. Proto je dobrou spojnicí mezi jemnohmotnou organizační sférou,  nacházející se „nad“ sedmou čakrou, a lidským tělem. Poté, co jsem opustil používání moči a dalších tělesných tekutin ve prospěch sliny, jsem zpozoroval pronikavější působení. Slina nese informaci o celé vibrační struktuře systému těla a mysli.

JDE O SPIRITUÁLNÍ METODU

Odborné poradenství při autopatické harmonizaci je nutné zejména v případech vážných a dlouhodobých poruch. Nemocný potřebuje průvodce na nejednoduché cestě k uzdravení a volba vhodné potence i sledování případu s cílem podat preparát hned na začátku případného relapsu vyžadují  znalost metody a specifického vývoje po podání. Proto pořádám v Praze na téma autopatie zvláštní kurzy.

Autopatie není homeopatie, přestože z ní jednoznačně vyrůstá. Nehledá similimum (lék podobný) a nepoužívá homeopatické léky. Má filozofii vycházející z myšlenek Hahnemanna, Swedenborga a Kenta. Při úvahách o autopatii mi hodně pomohlo studium buddhistického kánonu. Buddhisté vidí veškerý svět jevů včetně hmoty jako systém mentálních vysokofrekvenčních vibrací. Povýšením vlastní hmotné substance (sliny) do jemnohmotné, nadřazené sféry, která je vůči nižším frekvenčním sférám původní, vůdčí a kreativní, je na principu rezonance posílena slábnoucí kreativní sféra jedince a ta obnovuje v těle organizaci a pořádek. Neléčí ani  lahvička harmonie,  ba ani nehmotný preparát. Léčí výhradně spirituální organizační sféra, dynamis. Proto jsem přesvědčen, že podobně  jako homeopatie v původním Hanemannově a Kentově pojetí, je autopatie čistě spirituální metodou a musí být chápána  jako spirituální cesta k duchovnímu osvobození, jejímž vedlejším logickým produktem je i  postupné zlepšování v hmotné a mentální sféře.

Autopatie může být použita i jako podpůrná metoda a neinterferuje s žádnými chemickými či jinými hmotnými preparáty. Jinou léčbu nenarušuje a nezpozoroval jsem, že by naopak mohla být vážně narušena např. užíváním chemických léčiv. Zatímco chemický lék působí jen v materiální sféře, autopatický preparát ovlivňuje to opravdu podstatné:  spirituální či jemnohmotnou dimezi člověka.

Mezi pozitivními  účinky na mentální a hmotné úrovni jsem  pozoroval u svých klientů výrazné zlepšení či úplné uzdravení chronických potíží,  jako bolestí hlavy, dušností, ekzémů, alergií, chronické únavy, poruch ledvin, jater, kloubů, střev, žlučníku, odstranění chronického strachu, úzkosti, nespavosti, srdečních arytmií atd. Škála léčitelných problémů pravděpodobně zahrnuje veškeré lidské utrpení, které vždy vyplývá z poklesu centrální frekvence jemnohmotného organizačního centra v člověku – a tím z postupného rozpadu zdravých původních struktur mysli a těla. Preparát může vrátit na principu rezonance toto jemnohmotné centrum do jeho původního harmonického stavu, v jakém bylo před počátkem všech nemocí. To pak samo postupem času zjednává pořádek podle svých vlastních možností a preferencí.

Samozřejmě, někdy jsou orgány silně změněny a životní síla je již slabá – i tady je ale možné dosáhnout určitých zlepšení. A pak je tu náš skrytý vnitřní stav. Každý máme své skladiště nečistot a překážek, kterému se někdy říká karma.  Proto u někoho pozoruji přímo bleskovou úzdravnou reakci, zatímco u jiných se to jaksi vleče  …

Je to metoda dostupná každému a vhodná jak pro odbornou poradenskou praxi, tak, zejména u lehkých chronických či akutních problémů, i k samoléčbě.  Nevyžaduje žádnou schopnost diagnostikovat nemoci či určovat léky. Pod vlivem autopatického preparátu vše zařídí nehmotná řídící složka organismu. Je však nutné znát, jakými cestami působí „životní síla“, jaký je řád vývoje po užití vysoko potencované sliny. Proces harmonizace je často dosti složitý, mohou se vyskytnout i krize a především relapsy, tj.  upadání do původního stavu ve chvíli, kdy účinnost preparátu začíná mizet. Základním úkolem poradce pak je vystihnout vhodný okamžik k podání další,  vyšší potence vlastní sliny.

KDY AUTOPATIE POMÁHÁ?

Pokud chápeme autopatii jako doplňkovou metodu, pak přichází v úvahu všude tam, kde se případ nevyvíjí pod vlivem homeopatických léků optimálním způsobem, nebo tam, kde je  obtížné nalézt přesný homeopatický lék,  například u kojenců,  apod. Také tehdy, když je, z nejrůznějších důvodů, pacient závislý na velkém příjmu chemických léků. Při autopatii nebyl zpozorován podstatný rozdíl mezi vývojem lidí závislých a nezávislých na lécích. Jsou případy,  např. při  bronchiálním astmatu, kdy mohly být běžné léky vysazeny s klidným svědomím až poté, co byla  potíž autopaticky odstraněna.

Pokud je autopatie použita jako základní metoda, má nejširší rejstřík možností při zlepšování a odstraňování dlouhodobých problémů. Osvědčila se např. i při zvládání akutních horečnatých potíží – k podstatné úlevě docházelo obvykle do 24 hodin  po užití vysoko ředěného preparátu z vlastní sliny.

Autopatie je málo prozkoumaná metoda, donedávna praktikovaná jen náhodně, na  základě neutříděných  a částečných znalostí.  Teprve začátek Vodnářského věku nám dává poznat  netušené možnosti, spočívající ve využití vlastností čisté vody při přenosu  jemnohmotné informace, zakódované v našich vlastních tělech. Informace, která oslovuje spirituální sféru člověka, nastoluje harmonii a mírní utrpení.

Autor článku: Mgr. Jiří Čehovský, http://www.alternativa.czhttp://www.autopatie.cz

Zpracovala ing. Tatiana Flanderková

Vaše komentáře

Reklama