ROZHOVOR RAYE HEMACHANDRA S DOREEN VIRTUE

 

 Rozhovor Raye Hemachandra s Doreen Virtue

 

15. června 1995 varoval anděl Doreen o tom, že její auto bude ukradeno, ona jej ale ignorovala. Když parkovala přepadli ji dva muži se zbraní a nožem. Anděl jí znovu poradil aby křičela jak nejvíc může, tentokrát ho poslechla a na pomoc jí přiběhl kolemjdoucí, který útočníky zahnal.      

Andělé říkali Doreen aby o nich učila už celá léta, ale do té doby než téměř umřela kvůli tomu, že je neposlouchala vystoupila Doreen na veřejnost. Svůj zbytek života věnuje andělské práci – podporuje jejich snahu pomoct lidem tak, že lidí učí jak slyšet svoje anděly. 

Po pár letech byl její úspěch neuvěřitelný. Napsala více než 20 bestsellerů včetně knihy Léčení s anděly, Poslové světla – kniha a karty.

Rozhovor Raye Hemachandra s Doreen Virtue

R: Doreen, co je to anděl?

D: Anděl je nefyzická bytost která nemá ego – takže víme, že andělé nejsou lidé. Anděl je čistá podstata Stvořitelovy touhy po spojení s lidskými bytostmi.

„Anděl“ znamená posel boží. Ale andělé jsou necírkevní. Slovo „Bůh“ je často spojováno s křesťanskou orientací, přesto jsou andělé pro všechny. Andělé spojují lidi napříč náboženskými a duchovní rozdíly.

Někteří z mých studentů mají špatné zkušenosti s náboženstvím. Někteří mají také špatné zkušenosti z minulých životů – například, když je církev nechala zabít v inkvizici. Odklonili se od mluvení s Bohem. Pro mnoho lidí jsou andělé vlídnou cestou zpátky ke Stvořiteli.

R: Kolik andělů existuje?

D: Je nekončený počet andělů, člověk je ani nedokáže spočítat. Nový anděl je stvořen pokaždé když má Bůh myšlenku lásky.

R: Co nám andělé mohou nabídnout?

D: Jsou to životní instruktoři, lékaři, psychologové a mechanici a jsou tu pro nás zdarma 24 hodin denně, sedm dní v týdnu bez jakýchkoli podmínek.

Andělé mají přidělené různé obory, stejné jako mají obory lidé. Vy a já jsme spisovatelé. Někteří lidé jsou mechanici nebo muzikanti nebo chůvy nebo umělci, a všichni jsme potřeba. Každý anděl má jiné vibrace podle toho jaký má obor.

R: Jsou i jiné druhy dělení andělů, mimo jejich obory?

D: Mnoho lidí slyšelo devět kůrů (řádů) andělů. Autor John Milton o nich psal v Paradise Lost, to ale nebylo myšleno jako duchovní kniha. Spíše to bylo něco to tom, čemu v dnešní době lidé říkají vizionářská fikce.

Bible se zmiňuje o Serafech a Cherubínech, ale ujistěte mě, že zmíním všech devět řádů. Jejich počítání je občas jako jmenování sedmi trpaslíků. Vždycky zapomenete na Doktora a Štístka. (smích)

Jsou tu Serafíni, Cherubíni, Trůny, Panstva, Síly, Mocnosti, Kněžstva (angl. Virtues) – kvůli nim si mnoho lidí myslí, že jsem si vymyslela svoje příjmení, ačkoliv tomu tak není – Archandělé a Andělé. Tyhle kategorie jsou spíše teoretické než praktické pro lidské účely.

R: Tak se zaměřme na ty praktické, Doreen: Se kterými anděly se lidé setkávají?

D: Na Zemi se ve skutečnosti setkáváme jen s dvěma typy andělů: Anděly, neboli strážní andělé, kteří jsou nám nejbližší, a  Archanděly, kteří jsou správci strážných andělů. Archanděl Michael je velmi známý příklad archanděla.

Andělé strážní jsou přiřazeni každému z nás při nebo před početím. Když se vaše duše připravuje na inkarnaci, tak vlastně hovoříte se svými anděly a stanovujete si velkou část vašeho života.

Domluva, kterou máte se svým andělem je, že s vámi zůstane na celý život a bude vás ochraňovat. Pokud se dostanete mimo svou cestu do strachu namísto lásky, jsou tu s vámi aby vás pošťouchli zpět na cestu.

Také máte jiné anděly, kteří přicházejí a odcházejí během vašich životních potíží. Když čekáte dítě, když se stěhujete nebo když máte zdravotní komplikace, výjimeční andělé přijdou a pomohou vám. Jsou potřební a jsou tu k dispozici.

R: Musíme anděly požádat o pomoc abychom ji dostali?

D: Jedna základní věc, kterou jsem se naučila ale stále se musí opakovat je: Jste stvořeni svobodnou vůlí. Ani Stvořitel vám nemůže pomoci, pokud si nepožádáte.

Je na vás aby jste si neustále žádali o pomoc, ať chcete mluvit přímo s Bohem nebo s anděly nebo velkými mistry jako je Ježíš nebo Kuan Yin. V podstatě nezáleží na tom koho požádáte. Na čem záleží je, že požádáte o pomoc.

Jinak řečeno, jak požádáte o pomoc je druhořadé faktu, že o pomoc požádáte. Někteří lidé říkají: „Požádám Boha o pomoc.“ Někteří lidé říkají „Chci si potvrdit, že mi Bůh pomůže“. Jiní lidé upřednostňují modlitby nebo prosby, ve kterých prosí „Prosím, Bože, pomoz mi.“

Všechno to funguje. Nezáleží jestli modlitbu řeknete nahlas, myšlenkou, zařvete ji, zakřičíte ji, napíšete ji, zazpíváte ji – všechno je to stejné.

R: A když neuděláte nic? Jsou tu andělé aby nám pomohli?

D: Pokud nepožádáte o jejich pomoc, vaši andělé jsou s vámi a neustále posílají čistou, nepodmíněnou lásku. Pokud nastane situace, kdy je váš život ohrožen, dříve než je váš čas k odchodu, udělají co je v jejich silách aby vás varovali a ochránili vás.

Ale stále, vaše svobodná vůle hraje roli. Budou na vás křičet „Přejeď ihned do jiného jízdního pruhu“ nebo „Běž zkontrolovat svoje dítě“. Ale musíte se toho zúčastnit, aby byly vaše modlitby vyslyšeny.

R: Jak se můžeme poprvé spojit s anděly?

D: Aby jste měli vědomé spojení s anděly – a zdůrazňuji slovo „vědomé“, protože pevně věřím, že všichni jsme vědomě a nevědomě ve spojení s našimi anděly, ať už jsme si toho vědomi nebo ne – začněte na místě, kde se cítíte pohodlně, sami sebou, aby jste se necítili nejistí. Potom jen myslete na něco s čím by jste chtěli pomoct.

Například řekněte“ Andělé, chtěla bych úžasnou novou práci, ve které bych využila veškerý můj talent a vše co jsem se naučila – tak abych se mohla v pondělí vzbudit a říct „Jupííí!“ – a která postačí k zaplacení mých účtů a ještě mi něco zbude“

Požádáte a další krok je nechat to být. Nesmíte se strachovat jak k tomu dojde. Neustálé snažení se, aby k něčemu došlo, strachování se o to jak, vlastně zpomalí to, aby byla modlitba vyslyšena, protože způsob jakým jsou modlitby vyslyšeny přebije myšlení člověka v 3 dimenzi.

Požádání anděly o pomoc je jako návštěva pošty. Musíte obálku nechat jít aby mohla být doručena. Pokud je to pro vás obtížné, pak také požádejte anděly o odevzdání a upuštění od těchto myšlenek.

Zprávy od andělů přijdou s pocitem spolehlivosti a mírem, i když by zprávy byly zastrašující, protože překonávají vaši minulou zónu pohodlí. Musíte následovat mapu, kterou vám andělé dávají, jinak by vaše modlitby nemohly být naplno vyslyšeny.

Třetím krokem je všímání si. Tohle všímání je božské vedení. Budete mít silné pocity, nápady nebo dokonce vize. Poohlížejte se po věcech, které uslyšíte nebo náhodou zaslechnete, včetně toho co říkají lidé okolo vás a v televizi a které se stále dokola opakují.

Občas mi lidé říkají že si myslí, že je Bůh a andělé ignorují, ale když mluvím s nim i a s anděly, zjišťuji že jsou to lidé, kteří ignorují Boha  anděly.

2. část

R: Jak si můžeme být jisti, že opravdu slyšíme anděly?

D: Prvně byste si měli požádat o znamení. Pokud prosíte za velkou věc – například něco ohledně svatby, stěhování, zdraví – tak potřebujete anděly nejvíce, ale paradoxně je nejvíce obtížné je slyšet. Když jste ve stresu a napětí, vaše komunikační energie se vypíná.

Takže co dělám já je, že anděly požádám o znamení, že jejich zprávu chápu správně. Modlitba kterou používám je: „Andělé dejte mi vědět, jestli tohle je nebo není pravé božské vedení. Prosím dejte mi jasné znamení ve fyzickém světě, kterého bych si snadno všimla a porozuměla mu.“

Neříkejte jim jaké znamení . Protože jste si požádali o znamení, tak si jej lehce všimnete a porozumíte mu, nechte anděly ať se o to postarají.

Všímejte si opakovanosti jak v božském vedení tak i ve znameních.  Znamení většinou chodí ve trojicích.  Například stejná kniha je vám doporučena vícekrát během dne. Během týdne třikrát zaslechnete jak někdo mluví o stejné firmě. Nebo budete mít stále dokola ten stejný pocit.

Všímejte si svých pocitů. Znovu, pravé božské vedení vám dá pocit bezpečí, i když vám připadá zastrašující. Falešné vedení vám dá pocit nervozity, nejistoty – jako by jste se plížili tmou. Nepřipadá vám to správné.

Pravé božské vedení vás také žádá aby jste se soustředily na ostatní. Falešné vedení je spíše orientované na ego, více o tom co je jen pro vás – například soustředění se na vydělávání peněz pro svoje dobro. Vedení vám pomůže vydělat peníze ale nebude se na tohle soustředit.

R: Jaké jsou signály, kterými dávají andělé lidem najevo, že jsou tu?

D:  Jedním z nejběžnějších znamení je, že vidíte svým fyzickým okem blikající nebo blýskající se světlo. Připadá vám, že vidíte jiskry nebo jakoby zhasla žárovka. Někteří lidé si nechávají své oči zkontrolovat doktory aby vyloučili jakékoli jiné příčiny. Blikání a blýskání je něco čemu říkám andělské stopy – energie andělů pohybujících se prostorem a časem.

Dalším znamením je, že všude nacházíte pírka. Také můžete nalézat mince, ale častěji vám nechávají mince milovaní zesnulí.

Milovaní zesnulí se mohou občas chovat jako andělé aby vás zachránili a vedli vás. Ale technicky to nejsou andělé, protože stále mají ego. Takže jejich rady jsou čisté jen tak jak by byli jejich lidské rady.

R: Mohla by jste nám něco říci o určitých archandělech a o tom co dělají?

D: Samozřejmě! Archanděl Michael je anděl, kterého voláme na fyzickou ochranu nás, nebo našich milovaných a našeho domu, auta a majetku. Pomůže vám aby jste měli více odvahy a síly, když procházíte jakýmikoli změnami – takovými, kterými musíte projít ale máte z nich strach.

Zavolejte Archanděla Rafaela na jakýkoliv zdravotní problém – pro sebe, vaše milované, vaše klienty nebo vaše mazlíčky. Rafael také pomáhá lidem, kteří chtějí léčit ostatní, ať už to chcete učinit jen jednou pro svou milovanou osobu nebo to mít léčení jako kariéru.

Archanděl Gabriel je úžasná pomocnice ve dvou hlavních kategoriích. Pomůže každému kdo čeká dítě – ať už se chystáte otěhotnět nebo adoptovat  – a pomáhá s těhotenstvím a porodem dítěte.

Gabriel je také známa jako posel Boha, pomáhá s prací v poselství. Gabriel asistuje spisovatelům, učitelům a informátorům, zejména žurnalistům. Pokud chcete napsat knihu, zavolejte Gabriela. Tomuhle andělovi vlídně říkám „pošťuchovací anděl“, bude na vás tlačit aby jste knihu dokončili.

Archanděl Jofiel, jehož jméno znamená „krása Boha“ má ženskou energii a pomáhá vám zkrásnit myšlenky. Mnoho lidí na duchovní cestě si uvědomuje, že jejich myšlenky jsou klíčové k jejich zážitkům. Když máte negativní myšlenky, přitahujete k sobě negativní zážitky. Ale vědění o tom a poručení svému chování nám mohou připadat jako dvě rozdílné věci.

Jak se dostaneme ze strachu? Jak se vyhneme tomu, abychom byli ovlivněni někým, kdo je ve špatné náladě? Jofiel vám pomůže pozvednout se nad negativním myšlení a povznést vaše myšlenky na vyšší úroveň, kde můžete projevit svou nejlepší náladu.

Archanděl Jofiel také pomáhá s vaší fyzickou krásou v životě. Nazývám ji „andělem feng shui“. Jofiel vám pomůže zbavit se nepořádku a věcí, které nepotřebujete.

 

Archanděl Chamuel je dalším andělem kterého bych uvedla. Chamuel je jako boží oko. Tento anděl je podobný svatému Antonínovi v Katolictví. Chamuel najde věci velmi rychle – což je pro pracovníky světla velmi potřebné, protože mnoho pracovníků světla neustále ztrácí své klíče nebo brýle. Jen pomyslete: „Kde to je?“ a Chamuel vás okamžitě povede tam kde to najdete.

Archanděl Chamuel vám samozřejmě pomůže s více než jen klíči. Chamuel vám pomůže najít správné živobytí, správný vztah a správný domov.

R: Je lepší vědět který anděl je který a adresovat otázku přímo jemu? Nebo jsou žádosti nějak filtrovány k těm nejvhodnějším andělům?

D: Zjistila jsem, že to funguje oběma způsoby. Klidně můžete říct: „Hej, jestli mě někdo slyšíte….“ (smích). Opravdu, a stále by to fungovalo.

Není to o tom koho zavoláte.  Co je více důležité je to, že jste otevření přijmout pomoc. Kniha A Course in Miracles (Kurz zázraků) o tomhle trochu pojednává v části Manual for Teachers (manuál pro učitele). I když se lidé modlí za duchovní uzdravení, mnoho z nich by bylo velmi vyděšených kdyby byli uzdraveni okamžitě, protože byli vychováni v tom, že uzdravení potřebuje čas.

Pokud máte s anděly jasno v tom co chcete a jste opravdu připraveni to přijmout ihned, tak se to stane okamžitě. Vidím jak se zázraky dějí neustále.

Osobně shledávám velmi upokojujícím vědět jací jsou různí andělé. Miluji svůj osobní vztah s různými anděly. Vzhledem k úrovni vašeho osobního růstu nebo duchovní cesty, je báječné si vypěstovat vztah s Bohem a všemi laskavými bytostmi které tu pro vás jsou.

R: Jsou nějaké příklady modliteb, které může člověk použít aby zavolal své anděly?

D: Chci hlavně říci, že andělé se nezajímají o to, jaká slova použijete. Ocení krásné modlitby, ale řeknou „Hlavně s námi mluv“. Můžete použít obyčejnou mluvu, když žádáte o pomoc – mluvu jakou používáte když hovoříte se svým nejlepším přítelem. Když se obracíte na anděly s něčím velmi osobním, můžete říci: „Milí strážní andělé a archandělé, chtěla bych aby jste teď ke mně přišli a pomohli mi vyřešit tento problém“. A pak si už jen vylijete svoje srdce andělům. Můžete to provést v tichosti – myšlenkami. Můžete to říci nahlas a můžete to i napsat.

Andělé vědí jak se cítíte, ale chtějí aby jste jim to řekli sami, protože pak připouštíte svoje nejhlubší obavy i sami sobě.

Mnoho z nás si nerado připouští své nejhlubší obavy, ale když se přiznáte andělům, uleví se vám a pomůže vám to v efektivnosti a lepším slyšení božského vedení.

Dám vám příklad modlitby kterou mám opravdu ráda. Mnoho lidí říká že se cítí vyčerpaní, myslím si, že proto tu máme takové množství kaváren, obzvláště s určitými druhy kávy. Nepamatuji si, že bych viděla kavárnu na každém rohu když jsem vyrůstala, takže se tu něco v těchto dnech děje.

Namísto padesátého šálku kávy za den, Archanděl Michael je výborný anděl na pomoc, když se cítíte vyčerpaní. Řeknete: „Archanděli Michaeli, žádám aby, ode mě bylo odstraněno všechno co mi bere energii a vitalitu.“ Je to jednoduchá modlitba. Řekněte ji, nadechněte se a ucítíte jak k vám proudí energie.

3. část

R: Jsou tu s anděly také negativní bytosti? Existují?

D: Určití duchové mohou v lidech způsobovat zděšení – to určitě ano. Hlavní kategorií jsou takzvaní pozemští duchové. Jsou to lidé, kteří zesnuli a měli velkou aktivní závislost. Závislost například na hmotných věcech, návycích a majetku.

Tihle duchové nechtějí jít do světla. Chtějí zůstat na zemi a pokusit se pokračovat v tom co dělali, když měli tělo a žili tady.

Pozemští duchové zahrnují i lidi, kteří byli za života násilní. Když zemřou, tak si řeknou „Teď to napravím s tou osobou, které jsem ublížil,“ ale dělají to bez toho aby prošli učením, jakým prochází duchovní průvodce.

Pozemští duchové mají něco, čemu říkám „efekt mokré deky“. Radila jsem mnohým lidem, které bych nazvala deprimovanými, když jsem praktikovala psychologii. Teď zjišťuji, že ve skutečnosti mají přivtělené duše.

Lidé, kteří mají následující příznaky, u sebe mají často pozemské duchy: neschopnost soustředit se, včetně zmatenosti a zmateného myšlení, snadno se jim z ničeho nic stávají nehody, dělají hloupé chyby, mají náhlé změny chutí – v jídlu nebo oblečení, například. Také psychologické potíže, které nereagují na léčbu, včetně léčby léky, mohou znamenat negativní energii, kterou přináší pozemský duch.

Nikdo se toho nemusí obávat. Protilátka je zavolání Archanděla Michaela. Ale ta osoba musí být skutečně ochotna nechat pozemského ducha odejít. To je pro některé lidi obtížné, věřte tomu nebo ne, protože jim pozemští duchové poskytují společnost. Mnoho osamocených lidí má u sebe pozemského ducha a nevědomky s tím souhlasí. Není nic takového jako posedlost duchem. Vše je to na základě nevědomé dohody.

R: Požádali by jsme Archanděla Michaela….

D: …aby přišel a odvedl pozemského ducha do světla, aby mohl ten duch duchovně růst. Když zavoláme Archanděla Michaela, vezme tu energii pryč a žijící osobě se ihned uleví. Je to zázrak.

R: Proč andělé dělají to, co dělají, Doreen?

D: Protože nás milují. A je to jejich úkol. Jsou to přímí a čistí poslové Boží.

R: Jak pro tebe osobně vypadá komunikace s andělem?

D: Pro mě je velmi praktická. Mluvím s anděly vědomě a nemám žádné výčitky, když je žádám o ochranu.

Můj koníček je potápění. Včera jsem se potápěla třikrát. V tichosti říkám andělům: „Chci lehký vstup a výstup z oceánu. Chci aby mi zásoby kyslíku vydrželi více než hodinu. Chci být v bezpečí. Chtěla bych vidět úžasné rybky a jiné bytosti.“

V duchovní podstatě neustále žádám anděly o ochranu všech mých přátel, rodiny a studentů – minulých, přítomných a budoucích.

Opravdu rozumím apoštolu Pavlovi co tím myslel, když řekl „musíme se modlit neustále“. Mluvím s anděly non-stop. Myslím, že by jsme to tak měli dělat všichni – ne modlit se v klasickém smyslu jako náboženství, ale pracovat s nimi v týmu.

R: Doreen, řekla jsi, že když se narodíme jsou nám andělé přiděleni. Jak vybudujeme vztah s takovým andělem?

D: První věc je zeptat se na jeho jméno. Když se cítíte opravdu uvolnění – například když jste na procházce lesem – zavřete oči a pošlete požadavek svému andělu: „Prosím řekni mi tvé jméno.“

Každý má alespoň dva anděly. Mnoho lidí má více než dva. Mějte po ruce kousek papíru, protože uslyšíte, ucítíte, uvidíte nebo pomyslíte na jména.

Některá mohou být známá. Můžete slyšet „Michael“ a je to Archanděl Michael. Může být s každým, kdo ho zavolá zároveň a každý může mít jiný, individuální zážitek.

Také můžete slyšet jména, které zní neobyčejně. Mohou znít i jako slovesa nebo přídavná jména.

Dalším krokem je požádat svého anděla, aby vám dal jasné znamení, že jste slyšeli jeho jméno správně. Můžete dalších několik dní slyšet různé lidi jak říkají to jméno, které jste slyšeli. Budete ho číst v nadpisech, nebo se náhle podíváte a uvidíte ho na billboardu. Pak budete vědět: To je váš anděl.

Vztah s andělem je jako jakýkoliv vztah, který pěstujete. Dávejte si pozor na své anděly. Mluvte s nimi o vašich tužbách a obavách. Budování vztahu s andělem je jako budování vztahu s vašim nejlepším přítelem.

R: Ve světě teď vládnou těžké časy a mnoho lidí se modlí za mír. Mohou prosby k andělům přesáhnout osobní účel a stát se globálním?

D: Andělé a Archandělé pomohou se světovým mírem v takovém rozsahu, v jakém to ovlivňuje vás. Musí ale dodržovat svobodnou vůli ostatních – včetně lidí, kteří rádi používají zbraně nebo dávají rozkazy vojákům Nemohou porušit svobodnou vůli lidí.

Řekněte andělům, „prosím nebo žádám o světový mít v takovém rozsahu jakém se to mě týká.“ Představte si svět jako seskupení propojujících se kruhů. Ta část světa do které zasahuje váš kruh, je ta část kde andělé můžou a pomohou.

R: Mohou lidé napodobit chování andělů a stát se sami anděly na Zemi?

D: Ne, protože by bylo velmi těžké žit na Zemi bez ega. Nevím jestli je to možné. V Evangeliích se píše, že dokonce Ježíš měl trošku ega v některých jeho jednáních s lidmi, alespoň v tom jak je to o něm napsáno. Nemyslím si, že by bylo možné být na Zemi úplně bez ega.

Ale zajisté jsou podobní lidé na Zemi, včetně filantropů (lidumilů) a nesobeckých lidí, kteří se chovají andělským způsobem. Napodobování andělů také zahrnuje, že jsou velmi ochotní odpouštět – obzvláště sami sobě a ostatním. Znamenalo by to přehlížet minulé chyby, které děláme všichni, nezabývat se věcmi ohledně těla, které nemají co dočinění s duší a hlavně se opravdu soustředit každý den na otázku „Jak vám mohu pomoci?“

Jsou tu takoví lidé, určitě, ale ne bez ega. Například, s každým s kým mluvím, včetně mnoha slavných duchovních učitelů, má mnoho sebe-pochybení, a to je věc ega.

Anděl nemá pochyby, protože neustále poslouchá Boha a naprosto věří Božímu vedení.

R: Doreen, je nejlepší věc, kterou můžeme pro anděly udělat, žádat je o pomoc?

D: Oh, ano! Andělé říkají, že musí pasivně stát a přihlížet jak děláme rozhodnutí, které pro nás nebyli přichystány, když jste s nimi mluvili. To jsou jejich slova. Jejich křídla jsou svázána pokud nepožádáte o pomoc.

Andělé říkají, „Nebojte se, že zneužíváte naši ochotu, nebo že nás obtěžujete nebo žádáte o sobecké věci nebo maličkosti. Chceme přinést mír na Zem každé osobě, tím že vám budeme pomáhat být v míru celý den. Jak vám můžeme pomoci?“

Pamatujte si: Každý může hovořit se svými anděly a chtěla bych k tomu každého povzbudit. Prosím, mluvte se svými anděly a žádejte je o pomoc a vedení.

 

Přeloženo ze stránek http://hemachandra.com

 

Zdroj: e-mail

Psycholožka Doreen Virtue Ph.D., která slyší anděly celý svůj život, se vyhýbala mluvení o nich, protože by si lidé mysleli, že je šílená. Ale to, že ji ohrožovali zbraní to vše změnilo.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama