REKONEKTIVNÍ LÉČENÍ – DR. ERIC PEARL

 je zde pouze v této době a my máme jedinečnou příležitost stát se těmi, kým ve skrytu duše toužíme býti. Zvolili jsme si tuto dobu, abychom pročistili své karmy, jsme bojovníci světla, jsme zde abychom pomohli Zemi v přechodu do Nového věku. Rekonektivní léčení (říkejte si tomu jak chcete) je jednou z cest, jak uzdravit sebe a své blízké. Jakmile vám jednou vstoupí do života, nebudete již nikdy stejní. Není to technika, nemusíte splňovat náročné duchovní požadavky. Je to napojení na univerzální energii.

Dnes jsem si objednal knihu Reconnection:Návrat k léčivé energii právě od Erica Pearla, protože cítím, že jsem se dostal ve svém duchovním vývoji na místo, kam směřuji nejméně šest let. Stojím na křižovatce, čekám na knihu a dlaně mě hřejí. Tuším, že není cesty zpět a jsem za to vděčný. Děkuji Wahl, děkuji Belami, děkuji Ericu Pearlovi, že před sebou vidím cestu vystupující z mlhy…

Co je to Rekonektivní Léčení?

Rekonektivní Léčení je forma léčení, která je na této planetě vůbec poprvé. Znovu nás spojuje s plností vesmíru, stejně jako nás spojuje s plností našeho bytí a toho, kdo jsme. Předpokládá se, že je schopné nás znovu-napojit na vesmír a na naši základní podstatu nejen skrze novou množinu léčivých frekvencí, ale pravděpodobně skrze zcela novou šířku pásma. Realita jeho existence se jasně prokázala jak v praxi, tak ve vědeckých laboratořích.

Reconnection je zárodečným procesem napojování se na vesmír, což dovoluje Rekonektivnímu Léčení zaujmout své místo. Tato léčení a tyto vývojové frekvence představují novou šířku pásma přinášenou skrze spektrum světla a informací. Je to díky Reconnection, proč jsme schopni komunikovat s těmito novými úrovněmi světla a informací a je to skrze tyto nové úrovně světla a informací, proč jsme schopni se znovu napojit. Tohle je něco nového. Tohle je jiné. Tohle je reálné – a je to v každém z nás.

Jak Eric Pearl objevil Rekonektivní Léčení?

Jako doktor měl Eric po 12 let vysoce úspěšnou chiropraktickou praxi až do dne, kdy ho pacienti začali upozorňovat, že na sobě cítí jeho ruce – i přesto, že se jich fyzicky nedotkl. Během několika prvních měsíců se na jeho dlaních objevovaly puchýře a krvácely. Pacienti začali brzo hlásit, že vidí anděly a zázračně se uzdravují z rakoviny, nemocí souvisejících s AIDS, syndromu chronické únavy, porodních defektů, mozkové obrny a dalších vážných onemocnění. To všechno se stalo, když Eric v jejich blízkosti jednoduše držel své ruce. A pokračuje to dodnes.

Jaké je srovnání s ostatními frekvencemi? Jak se to odlišuje od ostatních forem energetické práce, kterou používáme nyní?

Je zde něco, co zažíváme, a čeho si je většina z vás alespoň částečně vědoma. Zdá se, že čas plyne rychleji a stejně tak se rozšiřuje. Pro tento přechod se používá mnoho názvů. „Posun“ a „Posun věků“ jsou dva termíny, které používá Gregg Braden. Přechod předpověděli Mayové, Incové, Hopové, Nastradamus, Edgar Cayce i Kabala (židovská i křesťanská). V knize Walking Between the Worlds definuje Braden tento posun jako, „posun času v historii Země, stejně tak jako zkušenosti lidského vědomí. Posun věků nebo jednoduše Posun je definovaný konvergencí snižování planetárního magnetismu a zvyšováním planetární frekvence v tomto bodě v čase a reprezentuje vzácnou příležitost kolektivní změny vzoru lidského vědomí. Posun je termín aplikovaný na proces zrychlování Země v kurzu evoluční změny s vědomým propojením na lidský druh, elektromagnetické pole Země, následované procesem buněčné změny.

Ve světě léčení je nyní mnoho technik, které ustály test časem stejně dobře v současnosti jako kdysi – jenže nyní máme víc a nyní jsme víc, takže staré techniky už nejsou dostatečné. Tak, jak byly vždy dobré, už nejsou vhodné v rámci nových, rozšířených parametrů – stejně jako by lucerny nebyly vhodné pro osvětlení automobilu, i když pro koně a kočáry fungovaly dobře. Slabá místa těchto technik – požadavky na odstranění klenotů, odstranění pásku, víra příjemce, ochranné rituály, kterých se účastnily obě strany – už nejsou přítomné v těchto nových frekvencích.

Také si vzpomeňte, proč se mnoho z nás, kteří jsme praktikovali léčitelské techniky, těmito technikami vůbec zabývalo. Důvodem nebylo stát se fanatickým následovníkem techniky samotné – bylo to, abychom se stali léčiteli. Technika byla prostě jeden z našich prvních kroků v procesu.

Na chvíli si sami sebe představte, jak stojíte před velkým schodištěm vedoucím vzhůru. Jeden z vašich cílů – ten stát se léčitelem – očekává na vrcholu. Vaším prvním krokem je naučit se techniku. Vniknete do techniky, stanete se v ní mistry, možná se dokonce stanete i učitelem. Nyní vlastníte tento první krok. Je v pořádku, když se vám líbí, ale buďte opatrní, abyste se do něj nezamilovali. Protože pokud ano, tak si sednete, vytáhnete peřinu a polštář, zabydlíte se a z tohoto kroku se stane centrum po zbytek vašeho života. Ale co to znamená pro zbytek vaší cesty po schodišti? Zastaví se. Nyní je správný čas požehnat vašemu prvnímu kroku… a pokračovat výš.

Takže tvrdíte, že je to lepší než ostatní techniky?

Samozřejmě, že ne. Tohle není o otázce, jestli je to „lepší nebo horší“, tohle je otázka vhodnosti. Když řídíte svoje Maserati po dálnici a jedete na romantickou večeři, uvědomíte si, že petrolejová lampa by nebyla nejvhodnější jako dálkové osvětlení. Také si ale uvědomujete, že halogenová dálková světla by nebyla tím nejvhodnějším osvětlením stolu. Rekonektivní Léčení je zde, aby nám dalo něco plnějšího a obsáhlejšího, protože nyní je čas, kdy můžeme mít něco plnějšího a obsáhlejšího.

 

Slyšel jsem, že když se naučím tuhle techniku, mohl bych ztratit ty, které dělám nyní.

Za prvé, Rekonektivní Léčení není „technika.“ Tohle je první věc, která ho odděluje od ostatních forem léčení, o kterých jste slyšeli. Za druhé, neztratíte vaše nastudované léčitelské techniky. Jenom nemusí být lehké je najít a možná se vám už ani nebude chtít se jimi zabývat. Jedním z důvodů je, že léčitelské techniky, které jsme na této planetě měli až doteď, jsou podmnožinou Rekonektivního Léčení. Jsou to stěží záblesky některých z jeho aspektů. Pokud všechny tyto techniky složíte dohromady, můžete dostat lehce větší odlesk Rekonektivního Léčení, ale zdaleka to nebude všechno. Přesto, že tato analogie není zcela výstižná, přemýšlejte o různých léčitelských technikách, které znáte, jako o jednotlivých písmenkách abecedy a náhodně jim přiřaďte písmena, například techniky C, J, P, Q, R. Pokud znáte pouze techniku „R“, jste tak trochu omezeni v tom, co můžete hláskovat. Pokud znáte dvě techniky (pokud vlastníte dvě „písmenka“), můžete mít trochu více volnosti. I když znáte všechna písmenka vyjmenovaná výše, jste stále značně omezeni v tom, co můžete dělat. Každé z těchto písmenek je podmnožinou abecedy. Pokud máte plnou množinu, všech 26 písmen, můžete plněji komunikovat, protože nyní můžete nejen hláskovat slova, ale můžete napsat knihu.

Jakmile pracujete z Rekonektivními frekvencemi, nejste už pouze v podmnožinách. Neztratíte vaše „R“ nebo vaše „Q“, když přistoupíte k vaší abecedě, jenom se musíte trochu snažit, abyste našli každé zvlášť. A není to ani příliš lákavé, když vám jejich používání v rámci množiny přináší o tolik větší odměnu, než když jste je zkoušeli používat jednotlivě jako celou abecedu.

Pracuje Rekonektivní Léčení pouze s fyzickými problémy? Bude stejně dobře pracovat na mentálních problémech?

Léčení je návrat do rovnováhy. Každá zdravotní výzva je fyzickou, mentální, spirituální a emocionální kombinací (a pravděpodobně několika dalších úrovní, pro která nemáme slova). Jednoduše to hodnotíme podle převažující charakteristiky. Rekonektivní Léčení se ničím specificky „nezabývá“. Pokud si v jeho přítomnosti dovolíte návrat do rovnováhy, jako to udělá mnoho lidí, pak si to dovolíte. Prostě si to dovolíte.

Jaký je rozdíl mezi Rekonektivním Léčením a The Reconnection?

Rozdíl mezi Rekonektivním Léčením a The Reconnection je v podstatě daný záměrem. Záměrem Rekonektivního Léčení je v základu léčení, ať už fyzické, mentální, emocionální, spirituální nebo jakékoliv další úrovně. A samozřejmě, abyste dosáhli úrovně léčení přinášenou skrze Rekonektivní Léčení, zažijete do jisté míry Reconnection jako součást procesu. Je to toto „Reconnection“, které dovoluje Rekonektivnímu Léčení, aby bylo o tolik dramaticky obsáhlejší než ostatní léčitelské „techniky“, které jsme měli až doteď.

Záměrem The Reconnection je přivést nás k plnosti našeho vrozeného spojení s vesmírem. To se stane skrze zkušenost během dvou sezení, často nazývané jako přijetí osobního Reconnection. A samozřejmě, abyste dosáhli stupně spojení přinášeného skrze The Reconnection, zažijete do jisté míry i léčení jako součást procesu.

A přesto, že tyto dvě části nejsou zcela odděleným procesem, tak pro získání plných výhod z obou je nutné zažít vaše sezení Rekonektivního Léčení a vaše sezení osobního Reconnection během oddělených událostí.

Může se to naučit každý?

My všichni máme schopnost nést tyto nové frekvence léčení. Není to dar pouze pro pár vyvolených – guruů nebo „svatých“ (podle obecného konsenzu) mužů nebo žen. Je to dar této doby; inteligence a moudrost, kterou potřebujeme, aby nás vedla, je už na místě. Tyto frekvence jsou staré i nové. Jsou „staré“, protože pocházejí z vesmíru. Jsou „nové“, protože tohle je poprvé, kdy jsou na této planetě. Nejsou něčím, co by něčí kamarád „óhmoval“ po 15 let, ani to nejsou nějaké ztracené techniky starých nebo starověkých lidí. Věří se, že jsou to frekvence, které zažíváme na Zemi vůbec poprvé.

I přesto, že se z nějakého důvodu vesmír rozhodl „vsadit“ tuto energii do Erica, aby začal proces rozšiřování frekvence, zdá se, že každým dnem více a více lidí hledá své místo, aby byli součástí tohoto fenoménu. Když to děláme, zvyšujeme celkovou úroveň vědomí. Každý týden se stovky lidí naučí Rekonektivní Léčení od všech na světě a ze všech typů zázemí – lékařského i nelékařského, spirituálního i nespirituálního, metafyzického i nemetafyzického, z new-age i mimo new-age. Tito lidé, kteří se to učí, přicházejí ze všech vrstev a profesí, demografických i socioekonomických tříd.

Každý přichází na stejné úrovni bez ohledu na jeho nebo její zkušenost nebo studijní zázemí – které má široký záběr. Skupiny jsou přibližně 50 procent muži, 50 procent ženy. Najdete zde učitele Reiki a maséry, ženy v domácnosti a studenty, doktory a sestry, církevní členy i stavbaře, vědce, školní učitele, počítačové analytiky, členy vlády, instalatéry a elektrikáře, bankéře i právníky. A na většině seminářů také najdete osoby, které nechtěly přijít, jak sedí vedle osob, které je přesto přivedly.

Neustálá rozmanitost v jakékoliv místnosti po světě je vaše ujištění, že během víkendového kurzu je adresována povaha této práce v prakticky každém aspektu života. Ti, kteří jsou na počátku semináře uzamčeni ve svých levých částech mozků, se ke konci často vyvinou tak daleko za tato omezení, že se musíte ptát, jestli opravdu uplynuly jeden nebo dva dny. A když si všimnete, že stavbař funguje se stejnou sebejistotou jako mistr Reiki – právě v tomto momentu – nemůžete jinak a uvědomíte si jednoduchou krásu tohoto daru.

Tyto semináře jsou o vytvoření atmosféry aktivní účasti, která podporuje objevování a učení se; jsou o sdílení skupinové zkušenosti. To, co se děje s těmito energiemi, když skupina pracuje dohromady, je, že úroveň každého jednotlivce roste úžasnou rychlostí. Je to, jako kdyby tam byl nějaký druh pole, které každého intenzivněji spojuje se skupinovým nastavením, čímž exponenciálně zrychluje naši novou evoluci. Všichni se každou sekundou měníme – a ještě by se dalo mluvit dlouho o strávení víkendu, když jste ponořeni v těchto frekvencích… společně.

Jste si jistý, že budu schopný/schopná tohle dělat? Skoro každý, koho znám, po účasti semináře Rekonektivního Léčení exceluje v léčení tak dramaticky, že to nedokážu vyjádřit slovy. Také znám pár takových, kteří vypadají, že mají strach jít kupředu, a pokračují s jejich předchozími technikami nebo se je snaží kombinovat s Rekonektivním Léčením, ale tímhle způsobem nedosahují velkých zlepšení. Takže to nechápu. Existují lidé, kteří nedokážou zpřístupnit tyto nejčistší energie? A pokud ano, proč bych měl/měla předpokládat, že já, začátečník, na tom budu jinak?

Tohle je skvělá otázka. Odpověď je vlastně obsažena ve výtažku z mé knihy:

Lidé se mě ptají, jestli má každý schopnost nést tyto nové frekvence a stát se léčitelem.

Moje odpověď je: „Ano!“ Každý to může dělat, ale oči jsou slepé.

Je jen málo těch, kdo se odváží otevřít své oči… a ti, kteří to udělají, jsou často oslepeni tím, co vidí.

Každý, jakmile s tím přijde do styku, může dělat tuto práci. Dělají ji na semináři. Pro některé je těžké uvěřit, že to doopravdy mohou dělat i přesto, že se to děje viditelně přímo před jejich očima. Někteří jsou ztraceni v konceptu, že více je lépe, takže „přidávají“ věci a nerozeznají, že tím ředí, stejně tak jako přidání šálku vody do mísy plné čili vám dá utopené čili. A je ještě třetí skupina, která to potřebuje vylepšit tím, že na to dá svůj osobní štempl. (Tohle se například stalo Reiki. Je těžké najít čisté, originální Reiki. Mnoho lidí – kteří dělají mnoho různých věcí – tvrdí, že jejich „technika“ má předností právo na jeho vlastnictví.) Tato třetí skupina se necítí dostatečně bezpečná být tím, čím jsou, aby dokázali najít odměnu v prostém bytí jako součást tohoto procesu, aby rozeznali poctu, že byli pozváni a stali se součástí rovnice a bylo jim dovoleno (považuji to za „požehnání“), aby byli svědky procesu ve stavu úcty. Takže se to pokouší „odekorovat“, zajistit si nějaký druh „práva“ na proces a výsledky. Aby byli schopni říct, „Vidíte. Takhle to dělám. Takhle je to ještě lepší.“ Tohle je něco, co nazývám „pozlacenou lilií“, vezme se dokonalost vesmíru a pokusí se udělat ještě dokonalejší.

Tato léčení přicházejí z místa dokonalé rovnováhy s vesmírem. Tím, že se snaží vylepšit dokonalé, ukazují tito jedinci každému, kdo je pozorný a všimne si toho, že nejsou schopni předně uvidět dokonalost… nebo ji nějak ztratili z očí. Na lidech v žádné z těchto skupin není nic špatného a mnoho z nich spadá do více z těchto skupin. Lidé, kteří do těchto skupin patří, prostě ještě nejsou na místě, kde by byli spokojeni a emocionálně schopni vystoupit ze svých zón bezpečí.

Proč by to pro vás mělo být jiné? Existuje mnoho důvodů. Mnoho z nich jsou právě ty důvody, že je to tak jiné pro mnoho dalších lidí, kteří jsou schopni přinášet to ve své nejvyšší formě. Za prvé, jako začátečník nemáte tolik zavazadel k odhazování. Uvnitř našich zavazadel jsou pocity jistoty a bezpečí. Je zde také strach z toho, že necháme odejít to, co jsme nasbírali, a nad čím jsme strávili čas a peníze. Ten často pochází z pocitu, že jsme se spletli, místo abychom rozpoznali, že to, kde jsme byli, byl prostě aktuální krok, který nás dovedl tam, kde jsme nyní. Je nutné zvednout nohu a udělat krok, abyste vykročili k něčemu dalšímu. Zvednout druhou nohu po předchozím kroku je také nutné, pokud chcete pokračovat ve vašem výstupu. Zvednete nohu a uděláte krok, bez odhledu na to, kolikrát to uděláte a bez ohledu na to, jak úžasný je tento krok. Drží vás tam, kde jste, v jednom a tom samém kroku. Je zde zapotřebí určitý stupeň odvahy, abyste se podívali na krok, který jste tak milovali – ať už je to speciální orientální léčitelská technika, do které jste mohli investovat tisíce dolarů pro její dokonalé zvládnutí, a která vám tak dobře sloužila, nebo je to jedna z myriád ostatních úžasných technik, které se učí ve Spojených státech nebo v jiných zemích – požehnejte ji, poděkujte a dejte jí polibek na rozloučenou. K tomu je zapotřebí rozpoznat, že zamýšlenou funkcí kroku je… krok. Není to konečný výsledek, ale spíše část vašeho pokroku na vaší cestě. Tím, že vám nebyla vštípena doktrína léčitelských „technik“ new-age, nemáte tato zavazadla, a proto nebudete kandidáty pro tento druh zápasu, abyste se toho zbavili.

Proč si myslíte, že vidíme pravdu v očích našich dětí tak snadno? Nepřicházejí na tento svět se zavazadly a investicemi, které sbíráme my. Radím vám, nejzkušenějším léčitelům, nezapadněte do toho. Ti vyvinutější ve skutečnosti chápou tento proces a jdou kupředu na tuto novou úroveň se vzrušením a očekáváním. Dokážete to? Samozřejmě. Dokážou to ostatní lidé? Jistě, že ano. Je pouze otázkou, kdy. „Je jen málo těch, kdo se odváží otevřít své oči… a ti, kteří to udělají, jsou často oslepeni tím, co vidí.“ Budete v pohodě.

Co je to, co cítím, když tohle dělám?

V určitém smyslu, a opravdu nechci použít takové to „vů-hů“ slovo, je to naladění. A jakmile začneme chápat koncepty vibrací a přijímání, uvidíme, že naladění je perfektně přiléhavý termín. Přemýšlejte o tom v termínech efektů tohoto naladění. Řekněme, že jsme se narodili barvoslepí, neschopní rozlišit modrou od červené a od žluté. Pak se vám něco stane s očima a barvocitlivé buňky začnou fungovat. Dokážete si to představit? Náhle před vámi ožije zcela nová sféra vnímání.

V Rekonektivním Léčení probíhá stejná událost. Jakmile se naladíme (přijdeme do harmonie) na tyto nové frekvence energií, začneme cítit změny uvnitř našeho těla. Začneme uvnitř sebe registrovat tyto vibrace a stanou se naší částí. Být schopen rozeznat tyto vjemy je důležitým aspektem, když se učíme práci s těmito frekvencemi, stejně jako schopnost vidět barvy pomáhá malíři. Prosím, pamatujte si, že to není požadavek. Přesto, že je zpětná vazba poskytovaná touto schopností velkou výhodou při zdokonalování našich schopností, existují slepí malíři a hluší hudebníci. Systémy zpětných vazeb se ve vás vyvinou svým vlastním způsobem z místa klidu a míru. Interakce, zarovnání se silami a polem, komunikace se světlem a informacemi si zcela jistě najdou způsob, jak se o nich dozvíte.

 

Jak budu vědět, že na mě tohle naladění zafungovalo? Co mohu udělat pro to, aby si mé tělo uvědomilo tyto nové vibrace a bylo schopné stát se jejich vodičem?

Už jste v procesu, kdy procházíte těmito změnami. Tyto změny se ve vás dějí právě teď. Mnoho lidí z toho a priori vyvozuje, že tento proces naladění se ve vás kóduje a odkrývá, už když čtete tyto otázky a odpovědi. Ostatní už na to nejspíše přicházejí anebo na to přijdou.

Podle mé zkušenosti, jsou zde tři hlavní „styly“, jakými si lidé prochází tímto naladěním, tímto posunem, abyste obsáhli nové frekvence:

1.     Můžete si všimnout změn ve vás prakticky od začátku – nové pocity tepla, zvláštní pocity ve vaší hlavě nebo v rukách, když prvně slyšíte o Reconnection, nebo když vidíte knihu v obchodě.

2.     Pro ostatní může proces začít poté, co zvednete knihu a držíte ji, nebo ji otevřete a začnete číst. Můžete si začít všímat, že se věci dějí, když čtete knihu – nebo tyto dotazy – více a více. Ponořeni v tomto materiálu se vaše pocity stávají více a více očividnými.

3.     Pár z vás nemusí cítit nic trochu déle – tři dny, tři týdny, možná déle.

A nakonec je tu čtvrtý „styl“ – manifestace. Takové osobě se tvoří malé puchýře nebo zažívá nevysvětlitelná krvácení, stejně jako já v jednu dobu svého vývoje. Pokud se to děje, zdá se, že to trvá pouze jeden nebo dva dny a jednoduše to znamená, že se vaše tělo mění, aby neslo a vyšlo vstříc těmto novým a větším (obsáhlejší) frekvence.

Měl jste někdy někoho, kdo nebyl schopen tohle dělat?

Každý, jakmile začne interagovat s těmito novými frekvencemi, se zdá být schopen dělat tuto práci. Ve velmi vzácných případech může mít osoba určité problémy cítit to na úplném začátku semináře. Koncem víkendu je obvykle skoro každý schopen cítit to opravdu silně. V absolutně vzácných případech, pravděpodobně méně než 10 lidí z mnoha tisíc, kteří byli na semináři, nemusí být někteří schopni to cítit ani na konci víkendu. Ale je to stejné, nejspíše uvidíte změny, které se dějí v osobě, na které pracujete a uvědomíte si, že Rekonektivní Léčení skrz vás stejně jde, jak to demonstruje člověk, na kterém pracujete.

Pamatujte si: pokud máte problémy to cítit, jednoduše se snažíte až moc!

Chtěl bych mít léčení. Mám chtít soukromé sezení nebo by bylo lepší přijít na seminář?

To záleží na několika faktorech. Za prvé, může být moudré jít na seminář, pokud je vaším zájmem přinášet léčení ostatním. Mnoho lidí, kteří přijdou na semináře, říká, že jsou vyléčeni už jen tím, že se zúčastnili, a to i přesto, že jejich záměrem pro účast bylo naučit se, jak léčit ostatní. A i přesto, že nemůžeme dávat žádné určité sliby, že to bude i váš případ, je jasné, že se dá říci mnohem více o ponoření se do těchto léčivých frekvencí na celý víkend. Je důležité naučit se tuto práci nejen pro výhody, které vám dávají osobní přínos, ale také jako dar, se kterým jste schopni nabídnout to pro pomoc ostatním. Jestliže je jediným důvodem pro vaši účast sebeléčení, mohli byste uvážit spíše soukromé léčebné sezení. Pokud toužíte pomáhat ostatním stejně jako sobě, vaše nejvhodnější cesta může být účast na semináři.

Pro informace o účasti na seminářích navštivte, prosím, TheReconnection.com.

Rád bych soukromé sezení s Ericem Pearlem. Jak si ho zařídím? Budu muset letět do LA?

Jak pokračujeme v našem náročném cestovním plánu, zbývá Ericovi jen velice málo času pro soukromá sezení. Nicméně jsou zde tisíce vysoce schopných praktiků, které Eric vytrénoval, a kteří nabízejí sezení stejně jako on. Tito lidé jsou schopni přinášet stejné výsledky jako Eric, mají mnohem větší dostupnost a vyžadují mnohem méně cestování. Vaše výdaje tak budou výrazně sníženy.

Informace o prakticích ve vaší oblasti můžete najít v online Adresáři praktiků (Practitioner Directory). Tento online adresář obsahuje vás i další praktiky z celého světa a umožňuje vám si je vyhledat na našich webových stránkách TheReconnection.com.

Nejsme si jisti, kdy bude Eric opět dostupný pro soukromá sezení. Skrze ostatní praktiky vidíme obrovský úspěch a cítíme se lépe než dobře, když vidíme je.

Vím, že existují další praktici, ale není nejlepší jít ke zdroji? Nebylo by to lepší od Erica Pearla samotného?

Zdá se, že pouhou interakcí s Ericem jsou lidé schopni se skoro okamžitě naladit/převzít tuto schopnost. A většina, pokud ne všichni účastníci, na našem semináři je schopna po úspěšném zakončení semináře začít nabízet sezení. Vzpomeňte si, Zdroj je Bůh, Láska a/nebo Vesmír, zvolte si své slovo. Eric je jednoduše nástrojem, skrze který byla tato léčení uvedena do světa. Zdroj je vždy s vámi všemi.

Měl Eric nebo nějaký jiný praktik úspěch s (vložte specifickou nemoc)?

Během let jsme viděli tolik pacientů, že je v tuto chvíli skoro nemožné vzpomenout si na všechny specifické případy. Důležitým konceptem pro vás je zde pochopit, že mohou přijít tři lidé se stejnou diagnózou a se stejnou množinou symptomů a dosáhnout tří různých druhů výsledků. Některá z největších a nejvíce dramatických léčení, která vidíme, se stávají v případech, kdy nevíme vůbec nic o tom, s čím pacient zápasí. Jak říká Eric, „Velmi často se stává, že čím méně praktik „ví“ o tom, co je s pacientem/klientem „špatně“, tím lépe pro pacienta/klienta.“ A zatímco velmi mnoho lidí vidí výsledky, které se okamžitě a natrvalo fyzicky manifestují, ve vzácných příležitostech existují lidé, kteří na počátku nedemonstrují rozeznatelnou odpověď. Mnoho z nich tak udělá později během několika dní nebo několika týdnů. A někteří nemusí. Většina vyléčení má tendenci být trvalá. Některá se demonstrují ve své úplnosti okamžitě, některá se vyvinou časem. Léčení, která máte, jsou už napořád vaše a zůstávají s vámi.

Co mohu očekávat během sezení Rekonektivního Léčení nebo Reconnection? Jak se na to co nejlépe připravit? Co mohu udělat, abych tomu umožnil být co nejefektivnější?

Každá zkušenost s Rekonektivním Léčením je jedinečná. Často jsou vyléčení hlášena okamžitě během jediného sezení a někdy trvá trochu déle, než se léčení vyvine. Pokud budete mít štěstí, vaše léčení přijde ve formě, kterou předpokládáte; pokud máte opravdu štěstí, vaše léčení přijde ve formě, na kterou jste ani nepomysleli, takové, kterou má vesmír na mysli právě pro vás.

Léčení mohou přijít ve všech formách. Nejlepší způsob, jak si dovolit vyléčení, je být ve stavu očekávání, neočekávat nic určitého nebo vytoužené výsledky. Položte se na stůl, relaxujte, zavřete své oči a jednoduše si všímejte. Pozorujte. Staňte se obojím, pozorovatelem i pozorovaným.

Buďte v odpočinkové atmosféře, položte se na svá záda na masážní stůl nebo na cokoliv pohodlného, pro co jste se rozhodli, zavřete své oči a všímejte si. Jenom si všímejte. Vzdejte se své účasti v procesu a jednoduše pozorujte, že je tam něco, co lze sledovat, stejně jako když tam není ke sledování nic; ležte tam a nechte to jít, jako byste prostě měli trochu neočekávaného času k odpočinku.

Nedoporučoval bych, abyste nutili svoji mysl být prázdnou nebo se pokoušeli na nic nemyslet. Je pravidlem, že lidé mají problém s konceptem nemyšlení. Mysl vždycky jede. Doporučil bych, abyste si jednoduše všímali čehokoliv, co samo přitáhne vaši pozornost. To vám dává možnost něco dělat a má tendenci zmírňovat stres často způsobený tím, když se snažíte na nic nemyslet a zkoušíte něco, o čem nevíte, jak na to. Umístěte pozornost dovnitř svého těla a dovolte, aby cestovala skrze něj. Pozorováním čehokoliv, co vnímáte, mimo to obvyklé, vám dá dostatek k zaneprázdnění mysli, aniž byste se ztratili v mentálních „měl/měla bych“ a „neměl/neměla bych.“

Nedýchejte speciálním způsobem, nesnažte se vizualizovat si relaxační scény nebo požadovaný výsledek, ani nemeditujte a neopakujte tiše mantry (nebo jakkoliv jinak). A nesnažte se „dělat“ něco jiného, co bych nezmínil, něco, o čem si vy nebo někdo jiný myslíte, že to „pomůže“. Nepomůže. Prostě vám to přinese něco, co jste schopni dělat sami o sobě a bude vás to rušit v tom, abyste si byli schopni vychutnat plnost a realitu této zkušenosti. A pokud je to ten případ, měli jste radši zůstat doma. Když jste připraveni nechat být a nepokoušet se „směřovat“ nebo rozšiřovat zkušenost, když vaše ego úspěšně ustoupilo z cesty, takže se nepokoušíte „pozlatit lilii“, jste připraveni zažít to, co dělá Rekonektivní Léčení jiným, co dělá Reconnection reálným.

Jste připraveni přijímat.

Kolik potřebuji sezení? Jak dlouho to trvá, než dojde k vyléčení?

Jedna návštěva – možná dokonce část jedné návštěvy – může být dost. Obecně se doporučuje, abyste uvážili až tři sezení. A i přesto, že každé léčení je speciální, často má něco obzvlášť speciálního tendenci stát se během léčení číslo tři.

Vyléčení se stávají okamžitě. To, co vyžaduje „čas“, je, aby se osoba „rozhodla“ akceptovat léčení. Ať už přijmete všechno, co hledáte, během vašeho prvního, druhého nebo třetího sezení, je na čase nechat to být a dovolit věcem, aby se vyvinuly podle svého. Pokud nic nepřijmete během vašeho třetího sezení, nemusí být pro vás Rekonektivní Léčení ten vhodný způsob, jak získat to, co v této době v životě hledáte. A znovu, možná budete chtít nechat to být a dovolit, aby se otevřelo cokoliv, co by mohlo. Můžete se rozhodnout se vrátit za tři, šest, možná dokonce za osmnáct měsíců. Jediná chvíle, kdy bych mohl uvažovat o několika dalších sezeních, je buď: a) pokud se vám objeví nová situace; nebo b) pokud jste během prvních tří návštěv zažívali jasné, rozeznatelné a neustálé zlepšování a vypadá to, že je ještě trochu prostoru ke zlepšení. V ten okamžik bych mohl uvažovat o několika dalších sezeních. Poté bych to zase nechal být a dal si čas, aby se odkrylo to, co může. Rekonektivní Léčení není o pravidelných návštěvách nebo „opravách“. Není potřeba přicházet na „týdenní“ sezení nebo na nějaký druh „pokračování“. Jakmile máte vaše sezení (jedno nebo více), „vlastníte“ svoji změnu, své léčení, svoji evoluci. Je vaše. Nikdo vám ji nemůže vzít. Nikdy.

Kde mohu najít ostatní Praktiky v mé oblasti?

Je několik způsobů, jak najít ostatní praktiky. Jeden způsob je spojit se s Rekonektivní Asociací (Reconnective Association, The RA), celosvětovou organizací podporující praktiky Rekonektivního Léčení. Tato asociace zajišťuje podpůrné nástroje, aby pomohla vám a vašemu povolání v práci, včetně online Adresáře praktiků (Directory of Practitioners). Tento online adresář obsahuje vás i další praktiky z celého světa a dovoluje vám je vyhledávat na našich webových stránkách TheReconnection.com.

Také můžete najít ostatní praktiky ve vaší oblasti tak, že budete dobrovolně pomáhat na některém z našich tréninkových seminářů, když přijedeme do vaší oblasti. Mnoho lidí v tom vidí skvělý způsob, jak potkat praktiky a spojit se s ostatními ve své oblasti.

http://www.thereconnectionstore.com/cs/faq

http://www.thereconnection.com/cs

Zdroj: http://probuzeni.blogspot.com

Přišlo ke mně na místě, kde bych jej určitě nečekal. Přitom jsem byl pouze pasivní pozorovatel. Až s odstupem jednoho dne jsem si uvědomil, že jsem se setkal s něčím, co zde nikdy předtím nebylo,

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama