Říjen 2013 – pes

Základní charakteristikou tohoto období je, že děti a mladí se mohou chovat jako štěňata. Budou hraví a občas praštění, takoví utržení od řetězu. U střední generace se spíše projeví smysl pro zodpovědnost a starší generace může být trošku náročná na naše nervy.

Stejně tak začátek tohoto období může být ještě hravější, ale postupně nás dostane přesnost, povinnost, preciznost, pracovitost, loajalita a zodpovědnost.

Jinové energie nabírají na síle a naše aktivity by se opravdu měly snižovat, protože už na nás nepodporuje aktivní jangová síla. A tak veškerou sílu, kterou potřebujeme na aktivní konání, si budeme brát pouze sami ze sebe. A to nás může značně vyčerpávat. Zejména, pokud naše osobní energie jsou více jinového charakteru. Jak na tom jsme, nám opět prozradí náš Astrotyp.

Neznamená to samozřejmě nic nedělat, ale přeci jen být umírněný a brát v úvahu náš současný zdravotní stav a zejména to, jak se cítíme v každém momentu.

K energii Kovu, která je spojená se Psem, patří shromažďování, třídění a oddělování toho, co už nepotřebujeme s následným zbavováním se všeho nepotřebného.

Toto období tedy opět silně prověří, jak jsme se naučili říkat NE na vše, co s námi nekoresponduje a dělat jen to, co nám přináší radost a uspokojení. Nedělat zkrátka nic, co nám na naší cestě nepomáhá, co nás neposouvá, ale naopak udržuje stále na místě.

Je vhodné se podívat, co jsme za celý rok nasbírali. Nejen v oblasti různých věcí v našem domově, ale i myšlenek, přesvědčení a různých informací.
Každou myšlenku bychom měli prověřit, zda je pro nás přínosem, zda nás nebrzdí. A pokud máme pocit, že tento způsob myšlení nám nepřinesl během roku nic, co by stálo za to, změňme ho.

Vyčistěme hlavu, byt, šatník…proveďme zkrátka se svým životem dokonalou inventuru. Ale je důležité nezůstat jen u toho, ale dotáhnout věci do konce a vzdát se toho, co nám už neslouží. A to může být někdy pěkně těžké.

Pokud se nám to nepovede, budeme mít zase šanci příští podzim, ale následující rok nám nenabídne čistou půdu pro setbu nových semínek. A všichni přeci víme, že se nejlépe začíná s čistým stolem nebo štítem.

K energii Kovu patří také zákon, pořádek a pravidla. Také nápomocní přátelé a boj. Na začátku období vlády Psa nastává kumulace Kovu, takže se dá předpokládat více agresivity a boje okolo nás. Pokud se nám stane, že na nás začne někdo útočit, je vhodné využít právě hravosti Psa a spor převést do hravého tónu.

Nicméně tato kumulace není zdaleka tak silná jako vloni a navíc potrvá jen do 8.10.

Také by nám tato podzimní energie mohla pomoc v dokončování věcí, rozdělané práce, projektů apod. Pečlivost by nám nyní neměla dělat problémy, protože roční vládce Had také dbá na detaily a je rád, pokud je vše dokonalé a v pořádku.

Pes má s ročním Hadem vztahy spíše dobré, respektují se, oceňují se a mají vztahy spíš na přátelské úrovni. Myslím si, že tito dva vládci nás zkrátka nepustí dál, pokud vše detailně a dokonale nedoděláme, neuzavřeme, nezhodnotíme. Ale je to pro nás jedině dobré, protože příští rok bude rokem Koně.

A Kůň se nedívá na detaily, neřeší příliš zodpovědnost. A roznese do světa to, co máme připraveno. Zda to co roznese bude kvalitní nebo ne, závisí do značné míry i to, co s tím uděláme tento podzim.

Pes velmi rád dělá pro druhé a je velmi loajální. Takže se zde nabízí prostor pro to, abychom si říkali o pomoc a zároveň pomáhali druhým. Také slovo uznání je velmi vhodné. Udělá dobře oběma stranám.

Nesnažme se tento měsíc nikoho obalamutit nebo podvést. Pokud něco provedeme, tak se raději hned přiznejme a řešme vše na bázi spravedlnosti.

Také je toto období vhodné k zabezpečování a ochraně všeho druhu. Plánujeme li uzavřít pojistku, je vhodné období. Posilování imunity na zimní měsíce je vhodné právě teď. Ale umělé vitamíny nejsou to pravé. Raději vyzkoušejme plody přírody.

MEZIDOBÍ ZEMĚ

8.10. nastává další mezidobí. Je to období tentokrát mezi podzimem a zimou.

Energie Země nám přináší fakta, přemýšlení, realitu, zodpovědnost, objektivnost.. Měli bychom tuto energii využít při zhodnocování kvalit minulých měsíců.

Využívejme fakta, nelítejme v oblacích. Buďme k sobě opravdu upřímní a nelžeme si do kapsy. Pravda reality nám může pomoci v tom, aby náš příští rok byl veselejší.

ZDRAVÍ

Energie Země nám může působit na žaludek, takže s nadcházejícím období to nepřežeňme s příliš těžkou a tučnou stravou.

I když jídelníček by měl být rozhodně jiný, než jsme měli v létě. Blíží se zima a tuk je zapotřebí pro udržení našeho tepla. Ale nic se nemá přehánět, protože při omezení našich aktivit by mohlo dojít k neplánovanému rozšíření našich tělesných partií.

K podzimní energii Kovu, která vládne i v mezidobí Země, náleží tlusté střevo, plíce, nos, dech…

Abychom neměli problémy s tlustým střevem ještě jednou apeluji na vybírání si toho, co mi opravdu dělá dobře, říkat NE, když opravdu něco nechci, vytřídit to, co už mi neslouží, dělat si pořádek ve věcech. Třeba si i vyčistit počítač od starých souborů, které jsme už několik let neotevřeli. A asi ani neotevřeme.

Pro plíce, jako jeden z největších kontaktních orgánů nám pomůže, když budeme příjemně komunikovat a nebudeme se dostávat do situací, které byly popsány výše. Naše pravda je naše a pravda někoho jiného je zase jeho. Každý máme jiný úhel pohledu, jinou cestu a jiné zkušenosti. Naše pravda slouží nám, druhým nechme jejich cestu.

Kov je pevný, ale zároveň křehký. Takže se nepřepínejme. I třeba při sportu je důležité dát si pozor na přetížení nějakého svalu. Mohl by prasknout. Stejně jako naše kosti. Samozřejmě i naše nervy. A když pak bouchneme, musíme se připravit na to, že druhý si to líbit nenechá.

LETÍCÍ HVĚZDA

8.10. k nám přiletí nová Letící hvězda . Tato hvězda nám přinese energii Dřeva a Kovu.

Je to čas vhodný pro setkávání se s rodinou, tradicí. Při těchto setkáních využívejte právě hravost, buďte tvůrčí. Ale nevymýšlejte nic nového. Navazujte na tradice, protože se nyní bude dařit všemu, co na něco navazuje.

Vzhledem k tomu, že roční hvězda je o nás, naší cestě a celý rok nás pod vládou Hada vede k mocnému přemýšlení, domnívám se, že tento měsíc nás povede k tomu, abychom přemýšleli i o našich kořenech.

O tom, na co v našem životě navazujeme, o koho se opíráme a jaké ty naše kořeny vlastně jsou.

Ještě v tomto období neřešte to nové. To by vás nyní odvedlo od toho podstatného. Teď je důležité hodnotit, třídit, být k sobě pravdivý a zbavovat se nepotřebného a přežitého.

Hodně úspěchů ve vaší inventuře!

Zdroj: http://www.harmonie-zivota.cz

Od 24.9. se opět setkáváme s nejsilnějšími energiemi podzimu a garantem tohoto měsíce je Pes.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama