Odpuštěním k osobní svobodě

Ale ve skutečnosti, pokud to takto praktikujete,  škodíte jen sami sobě.

A brzdíte si své štěstí a hojnost.

Možná to znáte – když někomu neodpustíte, obviňujete ho, svalujete na něj vinu. V hlavě se vám honí myšlenky jako např. On  mě podvedl, okradl, zradil, urazil, ublížil… A z toho  máte žaludeční vředy, migrény a poruchy spánku…

A  ten člověk, který vám ublížil, je v pohodě, žije si dál svůj život, klidně spí a jen vy jste z toho zlomení.

„ Neodpustit někomu je jako vypít jed a očekávat, že zemře ten druhý.“ – přísloví

Odpuštění je brána k vaší osobní svobodě.

Odpusťte svým rodičům

Ideální rodiče měl málokdo,. Rodiče každého z nás dělali, co mohli, v rámci svým nejlepších schopností a možností. Když odpustíte svým rodičům, spadne z vás obrovský balvan a máte prostor jít si svobodně  svou cestou. Jste dospělí, proto převezměte zodpovědnost za svůj život a rodiče nechte být.

„Každým dnem, kdy odmítáte odpustit své matce, si jen život komplikujete.“ – Andrew Matthews

Odpusťte sami sobě

Je možné, že jste udělali spoustu chyb a nesmyslů. Ale tehdy jste žili tak, jak jste to nejlépe uměli. Žádný člověk není dokonalý, ani vy, proto na sebe netlačte a přijměte své nedostatky  a odpusťte si. Vezměte si ponaučení ze svých chyb a zlepšujte se. Přestaňte se vinit z proher. Nikde není napsané, že má se má váš život odvíjet zcela bez přešlapů. Mějte se rádi a odpusťte si.

Odpusťte těm, kdo vám ublížili

Někdy se děje něco, co hodně ubližuje. Jsou situace, které přinášejí bolest. Svět není dokonalý a lidi taky ne.

Odpuštění v tomto případě není schválení chování, které vám uškodilo, ale osvobození sebe sama.

Existuje mýtus, že odpuštění je pro  slabochy.

Řekli jste si někdy:„ Ne, neodpustím, budu silná, já vytrvám!“ ? A je to právě naopak.

Odpustit umí jen silní lidé.

Odpuštěním nemažete fakt, že to, co vám někdo udělal, bylo pro vás nepřijatelné. Dáváte tím najevo, co nehodláte tolerovat a je důležité připojit kroky, aby se to už neopakovalo.

Proč je dobré odpouštět?

  • Kdo vám ublížil si nezaslouží žít ve vaší mysli a měnit vás ve zlostné a zatrpklé bytosti.Záští ubližujete sami sobě, ne tomu, kdo vám ublížil. Když vám někdo ublížil, bylo to nedospělé chování a to vás přece nemůže ovlivňovat.
  • Vaše zášť vám bere energii a ovládá vás. Pokud  neodpustíte, šíříte zášť a zlobu dál a ty se vám dle vesmírných zákonů někde vrátí.  Proto se vyplatí šířit lásku a odpuštění, které si potom zase přitahujete více. Pamatujte, že ve Vesmíru vždy platí – co zaseješ, to sklidíš. Princip viny a obviňování není přirozenou součástí  Vesmíru, to zavedli lidé a nikterak přínosně tento princip nefunguje.
  • Odpuštení zvyšuje vaši sebeúctu, snižuje úzkosti a deprese. Odpuštěním osvobozujete sami sebe! Prokazujete si respekt a úctu a potvrzujete svoji hodnotu. Odhoďte stavy bolesti a hněvu a otevřete se budoucnosti, která je plná lásky, vděčnosti a radosti. Dívejte se vpřed a netýrejte se minulostí.

Jak osvobodit sami sebe?

1/ Vytvořte si odpuštěcí rituály:

  • Napište dopis Vesmíru. Sepište své pocity a požádejte o pomoc při osvobození a hledání míru. Pak ho spalte a poděkujte a vnímejte, jak to odchází.
  • Vezměte si kámen nebo jiný předmět, a prociťte, že do něj vkládáte pocity z událostí, které vás tíží a pak je vhoďte do řeky nebo do rybníka nebo ze skály…Pustíte tak vše ze své mysli a zahodíte minulost, odhodíte stavy bolesti a hněvu.

2/ Dalším účinným způsobem, jak aktivovat odpuštění ve vašem životě, je pravidelnýposlech relaxačních audií na pozitivní programování mysli. Poslouchání audia Jak si odpustit a mít se rád Vám pomůže zbavit se pocitu viny, odstranit negativní pocity, které v sobě nosíte.

“ Hněv vás dělá menšími, zatímco  odpuštění  vám pomáhá přerůst to, čím jste byli.“ – Cherie Carter- Scottová

Přeji Vám krásný den,

Pavla Heřmanovská

Zdroj: http://pavlahermanovska.cz

Umíte odpouštět? Pokud jste na tom stejně jako já, vyrostli jste s domněnkou, že můžete druhé lidi potrestat tím, že jim neodpustíte. Možná si taky myslíte, že když neodpustíte, budou se druzí lidé trápit.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama