MERLINOVA MAGICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA ČERVENEC 2017 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

 

 

Červenec sám o sobě přináší vibraci č. 7 (Vibrace čísla sedm vyvolává změny, které se mohou velice bolestivě dotknout citů. Dojde ke změnám v přátelských i milostných vztazích, doma i v práci, a dokonce i v nitru člověka. Smyslem problémů, které v tomto období vyvstanou, je přimět člověka, aby se vrátil k vlastním vnitřním zdrojům, začal spoléhat spíše na sebe než na druhé a uvědomil si, v čem spočívá jeho síla. Sedmička je číslo duchovna a lekce tohoto roku povedou člověka především tímto směrem. V tomto měsíci pociťují lidé potřebu zabývat se větší měrou druhými, zajímat se o jejich problémy, a pokud je třeba, nabídnout podporu. Když se objeví problémy v jejich vlastních vztazích, nejsnáze je vyřeší trpělivostí, rozhovorem a porozuměním. Po celé toto období (a vlastně i kdykoli jindy) by měli ke každé situaci přistupovat s pochopením a nabízet druhým co nejlaskavěji svou pomoc. Ne proto, že jim připadá, že by se to hodilo, ale z upřímné touhy druhému aspoň trochu ulehčit život. Pokud se někomu podaří k tomuhle dospět, dosáhl nesporně vyššího stupně vývoje. )

 

BERAN (21.3. – 20.4.): (medvěd-dítě-jetel-důtky-hora)

Pro Berany bude ČERVENEC měsícem ve znamení radosti, událostí do týdne, spokojenosti, naděje nebo příznivých událostí, ale stejně tak oslav, odměn nebo štěstí samotného. Ve vztazích znamením sympatií, náklonnosti, ale také bezstarostnosti, harmonie, ale také krátkodobého vzplanutí, v pracovní sféře potom znamením mít v něčem kliku, nemít vážnější problémy, neboť jejich dvorní kartou je „JETEL“. Radost i štěstí je budou provázet prakticky po celý měsíc, i když se tu a tam mohou objevit menší zádrhele nebo budou mít Berani pocit, že přesto jejich štěstí není tím, co si přáli. Bude se kolem nich leccos vyjasňovat a v případě toho, co jim může způsobovat překážky ve štěstí by měli co nejdříve jednat. Přicházet ale budou šťastnější nové začátky tam, kde je nebudou čekat, ale také je čeká setkání s někým, kdo je jejich srdci velmi blízký. I štěstí se stabilněji zabydlí v jejich životě, bude kolem nich více laskavosti i budou mít diplomatické sklony urovnat jakoukoliv rozmíšku, hádku nebo ostřejší debatu. Nicméně blokovat jim tak trochu štěstí může někdo starší a tvrdohlavý, tato osoba jakoby bude odmítat jakékoliv pokusy o komunikaci či možný nový začátek. Pravděpodobně půjde o osobu z minulosti, se kterou ne zrovna dobře Berani dříve vycházeli. Nic jim to ale v prožívání štěstí nenaruší, oni si budou schopni užívat i tak. Obklopeni budou lidmi, v jejichž blízkosti budou šťastní, bezstarostní, hraví a mnohdy až dětinsky naivní. Ale to jim rozhodně neuškodí, právě naopak, otevře jim to dveře k jejich spontánnosti, kterou v sobě skrývají…

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (cesty-hvězdy-ptáci-myši-jetel)

Pro Býky bude ČERVENEC měsícem ve znamení párů, příbuzných, krátkých starostí, ale i nervozity, spěchu nebo podrážděnosti. Ve vztazích znamením roztěkaných citů, úletů, lehkomyslnosti nebo rozčílení. V pracovní sféře ve znamení stresu, hektičnosti nebo shonu, neboť jejich dvorní kartou jsou „PTÁCI“. Štěstí u nich v červenci bude tak trochu dosaženo s odřenýma ušima nebo se jim podaří dosáhnout příznivých výsledků s větším vypětím. Na druhou stranu se ale mohou dočkat nečekaných pozitivních rozrušení a překvapení, nicméně nálady se u nich mohou střídat jek červencové počasí, chvílemi budou starosti, chvílemi neskonalá euforie. Občas budou zádumčiví a přemýšliví, občas plní energie a elánu. Nicméně budou i rozhodnutí, která budou i jasněji rozeznatelná a přinášející úspěch, chytré nápady, myšlenky i vnuknutí. Nicméně rozhodnutí mohou i znejisťovat, pamatovat by ale Býci měli na to, že vždy budou mít na výběr min. ze dvou i více možností. Občas se ale také může stát, že je jejich vlastní rozhodování se může chvilkově potrápit, ale na druhou stranu pokud budou naslouchat svoji intuici, přinese jim to štěstí. Především by ale neměli pochybovat sami o sobě. Starosti sice nakonec pominou, ale neobejde se to bez menších ztrát. Rozhodovat se ale také mohou ze svých vlastních vnitřních pohnůtek, nicméně právě tato rozhodnutí přinesou vyjasnění všude tam, kde byl zmatek či pocity vnitřní zmatenosti a to nejen ze situací, ale i z reakcí druhých. Býky čeká proměnlivý červenec, budou doslova jako na „horské dráze“, chvíli radost, chvíli nejistota a obavy, ale díky tomu uvidí mnohé jinak, než jaké se to do jevilo…

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (dům-lilie-květiny-kosa-kříž)

Pro Blížence bude ČERVENEC měsícem ve znamení darů, pozornosti, pozvání, setkání, radosti i seznámení, ale stejně tak spokojenosti, lichocení i projevů přízně. Ve vztazích znamením zalíbení, sympatií, citů, ale i usmíření. V pracovní sféře znamením příjemné atmosféry, radosti, pochval, neboť jejich dvorní kartou je „KYTICE“. Nicméně je po celý červenec budou provázet osudové záležitosti, naplnění, lekce i zkoušky a to v souvislosti s rodinou a zázemím domova. Navracena bude radost všude tam, kde byl nesoulad, bude docházet k častějším setkáním, pozváním i návštěvám, ale také k navrácení pohody a stability všude tam, kde byl rozkol. Pro Blížence je rodinný kruh specifickým pojítkem a díky právě osudovým záležitostem budou nacházet odpovědi na své vnitřní otázky. Hýřit také budou větším optimismem, ale přicházet k nim bude i náhlá radost či radostná překvapení, náhlé situace a okolnosti související s rodinou či blízkými členy. Stejně tak ale mohou očekávat náhlé návštěvy, společenské akce či mohou být něčím nebo někým nečekaně obdarováni a to tím, co jim činí největší prožívané štěstí. Docházet ale v rodině bude i k usmířením a díky osudu bude docházet k náhlým odezněním toho, co mohlo Blížence v předchozích měsících trápit či jim přinášelo větší starosti a pochybnosti. Zažehnáno bude cokoliv, co bylo nepříjemné a svazující, Blíženci se tak mohou v červenci více radovat a více si také oddechnout. A více si užívat léta a hřejivých paprsků července…

 

RAK (22.6. – 22.7.): (dítě-věž-had-dům-liška)

Pro Raky bude ČERVENEC měsícem ve znamení starších žen, průtahů, intrik, oklik, ale i pokrytectví, zrady nebo závisti, ve vztazích potom znamením komplikovaných citů, citové připoutanosti, ale také úskalí nebo svádění na scestí. V pracovní sféře znamením možných komplikací, problémů, intriky či možné pletichy, neboť jejich dvorní kartou je „HAD“. Komplikace, záludnosti, ale i lži se budou především projevovat ohledně dětí, potomků či domova, ale také v souvislosti s ostatními členy, a to především s ženami. Pozor by si měli dávat na nedůvěryhodné osoby v okolí, ale také se mohou více vyjevit i domácí problémy, které delší dobu gradují k tomu, aby začaly být řešeny. Také by si měli dávat pozor na povrchní a falešné sliby a to nejen od druhých, ale pozor by si měli dávat i na to, co sami slíbí. Přicházet budou nové začátky, ale delšími oklikami, nebo teprve i když byli realizovány dříve, tak dorazí. Především ženy Račice budou v něčem začínat znovu. Příliš by ve své citlivosti až přecitlivělosti neměli dávat na lichocení do druhých, bude falešné, vychytralé a to za cenu nějakého zisku nebo prospěchu či v něm bude znásobená faleš nebo záludnosti. Více starostí přinesou ale i potomci, který budou mít tendence lhát nebo si vymýšlet třeba v případě rozbitého okna u sousedů či otrhání té nejlepší třešně v sousedství… 🙂 Bude potřeba vše brát více s nadhledem. Červenec nebude ani špatný, ale ani příliš skvělý. Pokud Raci budou vnímat to, co se kolem nich děje, nebudou podléhat přecitlivělosti na slova i činy, bude se jim víceméně dařit. Červenec je takovým menším prověřením toho, co k nim přijde v karmickém měsíci srpnu…

 

LEV (23.7. – 23.8.): (kříž-lilie-ryby-myši-hora)

Pro Lvy bude ČERVENEC měsícem ve znamení financi, zištnosti, touhy vlastnit, ale stene tak v ziskuchtivosti, ve vztazích ve znamení hloubky citů ale i nevyrovnanosti, nestálosti, nechuti se příliš vázat nebo někoho doslova ulovit, ale také o touze obohatit se či mít ve vztazích výhody, v pracovní sféře potom ve znamení dobrých výdělků či řešení vlastních příjmů, neboť jejich dvorní kartou jsou „RYBY“. Nicméně Lvům po celý měsíc do života bude zasahovat osud a to hned v několika oblastech včetně právě zmiňovaných financí. Budou se projevovat v rodině, kde se mohou zviditelňovat neuzavřené karmické vztahové vazby, ale stejně tak na světlo vyplouvat rodinné modely či vzorce chování. Bude tu možná blokovanost, nejistota ale i řešení dovolených, rodinných akcí či záležitosti spojené právě s financemi. Osudem buď totiž mohou něco navracet nebo osud naopak bude štědrý k nim. Neznamená to ale, že všechno bude jen růžové, modré nebo zlatavé. Budou tu i pochybnosti nebo větší osudové překážky, blokovanost a nesourodost v názorech nebo mezigeneračních vazbách, ale také si Lvi mohou prožít vlastní nejistotu, strach nebo obavy či dokonce si projít možnou krizí víry. Budou mít totiž tendence lecco zveličovat a nafukovat, stejně tak jako budou mít tendence si vytvářet zbytečné a domnělé překážky nebo je uvidí tam, kde vlastně ani nebudou. Tam, kde už není žádná motivace, budou těžkosti, nicméně nezadaní a vnitřně nenaplnění Lvi a Lvice, pokud někoho znají nebo poznali budou mít tendence se víc této osobě dostat pod kůži, doslova ho budou chtít ulovit, ve stávajících vztazích se potom může projevit přílišné vlastnění. Červenec bude protkán lekcemi i zkouškami, na které budou Lvi narážet všude tam, kde je odmítali řešit nebo se jim postavit…

 

PANNA (24.8. – 22.9.): (cesty-liška-strom-hvězdy-medvěd)

Pro Panny bude ČERVENEC měsícem ve znamení zdraví, životní energie, ale i vitality či životní cesty, stejně tak v určité zatvrzelosti, pohodlí či trpělivosti. Ve vztazích ve znamení zakořeněnosti, pevných citů, zralosti či stability. V pracovní sféře ve znamení stability pracovní pozice či možnost profesního růstu, neboť jejich dvorní kartou je „STROM“. Panny ale také budou potvrzovat to, do čeho vstoupily v červnu, budou činit životní rozhodnutí, dívat se na vlastní život s určitou objektivnější retrospekcí, ale také se vypořádávat s tím, jak byl jejich životní náhle zkreslený nebo subjektivně pojatý. Budou ale více toužit a chtít dosáhnout právě onu zmiňovanou s životní stabilitu, budou se chtít prát s vlastní stereotypním způsobem života, ale také budou více vnímavější a citlivější k potřebám nebo požadavkům druhých. U leckteré Panny se navíc mohou otevřít i jisté duchovní dary nebo schopnosti. Bude jim přát úspěch a díky více rozvinutější intuici budou navíc i více vnímat svou životní cestu do dalších měsíců, která pro ně bude i více a jasněji rozeznatelná. Budou ale také moci v červenci něco změnit nebo posunout, pozor by si ale měly dávat na starší osoby, od nich nebo v souvislosti s nimi jde právě o falešnou zkreslenost nebo naopak budou odhalovat vychytralost proti nim namířenou. Stabilní rozhodnutí, stabilní zdraví i stabilní úspěch, to všechno jsou aspekty, kterými Panny budou v tomto měsíci disponovat, navíc s notnou podporou důvtipných a chytrých nápadů, vnuknutí nebo myšlenek. Více se ale než kdy dřív budou zaměřovat na vlastní zdraví, budou pro to i chtít více udělat a jen to jen dobře, protože právě stabilita zdraví v dalších měsících může sehrát významnější roli…

 

VÁHY (23.9. – 23.10.): (kytice-slunce- měsíc-myši-hvězdy)

Pro Váhy bude ČERVENEC měsícem ve znamení citů, pocitů, předtuch, ale i romantiky, nejistoty či vnitřního napětí. Ve vztazích znamením snů, představ, ale i iluzí stejně tak opakovaného scházení a rozcházení, v pracovní sféře ve znamení úspěchu, uznání, ale i nervozity, obav nebo úzkosti, neboť jejich dvorní kartou je „MĚSÍC“. To, co mají Váhy v podvědomí, bude vystupovat a dávat o sobě vědět, nicméně pokračovat ale budou i v červenci dobře započatým obdobím, které se k nim navrátilo v červnu. Pozor by si ale měly Váhy dávat na jistou náladovou nebo příliš citlivou ženu ve svém okolí, může jim trochu zkomplikovat život. Na druhou stranu ale samy Váhy budou disponovat vlastní duševní rovnováhou, úspěchem i významnějším uznáním či jim v mnohém bude nápomocna jejich dobře rozvinutá intuice. Ale zase aby to neměly zase až tak příliš perfektní, budou občasná období ztráty klidu a pohody, kdy je z této „šťastné letargie“ vyvedou nečekané události nebo situace či překvapení, ale stejně tak nesrozumitelnost, zmatek nebo nesoustředěnost. V jejich případě bude platit v takových situacích i ražené heslo, že ráno je moudřejší večera. Mohou v tomto období být totiž samy sebou nejisté, vnitřně zmatené nebo jim bude chybět vytrvalost k dosažení cílů či budou chtít ustoupit. Platí nejvíce pro Váhy ve druhé dekádě. Nicméně červenec sám o sobě bude energický, optimistický i pozitivně laděný, úspěšný i s notnou dávkou radost a abych nezapomněl, opět budou hýřit šarmem a budou pro druhé pohlaví víc než přitažlivé…

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (liška-hvězdy-ptáci-pes-myši) 

Pro Štíry bude ČERVENEC stejně jako červen měsícem ve znamení párů, příbuzných, krátkých starostí, ale i nervozity, spěchu nebo podrážděnosti. Ve vztazích znamením roztěkaných citů, úletů, lehkomyslnosti nebo rozčílení. V pracovní sféře ve znamení stresu, hektičnosti nebo shonu, neboť jejich dvorní kartou jsou „PTÁCI“. Oproti červnu ale dojde ke změnám a k jistým posunům. Štíři budou odhalovat to, co nechtěli dříve vidět, to že je prázdninový měsíc pro ně nic v jejich tempu neznamená. Budou aktivnější a dynamičtí,a le i více pod tlakem nebo stresem, snad až na výjimky nebudou schopni vypnout, i když budou mít dovolenou. Nicméně s větší mírou se budou setkávat s falešnými lidmi, falešnými přáteli, stejně tak jako i s vypočítavostí nebo vychytralostí. Potrápit je může vnitřní nespokojenost nebo podrážděnost, pokud nebude cokoliv vycházet podle jejich představ. Nicméně si ale také sami mohou vytvářet zbytečné a falešné starosti, ty sice nakonec pominou, ale přesto mohou přinést jisté ztráty. Štíři se neradi vzdávají natož v něčem rezignují a červenci to nebude jinak. Pozor by si jen měli dávat na falešné povídačky, pomluvy nebo lhaní či výmluvy a to nejen od druhých, ale i oni budou chtít pravděpodobně v něčem mlžit. Odolávat budou muset i pokušením nebo svádění, ale mohou se více projevovat i pocity zdánlivého štěstí, či si Štíři budou sami sobě chtít něco nalhávat. Nic ale nestojí za zbytečné rozčilování, naopak červenec by si měli Štíři více užívat, odhalovat budou drobnější intriky, faleš ale budou schopni odhalovat i větší nepoctivost. Občas vykřiknou a poté budou mlčet, budou mít tendence kolem sebe vířit nudné vody, a to i jen proto, aby bylo prostě nějaké to vzrušení…

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (čápi-strom-jezdec-had-květiny)

Pro Střelce bude ČERVENEC měsícem ve znamení zpráv, vzkazů, poselství, ale i představ či nápadů, cestování nebo setkání. Ve vztazích znamením sympatií, náklonnosti, myšlenek na někoho, ale také toužení nebo očekávání. V pracovní sféře ve znamení lehce pozitivního vývoje, ale i větší aktivity, neboť jejich dvorní kartou je „JEZDEC“. Červenec ale také bude ve znamení dynamičtějších změn a to zejména těch životních. Život Střelců už nebude takový, jaký býval. Budou se objevovat změny, které přicházely zdlouhavými oklikami, radikálně se bude proměňovat jejich dosavadní způsob života, ale také budou ve změnách zaznamenávat větší radost i překvapení. O ty se nakonec postará i život sám. Nic už pro ně nebude takové, jaké bývalo. Jsou tu i naděje, že se konečně rozběhne to, co se dlouhodobě táhlo, ale ve vlastních myšlenkách se mohou často dostávat do určité rozporuplnosti. Opatrní by měli být na všechny informace nebo novinky, ale na druhou stranu by měli i více vnímat zprávy získané „mezi řečí“. Kolem nich je ale usmíření, radostné zprávy i novinky či pozvání nebo naděje plná setkání. Červenec je pro ně jako stvořený pro zábavu, prožívání radosti ale také radostných začátků či jejich vlastního životního úspěchu, protože právě ten jim přinese dlouhodobou spokojenost. Opatrná by jen měli být na své zdraví a to zejména na drobnější úrazy pohybového aparátu, proto pozor Střelci na podvrknuté kotníky, odřená kolena… Přesto ale budou právě v červenci disponovat neskonalou vitalitou a budou mít i větší chuť do života…

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (jezdec-ryby-měsíc-mraky-kosa)

Pro Kozorohy bude ČERVENEC stejně jako pro Váhy měsícem ve znamení citů, pocitů, předtuch, ale i romantiky, nejistoty či vnitřního napětí. Ve vztazích znamením snů, představ, ale i iluzí stejně tak opakovaného scházení a rozcházení, v pracovní sféře ve znamení úspěchu, uznání, ale i nervozity, obav nebo úzkosti, neboť jejich dvorní kartou je „MĚSÍC“. Objevit se může náhlá zlost nebo nejasnosti ve vnitřních pocitech, ale také je mohou více rozladit i přicházející zprávy nebo novinky. Jejich nálady se mohou střídat jak na běžícím pásu, každou chvíli mohou smýšlet jinak. Nicméně na duševní úrovni se u Kozorohů leccos rozpohybuje, budou přicházet náhlé úspěchy, ale i náhlá duševní zranění, nepředvídatelné okolnost i náhlé zprávy či se mohou dočkat obdržení náhle získaných peněz, ať už formou odměn, dědictví nebo možné výhry. Proto by si v červenci měli Kozorozi vsadit. Rozvíjet ale budou nejen finanční, ale i duševní bohatství, v něčem sice mohou utrpět menší porážku, v něčem ale něco naopak mohou lehce získat. Přicházet k nim ale také budou jisté projevy vděčnosti od druhých. Budou restrospektivně nahlížet do vlastního duševního nitra, budou snít, budou toužit a budou chtít. Opatrní by ale měli být na vlastní vnitřní zmatenost nebo bezúspěšnost, bezcitnost či na negativní myšlenky. Ty je mohou výrazněji oslabovat nebo jim nedají spát. Trápit se ale mohou díky tomu jen oni sami, i když to před druhými na sobě nebudou chtít nechat znát…

 

VODNÁŘ (21.1. – 20.2.): (pes-kříž-had-park-důtky)

Pro Vodnáře bude ČERVENEC stejně tak jako pro Raky měsícem ve znamení starších žen, průtahů, intrik, oklik, ale i pokrytectví, zrady nebo závisti, ve vztazích potom znamením komplikovaných citů, citové připoutanosti, ale také úskalí nebo svádění na scestí. V pracovní sféře znamením možných komplikací, problémů, intriky či možné pletichy, neboť jejich dvorní kartou je „HAD“. I k nim budou v červenci přicházet osudové záležitosti, naplňovat se osudové lekce i zkoušky, ale také mnohým Vodnářům do života zasáhne pro ně důležitá žena, ať už současná kamarádka nebo přítelkyně či žena, se kterou se teprve seznámí. Tuto ženu ale přesto znají a to zejména z karmické minulosti a minulých životů, Je tu v souvislosti s ní hlubší duševní vazba karmického přátelství a to hned z několika životů. Pravděpodobně s touto ženou ale budou něco dorovnávat či znovu otevírat dávno promlčená témata. Proto by se Vodnáři neměli divit, pokud povedou pro ně zásadní a osudové rozhovory. Přesto by si ale Vodnáři měli dávat na ostrý jazyk, nicméně pro ženy Vodnářky je tu také jedna informace. Nejenže se objeví tato žena z minulosti, ale i vy samy budete v červenci stát před osudovými výzvami, lekcemi či zkouškami. Záležet bude jen na vás, jak dobře a bravurně budete schopny se v nich orientovat. Opatrní by ale Vodnáři všeobecně měli být na osudové intriky. Osud o sobě bude chtít dát více znát a ne vždy zvolí tu příjemnou cestu. Na druhou stranu ale budou Vodnáři právě v červenci společensky aktivnější i viditelnější, budou si jich ostatní více všímat a v pozitivním slova smyslu vyhledávat jejich společnost, protože právě s nimi o humor a zábavu nebude nouze…

 

RYBY (21.2. -20.3.): (měsíc-kosa-dům-prsten-rakev)

Pro Ryby bude ČERVENEC měsícem ve znamení domova, rodinných členů, dění v rodině, ale stejně tak ve znamení ochrany, jistoty či úspěšného dokončování. Ve vztazích znamením stability, ale také nechuti ke změnám, nepružnosti nebo neměnnosti. V pracovní sféře potom znamením dobré a jisté práce, zkrášlování domova či domácích prací, neboť jejich dvorní kartou je „DŮM“. V souvislosti se zázemím rodiny a domova, ale i s bydlením mohou Ryby očekávat náhlé úspěchy nebo náhlé záležitosti, svým způsobem ale i možnou ohroženost, pokud přehlíželi nebo dlouhodobě něco ohledně bydlení neřešily. V ohrožení jsou tu nájmy, závazky i spolehlivost, ale také se něco může znovu projevit a zviditelnit, respektive to co už tu jednou bylo a to souvisí i se vztahy a vzájemnými vazbami. Porušovány, ohroženy nebo ukončovány tak mohou být závazky či vztahy, které dospěly do svého bodu vrcholu. Jsou tu možné škody na bydlení, smutek nebo definitivní odloučení nebo rozpady smluv či vztahů. I psychicky jakoby kolem nich něco nemusí být v pořádku, pozor by si měly Ryby dávat na depresivní propady, bezúspěšnost nebo pocity marnosti, nicméně stejně tak na ně bude působit i vnitřní zmatenost, pokud něco nebudou zvládat. Cokoliv do této doby úspěšné a spolehlivé může zaznamenat trhliny nebo zraňující konec, navíc by si mnohé Ryby měly dávat pozor na náhlý úraz, nečekanou ztrátu, nečekanou drastickou transformaci, stejně tak jako i na možnost chirurgického zákroku. Červenec pro ně nebude příliš příznivým měsícem, na ně více bude působit právě vibrace zmiňované 7…

 

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Respektuji autor. Práva obrázků.

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

Vaše komentáře

Reklama