Září 2013 – Kohout

Zkrátka prázdninové období skončilo a my opět musíme začít něco pořádně dělat.

Kohout vládne období, kdy jinové energie jsou stále silnější, aktivity se v přírodě snižují a měly by se snižovat i ty naše. Neznamená to nic nedělat, ale naopak dělat vše s rozvahou a uvědomit si, že veškerý aktivní pohyb nás již vyčerpává, protože již okolní energie nejsou expandující a podněcující, ale spíše zklidňující. Zkrátka zaměřit se z kvantity aktivit na jejich kvalitu.

Věci máme již dělat s pečlivostí, nikoliv zbrkle, máme se zabývat detaily, dodržovat pravidla a dbát na dokončování věcí, které jsme započali dříve.

Kohout je ve vztahu s ročním vládcem Hadem nadmíru spokojený. Kohout chce dokončovat to, co bylo započato a Had má také rád všechno dokonalé, uzavřené, hotové. Spolu jsou silná dvojka. Oba zajímají detaily a oba mají rádi kvalitu.

My se teď musíme postarat o to, aby to, co jsme přes rok dělali, o co jsme se snažili, nám přineslo výsledky, které nás budou živit v dalším období. Jinými slovy se dá říct, abychom si vše zpracovali tak, abychom výsledky mohli využívat v následujícím období. Abychom zkrátka stále nezačínali od začátku.

O co se zkrátka nyní nepostaráme, to nebudeme mít. Emoce léta jsou nahrazeny úsilím a snahou, které nám pomohou sklidit plody našeho ročního snažení. Dělejme tedy vše tak, jak máme a ne tak, aby se nám to líbilo.

Kohout potřebuje ocenění a chválu a Hadovi to také dělá dobře.Takže doporučuji při každé příležitosti chválit, chválit, chválit. Nejen naše partnery, ale i děti, zaměstnance, kolegy….v tomto měsíci to udělá dobře každému. Oceňujme výsledky druhých. Znáte to..“jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“

Kohout se také rád ukazuje, takže když se bude někdo chlubit ať už tím, že se mu něco povedlo nebo tím, kde byl na dovolené, pochvalte ho. Stejně tak ženy, které se rády po dovolené ukáží v nových šatech, si zaslouží naše ocenění jejich krásy.

Kohout je veliký pracant a opravdu miluje detaily. Může nám pomoci s detailní analýzou čehokoliv a také nám pomůže s podzimní inventurou, kterou bychom měli v tomto období vždy udělat.

Co jsme v tomto roce dělali? Co nám dělalo dobře? Co už dělat nechceme nebo když ano, tak kdy a za jakých podmínek? Odpovídá naše snažení dosaženým výsledkům? Jsou naše aktivity pro nás vhodné? Jsou lidé, se kterými se stýkáme pro nás ta správná společnost? Těch otázek, na které bychom si měli v tomto období odpovědět, je spousta.

Vzhledem k tomu, že nás stále ještě bude do 7.9. ovlivňovat letící hvězda z minulého měsíce, je více než jisté, že tato inventura bude opravdu mít velmi silný dosah. Samozřejmě pokud se do ní pustíme.

Z hlediska zdraví si stejně jako v minulém měsíci dávejme pozor na kašel, nachlazení a tlusté střevo.

Stále se snažme ze života eliminovat to, co už nám neslouží a co nám nedělá dobře. Pozor na prochládání, udržujte se v teple.

Nadále platí všechny informace, které jsme si řekli k energii kovu v minulém měsíci. Tato kovová energie bude naším průvodcem až do 7 října.

Pozor na hádky a boje. Mohli bychom mít tendence příliš prosazovat sebe a své ego a to může vést ke sporům.

Naopak využijme bojovnost kovových energií k tomu, abychom vyhráli válku nad našimi slabostmi, závislostmi a jinými věcmi, které chceme z našeho života odstranit.

Ke kovu patří i vůle, takže nám tato vlastnost může pomoc, i když jinak nepatří právě mezi naše ctnost. Jediné vítězství, které má cenu, je to nad sebou samým. Jen to má trvalou hodnotu.

LETÍCÍ HVĚZDA

Do 7. září stále platí hvězda z minulého období, kdy došlo ke kumulaci Letící hvězdy roku a měsíce.

Takže jak již bylo řečeno, nebraňme se tomu, když nás stále přepadají myšlenky o našem sebeurčení, poslání a smyslu našeho konání. Je čas objevit, kdo skutečně jsme, jaké máme dary a co můžeme nabídnout světu.

Pro toho, kdo zná svůj Astrotyp toto přemýšlení může být jednodušší, protože ví, co mu sudičky skutečně nadělili do vínku. Zná svá omezení, své přednosti a lépe může přijmout svojí přirozenost. Objevte tedy svého Génia a nabídněte ho světu!

7. září přiletí nová Letící hvězda. Tato hvězda přeje hojnosti, takže kdo na jaře zasel správná semínka svého tvoření a celý rok se staral tak, jak měl, by mohl mít bohatou sklizeň. Ať už se jedná o skutečné plody…výsledky ve firmě…zaměstnání…vztazích apod.

Partnerské vztahy nám v tomto období mohou pomoci k harmonii. Tato harmonizační hvězda nás také vybízí k přijímání, což znamená neodporovat a následně i k zodpovědnosti, kterou bychom měli převzít za všechno naše konání.

Přijmout co, co v životě máme. Ať se nám to líbí nebo ne, sami jsme si to vytvořili. Našimi myšlenkani, slovem, konáním.

Negativní hvězda tohoto období nás upozorňuje na možnosti bojů, hádek. Na to, že naši přátelé to s námi nemusí myslet vždycky nejlépe. Zkrátka v tomto období rozhodně platí „Důvěřuj, ale prověřuj“

Zdroj: http://www.harmonie-zivota.cz

Vaše komentáře

Reklama