Velká Merlinova mystická předpověď na březen 2015 pro všechna znamení

 
BERAN (21.3. – 20.4.): (věž-čápi-strom-hvězdy-hora)

Pro berany bude březen měsícem změn, životní cesty, zdraví, stability, růstu, životní síly, ale také lhostejnosti, stereotypu nebo zatvrzelosti,klidu nebo pohodlnosti, neboť jejich dvorní kartou je „STROM“. Mnohým beranům se může znovu objevit nebo projevit minulost, jejich život v březnu projde zásadními změnami, poprat se budou muset s překážkami, s pocitem že nedokáží racionálně uvažovat, že nemají dostatek energie k tomu, aby měli tendence vzdorovat, budou si muset stanovit jasný životní cíl, směr kterým budou chtít i nadále jít. Budou muset také přijmout, že ne vše co chtějí oni musejí chtít i druzí, že změny, které k nim přicházejí mají své hranice, které nelze posouvat, ale pevně stanovit. Berani, kteří byli nemocní v minulých týdnech se mohou dočkat postupného uzdravování a naději, že nemoc definitivně odtáhne, nápady které vzniknou v tomto měsíci a především s určitém osamění mají velkou šanci na úspěch v dalších období, ukrývá se v nich tvořivá síla, úspěch je dalším subjektivním odrazem beranů v březnu, provázet je může na úřadech, ale také v obchodní oblasti jako i v partnerských vztazích.
Březen je pro berany startem v jejich životě, takže by ho určitě neměli propásnout…

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (důtky-lilie-sovy-rakev-hora)

Pro býky bude březen měsícem krátkodobých vzruchů, nervozity, napětí, malých komplikacích, podráždění, vypětí, neklidu nebo rozčílení, neboť jejich dvorní kartou jsou „SOVY“. Očekávat býci mohou nečekané situace, události, které jim přinesou šoky, četné diskuse, komunikaci, hádky, nesourodé názory, mrzutosti většího rázu nejen v rodinách, ale i v zaměstnání nebo partnerských vztazích, jakoby býci procházeli očistným procesem, který je pro ně ale důležitou součástí k jejich transformaci, vyjití z krize a pro většinu z nich vyplavení toho, co je v nich nashromážděno, s čím se báli pracovat se svými potlačenými emocemi, takže v rámci jejich očistného programu není vyloučená i pěkná hádka od plic, ale i jistá úleva, jen by se měli vyhnout pomluvám, nepřinesou jim nic, o co by se mohli býci obohatit. Naopak pro býky i když kombinace nasvědčuje překážkám, rodině,vyplaveným mezigeneračním postojem a názorem, mají přijmout, že harmonie, se neskrývá vždy jen za tím co vypadá pozitivně a na první pohled jinak, než jak je to ve skutečnosti. Na to, aby mohli projít svou vnitřní transformací je potřeba nejdříve projít tím bolestným, šokujícím a odpoutat se od toho…

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (muž-kniha-loď-ryby-strom)

Pro blížence bude březen měsícem plánování, cestování, nových startů, pohybu, příležitostí, myšlenek,snů, pocitů a nadějí, příchod něčeho, co patří do jejich života, stejně tak jako měsícem jejich vnitřního růstu, neboť jejich kartou je „LOĎ“. Blíženci, kteří se rozhodnou cestovat by měli počítat s tím, že jim březen přinese nečekané zvraty, změny konečného cíle daných cest nebo cestu o které zatím nemají ani tušení, stejně tak jako se i u nich samotných na duševní úrovni dá do pohybu, city, finance, hloubka, symboly které se vzájemně doplňují, takže blíženci mohou počítat s tím, že k nim mohou dorazit v průběhu měsíce peníze o kterých nemusejí mít ani potuchy, tak trochu pro ně budou důležité. V lásce se mohou blíženci jakoby více stranit svého skutečného projevování citů, nicméně ženy blíženkyně a především ty nezadané mohou potkat jistého charismatického muže, který jim do budoucna výrazně změní život. Stejně tak jako se mohou blíženci připravit na cesty ať už s rodinami, za zábavou nebo čistě pracovními cestami,připravit se ale budou muset na jistou hektičnost a nervozitu s tím související.

 

RAK (22.6. – 22.7.): (dům-loď-sovy-kosa-srdce)

Pro raky bude březen stejně jako pro býky měsícem krátkodobých vzruchů, nervozity, napětí, malých komplikacích, podráždění, vypětí, neklidu nebo rozčílení, neboť jejich dvorní kartou jsou „SOVY“. Většina situací a událostí se bude točit kolem rodiny, bydlení, místa kde se zdržují, kde tráví nejvíc času, stejně tak se budou projevovat jejich sny, vize touha po určitém návratu, problémy s láskou, silné výkyvy nálad, stejně tak jako na ně může zaútočit a to hlavně kolem úplňku žárlivost, náhlé starosti. Pokud se vydají na cesty, pak i tady mohou počítat s určitou nervozitou, rozruchem. Prostě pro raky březen nebude rozhodně standardním měsícem, budou zažívat plno vzruchů, nečekaných pozvání nebo cest, kde mohou zažít nejedno překvapení, stejně tak jako překvapení pro ně bude dalším tématem tohoto měsíce. Tak jak jim prakticky cokoliv náhle vstoupí do života, stejně tak jim to může zase ze života náhle odejít, nic u nich nebude neměnné a stálé, vzrušení, nervozita, napětí, diskuse, pomluvy, rozčílení nebo vyplašení čeká na raky tam, kde se zdržují a kde bydlí, pozor tedy na nepříjemné a uštěpačné sousedy.

 

LEV (23.7. – 22.8.): (dopis-pes-jetel-kříž-medvěd)

Pro lvi bude březen měsícem rychle nastupujících změn, radosti, návratu štěstí, spokojenosti, příznivých událostí, nadějí, pracovních postupů, jednoduchosti a přirozenosti, ale také krátkodobosti, neboť jejich dvorní kartou je „JETEL“. Hlavně v okruhu svých přátel mohou prožívat štěstí a radost, něco důležitého a zásadního bude tento měsíc u lvů směřovat ke svému šťastnému konci, přicházet k nim budou zásadní, ale i pozitivní a radostné zprávy, telefonáty, šťastná poselství. Stejně tak do jejich životů zasáhne osud a přinese jim důležitou osudovou zprávu ale také v jisté situace, kde lvi nebo lvice marně doufali v posun nebo vybřednutí z jisté letargie notnou dávku štěstí. Lvi jakoby s přicházejícím jarem znovu budou objevovat svou sílu vydobít si své štěstí na výsluní, Upevňovat svoji moc. Tento měsíc jim také nahrává v navazování nových známostí, nových přátelství nebo nových vztahů, stejně tak jako mohou očekávat zprávu od úřední nebo oficiální osoby. Mnohá nově založená přátelství nebo poznání budou založeny na původní karmické podstatě, která se právě v tuto chvíli měli znovu projevit.

 

PANNA (23.8. – 22.9.): (ryby-loď-park-rakev-kotva)

Pro panny bude březen měsícem objevování se a projevování ve společnosti, společenském dění, návštěv, uměleckého prostředí, schůzek, setkání, sympatií, neboť jejich dvorní kartou je „PARK“. Především na duševní úrovni se dá leccos do pohybu, bude přicházet období naplňování snů a přání, stejně tak jako i o cestování, cestách ať už služebních nebo za zábavou, nicméně dalšími tématy tohoto měsíce budou finance i zaměstnání, v oblasti finanční mohou panny zaznamenat jistý posun nebo úspěch, na straně druhé jim ale také finance tak trochu mohou zkomplikovat situace nečekanými výdaji nebo ztrátou. Co se ale ještě týká finanční situace, tak k pannám může dorazit větší suma peněz, může jít o určitý bonus nebo odměnu, stejně tak jako k nim ale může dorazit zpráva o dědictví. V zaměstnání, se mohou náhle objevit jisté komplikace nebo problémy, stejně tak jako zjištění, že práce škodí zdraví, nenaplňuje, tady mohou panny dojít k zásadnímu rozhodnutí o změně zaměstnání. Naopak v jiných oblastech života mohou panny počítat s jistou nadějí na ukotvení a to především v oblasti partnerských vztahů.

 

VÁHY (23.9. – 23.10.): (park-pes-strom-mraky-kosa)

Pro váhy bude stejně jako pro berany březen měsícem změn, životní cesty, zdraví, stability, růstu, životní síly, ale také lhostejnosti, stereotypu nebo zatvrzelosti, klidu nebo pohodlnosti, neboť jejich dvorní kartou je „STROM“. Váhy se více dostanou do popředí společenského dění, stejně tak jako budou vystavování nepřehledným životním situacím, které budou muset zvládnout stejně tak jako čelit určitým nejasnostem. Navázat také mohou v tomto měsíci celoživotní přátelství, ale také řešit nebo si dělat starosti o přítele, stejně tak jako se o něj svým způsobem strachovat. Vyhýbat by se váhy měli v tomto měsíci negativní společnosti, nebude jim to svědčit, kolem úplňku by měli být opatrní na své emoce, náhlou zlobu nebo depresivní stavy, mohou snadno a lehce propadat letargiím, stejně tak ale může přijít nečekané pozvání nebo příležitost setkat se s přáteli. Přátelství se bude řešit ve všech pádech, ať už upevňování vazeb, ukončování nebo prohlubování.

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (dáma-sovy-kniha-prsten-slunce)

Pro štíry bude březen měsícem tajemství, skrytých záležitostí, ale i studia, učení , vzdělávání, mlčenlivosti, uzavřenosti nebo málomluvnosti, neboť jejich dvorní kartou je „KNIHA“. Štíři se mohou v tomto měsíci připravit na dvojitou sílu, ale i na kolísvaé energie, které je budou provázet, stejně tak jako tajemství, které se náhle objeví a zviditelní, ale také vypluje na povrch něco co rozhodně mělo raději zůstat utajeno. Neznamená to ale, že se nová tajemství nemohou naopak u štírů začít objevovat nebo kterých mohou být součástí. Do života štírům může zasáhnout vztah nebo osoba, které zatím ještě nemají ani tušení, co se týká toho prvního měli být opatrní na možný vznik trojúhelníkového vztahu, přesto ale šťastný vztah, energický, u toho druhého jim tato osoba může zajímavě ukázat jejich další cestu. Plná síla štírů se v tomto měsíci ještě plně projeví, co se týká studií, vzdělávání, kurzů tak tady štírům přeje štěstí u zkoušek, samozřejmě také těm štírům, kteří mají v tomto měsíci své důležité zkoušky. Vcelku je to pro štíry jeden z těch klidnějších měsíců, žádné vážnější starosti by je určitě neměli potkat.

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (sovy-klíč-cesty-srdce-důtky)

Pro střelce bude březen měsícem rozhodování, křižovatek, alternativ, variant, pochybností, dilemat, nerozhodnosti, ale také výběru neboť jejich dvorní kartou jsou „CESTY“.Jakékoliv rozhodování, cokoliv ukáže střelcům východisko, ať už se bude jednat o rozhovory nebo telefonáty, vždy budou schopni najít tu správnou cestu. Díky právě rozhovorům, četným diskusím lze najít vždy nějaké řešení, opatrní by měli být střelci jen co se týká pomluv, tady by mohly lehce zaškobrtnout. Nicméně také může střelcům vstoupit do života láska a je vcelku jedno zda půjde o střelce zadané nebo nezadané, jakoby se této lásce nemohly vyhnout, naopak se spíše bude projevovat určitá touha po jistotě, stejně tak jako budou vystavení konečnému rozhodnutí pro lásku a z lásky. Nevyhnout se ani krátkodobým rozruchům nebo jistým problémům s láskou, nicméně vždy jakoby je něco popostrčilo a navedlo je na tu jejich správnou cestu, na jejich správné rozhodnutí…Střelci by si měli uvědomit, že jistota a klíč ke všemu co potřebují znát se ukrývá především v nich samotných…

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (hora-jezdec-park-měsíc-květiny)

Pro kozorohy bude březen stejně jako pro panny měsícem březen měsícem objevování se a projevování ve společnosti, společenském dění, návštěv, uměleckého prostředí, schůzek, setkání, sympatií, neboť jejich dvorní kartou je „PARK“. Dočkat se mohou jistého společenského vzestupu a uznání ve společnosti, stejně tak jako i větší proniknutí na veřejnost a získání větší popularity a mediality. Stejně tak ale tam, kde s jisototu s něčím počítali budou nuceni přehodnotit svůj program, protože určité akce mohou být na poslední chvíli odřeknuty nebo zrušeny, stejně tak jako i jiná pozvání. Přesto ale jakoby do duševního života kozorohům nastoupí určitý posun a pohyb vpřed, opatrní by měli ale být na období, kdy se doslova může jakoby zablokovat jejich myšlení, nastoupí jako určitá citová spoušť nebo potlačování a neukazování svých pocitů nebo jejich nepřipouštění si. Nicméně Kozorozi jsou také tak trochu tvrdohlaví, takže v lecčems se mohou blokovat sami, očekávat ale mohou určitý dárek nebo nečekané pozvání, také k nim dorazí zpráva o úspěchu nebo zpráva získaná mezi řečí… Ti, kteří se mohli kozorohům zdát nepřátelští se nakonec mohou projevit jako vcelku milí a sympatičtí.

 

VODNÁŘ (21.1. – 20.2.): (kosa-jetel-sovy-čápi-klíč)

Pro vodnáře bude březen stejně jako pro býky a raky měsícem krátkodobých vzruchů, nervozity, napětí, malých komplikacích, podráždění, vypětí, neklidu nebo rozčílení, neboť jejich dvorní kartou jsou „SOVY“. Objevit se mohou náhlé starosti, krátkodobá hektičnost, stres, nervozita nebo napětí, ale také pozitivní rozrušení z něčeho co vodnářům může přinést velkou radost. Tam kde mohla kolem úplňku svazovat vodnáře nejistota v polovině měsíce nastoupí jisté zklidnění, změny které budou probíhat mohou také znervózňovat, nicméně budou přicházet rychle a nečekaně,něco jakoby vstoupí vodnářům do života nečekaně a s jistotou, něco v jejich životě se zásadně ukončí nebo vyřeší a oni budou nuceni udělat důležitý císařský řez ve svém životě, který může provázet znamení v podobě určitého varování. Naopak jiné změny pro vodnáře dopadnou vcelku příznivě, ale i štěstí nebo šťastná změna může do pozdějšího období přinést neklid a mrzutosti. Ať už se budou vodnáři rozhodovat pro cokoliv, měli by pamatovat že vždy mají po ruce nejméně 2 změny, i když přijde cokoliv náhlého a nečekaného, neměli by se nechat strhnout situací, ale naopak zachovat klid a rozvahu.

 

RYBY (21.2. -20.3.): (důtky-kosa-měsíc-čápi-loď)

Pro ryby bude březen měsícem emocí, pocitů, snů, iluzí, ale i vzdušných zámků, strachu vnitřního napětí, proměnlivosti nálad, nedůvěry, citového chladu, neboť jejich dvorní kartou je „MĚSÍC“. Stejně tak jako ji do života může vstoupit náhlé uznání, tak jim do života může zasáhnout i duševní zranění nebi jistá duševní tíha. Citové výkyvy u nic mohou gradovat s přicházejícím úplňkem, nebo naopak jiné ryby mohou oplývat silou. Stejně jako u vodnářů i rybám v tomto měsíci budou přicházet změny, zásadní rozetnutí nebo vyřešení v podobě císařského řezu, ale také bezcitnost, depresivní stavy nebo bezúspěšnost. Ryby často a rády touží po změnách, ale mnohé nevědí jak je realizovat, nicméně změny a vše co s nimi souvisí budou souviset jejich duševními proměnami i duševní cestou. I cestování bude pro ryby tématem tohoto měsíce, protože plánování společného víkendu, možnosti zažít něco nového a nepoznaného může rybám přinést cesty s příjemnými a nečekanými překvapeními a změnami, stejně tak jako mohou ryby především nastoupit svou vlastní spirituální cestu.

 

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. 
Zdroj: http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz 
Autor článku: Merlin

Vaše komentáře

Reklama