VAŠE NITRO – NEVYČERPATELNÁ POKLADNICE

Joseph Murphy

náhled obrázku

Joseph Murphy se narodil v Irsku roku 1898. Zemřel o 83 let později, už ale jako velice známý a uznávaní kněz a guru v americké Kalifornii. Jeho smrt zasáhla tisíce lidí napříč zemí – zemřel ten, kdo je motivoval, kdo je učil si plnit přání, kdo je bezpodmínečně miloval a kdo jim vštěpoval myšlenky božského míru, lásky a štědrosti.

„Cokoli vaše vědomí považuje za správné a čemukoli pevně věří, to podvědomí přijme za skutečnost a postará se o realizaci. Věřte ve svou dobrou hvězdu, v Boží vnuknutí, ve správnost svého rozhodnutí a všechna požehnání života!“

Čtyřlístek

Ano, právě Joe, jak se mu lidově říkávalo, přišel na začátku 20. století s jedinečnými myšlenkami o moci našeho podvědomí. A jeho smrtí tento boom neskončil, naopak. Mnoho jeho žáků učení o pozitivním myšlením rozvinulo a dnes ho můžeme řadit mezi hlavní pilíře hnutí New Age. Murphyho poselství však bylo mnohem hlubšího rázu…

„Chybou řady lidí je, že nevyužívají neviditelných zdrojů přijmů.“

Mladý Joseph léta studoval, aby se mohl stát knězem. Ostatně už jeho otec působil jako ředitel na římskokatolické škole. Murphy však léta hledal směr, hlavní poslání a zkoumal rozdíly mezi jednotlivými náboženstvími. Už ve svých raných letech se přiklonil k učení Východu a objevil to, co hledal. Tedy, že veškerá síla je v nás!

„Nepřišli jste na svět, abyste bydleli v chatrči, oblékali se do cárů a trpěli hladem. Jste předurčeni pro plný život.“

Sám důvěřoval božskému vedení a jeho cesty se tak začaly ubírat do New Yorku, kde jako vystudovaný chemik působil ve farmaceutickém průmyslu a zároveň navštěvoval Church of the Healing Christ, což ovlivnilo jeho další směrování.

“Starostmi, strachem a obavami můžete narušit normální rytmus srdce, plic a jiných orgánů. Naplňte své podvědomí harmonickými a zdravými myšlenkami zaměřenými na mír a pokoj, a všechny funkce vašeho organismu se brzy opět znormalizují.“

To už se ale stěhoval do proslulé Californie, konkrétně do města andělů. Stal seduchovním vůdcem Church of Divine Science na dlouhých 28 let. Jeho nedělní mše, jeho radiové pořady, cesty do zahraničí a veřejné přednášky ukazovaly, jak se dá za pomocí podvědomí (slova v té době nepříliš známého) vyléčit i ze smrtelných chorob, ze závislostí, z duchovních problémů, i jak vyřešit finanční či manželskou krizi.

“Všechny nemoci mají duševní původ. Neexistuje žádný tělesný jev, který by nebyl reakcí na představu vašeho ducha.”

Joseph Murphy si veškeré zážitky z cest a především ze své léčitelské praxe poctivě zapisoval, aby tak vzniklo množství inspirativních knih, které každému člověku ukážou východisko z nelehké situace. Murphy propojoval nové poznatky se starodávným učením a zpřístupnil tak Bibli a především Žalmy široké veřejnosti.

„Každých jedenáct měsíců se hmota lidského těla obnoví. Vytvořte si tedy nové tělo tím, že natrvalo zaujmete pozitivní postoj.“

Murphy, sám ženatý, se rovněž věnoval mezilidským a partnerským vztahům. Byl zastáncem manželství, pakliže je to svazek milující, šťastný a obohacující. Nezastával ovšem názor, že co Bůh spojil, člověk nerozlučuj, což byl v té době zcela konzervativní názor. Jenže on hlásil lásku a mír, nikoli hádky a boje.

„Manželství samo o sobě není zdrojem štěstí. Teprve poznání věčných pravd a duševních hodnot může ženě a muži přinést štěstí a radost.“

Jeho knihy i dnes mizí z pultů hned, jakmile vyjdou. V českém překladu vyšly například tituly Moc Podvědomí, Pravdy, které změní váš život, Zázrak vašeho ducha, Cesta k vnitřnímu bohatství a mnoho dalších.

„Přejte svým bližním totéž, co přejete sobě. To je klíč k harmonickým mezilidským vztahům.“

V den úmrtí Josepha Murphyho svět plakal. Dnes svět pláče nad jeho moudrostí, pokorou a čistotou duše. Je učitelem dnešních duchovních autorů, lektorů a řečníků. Dodnes však Joseph Murphy nebyl překonán.

„Nejste žádným vězněm, nýbrž spolutvůrcem společnosti. Snažte se, aby zazářilo světlo vašeho talentu a vašich schopností.“

Zdroj: e-mail

„Vaše nitro skrývá nevyčerpatelnou pokladnici. Obraťte svůj pohled dovnitř a dočkáte se splnění přání svého srdce,“ říkával Joseph Murphy na počátku minulého století, kdy těmito slovy doslova fascinoval davy lidí. A jeho učení o naplněném životě ještě dlouho fascinovat bude.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama