JAK TO CÍTÍM JÁ – MENSTRUAČNÍ KREV A ZAHRADA

Koncem roku 2010 jsem jednoho dne při přemítání o své plodící zahrádce, která se nacházela na počátku svého zrodu, vyslovila přání „ získat informace, které pomohou ještě více zúrodnit a vylepšit tento kousek matky Země“.

Během týdne přišel můj muž s úsměvem na tváři s červenými deskami s tím, že objevil ještě jednu knihu od Barbary Marciniak „ ZEMĚ – Plejádské klíče k živé knihovně.

Ano – a tam to bylo!

Odpověď na mé přání.

Stalo se to v prosinci 2010 a já měla k dispozici 2 květináče ve kterých jen tak tak rostla bazalka.

A tak jsem udělala pokus a jednu bazalku jsem zalila „ svou menstruační krví“.

Za měsíc byla při stejných podmínkách bazalka dvojnásobná a měla mnohem zelenější listy než ta vedle ní. V tu chvíli jsem obdržela jeden z nejkrásnější darů ve svém životě.

Má menstruace získala úplně jiný rozměr a já zjistila, že řeči o tom, že jsme tvořiví bohové – opravdu nejsou jen prázdná slova.

A také, jak je tato ženská událost „ velmi , velmi vzácná.“

Dnes již ani kapičku nazmar – je to mnohem vzácnější, než všechny šperky světa.

Má zahrada za tuto sezónu vyprodukovala odhadem podle druhu 5-10 násobek plodů.

Na jaře jsem měla pouze jedno napadení mšicemi a to u malin- a i ty nakonec odplodily sladké velké plody, jinak se mšice vyhnuly úplně všemu.

Oproti loňskému stavu – docela výjimečný stav. Dokonce jsem si všimla, že mravenců dost razantně ubylo.

Ta první odzkoušená bazalka přes léto rostla v mém skleníku a měla více jak 80 cm na výšku a nádherné silné veliké listy, kdy některé listy měli i 10 cm.

Chuť plodů z první úrody hnojení menstruační krví byla velmi koncentrovaná a neuvěřitelně lahodná, kdy vedle ní je chuť poctivé organické zeleniny a ovoce až překvapivě fádní.

Věřte, že po vyzkoušení mě to velmi překvapilo, opravdu jsem tak výrazný rozdíl nečekala.

A tu zvláštní chuť vnímali i cizí lidé.

Země reaguje na záměry, postoje a nálady těch, kdo se o ni starají. Jídlo vypěstované s láskyplnou péčí a s vědomým přihlédnutím ke sladění se se silami přírody, bude fantasticky nabité živými kosmickými silami.

Přímá komunikace se Zemí zpřístupní nové hladiny energetické setby, jež lze zakódovat do jídla, které jíte.

Celou planetu zasahuje větší uvědomění. Větší pochopení a využití vědomí v zemědělství a zahradnictví způsobí revoluci ve vašem vztahu k přírodě.

Jídlo , které VYPĚSTOVALA BOHYNĚ, například s použitím MENSTRUAČNÍ KRVE na pohnojení půdy, nese vyšší frekvenci“

Zároveň jsem zjistila na zahradě několik rostlin, které jsem nikdy nesázela a velkou pestrost brouků a hmyzu a drobných zvířátek. Tento stav porovnávám se stavem z předchozího roku, který i tak byl pro mne úspěšný.

Na podzim, při sázení nových ovocných stromků a keřů, jsme zjistili, že se nám neuvěřitelně během ani ne jedné celé sezóny změnila půda v zahradě. Při výkopu jsme zjistili skoro 30 cm úrodné půdy v podobě tzv.kuskusu.

Na místech, kde ještě vloni byl problém vůbec hrábnou rýčem a země měla šedou barvu.

Tuto zimu jsem zjistila úžasný jev – krtci a myši nadýchali svou prací kompletně celou zahradu – dokonce i na místě, kde byla tenká vrstvička půdy a zbytek pískovcová skála.

Myslím, že se vše neuvěřitelně rychle přeměňuje na ráj pro půdní život a tento stav mě neuvěřitelně fascinuje.

Kam šlápnu, tam se to krásně houpe, jak je zem kyprá a zpracovaná.

Až se opět přijde krteček v poledne slunit na naši zahradu, jako se to stalo vloni, myslím, že ho tentokrát s láskou podrbu na zádíčkách.

Myškám jsem za odměnu vloni vypěstovala celý záhon topinambur, aby měli v zimě co papat.

A oni mě na oplátku ponechali cibulky jarních květin, takže při prvním pohledu na záhonech to vypadá, že jich je mnohem více, než vloni a na místech, kde jsem je vůbec nesázela. Moc se těším na tu krásu.

Po celou zimu k nám na zahradu, kromě všemožných druhů ptáků, chodili několikrát denně i bažanti se svými harémy. Nejenom že pěkně nakypřili některá místa v zahradě, ale také se nám starají o čistotu terasy.

Občas ráno po terase chodí bažant a vyzobává brouky a pavouky.

Takový krásný přírodní vysavač.

Ve chvíli kdy tyto slova píši mi právě jeden bažantí fešák klove na okno.

Menstruační krev, podle posledních studií, obsahuje 70 krát více kmenových buněk než kostní dřeň.

A zde vyvstává další možnost použití dle fantazie a vnitřního vedení.

Já Jsem Marie

A teď na vás nechám působit energii slov z knihy ZEMĚ- Plejádské klíče k Živé knihovně:Barbara Marciniak

Ženy si často neváží své menstruační krve, místo aby chápaly že je zdrojem jejich síly. Krev nese genetický kód a protože je Matka Bohyně zdrojem všech věcí, je tím odkud kódy přicházejí. Je tím kde je uložen příběh. Menstruační krev může být použita aby vyživovala život rostlin, označovala Zemi a umožnila Zemi poznání že Bohyně zase žije. Všeobecně, ženy již nekrvácejí do Země. Kdyby tak dělaly, byl by to přímý přenos energie Bohyně. Když ženy pouštějí svou krev do Země, je tím živena.

Ženám bylo po celé věky říkáno že jejich krev je kletbou a ony se své vlastní krve obávaly. Nechápou že je jejich zdrojem a jejich silou. Jestliže odložíte stará tabu a pracujete s menstruační krví shledáte, že působíte docela jinak na zvířata i rostliny živé knihovny.

Ženy, jestliže stále krvácíte, buďte moudré a ctěte své tělo a svoji krev.

Vaše krev je jedním z nejvyšších zdrojů plození a vyznačení území, které můžete vyvolat.

Pochopení tajemství krve je klíčem ke spojení se zdrojem vaší síly a spojuje Vás s vašimi hlubokými vnitřními znalostmi.

Můžete si označit půdu kde žijete svou menstruační krví. Můžete začít s kardinálními body: sever, jih, východ, západ. Potom, za čas, můžete pokračovat v označování Země jako když malíř pokládá své črty na plátno. Můžete rozředit krev vodou aby jí bylo více. Můžete jí žehnat a používat krystaly aby udržela svou vibraci. Tento proces se dělá aby bylo vyznačeno území Bohyně.

Bude to přitahovat rostliny a zvířata která mají novou životní sílu a cítí že jsou s Bohyní jedno.

V řadě vašich starých příběhů byla krev používána aby odvracela zlo, anebo jako prohlášení nějakého zájmu. Možná byly označovány menstruační krví i dveře. Nikdo by se neodvážil dotknout těchto dveří nebo těch kdo žijí uvnitř, neboť bylo chápáno že tam vládne Bohyně. V těchto starých časech byla Bohyně stále respektována. Rozumělo se že když jste šidili nebo se nepodrobili Bohyni, vaše práce nebyla božská.

Až budete stavět a rozvíjet nové společnosti, navrhujeme aby se shromáždily ženy každého věku a snažily se porozumět svému menstruačnímu období a sdílely svou sílu a své znalosti jako klíče s muži.

Zkoumejte tajemství krve jako přirozený proces společného života. Vaše tělo a jeho cykly vytvářejí představu života.

Je velmi důležité aby jste chápali co je síla. Přemýšlejte o mocné síle ženy která má dítě. Ona udržuje životní sílu která vytváří pohyb a touhu aby se mohlo narodit. V tomto je tajemná síla. Tolik síly, že z ní má mužská vibrace strach jakoby proces rození byl magický. Protože mužství zapomnělo jak přinášet na planetu zrození prostřednictvím svého těla, muži byli poděšeni silou ženství. Muži se potřebují dostat k tomu ,aby používali krvácení žen a podporovali je. Přijde čas kdy budete chtít znát své potomstvo a budete chtít být odpovědní v tom, kdy je chcete mít, protože život začne být velmi cenný.

Ženské krvácení se stane velmi důležitou součástí společnosti. Až ženy pochopí tuto sílu, Bohyně bude galvanizována a vrátí se do Vás všech.

Jestli chcete mít úrodnou zahradu, nejlepší zahradu ve městě, zalévejte ji svou krví ředěnou s vodou. Vaše zahrada bude vzkvétat.

Shledáte že vaše krev může urychlovat růst potravy. Urychluje mnoho, mnoho věcí. Není to omyl, že ženy krvácejí. Je to jeden z největších darů. Je to elixír bohů.

Ženy Aborigejů schovávaly svou menstruační krev v nádobách a používaly ji k léčení bolestí. Ženy mohou se svou krví dělat mnoho věcí. Některým z Vás se nelíbí že jste ženami. Když se objeví menstruace cítíte se nepříjemně, nepohodlně, máte bolesti a je to celkově nevhodný stav a zážitek. Muži často nemají žádnou představu o tom co se děje, takže je to i pro ně mrzuté období. V příštích dnech kontakt s Bohyní otevře vaše srdce a odhalí Vám, kam Vás krvácení může vést a co Vás může naučit, neboť v menstruačním procesu leží mnoho klíčů, které přivedou Bohyni zpátky na tuto planetu. Je potřeba aby se navrátila síla partnerským vztahům.

Je mnoho tajemství k odhalení a k opětnému předání lidem. Někteří z Vás se mohou divit proč tento předmět odhalujeme. Je to velmi důležité téma. Jestliže Vás nezajímá energie Bohyně a tajemství krve, říkáme Vám že míjíte hlavní část života a nemůžete tak rozumět co se děje na planetě. Jestliže se od toho odvracíte a myslíte si že je to nedůležité, kompletně míjíte stěžejní bod. Je to jedním z nejvíce posilujících učení které Vám chceme v této době dát a pomáhat Vám tím v pochopení toho co přichází. To co je potřeba aby jste kompletně a totálně dělali je, ať jste muž nebo žena, aby jste ctili vibraci která prochází vaším srdcem a pomáhá Vám mít svá srdce otevřená.

Menstruační krev je vysoce okysličena, je to nejčistší krev a nese dekódovanou DNA . Je to kyslík, kdo dekóduje její vlákna a umožňuje restrukturalizaci údajů. Vaši vědci si nyní hrají s třívláknovou DNA . Učí se jak postavit vlákna DNA založená na světelných fotonech – vláknech uvnitř těla, které nazýváme světelně kódovanými vlákny.

Tajemství krve bylo ve vašich moderních náboženstvích ničeno. Zajímali jste se někdy o přijímání Krista? Bylo tam řečeno aby jste jedli tělo a pili krev Krista. Jaký to má význam? Jestli jste pokročilí křesťan, tato slova slyšíte neustále znova a znova: „Toto je mé tělo, toto je má krev.“ Tento rituál je překroucen. Pojímání těla a krve v sobě nese smysl kanibalismu a je ovlivněn starodávnými a zhoubnými vlivy plazů.

Na této planetě mají mnozí tendenci věřit advokátům, aniž by zkoumali kde je pravá pravda. Rozsah této ignorance končí. Vcházíte do oblasti blahodárného vědění. Zakořeňujeme ve Vás několik klíčových frází, používajíce zvuku, které něco pro vaši mysl znamenají. A ještě na jiné hladině k Vám mluvíme jazykem který vaše tělo umí dekódovat, stejně jako úrodné kruhy.

Chceme do tohoto kotle ještě něco přidat. Měsíc ovlivňuje rytmy Země. Kdo může říci že to nemá smysl? Měsíc ovládá v těle proudy energie stejně jako řídí na vaší planetě příliv a odliv. Měsíc je velmi silný elektromagnetický počítač. Když měsíc ovlivňuje přílivové vlny, ovlivňuje rovněž vlny ve vašich tělech, krev ve vašich vlastních tělech a krevní hormony.

Na vaší planetě jsou různé cykly, které jsou udržovány kýváním kyvadla. Na Zemi dlouho vládla matriarchální energie. Potom nastoupila na trůn patriarchální energie a vyhladila všechny známky ženského vedení a vědění. Ženské vědění bylo zachováno jenom v mýtech a legendách, kde bylo ženství přijímáno jako účastník a ten kdo život vnímá. Žena se cítila být spojenou s pavučinou existence jen procesem rození.

V jednom období zde byly síly mimozemské inteligence, které pracovaly na aktivaci ženských principů. Bylo to uděláno aby měly ženy schopnost rodit a cítit. A to je to, odkud pramení ženské spojení s měsícem. Byl to vliv měsíce, kdo přenášel ženský energetický program. Měsíc je jako velký počítač, takže jej mohou vlastnit různé bytosti a formy inteligence, nebo mohou mít schopnost měsíc programovat. Takže zde byly bytosti které naprogramovaly měsíc pro ženský cyklus. Je to zapomenuto, protože se to dělo v období lásky a benevolence. Potom se samozřejmě věci změnily.

Po celé věky je energie z měsíce vyzařována jako elektromagnetická frekvence k Zemi, aby udržovala dvouvláknovou DNA . Nezlobte se pro to na měsíc. Na měsíci není nic špatného. On pouze vyzařuje programy. Měsíc stanovil pro ženství výchovný program. Tento reproduktivní cyklus vytváří možnost k častějšímu rození dětí nežli je schopen sluneční cyklus.

Chápejte že měsíc Vám kreslí váš pěstounský program. Ačkoliv, jako části Vědomí se můžete posunout do nového cyklu plození. To pomůže stabilizovat nekontrolovatelné přelidnění na planetě. Ve Státech nyní převládá strach ze zdvojené populace, která nastala ve velmi krátké době. Rodíte se s jizvami a šrámy. Během příštích padesáti let bude na měsíc působit jiný vliv a měsíční cykly změní i pozemské cykly. Všechno se drasticky změní. Nyní jste schopni rodit, \možná spíše být oplozeny,\ každý měsíc. Znamená to velmi rozdílné zkušenosti, jestliže budete schopny otěhotnět jen jednou za rok. Přeměny změní celý ženský cyklus, takže se změní i doba těhotenství. Běžný systém již nefunguje, přelidňováním ničíte sami sebe. V tomto stavu, kdy světová populace exploduje, Vám nesvědčí aby jste byly přístupny početí každý měsíční cyklus.

Porodní bába byla v mnoha stoletích brána jako největší nepřítel křesťanského náboženství, protože dokázala mírnit bolesti, mohla ženám povídat o tajemství jejich těl, rozuměla bylinám a tajemným částem živé knihovny. Křesťanství bylo velmi patriarchální a obávalo se Bohyně a ženy. Bálo se že ženská síla sebere autoritu kostelům a mužům.

Potrat nemá nic společného s tím jestli chcete potratit nebo ne. Toto je zamýšleno aby udržovalo lidi oddělené a zmatené nad ženskou energií. Je to plán mířící proti Bohyni aby se ženy cítily oslabeny a myslely si že nemají žádnou volbu, neboť když ji mají dostupnou, mohou si vybrat potratit. Plány k matení žen, co se týče jejich těl, jsou rozvinuty na vysokém stupni. To je fajn. Nevadí to, protože každý z Vás si vybírá své lekce a potřebuje se učit. Můžete otevřít svá srdce a poslat lidem léčivou energii, zvouce je do stavu rozšiřujícího se vědomí, i když, sami je změnit nemůžete.

Energie Bohyně se rychle pohybuje, připravena pracovat s těmi z Vás, kteří jsou ochotni poznat její volání. Její pokyny jsou, aby jste ctili svá těla a Zemi a svou sexualitu, protože skrze tento proces jste všichni stvořeni. Víme že některé z těchto myšlenek Vám nejsou pohodlné, a proto Vám je předkládáme. Milujte úplnost vašich těl a jejich potřeby a dopřejte je svým tělům. Pracujte spolu, hrajte si spolu.

Ženy probuďte se a studujte manuální vlastníky svých těl a přicházejte na to, že vlastníte něco hodnotného. Muži, vy vlastníte rovněž něco cenného a toto něco, nazývané tělem, má své cykly, rytmy a vzory. Může to dělat zázračné věci.

Je velikým zkreslováním vaší identity, že sex je jenom na plození. Je to travestie, které jste byli učeni. Nikdy nikdo nemusí mít dítě, když si to on nebo ona nepřejí. Začněte myslet a cítit v termínech vlivů všech vašich tělesných funkcí, včetně početí. Můžete si říci: „Vím že mé myšlenky a city ovlivňují funkce mého těla. Ovlivňuji to a když jsem připraven mít dítě, dám tomu energii. Jinak toho nejsem schopen.“ Je to velmi osvobozující představa.

Kdyby každá žena na této planetě věděla kolik má doopravdy síly, co si myslíte že by patriarchové svedli?

Po celé věky byla verze patriarchů strašena silou ženství. Proto ženy, aby udržely patriarchy při síle, zpochybnily sami sebe, takže muži mohli dostat převahu a říkat: „Teď máme šanci se rozběhnout do světa a podívat se co se s tím dá dělat.“ Ženská síla se stáhla do pozadí. Ženy souhlasily že budou věřit v prokletí svých těl, a že krvácení je špatné. Ženy v sobě zpochybnily pravou životní sílu a to, že nad ní mají nějakou moc.

Měsíc nepůsobí a nekontroluje pouze ženy. Muže také. Narodili jste se skrze cyklus ženy a vaše sexuální cykly jsou ovlivňovány tímto procesem. A také, protože měsíc kontroluje příliv a lidské tělo je z 90 procent z vody, měsíc rovněž ovlivňuje vlny ve vašich tělech. Muži mohou rovněž cítit a pracovat s kolísáním svých tělesných hormonů, když procházejí svými cykly, mohou se učit poznávat choulostivé mužské rytmy. Protože muži podléhají neúprosnému tlaku a kontrole, tyto jejich cykly nejsou tak zjevné jako ženské cykly, které jsou symbolicky vyznačené i jejich menstruací. Mužská vibrace je odvrácena od spontánnosti a ještě více od schopnosti se podrobit. Čemu se podrobovat? Podrobují se ideálům, milují je, avšak bez cítění které by bylo přiměřené těmto jejich vírám nebo ideálům.

Navrhujeme aby více mužů žádalo autoritu a říkalo: „Neudělám to. Seknu s tím. Udělám místo toho tohle.“ Mužská vibrace běžně dostává impuls aby hledala stejnou emocionální svobodu jako ženská. Bez svých emocí nemůžete přijít na to kdo jste. Proto aby muži chápali hlubší tajemství, musí v sobě nalézt mír a pochopit že jejich emoce jsou ženskou částí jich samotných.

Krev je tajemnější mužské vibraci, protože všechna mužská krev zůstává v jejich útrobách. Není to něco co mohou každý měsíc vidět a cítit jako ženy. Válka je jednou ze zkroucenin přinesených patriarchy jako pokus ukázat mužům sílu krve. Avšak tato krev není to samé. Je přinášena nenávistí a ničením života, mučením a zabíjením, plná emocí dušeného strachu a nátlaku. Je jenom jediná vhodná cesta kdy mohou muži přijít do styku se silou krve – a je to na ženách aby jim dali dar své krve, aby s nimi sdílely svůj elixír. Je mnoho způsobů jak to lze dělat. Jedním z obvyklých způsobů je, že muži jedí ovoce a zeleninu pěstovanou pomocí menstruační krve. Jejich tělo bude vstřebávat vědění v ní obsažené.

Muži začínají potřebovat ženskou krev a ženy si začínají vzpomínat na svou vnitřní Bohyni, berouce na sebe její princip. Tento princip Vás bude učit jak máte vytvářet na planetě rovnováhu. Je v našem zájmu aby každý a každá žena rozuměla tajemství svého těla a sdílela tato tajemství s vhodnou mužskou vibrací, bez jakýchkoliv obav. Někdy mají muži z ženské krve obavy. Často se muži stydí mít sexuální styk se ženami v jejich menstruačních dnech. U žen může existovat úzkost, aby mužům jejich menstruace nebyla nepříjemná. Jestliže Vám nevadí mít sex během menstruace, ať jste žena nebo muž, gratulujeme Vám, protože jste překročili hluboký předsudek. Sdělujete si vzájemně hlubokou hladinu buněčného spojování.

Sex během menstruace je vazba přátelství, je velmi posilujícím způsobem sdílení krve. Je to velmi starý rituál a neradíme Vám žádné nahodilé sexuální hrdinské činy, při sdílení menstruační krve. Je to ochranný a posilující akt. Proč si myslíte že to bylo tak velikým tabu? Proč jste byli od tajemství krve odstrkováni po celé věky? Možná protože by to otevřelo dveře pro vědění, které bohové nechtěli aby jste dosáhli. Krev obsahuje záznamy osobních, planetárních a nebeských zkušeností. Když je krev prožívána při sexuálním spojení, jste zaplavováni vlnami poznání, které jsou většinou za vašimi současnými schopnostmi chápání a vstřebání. Může to trvat léta nežli prostřednictvím krve důkladně dekódujete znalosti uvnitř svého těla a rozvinete je.

Mužským protějškem menstruační krve je samozřejmě sperma. Sperma jako počítačové čipy nosí kód inteligence pro vývoj vědomí. V současnosti je to oceňováno do toho stupně, do kterého může mužská vibrace poznat a milovat Bohyni. Je to sperma, které rozhoduje jestli dítě bude žena nebo muž. Vajíčko zůstává stejné, sperma vytváří rozhodnutí. Sperma je příběh Matky, zakódovaný v mužské vibraci a zahrnuje projev toho, jak mužská vibrace tento příběh chápe.

Dokážete přijmout že sperma má telepatické spojení se svým vlastníkem? Když se muž miluje se ženou při její menstruaci, jeho sperma může fungovat jako badatel a telegrafovat mu zpátky sílu a vědění ženy. Během ženské menstruace může muž dosáhnout její veškeré identity. Ženy, jestliže se jdete milovat s mužem během menstruace, musíte být připraveny sdílet se svým parterem nejhlubší tajemství své bytosti. Musíte být připraveny na to, že svého partnera pozvednete a budete s ním sdílet svou sílu. Toto je nejstarší tajemství. Ve starých sumerských příbězích bohové Enlil a Enki spolu debatovali nad hrozbami a podmínkami svých poddaných, lidí. Vládce Enki lidi získal a skrze ženství dal této rase sexuální poznání. Vládce Enlil lidem sexuální poznání striktně zakázal neboť měl strach, že pak budou rovnoceni bohům. V těchto představách je možná kořen pro moderní vysvětlování příběhu stvoření – Adam a Eva, had a Rajská Zahrada. Sexuální poznání byl dar Enkiho, zatímco Enlil chtěl lidmi manipulovat a oddělit je, udržovat je mimo poznání funkcí bohů.

V ženách je krev vibrací červené barvy. V mužích je sperma vibrací barvy bílé. Krev a sperma smíchané dohromady jsou jiným elixírem. Bylo největším kacířstvím, když si muž jenom pomyslel že by se dotkl ženy při její menstruaci, natož aby s ní měl sexuální styk, natož aby míchal své semeno s její krví, natož aby to požíval. Avšak, daleko v minulosti když byla energie Bohyně chápána a ženy byly ctěny, byla tato mixáž brána pro muže jako elixír nesmrtelnosti. Muži chápali že když pijí menstruační krev, nebo ji mixují se svým spermatem, omladí se a oživí. Byl to jeden klíč k nesmrtelnosti.

Tito bohové, volně je nazýváme bohy, ale možná by bylo vhodnější jim říkat rádoby bohové nebo samozvaní bohové, se tolik zamilovali do energie Bohyně, že chtěli požívat sílu z kombinace semene a ženské krve. Chápejte že semenem oplodněné vajíčko stále používá krev. Používá jí mnoha různými způsoby. Všichni to máte vtisknuté dovnitř sebe. Vyzvedáváme to na povrch, protože chceme aby jste si adresovali tuto otázku. Chceme aby jste si vzpomněli na sílu přirozenosti vašich těl a posunuli svá těla za věci, za které se stydíte. Uvědomte si, že mnoho verzí autority Vás kompletně oddělilo od pochopení vašich největších darů – životních sil bílého sperma a červené krve.

V mýtech o Zahradě Edenu bylo ženské vibraci dáno jméno Eva. Nebyla to první žena, samozřejmě. Je to Bohyně, kdo vytváří život. Později byl příběh změněn aby bylo vidět že mužská vibrace má schopnost tvořit život. V této verzi stvoření žena pochází z žebra muže. Není tomu tak. Je to vždycky Bohyně, kdo zná recept na tvoření života, protože je to Bohyně, kdo přináší krev.

Ukázka z knihy :ZEMĚ:Plejádské klíče k Živé knihovně

Napsala : Barbara Marciniak

Překlad: Vlasta Hájková

 

Autor článku :Marie Špačková

www.jajsem.com

Zdroj: e-mail s odkazem http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-to-c-t-m-j-menstrua-n-krev-a-zahrada


Začíná jaro, čas nového zrození a tak bych se těm, kterým unikla informace o možnostech menstruační krve ráda připomněla se svou osobní zkušeností.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama