Merlinova mystická předpověď na rok 2016 pro všechna znamení

 

BERAN (21.3. – 20.4.):

V citové oblasti, v lásce i ve vztazích budou Berani konfrontováni sami se sebou, čelit budou žárlivosti, závisti, napětí, ale také falešné srdečnosti, vypočítavosti , manipulaci, tvrdohlavosti nebo blokované lásce. Stejně tak ale budou řešit osudové lásky, doléhat bude ještě se začátkem roku minulost, která se sporadicky může ještě po celý rok navracet. Nejenže budou řešit osudové lásky, ale také utrpení v souvislosti s ní nebo ohledně ní. Láska, city a pocity, ale i srdeční záležitosti, flirtování, krátké románky budou v průběhu roku nenadále a náhle zpestřovat život Beranů. Mohou prožívat náhlá milenecká vzplanutí, ale s tím i spojenou milostnou rivalitu. V lásce a citech budou hledat jistoty, spolehlivost, vášeň nebo harmonii. Vyvarovat by se jen měli citové závislosti na partnerovi, přinese to zbytečné dohady, diskuse nebo starosti s tím plynoucí. Ve vztazích bude prověřována spolehlivost a věrnost, mnohé vztahy Beranů utrpí nějaký hlubší šrám, vztahovou krizi, která může vygradovat odloučením nebo rozpadem. Pokud budou Berani nespokojení, mohou lehce sklouznout do utajovaných vztahů, nebo jim současný partnerský vztah bude přinášet jen starosti, bude pomalu rozkládán, budou nuceni lhát nebo sami budou obelháváni. Zamyslet se budou muset i nad budoucností vztahů, problémy budou zejména tam, kde je vztah založen na finanční jistotě, zabezpečení nebo majetnických sklonech. Co se nemá fungovat, fungovat přestane, co má být budováno na pevných základech, bude pokračovat. Berani by partnerům neměli lhát, neměli by se snížit k podvádění, k nenadálým milostným poměrům, přinese jim to sice krátkodobé změny stereotypu, ale riskují víc, než si budou schopni dokázat připustit.
V pracovní oblasti mohou počítat se zásadními a náhlými zvraty, změnami na pracovištích nebo změnách celkově. Nejeden Beran tak hned se začátkem roku, na jaře nebo v polovině může změnit zaměstnání či povolání. Projevovat se ve větší míře budou pracovní mrzutosti, komplikace, budou marně toužit po úspěchu i uznání, řešit budou ale i platové poměry či své ohodnocení. To ale právě může být ten spouštěcí moment ke změnám, někteří naopak uznají, že tam kde jsou je přílišná hektičnost, stres a napětí, že se chce po nich víc, než mohou zvládat nebo dospějí k názoru, že vlastně nikam nepostupují, že se nikam neposouvají. Budou hledat nové cesty, nové příležitosti i možnosti. Přichystat se mohou na rozesílání žádostí, které budou okamžité zpětné reakce, na úspěšné přijímací pohovory, ale také na nové začátky nebo nové zaměstnání vůbec. Některým se splní sen či touha dělat to, co je skutečně naplňuje, co dělají rádi. I když budou muset vynaložit více úsilí, samostatnost jim přinese úspěch i uznání, štěstí i lepší finanční podmínky. Změny se tak dotknou i finanční oblasti.
Ohledně zdraví by Berani měli v příštím roce pochopit a přijmout, že již nic nebude takové, jaké to vnímali, že jejich pohled na život byl zkresleným, že nevnímali to, co bylo přímo před nimi. Konec roku 2015 jim přinese určitá vystřízlivění. V něčem totiž klamou sami sebe, přesvědčují se, i když vnitřně vědí, že všechno je jinak. Opatrní by měli být na úrazy nebo nehody, i přesto, že jejich zdraví bude vcelku stabilní se mohou objevit náhlé komplikace, poranění nebo operace, či prožijí nenadálý šok. Uvědomit si budou muset, že i hádky, emoční výbuchy je oslabují, u některých se může objevit i zastavení v podobě nemoci, která dlouho nebude vykazovat žádné zjevné příznaky. Opatrní by ale především měli být na svůj zrak i oči, mohou se projevit záněty, drobná poranění nebo se může zhoršit zrak celkově, nebo si jejich zdravotní stav vyžádá i krátkodobý pobyt v nemocnici. Před něčím v životě zavírají oči, něco nechtějí vidět, ale rok 2016 jim oči otevře dokořán a budou si muset leccos chybného připustit. Pro mnohé přijdou zásadní významné životní změny, pod kontrolou by měli mít i svůj tlak, potíže se mohou objevit se střevy nebo žaludkem. Preventivní vyšetření a prohlídky jim v příštím roce rozhodně neuškodí. Snížit budou muset i ze svých nároků, odpoutávat se budou ze své vnitřní izolovanost a do života se jim s jarem vrátí i elán, více by se měli věnovat pohybu, budou chít být tak trochu leniví.

 

BÝK (21.4. – 21.5.):

Láska bude k Býkům vstřícná i skoupá, navazovat budou krátkodobé milenecké vztahy, v citové oblasti mohou snadno podléhat flirtům a hledat budou především jistotu nebo životní lásku. Na druhou stranu jim ale láska bude přinášet starosti, nemocnost, diskuse i hádky, nervozitu i napětí, egoismus nebo omezení, ale i vášeň a harmonii. Nejen Býk nebo Býčice se mohou po hlavě vrhnout do milostných sexuálních dobrodružství, do utajovaných vztahů. Nicméně se ale také mohou přátelství vzniklá koncem roku 2015 a začátkem roku 2016 postupně přehoupávat v lásku a nové vztahy. Ve stávajících vztazích se bude především prověřovat pevnost, spolehlivost a stabilita, vztahy, které ale nemají být trvalé, kde se pomalu ale jistě delší dobu něco vytrácí, budou umírat, přinášet stále dokola se opakující komplikace, starosti, nervozitu, napětí a v konečné fázi se rozpadat se. Naopak nově vzniklé vztahy mají tendenci a šanci na dlouhodobé trvání, na pomalé prohlubování, stabilitu, vztahy poskytující oporu a jistotu. Kde vygradují problémy, či skrývané nevěry nastane doslova Armagedon, nicméně tam, kde byli a budou krize zažehnány může naopak dojít k zásnubám nebo dokonce i svatbám. Nové vztahy navíc přinesou radost, spokojenost i lásku, takže ti co dlouhodobě touží po vztahu se po novém roce mohou dočkat. Nicméně i ty, kteří si chtějí jen tak vyhodit z kopýtka by měli mít na paměti, že riskovat se ve vztazích nevyplácí.
V pracovní oblasti přinese nový rok 2016 stejně jako u Beranů náhlé zvraty a zlomy, stejně tak i změny na pracovištích nebo v zaměstnáních celkově. Pro mnohé Býky bude pracovní místo ohroženo, budou si muset dávat více pozor na to, aby neudělali nějaké chyby, více na světlo budou vylézat intriky a falše, hektičnost, stres, problémy se mohou objevovat i s nadřízenými, kterým někdo bude tajně donášet. A stejně tak přijít mohou i zjištění, že ani Býci se nikam neposouvají, že se necítí v práci šťastni, že jakoby stagnují z minulého roku nebo uplynulých let. To je může společně s jejich rozhodnutí zatlačit do možností změny, i oni budou dostávat nové šance, možnosti i příležitosti, ale jakoby jim k tomuto vysněnému cíli dopomhl. Jsou tu pracovní pohovory, rozmluvy či debaty, rady i porady, nová možnost zaměstnání, větší rozlet, pozitivita, kreativnost i tvořivost, každý se najde v jiném oboru nebo v jiném směru, ale docílit hlavně budou chtít Býci harmoničnosti, lepšího pracovního prostředí. Ti, kteří zatouží po velké změně se mohou vydat i cestou podnikání, nicméně výsledky jejich úsilí a snažení přinese až rok 2017. Býci, kteří se rozhodnou zůstat, dosáhnou úspěchu i uznání, ale také budou upevňovat své pracovní pozice, svou vůli i vytrvalost.
V oblasti zdraví se ke slovu mohou ozvat karmické zdravotní obtíže z minulosti, budou se učit zvládat nepřehledné životní situace, uvidí věci jasněji a jinak než dřív. Zdraví bude vcelku stabilní, jen by si v hektickém období měli dát pozor na úbytek energie i síly, měli by vnímat příští rok jako rok jejich životního poznání, prožívání šťastného věku a mít chuť do života. Stejně tak i u nich je zdraví postupně nahlodáváno a oslabováno, objevit se proto mohou náhlé zdravotní komplikace nebo nebezpečí, vyvarovat by se měli agrese nebo agresivních hádek, zlosti, potlačených emocí. Pokud budou trpět láskou, podepíše se to na onemocnění plic, hrudníku, potíže s dechem nebo srdeční slabosti. Vystavováni také mohou být určitým zdravotním šokům, věnovat pozornost by měli krevnímu i oběhovému systému, páteři, ploténkám i zádům celkově. Pokud budou cokoliv přehlížet a nevěnovat tomu pozornost, přijít mohou úrazy nebo nehody, či nemoci, které přinesou zastavení pobytem v nemocnici, častěji se budou projevovat skryté nebo staré rány, kde se znovu mohou projevit obtíže, proto nejsou u býků vyloučeny ani operace či drobnější chirurgické zákroky. V roce 2016 se především budou učit vypořádávat se s životními překážkami, nástrahami nebo nepřehlednými situacemi, čekají je navíc ohledně zdraví i životní cesty důležitá rozhodnutí, alternativy nebo východiska.

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.):

Blíženci budou v lásce prožívat nejen jistotu, ale i nová přátelství, která se mohou zvrtnou v lásku a naopak. Láska, city i pocity a stejně tak vztahy budou zažívat období propadů, izolovanosti, narůstajících nebo dlouhodobě neřešených problémů, které mohou vygradovat v rozpadání nefunkčních vazeb. Láska jim může přinášet starosti, zkalené štěstí, obavy i nejistoty, nebo bude pomalu zmírat. Rozpadnout se tak mohou i jinak pevné a stabilní vztahy, tedy aspoň navenek tak působící. Nicméně do jejich životů mohou ale také vstupovat nové lásky, flirtování, krátké románky, milenecké poměry, stejně tak ale i tvrdohlavost a neústupnost, vášeň s harmonií, žárlivost nebo závist či vypočítavost, falešná srdečnost nebo city. Do života jim náhle mohou vstupovat zcela nové vztahy, v těch stávajících naopak budou muset hledat určitá východiska nebo cesty, vztah dál posunovat nebo se vydat za hlasem svého srdce do vztahu zcela jiného. Tak trochu budou ve svých citech i vztazích tápat, hledat budou pochopení u partnera, ale tam jakoby neexistovalo. Vztahy založené na finanční jistotě a stabilitě budou provázet častější hádky, izolovanost nebo úzkoprsost, život se díky tomu jakoby bude točit v bludném kruhu. Nicméně do vztahů přijdou i změny, zda pozitivní nebo negativní, ukáže průběh roku, vztahové krize se mohou vyřešit a zažehnat nebo naopak více prohloubit, docházet může k utajovaným vztahů, sexuálním přehmatům nebo dobrodružstvím, partneři jakoby si neměli co říci a každý si tak žil svým životem a přesto svazoval toho druhého. I dlouhodobě stabilní vztahy mohou zaznamenat větší trhliny. Naopak ti, kteří po vztahu touží se mohou dočkat úspěchu, kde je prosperita vztahu zaručena.
V pracovní oblasti také budou přicházet náhlé zlomy, zvraty a změny a to nejen na pracovištích, na pracovních postech, ale také mezi kolegiálními vazbami. Někteří mohou upevnit své povolání a zjistit, že je povoláním pro život, jiní naopak budou prožívat nové začátky, odcházet nebo přecházet na jiná pracovní místa nebo do nových zaměstnání celkově. Hlavní roli v pracovní oblasti sehraje, stres, hektičnost a nervozita, větší tíže pracovních povinností a vypětí. Objevit se náhle mohou různé překážky, zjištění žádné další možnosti postupu, někteří Blíženci budou nespokojeni se svými pracovními smlouvami, zhorší se i pracovní klima kolem nich, nicméně řešit budou nuceni i vztahy s nadřízenými, chtít dosáhnout většího uznání. Ti, kteří se rozhodnout pro změnu mohou počítat s úspěšnými přijímacími pohovory a to i v případě, že práci teprve hledají. Ve větší míře se ale projeví pracovní mrzutosti, nespokojenost, malé finanční ohodnocení. Nicméně k vyvoleným budou přicházet nové možnosti, nabídky i příležitosti, aby dosáhly cíle v podobě práce, která je bude naplňovat, a kterou budou dělat ze srdce. Zlepší se jejich situace, vše se jim bude zdát pozitivnější, energičtější a tvořivější. Většího rozmachu dosáhnou technické profese. Budou ale muset více projevovat svou spolehlivost a pracovitost, aby dosáhli lepších úspěchů.
Po zdravotní stránce se mohou cítit častěji pod tlakem, neklidem a nevyrovnaností, jejich energie tak může rychleji ubývat a vynaložit budou mnohem více síly ke zvládnutí situací i úkolů. Přesto je ale čekají nové životní začátky, životní změny, o kterých ale ještě delší dobu nebudou vědět. Až s polovinou roku se jakoby vyrovnají misky vah jejich síly a energie. Projevit se ale v roce 2016 mohou karmické zdravotní obtíže nebo komplikace z minulosti, problémy se zády, ploténkami nebo páteří, ale také se zrakem nebo očima. Počítat mohou s jistým zastavením v podobě nemoci či úrazu, pokud budou přehlížet varovné signály nebo znamení těla. Budou se se muset vymanit ze sví vnitřní izolovanosti, více být pohybově aktivní, ale potíže se také mohou objevit s oběhovým systémem nebo nedostatkem bylinných léčivých prostředků či vitamínů. Přesto ale jejich životní styl a způsob života bude víceméně stabilním, až na pár drobných výkyvů, tedy u většiny jedinců ve znamení Blíženců. Ti ostatní, tedy respektive ty, které právě tyto komplikace postihnou by se měli zastavit a přehodnotit své minulé chybné kroky, co v životě přehlíželi nebo naopak čemu až příliš věnovali svou pozornost.

 

RAK (22.6. – 22.7.):

Raci se v novém roce budou zamilovávat, rozcházet, ale také se láskou trápit, láska bude oživována, aby mohla znovu zmírat pomalými a nejistými kroky. Budou se pro lásku i v lásce rozhodovat, vydávat se za hlasem svého srdce, čelit vypočítavosti, falši, žárlivosti, závisti, ale také nenadálým citům či prožívat raněnou lásku a zklamání. Budou si vyjasňovat své srdeční záležitosti, aby následně znovu podlehli svodům citů, pocitů a svádění. Vztahy stabilní, méně stabilní i zcela nestabilní projdou doslova peklem, uhlazováním problémů tak, aby jinde naopak zase vyvěraly na povrch. Nejeden vztah se tak stane a dostane do svého ohrožení, kde se bude balancovat doslova na tenkém ledu pokračování nebo rozpadu. Kdo to ustojí, může na nějaký čas být spokojen. Kdo to neustojí, může počítat s odloučením i rozchodem na trvalo. Kde se má dostavit úspěch, tam se bude oslavovat, kde ale má nastat konec, objeví se problémy hlubšího rázu, stále dokola se opakující komplikace, vztahy budou více nahlodávány a to nejen třetími osobami, ale i neshodami a majetnickými sklony, kde byla vášeň a přitažlivost může byt chlad a led. Vyvstávat na světlo budou ale i dlouhodobě utajované vztahy, odkrývat se budou lži, následně provázené hádkami a diskusemi. Nové vztahy budou přinášet změny a proměny, mohou být vztahy trvalými a i životními, založené na lásce, stávající ale také jisté změny zaznamenají.
I toto znamení nebude výjimkou se změnami v pracovní oblasti, ohledně pracovišť, pracovních postů, možných povýšení nebo ukončení. Rok 2016 přinese i sklizeň toho, co bylo zaseto v uplynulých 3 letech, přechodně se může zhoršit pracovní klima, budou se hledat pracovní jistotty, potvrzovat nebo vyvracet úspěšnost na pracovním poli, úspěch i uznání, ale stejně tak se budou vydávat vstříc novým příležitostem, možnostem i nabídkám nových perspektiv či zaměstnání, k novým začátkům, ke zdolávání překážek i nástrah, k dynamice a rychlosti. Vypořádávat se budou s hektičností a stresem, ale také budou muset více projevit pracovní všestrannost při plnění úkolů. K mnohým bude také směřovat práce nebo zaměstnání, o kterém nemají tušení, nebo které ještě nikdy nevykonávali, mají tím dokázat sami sobě, že jsou schopni zvládnout cokoliv. Počítat ale Raci mohou v pracovní oblasti s konkurencí, s intrikami, falší a pravděpodobně i skrytou formou šikany. Mnozí, se mohou rozhodnout pro podnikání nebo budou nuceni si při své vytíženosti brát práci i domů. Pracovní pohovory, rozhovory, diskuse i mrzutosti budou Raky provázet po celý rok, určitého zklidnění může dojít v lednu, červenci a srpnu a částečně v září 2016. Nicméně, ať už se vydají kamkoliv, bude je provázet i štěstí a energičnost, budou schopni dokázat víc, než je v nich viděno.
Zdraví může být u Raků nejčastěji narušeno hádkami, horečkami, ale i karmickými zdravotními obtížemi, pocházejícími z minulosti. Něco ohledně zdraví budou řešit náhle a nečekaně s jarem a následně s podzimem. Připravit se ale už od nového roku mohou na měnící se život i životní změny, stabilitu zdraví, ale i náznak lehkých komplikací v oblasti dýchacích cest či oběhového systému. Nicméně prožívat a přicházet k nim budou i nové začátky, budou se učit zvládat nepřehledné životní situace, vyrovnávat s životními překážkami a nástrahami, ale celkově více dbát na svoje zdraví, především zrak, oči a psychiku. Jejich duše bude tak trochu víc nerovnováze, počítat mohou s častějšími bolestmi hlavy nebo poruchami spánku díky přetížené mysli. Hodně psychicky oslabení jedinci mohou mít hlavně kolem května nebo prosince sklony k sebevraždám. Vyrovnávat se budou se vším zastaralým v životě, budou odměňovat životní styl, způsob života, hledat alternativy vztahující se ke zdraví, ale také více naslouchat svým projevům a signálům těla, pozor by si měli dávat na nesprávně podané léky, alkohol nebo častější projevy nachlazení nebo zánětů. Hrozbu jim mohou přinést častější úrazy nebo drobní poranění či bolest zubů. Opatrní by také měli být na cestách nebo při cestování.

 

LEV (23.7. – 22.8.):

Lvi v lásce bude v nové, roce provázet na jednu stranu touha po upřímných citech, ale na druhou stranu vypočítavost, vlastní prospěch, žárlivost, zklamání, majetnické sklony a klamaní sebe sama či topení se v jistých iluzích. Mnozí lvi po lásce zatouží a budou se snažit tenhle sen dotáhnout do konce, ale tady by právě mohli narazit na bariéru iluzí a nereálných představ. U jiných Lvů naopak lásku bude procházet obdobím pomalého umírání a buď následného znovuzrození nebo definitivní smrti. Z nenadálých nebo i dlouhodobějších přátelství se lehce stane láska a jinde se z lásky stane přátelství, tedy aspoň dočasné a v rámci možností. Důležitá rozhodnutí budou čekat Lvi ohledně lásky nebo v souvislosti sní, prožívat izolovanost, egoismus (vlastní), omezení, ale i nové začátky, hlubokou lásku, které jim ale minimálně ještě do března bude ukrývána. Nicméně Přelom roku a rok 2016 ke pro Lvy důležitý v tom, že si budou sami v sobě urovnávat srdeční záležitosti. V lásce mohou být tvrdohlaví a neústupní, mohou zafigurovat v rolích milenek, milenců nebo rivalek, ale stejně tak se s tím mohou setkat od druhých. Ve vztazích budou tápat, budou se cítit ohrožení, život se může točit v bludném kruhu, i přesto že vztahy vypadají stabilně. Jsou tu sice silná pouta, ale přijdou i vztahové změny, buď upevnění nebo rozpad, buď nové začátky nebo definitivní konce. Nejvíce budou mizet a krachovat vztahy založené na finanční jistotě, podvádění nebo lžích. Hodně Lvů se může také vrhnout do milostných avantýr nebo častějšího střídání partnerů. Nicméně spíše se jejich myšlenky budou točit v kruhu, pokud budou podezřívat z nevěry druhé. Budou muset počítat s variantami náhlých a nečekaných jak konců, tak i nových začátků.
V pracovní oblasti je výraznější změny nečekají, pokud dílem osudu nezasáhnou náhlé a prudké změny. Nicméně poprat se budou muset s hektičností, stresem, napětím na pracovišti, ale také výrazněji projevovanou falší či intrikami a hlavně ti Lvi, kteří pracují ve velkých společnostech, ale i na poli podnikatelském. Také se setkají s nespolehlivostí, komplikacemi, nepostupováním v kariérním žebříčku nebo zjištěním, že jim vlastně na té práci něco nesedí. Nicméně zásahem osudu mohou být dotlačeni do určitých fází rozhodování se o změně postu nebo zaměstnání, ale spíše mohou počítat s tím, že tam kde jsou nyní, je pro ně ještě přichystáno nějaké završení, dokončení z karmické minulosti, které jim bylo předurčeno a to především ohledně jejich poslání nebo kolegiálních, přátelských nebo nadřízených či podřízených vazeb. Více budou muset zapojit svou pracovní všestrannost, aby dosáhli úspěchu a většího zviditelnění. Jejich pracoviště by se mělo více harmonizovat kolem poloviny roku, ale ani tak nezabrání intrikám, i kdyby se chovali sebelíp. Disponovat ale v pracovní oblasti budou větší energií i sílou, než tomu bylo v předchozích letech. Procesy uzavírání a dokončování je poženou raketovou rychlostí do plnění úkolů, karmických úkolů i zkoušek a lekcí. Svou sklizeň štěstí a lepšího finančního ohodnocení dosáhnou ve druhé polovině roku 2016.
Po zdravotní stránce se i u Lvů projeví karmické zdravotní obtíže z minulosti, je to součást očištění jejich duše z minulosti. Snaží se tak trochu vychytrale kráčet životem, jejich pohled na dění okolo jde nesprávným směrem, jakoby u nich byla rozehraná jistá falešná hra s osudem nebo zdravím, kdo z koho. I když bude jejich zdraví „stabilní“, neznamená to, že je nebude svazovat vnitřní izolace, předchozí zklamání nebo prožité bolesti, dostavit se tak mohou potíže s oběhovým systémem, jejich zdravotní stav se může náhle ocitnout v jistém ohrožení, jejich život se tak může ve vteřině změnit. Pro příští rok se navíc mají naučit zvládat nepřehledné životní situace, které se budou postupně zklidňovat, více do své péče zapojit přírodní kosmetiku, prostředky i vitamíny. Odpojovat se budou od potřeby důležitých životních jistot, opatrní by měli být na svůj pohybový aparát, problémy se zuby, náhlé bolesti či zažívací potíže. Nepřetěžovat svou psychiku, není vyloučená ani obtíž, která bude vyžadovat chirurgický zákrok. Stejně tak i potlačované problémy a emoce mohou vyvolat koliky, či žlučníkové záchvaty.

 

PANNA (23.8. – 22.9.):

Panny čekají v lásce rozmanitá období, od starostí a truchlení, přes ujasňování si svých srdečních záležitostí až po téma osudových, ale i tajných a skrytých lásek, vyplouvání a uzavírání minulosti. Snadno budou navazovat nová přátelství i seznámení, dílem osudu, dílem ale i díky sobě. Budou hodně komunikativní a není vyloučené, že se mnohé z daných přátelství změní v partnerský vztah. Setkat se ale také mohou s určitými projevy rivality, vypočítavosti, falše nebo vychytralosti. Lehce mohou ale jen sklouznout do flirtování nebo krátkých románků. Potkat ale také mohou svou životní lásku. Ve vztazích bude převládat v první polovině izolovanost, odstup nebo náhle jeden z partnerů bude chtít odejít nebo vztah ukončit. Vztahy se tak ocitnou na hraně ohrožení, vazby, které nebudou pevné se definitivně uzavřou. Ty, které mají projít lekcemi naopak mnohé spory zažehnají a ustojí. Vztahy, vzniklé v roce 2016 budou na jiné úrovni, půjde v nich o silné spojení duší a duševní svázanost. Nebudou ani tak karmickými, jako spíše osudovými. Dlouhodobé vztahy ale mohou zaznamenat jisté trhliny, nebo se znenadání vynoří ještě jeden, utajovaný vztah. Probouzet se a vylézat tak budou lži, podvádění i určitá faleš ve vztazích. Panny budou nuceny přehodnocovat, bilancovat a hledat cesty ve vztazích nebo vztah opustí. Pozor by si měly dávat na svíravé a bludné myšlenky či domněnky. Nově vzniklé vztahy nebo ty úspěšně obnovené čekají jisté důležité začátky, i když mohou být krapet obtížné, nicméně to ustojí. Dlouhodobé vztahy a ty, kde dojde k vyjasnění všech lekcí a zkoušek se mohou těšit i na zásnuby, žádosti o ruku nebo dokonce uzavření sňatku či se projeví náhlé nebo toužebně očekávané těhotenství nebo příchod dítěte.
V pracovní oblasti budou především řešit kolegiální vazby a vztahy, pracovní pohovory, komunikaci nebo budou o práci hodně a často diskutovat. Mnohé Panny se budou také rozhodovat o své další budoucnosti, některé náhle a nečekaně bez vysvětlení mohou opouštět svá dosavadní místa, rozesílat žádost a hledat nové možnosti či nabídky. Pracovní prostředí se s novým rokem až do jara ponese ve znamení zhoršeného klimatu, překážek, nepostupu nebo naopak budou vystaveny přílišnému tlaku, stresu nebo hektičnosti. Nicméně měly by pochopit, že i v této oblasti se něco osudově nebo karmicky uzavírá a završuje, že dozrává čas přesunu, ale také sklízení toho, co bylo zaseto v uplynulých 3 letech. Naopak ti, kteří jsou bez zaměstnání, tak těm do života může vstoupit nové zaměstnání, nové povolání pro život, práce, která je bude naplňovat nebo bavit, která jim přinese nové začátky i harmonické pracovní prostředí. Těšit se mohou na úspěšné přijímací pohovory, ale neměly by si dělat přílišné iluze, přišlo by v brzké době nepříjemné vystřízlivění. Ohledně práce nebo zaměstnání mohou také více cestovat, podnikat pracovní cesty nebo získat pracovní místo na dlouhou dobu. Nicméně nejopatrnější by měly být v oblasti podnikání, tedy pokud budou chtít začít. Tady by se mohly setkat s nedostatkem prostředků, překážkami nebo by jejich podnikání brzy zaniklo a přišel by krach. Započnout mohou jisté plány, ale realizovat by je měly až v roce 2017.
Po zdravotní stránce bude Panny provázet vcelku stabilní zdraví, ale víc by si měly dávat pozor na svou psychiku, jejich duše může být v nerovnováze, projevovat se to může emočními výbuchy nebo přílišnou kritikou sebe sama, ale i druhých. Prožít mohou také určitý šok, spojený se zdravím, opatrné na svůj pohybový aparát, protože se častěji budou potýkat s nepřehlednými situacemi. Budou nuceny se postavit výzvám i životním rozhodnutím, poupravit svůj pohled na život a vydat se novými cestami. Potíže se mohou dostavit s oběhovým systémem, přílišnou neklidností nebo nevyrovnaností, ale také ohledně lásky. Skolit je mohou i drobná nachlazení, ale i potíže s dýchacími cestami, plícemi, srdcem nebo hrudníkem. V akutním případě by mohly skončit i na čas v péči lékařů v nemocnici. Budou si uvědomovat, že zdraví se za peníze koupit nedá. Nicméně opakovat se mohou i jistá chronická onemocnění z minulosti, přicházet mohou zastavení nebo mohou onemocnět či být zastaveny i díky hektičnosti v zaměstnání. Hned s novým rokem se ale u nich na duševní úrovni dá něco do pohybu, co bude tyto procesy urychlovat, nebudou mít chvíli klidu, ale právě tomuto klidu by se v průběhu roku měly naučit. Neměli by podceňovat drobné úrazy nebo poranění a to hlavně při sportu, i když rekreačním. Náchylnější také mohou být na své hlasivky.

 

VÁHY (23.9. – 23.10.):

Váhy ve vztazích čekají změny v lásce, nestabilní pocity, ale také možnost nového zamilování, nových začátků v lásce či poznání, že našli skutečně svou životní lásku. V lásce se budou rozhodovat nebo hledat nové cesty, vyvarovat by se ale měly určité citové závislosti, obrátilo by se to proti nic v podobě starostí, sžíravých myšlenek a neustálého přehodnocování postojů partnera. Pro nezadané Váhy je tu hned po novém roce láska na cestě, vyjasnění si svých srdečních záležitostí, ale i možnost konfrontace s láskou z minulosti. Ve vztazích budou Váhy projevovat svou diplomacii, smysl pro smír, ale také se budou muset obrnit trpělivostí, přestat podezírat. Také jim do života zasáhnou jisté vztahové změny v souvislosti s možným těhotenstvím nebo plánováním rodiny či společného bydlení. Objevit se ale také mohou jisté lži nebo Váhy sami mohou partnerovi lhát o něčem, co chtějí nechat skryté pouze pro sebe. Budou muset neustále ve vztazích hledat jisté cesty, aby se mohly posouvat a vztahy budovat, vytvářet harmonii. Také ale kromě nových začátků nebo těhotenství budou Váhy zjišťovat duševní propojenost s partnerem, stará a nefunkční minulost bude odcházet, ale pokud sami budou pochybovační a nedůvěřiví, může to jejich vztahy postupně rozkládat a narušovat. Mnohé Váhy také mohou podlehnout krátkodobým flirtům či sexuálním dobrodružstvím. Budou se ale také snažit udržet stabilitu ve vztazích, nicméně ty, které jsou narušeny hluboce, kde vládne krize se právě v roce 2016 mohou definitivně rozpadnout nebo k rozpadu dopomůže 3 osoba.
V pracovní sféře je čekají jisté starosti, pochybování o sobě, o svých dovednostech nebo schopnostech, důležitá, ale náhle přicházející hbitá rozhodnutí, stejně tak jako překážky, zjištění nepostupování ať už pozičně nebo platově, něco nesedícího na zaměstnání, přílišná hektičnost, stres nebo možnost pracovního vyhoření. Nicméně z části budou tlačeni osudem ke změnám, ke svému vlastnímu životnímu poslání, které mají vykonávat, čelit budou pracovním rozhovorům, mrzutostem nebo budou řešit záležitosti ohledně pracovních smluv nebo platových výměrů. Váhy by především měly jít svou vlastní cestou píle, pak budou sklízet zasloužené ovoce, není ani vyloučená náhlá změna ohledně ukončení stávajících zaměstnání a hledání nového, toho, které je bude naplňovat, které budou dělat ze srdce a s láskou. Váhy jsou kreativní a tvořivé, vše nudné a stereotypní je bude ubíjet, měly by tedy hledat taková zaměstnání, která pro ně budou přínosná, naleznou tím dobré pracovní klima, své uplatnění i pracovní všestrannost. Připravit se mohou na úspěšné pohovory nebo náhlá ukončení něčeho, co je již nenaplňuje.
Přicházet k nim budou zásadní životní změny, jejich život se hned s lednem bude měnit, neměly by se moc přepínat, budou ještě potřebovat na celý rok mnoho síly, nicméně vybředávat budou ze své izolovanosti, ale také se může objevit oslabená psychika, pokud budou pod příliš velkým tlakem a zátěží. Opatrné by Váhy měly být na své pohlavní orgány, oblast hrudníku, srdce nebo plic, ale také na svůj oběhový systém. Doplňovat by také měly pravidelně vitamíny, v příštím roce jim mohou chybět. Také mohou počítat s tím, že pokud budou příliš zatížení svou myslí nebo potlačovanými myšlenkami, častěji se budou projevovat poruchy spánku, jejich duše bude jakoby v nerovnováze, nahlodávat jejich zdraví také mohou jisté déletrvající starosti, osudové lekce nebo zkoušky. Nebudou schopny se zastavit, budou chtít vše zvládnout, stihnout, protože přicházející životní změny pro ně budou skutečně dynamickými a rychlými. Rozhodně jim neuškodí preventivní prohlídka u lékaře. Pozor by si měly dávat na manipulaci se vším, co je pod elektřinou, je tu hrozba drobných popálenin nebo úrazu. Budou nuceny více dbát o sebe, najít si čas odpočinku a relaxace, aby byly schopny toto tempo zvládnout a ustát.

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.):

Pro Štíry bude příští rok, rokem nových lásek, pozitivních změn, štěstí v citových záležitostech, ale také rokem krátkodobých lásek, jisté vypočítavosti, žárlivosti, závisti nebo falše a to především z jejich strany. Završovat se budou jejich uplynulé 3 roky, ale i dávná minulost se může dostat ke slovu. Ve vztazích budou tak trochu víc popudliví, mohou mít sklony k nevěrám, lžím nebo podvádění, ale zároveň se bud drát na povrch jejich vlastní silná citová závislost na druhých. Budou chtít vlastnit a mít, budou víc egoističtí a budou chtít omezovat nebo se sami budou cítit omezováni. Uvědomit by si ale měli, že je to dílem osudu, protože se jim do života budou navracet staré osudové lásky nebo jim osud sešle někoho nového, ale také ze zištného důvodu. Ve vztazích se bude projevovat určitá forma boje o postavení, završovat se budou lekce i zkoušky, kde nebylo něco uzavřeno, vypluje na povrch a nejeden Štír nebo Štírka se mohou ocitnout na rozcestí, kde neuvidí nic než problémy, hádky nebo diskuse, či zbytečné nebo bezvýsledné rozhovory. Také mohou zjistit pravdu o něčem, co jim mělo zůstat utajeno, což poveden ještě k většímu napětí a následně k definitivnímu rozpadu. Nejen nezadaní, ale i zadaní Štíři a ve vztazích nespokojení mohou toužit po nějakých těch záletech či skrytých a utajovaných vztazích nebo aspoň po sexuálním dobrodružství, jakoby budou postrádat spolehlivost a stabilitu toho, co už mají.
V pracovní oblasti budou v příštím roce více pod tlakem, hektičností nebo stresem, budou muset zvládat několik úkolů najednou, přesto je ale čekají jisté posuny či změny a nebo nové začátky. Upevňovat budou svoji pracovní pozici, budovat sílu ke zvládání všech pracovních povinností. Nicméně rozhodnout se mohou i pro zásadní změny začít zcela něco nového a to v oblasti podnikání, mohou si chtít být sami sobě vlastním šéfem, řešit budou záležitosti vlastního rozvoje nebo ohledně smluv. Budou hledat nové možnosti i příležitosti, chtít vylepšovat svoje platové ohodnocení nebo k nim budou přicházet náhlé a nečekané nové nabídky. Prokazovat budou také svou úspěšnost na pracovním poli, ukončovat zaměstnání, která je nenaplňují a vrhat se zcela novými směry, i když nebudou v prvním momentě vědět, kterými. Nové nabídky jim ale budou přicházet zprostředkovaně nebo vlivem „náhody“.Bude se k nim vracet úspěch i uznání, které si ale budou muset jakoby nazpět vydobít. Štíři v této oblasti mohou dosáhnout lepších výsledků než v minulosti.
Pevnost jejich zdraví, síla i energie se bude projevovat po celý rok, neznamená to však, že jejich život bude klidným a vyrovnaným, právě naopak, více se bude projevovat jejich vnitřní nestabilita, čelit budou životním překážkám a pokud budou pod příliš velkým tlakem, jejich energie může být častěji blokována, nastoupí tak větší únava a touha po odpočinku. Projevit se také mohou jisté zdravotní komplikace nebo zastavení, chybět jim budou potřebné vitamíny, protože neustále chtějí dosáhnout jistých životních hodnot. Čekají je důležitá životní rozhodnutí, alternativy nebo východiska ohledně jejich celkového zdraví. Projevit se může také jistá tajemná nemoc, která dlouhodobě nebude vykazovat žádné zjevné příčiny, měli by mít ale větší chuť do života, vnést do něj potřebný elán, neupadat do depresivních stavů nebo se příliš přetěžovat. Opatrní by ale nejvíce měli být na svůj zrak nebo oči, na pohybový aparát, kotníky, kolena nebo kyčle, nebýt příliš pod tlakem a hektičností, nicméně projevit se také mohou určité karmické zdravotní problémy z minulosti a to ohledně páteře, plotének nebo zad celkově. Budou mít tendenci si na sebe příliš nakládat, víc než sami mohou unést a to především ohledně druhých.

 

STŘELEC 23.11. – 21.12.):

Pro Střelce může být láska v novém roce 2016 tvrdohlavá a neústupná, ale také citově závislá, žárlivá nebo závistivá. Budou hledat upřímnost, ale také se mohou objevit nestabilní pocity, či zklaneé štěstí a to především tam, kde se láska teprve bude rodit nebo bude ve svých začátcích. Stejně tak se ale v lásce nebo ohledně vztahů budou zásadně rozhodovat, budou hledat nové cesty k upevňování nebo naopak cesty jak ven z nefunkčnosti jejich vztahu. Prožívat budou štěstí v lásce, ale i krátké románky nebo do jejich života vstoupí láska náhle a nenadále. Prát se a vypořádávat také budou s určitými formami omezení nebo egoismu či vlastní izolovanosti, budou si ohledně lásky sami připravovat drobné starosti nebo v lásce budou nejistí a pochybovační. U nezadaných Střelců je možnost vstupu nové lásky, která ze začátku ale může vypadat jen jako přátelství a naopak v dlouhodobých vztazích se láska může proměnit zpět na přátelství. Vtahy budou nahlodávány nejistotou a obavami, stále dokola se opakujícími komplikacemi, nebo falší či jistou formou podvádění. Řešit také ve vztazích budou karmickou minulost, která se bude završovat a uzavírat, lekce i zkoušky s tím spojené. Do života jim mohou vpadnout nejen náhlé lásky, ale i nové vztahy nebo budou ve stávajících vztazích znovu a znovu začínat od začátku. Kde jsou však vztahy stabilní je tu možnost zasnoubení či svatby, v ostatních naopak možnost dalšího paralelního vztahu či skryté nevěry, ujasňování si svých srdečních záležitostí, ale i řešení hloubky citů, zaručenost, stabilita , ale i vzniklé náhlé starosti nebo zjištění, že starosti si způsobují Střelci sami. Pokud budou narůstat problémy je tu hrozba odloučení nebo odcizení, ale jen málo Střelců bude schopno své vztahy razantně zakončovat. Spíše budou vyčkávat na reakci druhé strany, sami se nebudou chtít pouštět do tvrdých bojů a ukončování, a pokud ano, pak k tomu dojde po dlouhém a zralém uvážení.
V pracovní oblasti se hned po novém roce a vlastně až do jara může objevit zhoršené pracovní klima a to především mezi kolegy nebo ze strany nadřízeného. Bude vládnout jistá závist z úspěchu Střelců, kdy tím mohou být konfrontováni s jistými překážkami, falší nebo intrikami. Ty se budou více projevovat a pro Střelce to může být velké zklamání hlavně od těch, kterým důvěřovali. Stejně tak ale s polovinou roku mohou sami dospět k názoru, že se nikam neposunují, že stagnují na jednom místě, což je nabudí k náhlým změnám, může to být změna pouze projevující se na pracovišti, ale také změna celková, která povede k ukončení pracovního poměru a odchodu jinam. Mnohým Střelcům ale do života mohou vstoupit nové nabídky nečekaně a zcela z jiných zdrojů, budou schopni se chytnout nových příležitostí i šancí a vydat se po nových cestách. Najít tak mohou nové zaměstnání na dlouhou dobu, lepší kolegiální vazby, ale i práci, kterou budou dělat ze srdce, jejich komunikativnost při pohovorech bude úspěšná, nebo sami prokáží svoji spolehlivost, nabyté znalosti a zkušenosti nebo pracovitost či houževnatost. Střelcům budou otevírány nové cesty, jak dosáhnout kýženého úspěchu i uznání, jak si vylepšit i svoji finanční situaci či platové ohodnocení mnohdy ale za cenu přílišným konfrontací.
Ve svém zdraví by Střelci měli být opatrní na pohlavní orgány, na psychiku, ale také na oblast plic, dechu nebo hrudníku. Častěji se mohou projevovat určité záněty nebo problémy a to i s hlasivkami. Onemocnět ale také mohou díky silnému pracovními přetížení, příliš si toho na sebe budou nabírat, jejich energie tak může být blokována a častěji budou pociťovat únavu, než jiná znamení. Nicméně je skolit může i jistá tajemná nemoc, jejich duše bude jakoby v nerovnováze, projevit se to může častými poruchami spánku nebo se objeví karmické zdravotní obtíže z minulosti, související se zády. Nalomená psychika je také může do značné míry omezovat, jejich život bude neklidným, netrpělivým a nevyrovnaným a to především při zvládání nepřehledných životních situací nebo při vystavení nadměrnému stresu. Neměli by podceňovat ani preventivní lékařské prohlídky, budou hledat neustále své životní štěstí, ale také se vyrovnávat s nesprávným a zkresleným pohledem na svůj dosavadně prožitý život. Aby dosáhli větší harmonie, budou nuceni vybudit více své životní síly i energie, vyrovnávat se s prožitými šoky, být méně pod tlakem, stresem nebo přecitlivělostí.

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.):

Kozorozi se ještě s příchodem nového roku budou v lásce trápit, budou si ohledně ní dělat jisté starosti nebo bude definitivně odcházet. Je to dílem díky jejich určité vypočítavosti, falše i přetvářky, tak trochu i sobeckosti mít vše jen pro sebe. Navázat ale mohou nová přátelská spojení, která se v lásku přehoupnou až s jarními měsíci, tady budou schopni se definitivně odpoutat od minulosti. Stejně tak se ale budou potýkat se žárlivostí, majetnickými sklony či závistí, s určitou formou rivality nebo se krátkodobě vrhnou do mileneckých rolí. Oni sami se v lásce především budou učit upřímnosti, která v jejich znamení chybí, pak vstoupí nové začátky i nové lásky, pro ně to bude rok o hledání skutečných citů a pocitů. Vztahy, které navážou nebudou dlouhodobé, budou rychle nahlodány nedůvěrou nebo spíše budou připomínat kamarádství. Až v průběhu roku budou Kozorozi schopni vztahy prohlubovat, být sami spolehlivými, také v nich ale budou sklízet to, co sami v minulosti zaseli, opakovat se u nich mohou stejné komplikace, stejné problémy, budou nuceni ve vztazích hledat neustálé cesty, kompromisy nebo ústupky, jinak budou lehce zranitelné a ohrožené. Častěji budou o vtazích a ve vztazích diskutovat, mnohdy to ale povede spíše k hádkám a bezvýsledným rozhovorům. Nicméně tu a tam se také projeví radost a veselost, vášeň, harmonie i naplnění a završení osudových lásek. Na to, aby Kozorozi mohli ve vztazích fungovat budou muset nejprve a nejvíce zapracovat sami na sobě, jinak s koncem roku opět zůstanou osamoceni.
V pracovní oblasti se budou v novém roce vyjasňovat jejich předchozí neúspěchy nebo nejistoty. Dočkají se uznání, bohaté komunikace, ale i pracovních mrzutostí a to hlavně ve spojení s financemi. V těchto obou oblastech dojde k výrazným změnám, ne sice k náhlým ukončením stávající práce, ale spíše je to navede k určitému pochopení, že v minulosti dělali chyby, že šli jinak, než jak měli jít. Řešit budou i kolegiální vazby, mrzutosti s kolegy, faleš, konkurenci nebo intriky. Jejich práce může být blokována překážkami nebo neúspěchy, ale také zjištěním, že nikam nepostupují, že stagnují a budou toužit po změnách. Proto, aby dosáhli svého štěstí, spokojenosti, stability budou hledat to, co je pro ně povoláním pro život. Velkou roli v tom sehraje i osud, který je bude tlačit do jiných aktivit, přinášet jim různá znamení a směřovat je k jejich životnímu poslání, k úspěšnosti na pracovním poli, k finanční jistotě. Nicméně i sami Kozorozi budou muset vyvinout určité aktivity, aby získali to, po čem touží, budou hledat nové a vhodné nabídky, rozmýšlet se mezi několika možnostmi a hledat tu správnou cestu. Pokud se vydají svou vlastní intuitivní, najdou do poloviny roku to, co je bude skutečně naplňovat. Jsou sice dříči, ale vidina lepších peněz nebo materiálního zabezpečení je může hnát k podvodům, k vypětí, do extrémních situací nebo k vypočítavosti. Za vším ale stojí jejich strach z nedostatků.
I v životě je čekají významné změny a to hned po novém roce, vyjasní se jejich zvládání ohledně nepřehledných situací, ale také se více projeví jejich karmické zdravotní obtíže, pocházející z minulosti. Stejně tak jako jiná znamení i Kozorozi si budou muset dát pozor na svou oslabenou psychiku, duše v příštím roce nebude rozhodně v rovnováze, provázet je budou silné citové výkyvy nálad, silné emoční výbuchy, ale také záležitosti ohledně lásky a vztahů, projevit se může dlouhodobě přehlížená nemoc, nebo se objeví komplikace s pohlavními orgány, sílou a energií, neklidností nebo nevyrovnaností či hektickým způsobem života. Jejich život sice bude aktivním, neuškodí jim více pohybu, nicméně opatrní by měli být na svůj pohybový a opěrný aparát, hlasivky nebo dýchací cesty. Hledat budou neustále své životní štěstí, měli by si ale uvědomit, že je to může stát více sil, než kolik do toho budou schopni investovat. Ohledně zdraví tak trochu spoléhají na fakt, že jim se zdravotní komplikace vyhýbají, ale i obyčejný prožitý šok nebo náhlá ztráta je může srazit dolů.

 

VODNÁŘ (21.1. – 20.2.):

V lásce a vztazích si v roce 2016 budou Vodnáři muset prožít jisté citové zranění nebo raněnou lásku či náhle ohrožený vztah, k čemuž je rychlým zvratem dovede osud. A to především u těch lásek a vztahů, které jsou karmicky dány z minulosti. Dojde k definitivnímu završení jistého příběhu, vyplavovat se bude vše skryté, emoce žárlivosti, strachu, vypočítavosti, falše, přetvářky, egoismu, citové závislosti, majetnických sklonů a omezení, ale nejen ze strany partnerů, ale i od Vodnářů samotných. Bude jakoby narůstat již s koncem roku 2015 vnitřní neklid, projevovat se ve větší míře budou nestabilní pocity a jen málo párů bude schopno tyto krize ustát. Čekat je bude tedy důležité rozhodnutí ohledně lásky nebo v souvislosti s ní, napětí, spory, ale na druhou stranu i vyjasnění nepřehlednosti či zkaleného štěstí. Osudem ale Vodnářům a to hlavně těm nezadaným může přivést nové lásky i nové vztahy, ale pozor by si měli dávat na to, že budou souviset s minulostí, se nedořešenými chybami, omyly, lekcemi nebo zkouškami. Mnoho vztahů projde testem pevnosti a odolnosti. Kde jsou problémy, budou přicházet odloučení nebo odcizení, kde je vše urovnáno, budou přicházet nové začátky, úspěch a znovu nabitá radost, zaručenost ve spojení, jistota. Kde ale jen trochu něco vázne, budou se projevovat a na světlo vylézat lži, výmluvy, falešná srdečnost a podvádění. Také to může mnohé Vodnáře svádět k sexuálním dobrodružstvím, pozor ale jen na to, aby se nezvrhly v sexuální přehmat, který by měl dost velké dopady.
V pracovní oblasti se Vodnáři také rozhodně nudit nebudou, jsou tu pro ně přichystány pracovní změny, respektive na pracovištích, změny jejich pracovních postů, možnost povýšení, ale také náhlé překážky, možnost nepostupování a stagnace, přílišná hektičnost, stres nebo napjatá atmosféra, nicméně ale i cestování, spojené s pracovními povinnostmi. Vodnáře v příštím roce nečekají náhlé zvraty nebo zlomy ohledně definitivních ukončování, tedy pokud se sami nerozhodnout, spíše budou nuceni projevovat více svoji všestrannost, spolehlivost ve zvládání úkolů, ale stejně tak i samostatnost. Jejich práce, se opět může stát naplňující, čekají je nové začátky, a pro ty, kteří zaměstnání hledají, nebo je bude sužovat palčivá touha po změně osud nachystal nové zaměstnání, nové pracovní pozice, lepší pracovní klima, harmoničnost, práci konanou ze srdce, úspěch i uznání, ten je jim předurčen osudem, ale také jim ho osud zase může odejmout. Bude o nich hodně vědět a nejeden Vodnář se může dočkat i určitého ocenění nebo nalézt své vlastní uznání a přínos.
Po zdravotní stránce si mohou Vodnáři jisté zdravotní komplikace z letošního roku přenést i do roku nového, kde se také navíc mohou častěji opakovat. Jistou roli v tom sehrají karmické zdravotní obtíže, ale také nedostatečný pohyb či nezvládání nepřehledných životních situací. Oni sami budou více toužit po změnách, alternativách nebo východiscích ohledně zdraví, opatrní budou muset být na svou psychiku, neklid, nevyrovnanost, hektičnost a životní stres. Z části to bude způsobeno i příštím rokem, který bude netrpělivým, chaotickým a plným nečekaných situací a událostí. Bude se jim častěji hůře usínat, blokovány mohou být jejich city, ale není vyloučen ani pobyt v nemocnici, pokud se dostaví úraz, nehoda nebo poranění či zdravotní komplikace, které povedou k operacím. Budou mít duši díky osudu v nerovnováze, neklidnou, provázet je mohou silné emoční výkyvy nálad, překážky a nepřehledné situace se pro ně budou zdát nevyřešitelné. Nicméně uvědomit by si ale měli, že vše pochází z jejich strachu a mysli, a právě tady by měli hledat tu první cestu k ustálení jejich zdraví. Pozor by si měli dát na zažívání, žaludeční potíže, pohybový a opěrný aparát.

 

RYBY (21.2. -20.3.):

I Ryby si prožijí v lásce jisté citové zranění nebo sami budou nuceni někoho ranit, řešit budou osudové a karmické lásky, stejně tak jako i vztahy, osudová setkání nebo seznámení. Odpoutávat a završovat budou minulost ve vztazích i lásce, propouštět bývalé partnery nebo vztahy, které jim již nic přínosného nedávají. V lásce bude panovat tvrdohlavost a neústupnost, zmírání i starosti, ale také vyjasňování nepřehledných nebo platonických citů, rozhodování se pro lásku nebo z lásky, prožívání radosti, nových šťastných začátků, ale stejně tak i krátkých románků, flirtů nebo sexuálních dobrodružství. Stejně tak ale budou ryby navazovat a toužit po hlubších projevech lásky, rozpadat a ukončovat se mohou vztahy založené na materiálním bezpečí nebo na finanční jistotě. Docházet bude ke změnám v partnerství, odkrývat se budou dlouho utajované vztahy nebo naopak uzavírat nové. Budou přicházet opakované rozchody i nové začátky, než dojde k definitivnímu odpoutání, přicházet budou vztahy osudové, kde je silné spojení duší, harmonie, radost, ale narůstat také mohou četnější diskuse nebo hádky či znovu a znovu se opakující komplikace. Uzavírat se především ale v lásce i vztazích bude karmická minulost, proto ne každá Rybka může tento tlak ustát.
V pracovní oblasti budou Ryby upevňovat svoji stabilitu, pozici moci, ale také aktivnost, objevivší se překážky nebo možnost nepostupování v kariérním žebříčku. Budou sklízet to, co bylo zaseto v uplynulých 3 letech, nejsou vyloučena na i náhlá ukončení zaměstnaneckých poměrů, krachů podnikání, ale také upevňování stávajících pracovních míst, řešení finančních a platových podmínek, spolehlivost, pracovitost. Ale také navazování nových pracovních vztahů, kolegiálních vazeb, v podnikání navazování nových kontaktů. Projev Ryby budou muset více samostatnosti, vyjasní se kolem poloviny roku jejich stávající situace, ale více budou vystavovány konfrontacím s falší a intrikami. Proto i oni sami budou přehodnocovat své vztahy k druhým, pokud čekají na zlepšení čehokoliv, na úspěch nebo uznání, počítat s tím mohou pravděpodobně až ve druhé polovině roku nebo s jeho koncem. Ti, kteří na zaměstnání čekají, nebo ho budou hledat by neměli spoléhat jen na rozesílání žádostí a životopisů, ale významného překvapení by se mohli dočkat i zprostředkování skrze někoho nebo něčeho, co jim přichystá osud.
Po zdravotní stránce se budou projevovat krátkodobé nemoci, nachlazení nebo budou řešit i společnou rodinnou nemocnost. Budou hnáni k hledání svého životního štěstí, ale také budou střízlivět ze svého nesprávného, falešného pohledu na život. Přicházet k nim budou nové začátky, budou schopny se rychle zotavovat a nabírat sílu. Opatrná by měly být Ryby na lehké srdeční arytmie, problémy a příhodami se srdcem, hrudníkem, plícemi nebo horními dýchacími cestami. Náhle může být jejich zdraví nebezpečně ohroženo komplikacemi, záněty a stejně opatrné by měly být i na své pohlavní orgány, na dostatečný přísun vitamínů a minerálů prospěšných pro těle. Více se pohybovat, ale nepřetěžovat se, hrozí poranění pohybového aparátu. Čelit budou přetížené psychice v důsledku překonávání nebo zvládání životních překážek nebo ohledně práce. Je tu hrozba poranění nebo operace. Nicméně ale oproti minulým letům budou mít Ryby více chuti do života, více mohou vnímat radost, neměly by ale podléhat trápením, spojených s láskou.

 

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. 

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

Vaše komentáře

Reklama