Astrohoroskop na březen od Daniely Hannah

Aktuální pohyby a vliv planet v březnu 2020 pro jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje Rybami do 20/03/2020 do 04:49 hod, kdy se přesune do znamení Berana.

Úplněk v Panně nastane 09/03/2020. Úplněk je důležitý pro znamení Panny.  Ostatním znamením uzavře určitou životní oblast na téma zdraví, péče o někoho, spolupráce.
Slunce bude v konjunkci s Neptunem. Je potřeba stát pevně nohama na zemi, sundat si „růžové“ brýle. Nic si nenalhávat, ale také nenechat se oklamat.

Novoluní proběhne 24/03/2020 ve znamení Berana
Novoluní je důležité pro znamení Berana. Pro všechna znamení bude mít novoluní vliv na oblast práce a pracovní aktivity. Při novoluní působí společnou silou konjunkce Slunce, Luna, Černá Luna s Chironem. Přichází osudová záležitost spojena s pracovní tématikou.

Mars se stále pohybuje v Kozorohu, a to až do konce měsíce.  Mars je v těsné blízkosti Jupitera, planety štěstí a také karmického Saturnu a Pluta, Mars aktivuje oblast práce, adekvátní odměny za odvedenou práci. Dáme si do pořádku vše související s kariérou.  

Saturn se v březnu přesune do Vodnáře a začne na nás působit v novém tématu. V druhé polovině roku se opět přesune zpět do Kozoroha, kde dokončí své dílo. Saturn působil v Kozorohu v letech 2018, 2019 a bude působit v 2/2 2020. 

Merkur couvá zpět Vodnářem. Přímý směr nabere 10/03/2020. Tento den je velmi důležitý, neboť se opět rozběhne komunikace do normálu. Merkur opět bude směřovat do Ryb.

Při zpětném chodu Merkuru se kazí přístroje, komunikace vázne. Vše se zpožďuje. Nedoporučuji podepisovat nové smlouvy. Naopak je nutné dořešit minulost. Najít jiné řešení situací a dořešit je.

BERAN

Úplněk nastane 09/03/2020
Úplněk napomáhá vnést jasno do oblasti spolupracovníků a osob souvisejících s prací. Dále mohou Berani přemítat a rekapitulovat svůj život. Mohou být zdravotně indisponováni, či mít depresivní stavy. Do novoluní je potřeba si dát pozor na svou osobu. Hlídat si psychiku a zdraví. Nic zásadního neřešit, doporučuji počkat na novoluní.

Novoluní v Beranu proběhne 24/03/2020
Novoluní ve vlastním znamení otevírá novou životní zkušenost. Berani začnou realizovat své sny. Začnou něco nového. Vše pod rouškou Černé Luny a Chironu. Přichází osudová aktivita, kterou si musí prožít.

Mars aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře. Berani budou naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Zvýší si prestiž. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba provádění veškerých reorganizací kolem práce, které budou ku prospěchu. Může jít o zásadní změnu v práci nebo kariéře.

BÝK

Úplněk nastane 09/03/2020
Úplněk napomáhá vnést jasno do oblasti pracovního partnerství, potomků a nebo životního partnerství. Péče a starost o osobu blízkou. Pomluvy, ztráta, tajnosti a tajemství vyplují na povrch. Může to hodně bolet. Staré rány se otevírají. Venuše v konjunkci s Uranem přinese neočekávané situace spojené s láskou či hodnotami.

Novoluní proběhne 24/03/2020
Novoluní otevírá cestu do vlastního podvědomí. Býci budou přemýšlet jakým směrem se ubírat. Čekají na své novoluní, které proběhne za měsíc, kdy konečně začnou realizovat své představy. Venuše se pohybuje ve vlastním znamení, takže Býci budou neodolatelní. Všude vyčnívat z davu. Je dobré využít příznivý vliv Vesmíru.

Mars působí v tématech práva, úředních záležitostí a soudů.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází touha rozvíjet se po duchovní stránce, cestování a vzdělávání.

BLÍŽENCI

Úplněk nastane 09/03/2020
Úplněk napomáhá vnést jasno do oblasti zdraví a psychiky. Uzavře téma bydlení, domova a pracovního zázemí. Blíženci mohou řešit stěhování, změnu lidí kolem sebe. Mohou očekávat zradu od přítele. Otevírají se staré bolestivé rány. Merkur je bude vracet do řešení kolem pracovních aktivit. Merkur se 10/03/2020 otáčí zpět ze zpětného pohybu směrem kupředu. Konečně se Blíženci opět pohnou z místa.

Novoluní proběhne 24/03/2020
Novoluní otevírá dveře do jiné společnosti, mezi jiné lidi. Blíženci mohou očekávat informaci ohledně práce a kariéry. Měli by si uvědomit kam chtějí patřit, kde chtějí žít a působit. Osud jim ukáže cestu, ale může to hodně bolet v citové oblasti. 

Mars působí v oblastí hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což je může přinutit přehodnotit, pozměnit postoje.  V manželství nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty.  Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví. Tranzit Marta je zde více zaměřen na oblast sexu a všeho kolem sexuality.

RAK

Úplněk nastane 09/03/2020
Úplněk napomáhá vnést jasno do oblasti úředních záležitostí. Úřady spojené s tématem práce, spolupráce, a nebo v oblasti zdraví a služeb. Osudová situace, při které se otevírají staré bolavé rány, se týkají životní cesty.

Novoluní proběhne 24/03/2020
Novoluní otevírá dveře k pracovní aktivitě. Pod Černou lunou a Chironem mohou dostat Raci osudovou práci, která je jim předurčená. Buď práci zvládnou, nebo se situace bude opakovat za dalších devět let. Emoce mohou přinést zmatek v citech a na duši. Raci by měli vykročit kupředu, začít si věřit, že to dokáží.

Oblast, kterou Mars aktivuje, je založená na intimnosti mezi dvěma lidmi v partnerském vztahu. Energie Marta je o prosazování sebe samých, což občas přinese nepřátelské vztahy. Mohou trpět i intimní vztahy. Pro spolupráci i pro vztahy je důležitý kompromis nejen v práci, ale i v manželství. V dlouhodobém pohledu může toto být období narušení i těch nejlepších vztahů. Pozitivně se dá využít k tomu, aby se potlačené negativní pocity dostaly na povrch a docházelo tak k pročištění nahromaděných negativit ve vztazích. Skutečný smysl spočívá ve využití energie k budování vlastních vztahů.  Měli by se vyhýbat zbytečným sporům s druhými. Mohou se vyskytnout právní spory, potíže se zákonem. Hledaje kompromis, vyhnout se tak zbytečným problémům. Mohou se posílit, nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání.

LEV

Úplněk nastane 09/03/2020
Úplněk napomáhá vnést jasno do oblasti financí. Slunce je v těsné blízkosti s Neptunem. Dejte si pozor na smlouvy v souvislosti s majetkem a penězi. Můžete něco úspěšné tajit, nebo někdo něco zatají Vám.  Nenechte si nic nalhat. Sundejte „růžové“ brýle a stůjte pevně nohama na zemi. Očekávejte neočekávané v oblasti hodnot a financí souvisejících s kariérou a pracovní aktivitou.

Novoluní proběhne 24/03/2020
Novoluní otevírá možnosti v oblasti práce a ciziny, zahraničí. Úřady, úřední záležitosti, rozšiřování vědomostí, vzdělávání. Přichází osudové situace, které Lvi musí zvládnout. Staré psychické rány se otevřou, aby přišlo zadostiučinění. Pak se mohou rány zacelit a uzdravit.

Mars přináší plnění povinností a chuť do práce. Budete dělat co je potřeba.  Potřeby druhých by měly být pro vás prioritní. Pravděpodobně se vám moc nebude chtít pracovat pro někoho jiného, a to s sebou může přinášet konflikty s nadřízenými i k celkovým obtížím v práci. Jestli jste zaměstnavatelem, mohou přicházet konflikty s podřízenými. Budou se domnívat, že je málo oceňujete. V současnosti není zrovna čas na týmovou práci.

Mars zde přechází přes oblast zdraví Může znamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. V tomto období je zvýšená aktivita kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jste slíbili vykonat. Měli byste se věnovat tématům svého zdraví a zdravé výživy. Pocítíte chuť organizovat nebo se zasadit o změny v práci. V současném období platí, že řešíte zdraví, spolupráci a službu pro někoho druhého, přináší nám mnoho povinností.

 

PANNA

Úplněk nastane 09/03/2020
Úplněk napomáhá vnést jasno do oblasti vztahů, smluv a veškerých dohod. Panny díky úplňku vyřeší pracovní, partnerské vztahové záležitosti. Mohou očekávat neočekávané v tématu majetku a úřední záležitosti. 10/03/2020 se Merkur otáčí ze zpětného chodu směrem kupředu. Najednou vše opět půjde hladce. Veškerá problémová komunikace se dokoná a dořeší.

Novoluní proběhne 24/03/2020
Novoluní otevírá novou cestu k majetku, který sdílí s další osobou či bankou. Mohou žádat o půjčku, hypotéku. Výhodně prodat nebo získat majetek. Otevírají se osudové situace, které mohou přinést staré bolavé rány, které přinesou dušičce zadostiučinění. Novoluní přinese téma sexuality. Panny prožijí transformaci duše. Mohou se setkat se smrtí nebo dědictvím. 

Mars působí v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity. Panny mohou očekávat zvýšení touhy, mohou něco plodit, tvořit. Mars zde aktivuje oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod jeho vlivem vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. Dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Pracovně se bude dařit.

VÁHY

Úplněk nastane 09/03/2020
Úplněk přinese období, kdy by Váhy měly rekapitulovat a přemýšlet, jak dál ve vztazích pracovních nebo partnerských. Čeká je celý rok řešení vztahových záležitostí pod Černou Lunou. Emoce mohou být vyhroceny a Chiron může otevřít staré bolestivé rány k vyřešení. Váhy si musí počkat na svůj úplněk, který proběhne příští měsíc a který přinese jasno do vztahů. Mohou očekávat neočekávané v souvislosti s majetkem a úředními záležitostmi.

Novoluní proběhne 24/03/2020
Novoluní otevírá novou cestu ke vztahům. Vztahy máme pracovní, partnerské, pracovní, rodinné atd. Veškeré vztahy tento rok jsou pod Černou Lunou a Chironem. Přichází osudová osoba do života Vah, ale také mohou o někoho přijít. Otevírají se staré rány k dořešení.

Mars spouští značné aktivity v místech, kde žijí. Váhy vylepšují své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte řešení v souvislosti se ženami rodu (např. matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítí chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budou řešit vše pro zvýšení životní stability a situace související s bydlením a obydlím.  V tomto období se také řeší zdraví a psychika.

ŠTÍR  

Úplněk nastane 09/03/2020
Úplněk napomáhá vnést jasno do oblasti přátel a osob blízkých. Štíři mohou očekávat neočekávané ve vztazích, hodnotách, majetku a láskách. Měli by si dát cíl, kterého chtějí dosáhnout. Doporučuji sundat růžové brýle, stát nohama pevně na zemi, nic si nenalhávat a nenechat se unést emocemi.

Novoluní proběhne 24/03/2020
Novoluní otevírá možnosti nové spolupráce, práce a pracovní aktivity. Toto novoluní je pod Černou Lunou, kdy přichází osudová záležitost týkají se pracovní roviny ale také tématu zdraví, služby a péče o druhé.   Otevírají se staré rány k dořešení, aby mohlo dojít k jejich pozdějšímu zacelení. Chiron umí přinést bolestivé situace, ale myslí to se Štíry dobře.

Mars přináší zvýšené tempo běžného života. Pozor na možné závažnější konflikty se sousedy, příbuznými, druhými lidmi. Pozor na sklony se nyní hádat kvůli vlastním názorům. Mars působí v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a cestování. Řeší se automobil, vzdělávání, kurzy a školení nebo nějaká cesta s tím spojená.

STŘELEC

Úplněk nastane 09/03/2020
Úplněk napomáhá vnést jasno do pracovní oblasti a kariery. Může uzavřít nějakou spolupráci či službu. Střelci mohou očekávat neočekávané situace v hodnotách. Je potřeba si hlídat zdraví. Nic si nenalhávat, netajit a nezkreslovat určité informace ohledně zdraví. Úřední záležitosti se opět rozběhnou kupředu.

Novoluní proběhne 24/03/2020
Novoluní otevírá novou cestu k partnerství. Může se jednat o pracovního nebo životního partnera. Téma děti a potomci. Tato témata mají Střelci pod Černou Lunou. Přichází do života nebo odchází ze života potomek nebo osudový partner. Otevírají se staré rány k dořešení.

Mars působí v tématu peněz, majetku a hodnot. Finance jsou zaktivovány. Střelci mohou nakupovat, utrácet nebo vydělávat peníze.

KOZOROH

Úplněk nastane 09/03/2020
Úplněk napomáhá vnést jasno do oblasti úřadů a úředních záležitostí. Kozorozi dořeší téma ciziny nebo cesty za vzděláním. Musí si dát do pořádku svůj život. Pod Černou Lunou řeší téma stability, domova a zdraví. Mohou očekávat neočekávané v tématu partnerů a dětí.  Tento měsíc se přesune Saturn na půl roku do finanční oblasti, přinese životní zkoušku ve spojení majetkem. V druhé polovině roku se opět přesune zpět do Kozoroha, kde dokončí své dílo. Kozorozi dokonají svou několikaletou proměnu.

Novoluní proběhne 24/03/2020
Novoluní otevírá novou cestu ke stabilitě, k osudovému bydlení či domovu. Otevírají se staré rány k dořešení. Je potřeba si hlídat zdraví. Kozorozi najdou svou pevnou půdu pod nohama, i když se jim bude zdát, že ji ztrácejí. Mohou se přestěhovat nebo se přesunout. Budou v jednom kole. Vše, co se děje, je pro jejich dobro.

Pohyb Marta vlastním znamením je obdobím značné aktivity. Kozorozi budou plni fyzické energie a pravděpodobně odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu.

Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Díky Martu zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energii by měly použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho činnosti může přinést nemoc, aby je na chvilku zastavila.

Saturn s Plutem a Jupiter ve vlastním znamení tlačí Kozorohy, aby si dali do pořádku svůj život. Je potřeba nastolit řád a dát životu stabilitu.

VODNÁŘ

Úplněk nastane 09/03/2020
Úplněk napomáhá vnést jasno do oblasti společného majetku s další osobou či bankou v souvislostí s prací, spolupracovníky. Peníze a vztahy jsou téma, které řeší Vodnáři celý život. Je třeba si nic nenalhávat, nenechat se oklamat a stát pevně nohama na zemi. Od 10/03/2020 se opět hodnoty a finance vrací zpět do jejich života. V první polovině měsíce čeká Vodnáře mnoho komunikace, psaní a podepisování dokumentů. Cesty a cestování. Hodně o nich uslyšíme. Mohou očekávat neočekávané v oblasti hodnot a majetku.

Novoluní proběhne 24/03/2020
Novoluní otevírá možnost učit se, vzdělávat se, nebo někoho vzdělávat, komunikovat. Vodnářům novoluní přinese osudové situace spojené s cestováním, mluvením, psaním, telefonováním. Čeká je podepisování úředních dokumentů. Otevírají se staré rány, které je nutné obnažit, vyléčit a opět uzavřít. Vše pod Černou Lunou a Chironem. Také mohou kupovat dopravní prostředek.

Mars postupně ukončí vše, co nemá pokračovat. Vodnáři dokončí nějakou činnost, nebo uzavřou místo, kde pobývají či pracují. Mars může aktivovat nepřátelské energie a nepříjemné pomluvy. Přináší rekapitulaci životní situace. Od dubna se dva měsíce nezastaví. Mars se přesune do vlastního znamení. Čeká je aktivní období.

RYBY

Úplněk nastane 09/03/2020
Úplněk napomáhá vnést jasno do oblasti vztahů. Ryby si mohou cosi nalhávat, je potřeba sundat „růžové“ brýle. Nenechat se klamat. Ve vztazích stát pevně nohama na zemi. Vidět věci reálně. Nic nezatajovat a netajit. Mohou očekávat neočekávané v hodnotách souvisejícím s majetkem. Ryby v druhé polovině měsíce budou cestovat, komunikovat, psát, hovořit a podepisovat listiny. Budou opět v kurzu.

Novoluní proběhne 24/03/2020
Novoluní otevírá novou cestu k výdělkům, financím a majetku. Ryby budou řešit téma peněz skoro celý rok pod Černou Lunou a Chironem. Otevřou se staré osudové rány v tématu hodnot, které je třeba vyřešit. Nenechat nikoho, aby jim snížil jejich hodnotu, nebo je připravil o peníze a majetek. Vše řešit včas a neodsouvat problémy na potom. Ryby mohou hodně získat, ale i o hodně přijít.

Mars se pohybuje oblastí skupinových vztahů, proto je k naplnění cílů nutné spolupracovat s druhými. Mimořádně vhodná je fyzická aktivita s přáteli. Mars přináší pomoc od přátel a osob blízkých. Ryby se k cíli mohou dopracovávat v rámci podpory svých přátel, společníků a díky společné činnosti. Budou toužit po uznání okolí za své výkony ve společné činnosti. Aktivita bude zaměřena na přátele. Je dobré chodit do společnosti, mezi lidi.  Také může přijít důležitá osoba pro jejich budoucnost.

ZDROJ: INTUITIVNÍ ASTROLOŽKA DANIELA HANNAH, TELEFON: 736 20 15 87 WWW.ASTROKARTY.CZ

Vaše komentáře

Reklama