Osobní roční vibrace

Každý z nás je součástí kosmické „energetické sítě“, a proto nás v okamžiku, kdy se narodíme, začíná ovlivňovat vesmírná energie, která k nám proudí v takové kvalitě, jaká vyplývá z našeho data narození.

Všechno ve Vesmíru se pohybuje, vše je v trvalém stavu proudění a vývoje. Každý z nás je součástí kosmické „energetické sítě“, a proto nás v okamžiku, kdy se narodíme, začíná ovlivňovat vesmírná energie, která k nám proudí v takové kvalitě, jaká vyplývá z našeho data narození.

Vlastnosti energie se rok od roku mění a tak, víme-li přesně, co nás v tom kterém roce čeká nebo jinými slovy – jaká síla k nám z Vesmíru proudí, můžeme tím směrem napnout všechny své síly, aniž bychom zbytečně usilovali o cíle, které jsou pro nás v Té době nedosažitelné. Ušetříme si tak spoustu času i zklamání. Čísla vyzařují vibrace, které mají pro každý rok svůj specifický význam. Říká se jim osobní roční vibrace. Účinky každé vibrace trvají dvanáct měsíců, vždy od jedněch narozenin k druhým. Roční vibrace vyvolané čísly v datu narození nám povědí mnoho o schopnostech, které můžeme ten daný rok využívat. Tyto vibrace probíhají v devítiletých cyklech; každý rok přináší změnu vibrace od jedničky do devítky a pak se vrací zpět k jedničce. Znalost osobní roční vibrace nám může pomoci přijímat taková rozhodnutí, která povedou k využití těch nejlepších aspektů roku a pomohou nám vyvarovat se potencionálních chyb.

 A jak zjistit svou aktuální osobní roční vibraci?

Stačí sečíst číslice ze dne a měsíce narození a aktuálního roku.

V příkladu je napsaný rok 2014…dosaďte do rovnice příslušný – aktuální rok…. pokud jste letos ještě neměli narozeniny…zadejte do rovnice loňský rok.

Příklad: narození 28. 5.: pro rok 2014 je osobní roční vibrace: 4

Výpočet: 28. 5. + 2014= 2 + 8 + 5 + 2 + 0 + 1 + 4 =22 = 2 + 2 =4

Člověk narozený 28. 5. má od svých letošních narozenin do narozenin v příštím roce osobní roční vibraci 4.

 

 Osobní roční vibrace – stručná charakteristika

ORV 1 (Slunce) Čas pro nové začátky, osobní a profesionální

Podporované činnosti: iniciativa, počátek, začátek realizace projektu, zaujetí stanoviska, nutnost rozhodnout se, uplatnit svou autoritu, změna zaměstnání, proměna, povýšení, rozhodnutí, sjednání schůzky, vztahy s muži, četba a psaní, nákup nemovitosti, investice a finanční transakce.

ORV 1 přinese: zlepšení fyzického i duševního zdraví a možnost konečně udělat velký krok kupředu; důležitou změnu, při dobré organizaci práce a správném plánování přinese úspěch v podnikání a v obchodě; nové kontakty s lidmi, kteří budou v budoucnosti užiteční; možnost zbavit se strachu a úzkosti. Pomoc od lidí s vysokým postavením a od úředních a vládních míst.

Je to období vhodné pro umělce, neboť jejich tvůrčí síla najde v tomto období výborné uplatnění. Může dojít k důležitým změnám, které budou znamenat zlepšení životních podmínek.

ORV 2 (Měsíc) Čas ke kontrole a posílení toho, co jsme začali

Podporované činnosti: sdružování, spojování, usmíření, narození, setkání, spolupráce, týmová práce, vyjednávání, vztahy se ženami. Je vyžadována opatrnost a takt ve vztazích.

Orv 2 přinese: kouzlo osobnosti a větší přitažlivost; nové přátele, jejichž pomoc bude v budoucnosti užitečná, při trpělivosti a dobrém plánování zlepšení životních podmínek a tím i méně starostí a stresů, možnost získat nový byt nebo dům a změny ve způsobu myšlení.

Je potřeba se v tomto období vyvarovat neuvážených citových vzplanutí a unáhlených rozhodnutí.

ORV 3 (Jupiter) Rok pro osobní a profesionální rozvoj a úspěch

Podporované činnosti: společenské aktivity, přátelské vztahy, setkání, setkání, záliby, bohémský život, sporty, dovolené, cestování, umění, tvořivost, psaní, narození, rozvíjení. Otevření se přátelství, ale i představivosti.

ORV 3 přinese: víc vědomostí a praktických poznatků, čas k dokončení projektů; nové přátelé a známé; štěstí: finanční výhry, uznání; služební postup.

Je to období příznivé zejména pro lidi, pracující se slovem, neboť se pronikavě zvýší jejich vyjadřovací schopnosti. Je potřeba zvýšené opatrnosti, protože otevřenost slovního projevu a ostrá slova (vliv Jupitera) mohou přivolat nepříjemnosti, jejichž důsledky se projeví v budoucnu. Tento rok není vhodný pro podepisování důležitých dohod a listin, zejména týkají-li se právních záležitostí. Je to ale dobrý rok pro obchod a za hájení nových aktivit.

ORV 3 je velmi vhodná pro otestování přátel dříve, než jim věnujeme důvěru.

ORV 4 (Rahu) Čas pro tvrdou práci, osobní disciplínu a píli

Podporované činnosti: materiální aspekty, tvrdá dřina, vážné záležitosti, stabilizace, organizace, bezpečnost, spoření, uspořádání, konstruktivní myšlení, nákup, prodej. V popředí stojí zájem o všední život a jeho běžný průběh, ale také uskutečnění nápadů z předchozího roku.

ORV 4 přinese: obtížně dosažený úspěch; sílu, kterou neoslabí ani nečekané a nepředvídatelné nepříjemnosti a překážky; pohotovost a připravenost, pracovitost a klidnou mysl; zisk a výhry, nové zdroje výdělku a finanční stabilitu; nové aktivity i významnou událost např. nový byt;

Je to rok nakloněný dobrým vztahům s přáteli a se životním partnerem. Není ale naprosto vhodný pro milostná dobrodružství. Jednání na úřadech a s nadřízenými bude úspěšné.

Je to dobrá doba pro cestování a pro duševní práci, hledání smyslu života v duchovnu a pro posilování víry.

ORV 5 (Merkur) Čas změny

Podporované činnosti: milostná dobrodružství, svoboda, novoty, změna zaměstnání, reklama, komunikace, cestování, zábava, narození. Pozor na nervozitu a boje, které mohou nastat. Je potřeba šetřit se a krotit svou vznětlivost.

ORV 5 přinese: úspěch a finanční stabilitu, úspěšné obchody a podnikání, dobré a příjemné cesty, služební i soukromé; dobré vztahy s pracovním partnerem.

V tomto období je lepší napřed dobře uvažovat a potom teprve mluvit. Platí to i pro uzavírání smluv a pro všechna úřední jednání. Je to významný rok a příznivý pro všechny, jejichž povolání souvisí s veřejnými sdělovacími prostředky. Vhodné období pro boj s konkurencí, pro účast v soutěžích a pro riskantní podniky.

ORV 6 (Venuše) Poučení z minulosti a plánování do budoucna

Podporované činnosti: rodina, odpovědnost, povinnosti, svazky, domácí práce, domov, stěhování, nemovitosti, romantika, setkání, starost o zdraví, umění.

ORV 6 přinese: dobré rodinné vztahy, rok vhodný pro lásku a početí; reálnou šanci na získání nečekaného majetku, výhry nebo zvýšení platu.

ORV 6 je příznivá pro umělce a bytové architekty, pro bohémy vůbec a dále pro klenotníky, zlatníky a všechny osoby, jejichž profese souvisí s parfumérií. Je to dobrý rok pro nákup zařízení a vybavení bytu i věcí pro radost a zábavu. Rok, který podporuje dokončení započaté práce.

ORV 6 je rok, kdy nezaměstnaní najdou práci. Je to období radostí života a jeho obohacení jednak o krásné milostné zážitky, ale i o požitky všech smyslů –  o dary věcné i pro duši.

ORV 7 (Ketu) Rok pro sebezpytování a spirituální růst

Podporované činnosti: samota, přemýšlení, intuice, analýza, zdrženlivost, meditace, hledání, náboženství, pochybnosti, studium, zdokonalování, psaní, prázdniny, velká cesta, mořeplavba, odpočinek, důchod, zdravotní péče.

ORV 7 přinese: úspěchy v právních sporech a soudních přích, ale i pracovní problémy, nedorozumění a potíže. Tento rok může být obdobím zkoušek přátelství lidí, od kterých očekáváme pomoc; obdobím zbytečných sporů, ale i obdobím dobře využité energie, budeme-li se věnovat duchovním záležitostem.

ORV 7 je i obdobím rizika, hrozí nebezpečí ztráty dobré pověsti. Je potřeba zachovat si optimismus a nenechat se vyvést z míry neúspěchy a problémy. Je potřeba obrnit se trpělivostí a optimistickým přístupem. Všechny obtíže jsou totiž zkouškami osudu. Odpočinek se vřele doporučuje.

Je to dobrý rok pro léčitele, astrology a všechny, kteří se zabývají okultními vědami.

ORV 8 (Saturn) Čas ke konkretizaci svých představ, ale i pro spojení se se svou duší a s ostatním

Podporované činnosti: finanční transakce, obchody, nákup, prodej, výdaje, investice, smlouva, postup.

Orv 8 znamená dobrý rok pro politiky, sociální pracovníky a pro všechny osoby, jejichž povolání souvisí se zpracováním železa a oceli. Je také dobrou příležitostí pro start do nových aktivit. Rok vhodný k neobvyklým tvůrčím činům i k finančním operacím.

ORV 8 není nejvhodnější pro zdravotní stav – prevence a zvýšená opatrnost je nutností.

Je potřeba vyhýbat se stresovým situacím a snažit se překonat úzkostné stavy.

Vhodné je pití většího množství ovocných šťáv a bylinných čajů čistících krev a posilujících srdeční činnost. Je to doba příznivá pro dosažení úspěchu „světového“ významu, ale za předpokladu, že využijeme energii tvůrčím způsobem a nezapomeneme na tzv. „Boží desátky.“

Je to rok dobrých podmínek pro práci v sociální oblasti.

ORV 9 (Mars) Čas k ocenění minulosti a radosti z plodů své práce

Podporované činnosti: zakončování, uzavření nějaké aktivity, rozchod, dobročinnost, prodej, zahraničí, velká cesta, proslulost, popularita. Rok vhodný k povznesení ducha i myšlenek, k lidumilným činům.

ORV 9 přinese: rok uskutečněných plánů, úspěchů a štěstí; čas naplněných tužeb; vhodnou dobu pro seberealizaci; úspěšná jednání na úřadech, i když někdy spojená s menšími nepříjemnostmi. ORV 9 také může přinést vítězství v soutěžích a nad konkurencí, úctu a uznání; naději na nečekanou výhru v loterii, dědictvím aj. Je potřeba, abychom se snažili zbavit svých pochybností. Když se budeme věnovat duchovním záležitostem, prožijeme dobrý rok.

Pro www.novoucestou.cz napsala Sofie Natarani. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

 Každý z nás je součástí kosmické „energetické sítě“, a proto nás v okamžiku, kdy se narodíme, začíná ovlivňovat vesmírná energie, která k nám proudí v takové kvalitě, jaká vyplývá z našeho data narození. 

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama