Velká Merlinova mystická předpověď na srpen 2015 pro všechna znamení

 

BERAN (21.3. – 20.4.): (liška-loď-myši-hora-hvězdy)

Pro Berany bude srpen pochybností, nedůvěry, nahlodávání, lítosti, odkladů, ale také nejistoty, zdržení nebo oddálení, neboť jejich dvorní kartou budou „MYŠI“. Opatrní by měli být na možnou krádež, zkalený zrak nebo vychytralého nepřítele. Pokud byli vystaveni nějakým lžím, tak budou tyto lži odhaleny, nebo jim bude učiněna přítrž. Pozor by si měli dávat také na varování, která jim budou přicházet před špatným odhadem překážek nebo se mohou vytvořit jimi domnělé překážky. Může je provázet i roztržitost nebo nejasnosti ohledně cestování či dovolené. Může se stát, že jejich cesta bude na poslední chvíli zrušena nebo se objeví nějaké komplikace. Nicméně nakonec nejasnosti odezní, překážky budou odstraněny díky chytrým vnuknutím nebo novým možnostem či důvtipným nápadům. Rozhodně by neměli podléhat panice, poddávat se obavám nebo nejistotám a spoléhat se na svou chytrost. Vyplatí se jim to.

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (ryby-jezdec-medvěd-kniha-květiny)

Pro Býky bude srpen měsícem síly, moci, autority, diplomacie a úspěchu, ale také ochrany, jistoty, houževnatosti, respektu a bezpečí, neboť jejich dvorní kartou je „MEDVĚD“. Provázet je budou úspěšné podniky, obdržet mohou hodnotný materiální dar. Po citové stránce by více měli projevovat své city a navrátí se k nim bohatství v podobě finanční částky, o které buď nevědí, nebo k nim dorazí z minulosti. Ženy Býčice mohou v tomto měsíci potkat svou novou lásku nebo se nově seznámit. Celkově se Býkům po duševní stránce bude dařit lépe než v minulých měsících. Může za to letošní léto. Budou mít více sil, inspirace, dočkat se mohou překvapení nebo radosti, o které zatím ještě neví. Přicházet k nim budou dobré novinky nebo zprávy a v nich se může ukrývat důležité poselství, takže by neměli podceňovat nic, co se k nim dostane nebo co se dozvědí. Vystaveni budou ale i zkouškám v podobě tajemné zprávy nebo důvěrného sdělení pouze pro jejich uši. Celkově pro ně bude tento měsíc radostný, po citové stránce hluboký, ale i tak trochu tajemný.

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (jezdec-mraky-kniha-dopis-liška)

Pro Blížence bude srpen měsícem tajemství, skrytých záležitostí, málomluvnosti, mlčenlivosti, uzavřenosti, ale také tajnosti ve vztahu nebo tajných vztahů, neboť jejich dvorní kartou je „KNIHA“. 
Stejně jako Býci k nim dolehne důvěrné sdělení, ale měli by být obezřetní nad jeho obsahem. Budou řešit spoustu zpráv a informací, ale mnohé z nich jim mohou přinést nejasnosti, nejasné myšlenky nebo potlačované či nepřehledné situace. Při cestování by si měli dávat pozor na technický stav svých vozidel, být více soustředění, neboť hrozí pokuta kvůli překročení rychlosti. V úředních záležitostech se mohou připravit na jistá odmítnutí, nebo na vychytralou úřední osobu. Pokud budou řešit situace ohledně mezilidských vztahů, měli by být na pozoru před falešnými osobami a to hlavně mezi svými blízkými. V případě uzavírání jakýchkoli smluv, půjček, hypoték hrozí neúplné nebo zkreslené informace či jistá faleš umně skrytá v dokumentech. Spoléhat by měli na svůj důvtip, chytrost, protože nejasnosti budou pouze přechodné a v brzké době dojde k pravému odhalení. Měsíc pro ně bude rychlým a dynamickým s občasným mráčkem, aby znovu vysvitlo slunce. Pozor by si měli dávat na své emoce.

 

RAK (22.6. – 22.7.): (cesty-loď-srdce-jetel-lilie)

Pro Raky bude srpen měsícem spokojenosti, všeho, co těší srdce, ale také lásky, zamilovanosti, flirtu, radosti, štěstí, možných zásnub, neboť jejich dvorní kartou je „SRDCE“. K mnohým nezadaným ale i zadaným Ráčkům bude láska na cestě, u těch zadaných může dojít ke krátkodobému flirtu nebo letnímu románku, léto přece nekončí, ale budou si muset vybrat nebo počítat s riziky, která to může přinést. Bude to pro ně ale i měsíc rozhodování a to nejen v lásce, ale i ve všech ostatních oblastech života. Připravovat se budou na dovolené, cestu s rodinou, za rodinou nebo jen tak na nějaký výlet. Jejich rozhodnutí budou správná a dobrá, budou disponovat alternativami nebo rozhodnutími na poslední chvíli. I v rodinách se po delší době usadí harmonie, naplněnost, láska a štěstí. Spory z minulosti budou jakoby zažehnány a urovnány, pokud se ale nějaké vyskytnou, nebudou mít delšího trvání. Harmonie, vášeň, radost a veselost je krédem raků v srpnu.

 

LEV (23.7. – 22.8.): (kotva-strom-rakev-ryby-liška)

Pro Lvy bude srpen měsícem úplnosti, dovršení, vyvrcholení, transformace, ztráty, zlomu, ale také beznaděje, nervů, smutku, změny od základu, vyčerpání, šoku, neboť jejich dvorní kartou je „RAKEV“. Projeví se nejvíc ve finanční, zdravotní a pracovní oblasti. Dojít tak mohou zjištění, že právě v zaměstnání není vše v pořádku, jak by se to mohlo jevit, vynoří se faleš a intriky, problémy nebo bude dokonce viset na Lvy hrozba výpovědi, ale z jejich vlastního rozhodnutí nebo si budou muset dávat pozor, aby se při práci nestala chyba. Z minulosti se mohou projevit určité finanční potíže nebo starosti, řešit budou jejich stabilitu, ale také to, zda peníze v jejich životě nehrají až příliš velkou roli. Opatrní by měli být na jistý finanční podvod, ale také na svůj nesprávný pohled na život, snaží se ho vidět jinak, než jaký je ve skutečnosti. Opatrní by měli být i na své zdraví, nepodceňovat jistá varování nebo signály, protože právě jejich zdraví může být podlomeno, aniž by si to ale sami uvědomovali. Lehce se může stát, že se dostaví viróza, zranění nebo zastavení, aby si dopřáli určitou klidovou pauzu a uvědomili si, kde se opakují stále stejné chyby.

 

PANNA (23.8. – 22.9.): (mraky-strom-prsten-klíč-slunce)

Pro panny bude srpen měsícem smluv, závazků, spojení, spolehlivosti, naplnění, opakování, ale také stálosti, zodpovědnosti nebo závazků, neboť jejich dvorní kartou je „PRSTEN“. Budou vyvstávat a odhalovat se jisté iluze o vztazích, nejistota nebo zlost. Panenky mohou být rozčarovány nebo zklamány ze svých vztahů, protože i když jim na jednu stranu vztah vytváří spojení pro život, na druhou stranu pravděpodobně spadly do iluze, a nyní přichází jisté vystřízlivění ze zaslepenosti v lásce. Pokud ale naopak v jiných oblastech tápaly, dojde k vyjasnění nepřehledných situací a odeznění všech nejasností. Opatrné by ale měly být na své zdraví, jakoby se u nich projeví určité komplikace nebo problémy s oběhovým systémem, mohou dočasně postrádat nejen životní sílu, ale i energii. Neustále se snaží hledat nebo najít jistotu v životě, aniž by si uvědomovaly, že mnohdy je přímo vedle nich. V druhé polovině měsíce se ale mohou těšit na nenadálý zvrat nejen ve vztazích, ale především v dosažení velkého úspěchu, o kterém ani netušily nebo si ho neuvědomovaly. Konec měsíce pro ně bude rozhodně radostnější než jeho začátek.

 

VÁHY (23.9. – 23.10.): (kosa-hvězdy-prsten-důtky-věž)

Pro Váhy bude stejně jako pro Panny srpen měsícem smluv, závazků, spojení, spolehlivosti, naplnění, opakování, ale také stálosti, zodpovědnosti nebo závazků, neboť jejich dvorní kartou je „PRSTEN“. Pro některé Váhy se vztahy tak trochu budou bortit nebo se budou stávat ohroženými, náhle se objeví problémy, diskuse nebo hádky. Jejich myšlení může být najednou ohrožené, nebo naopak mohou pochopit zpětně své chování ve vztazích. Budou tak trochu víc tápat ve svých srdečních záležitostech, mohou chtít víc, než jim partner bude schopen dát, víc se budou cítit izolovaní nebo odstrkovaní, ale je to pouze jen jejich vlastní pocit. Měly by ale být na pozoru, protože svým jednáním mohou své vztahy ohrozit nebo dokonce donutí sebe či partnera pomýšlet na rozchod. Nezadaným Váhám naopak může někdo náhle a nečekaně vstoupit do života, budou z toho překvapeni, protože se bude týkat osob, od kterých by to vůbec nečekali. Ani v úředních záležitostech zrovna moc úspěšní nebudou, pokud ale budou naslouchat své intuici, které je navede na rozhodnutí vedoucí k úspěchu. Neměly by být příliš unáhlené nebo prchlivé, víc pokazí než dosáhnou úspěchu. Také by se měly vyvarovat ostřejších diskusí, i když jsou dobrými diplomaty, tentokrát nebude výhra na jejich straně, ale vše se může zvrtnout v prudké výměny názorů nebo spory nejen v rodinách, partnerství, ale také v zaměstnání.

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (kosa-věž-ryby-čápi-cesty)

Pro Štíry bude srpen měsícem majetku, financí, zištnosti, ziskuchtivosti, ale také nevyrovnaných citů, vypočítavosti, motivace, neboť jejich dvorní kartou jsou „RYBY“. Prožívat budou náhlé bolesti duše nebo duševní rozkolísanost, ale také stáhnutí se do vlastní samoty. Budou to potřebovat při svých rozhodováních, i když budou mít mnoho otevřených možností, nebudou často vědět, kde jsou přesně ty správné hranice. Podaří se jim ale náhle rozetnout dlouho odkládaný problém nebo situaci císařským řezem. Měli by se více rozhodovat podle svých pocitů, jejich rozhodnutí bude záležet totiž na jejich hbitosti. Řešit budou ale i finanční stránku a změny s tím související, budou k nim přicházet jisté možnosti. Příliš by ale neměli neuváženě investovat nebo si půjčovat či rozhazovat, později by mohla být jejich finanční jistota ohrožena. Také by neměli podceňovat jistá varování před změnami, které k nim budou přicházet, mohly by být pro ně nebezpečnými. Čeká je určité řešení nebo jednání s bankou nebo úřady či mocným obchodníkem, opatrní by měli být při uzavírání smluv, hlavně co se týká jejich podmínek. Změny, finance, nové cesty nebo východiska budou ústředním tématem štírů pro celý měsíc srpen. Řešení jistých záleží se ale dočkají spíše až ve druhé polovině měsíce.

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (loď-liška-sovy-ryby-kříž)

Pro Střelce bude srpen měsícem rodiny, párů, malých komplikací, stresu, nervozity, napětí nebo neklidu, ale také změny, pohybu, chaosu, rozčílení, roztěkanosti, neboť jejich dvorní kartou budou „SOVY“. Pokud se rozhodnou cestovat ať už na dovolenou, krátkou cestu nebo výlet, mohou počítat s určitými problémy, záludnostmi nebo zbytečnými starostmi či falešným rozruchem. I osud se pro ně v tomto měsíci přihlásí o slovo, pokud je trápily dlouhodobé starosti, rozplynou se a dopomůže k tomu zásadní a důležitý telefonát nebo rozhovor. Na jejich duševní úrovni se dá něco důležitého do pohybu, ale mohou být i krátkodobě vystaveni emocionálnímu rozrušení. Měli by si uvědomit, že vše v tomto měsíci, co budou řešit je součástí jejich osudové a karmické cesty. Pozor by si ale měli dávat na svoje peněžní záležitosti, jakoby osudem budou v srpnu jejich finance mizet, budou obchodovat, nakupovat nebo prodávat, dočkat se mohou i přísunu peněz ze dvou stran nebo finančního úspěchu. Ale také by měli být opatrní na jistý finanční podvod, který tak ale ze začátku nemusí vůbec tak vypadat, zjistí to pravděpodobně až později. Vypořádat se budou muset také tento měsíc s určitou životní lží nebo falší, ve které se pohybovali, stejně tak s falší, vypočítavostí nebo vychytralosti. Dozvědět se mohou mimo jiné i jisté falešné povídačky buď o sobě nebo o druhých, ale neměli by si je brát osobně nebo jim přikládat příliš velký význam.

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (jezdec-květiny-cesty-hora-ryby)

Pro Kozorohy bude srpen měsícem rozhodnutí, alternativ, variant, dilemat, nejistoty, ale také životních křižovatek, rozpolcenosti, rozmýšlení nebo nerozhodnosti, neboť jejich dvorní kartou jsou „CESTY“. Srpen pro ně bude dynamickým a rychle postupujícím kupředu, budou mít možnost se něčemu nepříjemnému vyhnout, i když na jejich cestách nebo při rozhodování budou mít překážky. Přicházet k nim budou i zásadní a důležité zprávy, ale také získána poselství mezi řečí, nebo budou vystaveni určitému podílu zodpovědnosti. Vcelku je bude provázet radost a vyřešení i zapeklitých problému, obdržet mohou hodnotný materiální dar, přijdou k nim očekávané peníze nebo odměna. Jen se mohou setkat s nepříjemným průběhem nějaké rodinné oslavy nebo pozvání. Po finanční stránce budou jejich finance také v pořádku, ale vyskytnout se může období přerušeného toku nebo jisté šetrnosti. Budou ale schopni vždy najít nakonec cestu k penězům nebo varianty jak finanční stránku vylepšit nebo napravit. Navíc ten, koho podezřívali, že proti nim komplotuje se ve finále ukáže jako neškodný, milý a přátelský. I jejich duši oproti červenci se bude dařit mnohem lépe, protože leccos pochopili a jejich skořápka chladnosti povolila.

 

VODNÁŘ (21.1. – 20.2.): (pes-květiny-park-dopis-mraky)

Pro Vodnáře bude srpen měsícem společnosti, angažovanosti, návštěv, známostí, nových kontaktů, ale také oslav, zábavy, odpočinku nebo povyražení, neboť jejich dvorní kartou je „PARK“. Vcelku se budou tento měsíc hlavně bavit a setkávat s es přáteli. Jediné na co by si měli dávat pozor je přemíra konzumace alkoholu. Seznamovat se budou kdekoliv a s kýmkoliv, nová přátelství, známosti nebo užívání si je budou provázet. Dočkat se mohou i drobných pozorností nebo dárku od přátel nebo sami budou druhé obdarovávat. Přicházet k nim budou pozvání nebo zprávy, trávit čas budou mít možnost v dobré společnosti, ale měli by se mít na pozoru před negativní společností nebo se stanou součástí řešení problémů svých přátel nebo kamarádů. Ti budou potřebovat jejich pomoc. Neměli by se příliš plést do těchto záležitostí, ale jen říci svůj názor, pokud to přeženou dojde k určitým mrzutostem nebo nesrovnalostem. Společenské zprávy jim připraví témata k rozhovorům, ale také mohou počítat, že ne všechna pozvání nebo nabídky se jim budou líbit, některá budou doslova na poslední chvíli. Co se týká nových známostí, opatrnosti není nikdy dost, ne každý s kým se seznámí musí být jejich přítelem nebo osobou blízkou. Nezadaní mají možnost potkat nebo vpustit do svého života někoho velmi zajímavého. Občas se přeženou v srpnu mráčky, ale vše bude jen momentální nebo dočasné.

 

RYBY (21.2. -20.3.): (sovy-kříž-pes-kniha-cesty)

Pro Ryby bude srpen měsícem přátel, přátelství, pomoci, spolehlivosti, ochrany, čestnosti, dlouhodobosti, vytrvalosti, charakteru, ale také oddanosti, trpělivosti, důvěry nebo ohleduplnosti, neboť jejich dvorní kartou je „PES“. Hlavně přátelé si mohou o Ryby dělat jisté starosti, proto se jim nezapomeňte ozvat alespoň zprávou nebo telefonátem, uklidní je to. Dozvědět se mohou jisté tajemství, které ale bude pro ně těžké udržet. I rybičkám do života zasáhne osud v podobě zjištění nebo nalezení karmického přítele z minulosti nebo osudových rozhodnutí či cest, která je nečekaně mohou zavést na místa, která znají z minulých životů. Nezadané Rybičky (ženy) mohou potkat svého pana „božského“ nebo budou vystaveny nabídkám od několika mužů současně, budou hýřit sex-appealem na všechny strany. Nicméně se v polovině měsíce ocitnou náhle na své životní křižovatce, ale neměli být mít strach vykročit po nových cestách, starosti, které je provázeli v červenci odezní a díky svým rozhodnutím budou schopny najít řešení nebo východisko. V jisté situaci ale budou muset odejít jakoby do ústraní a rozhodnout se sami v sobě, neměli by nikam spěchat, pokud se chtějí rozhodnout správně a neudělat nějakou chybu. Měsíc jim bude nahrávat do karet, k vytouženému cíli jim může dopomoci telefonát, který jak jinak zařídí sám osud…

 

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

 

Vaše komentáře

Reklama