Astrohoroskop na leden od Daniely Hannah

Aktuální pohyby a vliv planet v lednu 2020 pro jednotlivá znamení
Slunce se pohybuje Kozorohem do 20/01/2020 do 15:54 hod, kdy se přesune do znamení Vodnáře, kde bude do 19/02/2020 a ráno před šestou se Slunce  přesune do Ryb.

Úplněk v Raku nastane 10/01/2020 ve 20:10 hod.
Úplněk je důležitý pro znamení Raka. Ostatním znamením uzavře určitou životní oblast na téma rodiny, zdraví, bydlení, domova a zázemí.

Polostínové zatmění Měsíce proběhne 10. ledna 2020 ve 20:10 hod.
Výrazného polostínového zatmění, jež spatříme v celém průběhu, si budeme moci vychutnat v pátek večer i pouhýma očima.

V této době budou v zákrytu za sebou Slunce, Merkur, Saturn, Pluto a Ceres. Síla všech planet se spojí a udeří mocnou silou v oblasti Kozoroha, kde najdeme ještě Jupiter a karmický uzel. Obroda planety Země přichází. Počala koncem roku 2019 a bude působit v několika vlnách celý rok 2020 (Saturn s Plutem). Z nestabilních situací se stanou stabilní a pevné.
Tam, kde máte ve svém horoskopu Kozoroha, tam se „uděje“ karmická situace, která ovlivní váš budoucí život. Proto doporučuji nechat si zpracovat roční horoskop, abyste byly na tyto situace připraveni.

Novoluní proběhne 24/01/2020 ve znamení Vodnáře ve 22:41 hod.
Novoluní je důležité pro znamení Vodnáře. Pro všechna znamení bude mít novoluní vliv na oblast financí a vztahů, splnění svých snů. Svoboda a nezávislost.

Mars se pohybuje ve znamení Střelce až do poloviny února 2020.

Černá Luna se přesune 27/01/2020 do znamení Berana, kde bude působit do podzimu 2020. Beranům odkryje Černá Luna důležité osudové situace. Přichází podobné problémy, jako v roce 2011, zejména od dubna do konce roku 2011.

BERAN

Úplněk nastane 10/01/2020
Úplněk ukončí situaci spojenou s rodinou, domovem, ženou z rodiny. Berani mohou řešit své zdraví, nebo někoho blízkého. V tento den proběhne zatmění měsíce, které podtrhne tuto důležitou životní oblast. Otevře jim osudovou situaci k řešení na téma práce a kariera. Podpisy a úřední smlouvy.

Novoluní proběhne 24/01/2020
Novoluní otevírá cestu do společnosti. Tam, kam chtějí patřit. Mohou se přestěhovat, změnit práci, či se zapojit do skupiny osob, kam chtějí zapadnout. Splní si své sny, i když to bude náročné.

Černá Luna působí ve vlastním znamení. Přináší silné emoce, pocity z minulých životů. Vnese psychické zmatky, které budete nuceni řešit. Člověk si může připadat jako „obětní beránek vzniklých situací“. Záleží na postavení Černé Luny při narození. Budete muset bojovat o svůj úspěch. Životní zkoušky pod vlivem Černé Luny velmi ovlivní vnitřní proměnu. Začnete na svůj život a své okolí pohlížet jinak, nově, z jiného úhlu pohledu. Najednou pochopíte, že jediná změna je nutná uvnitř sama sebe. Po dobu působení Černé Luny budete mít pocit, že jste brzděni, chcete se posunout, ale nejde to. Setkáte se s lidmi a situacemi z minulých životů, kdy můžete zažít pocity bezmoci, beznaděje, hany, ponížení. Zde je důležité všímat si, co se děje kolem. Můžete se dostat do nepříjemné situace osobně, nebo naopak do nepříjemné situace někoho dohnat. Černá Luna připravuje Vaší duši na obrovskou proměnu.  V tomto období můžete mít pocit neschopnosti, bát se úspěchu. Mohou vám být házeny překážky, nebo můžete být ovládáni jinými.  Měli byste si věřit, že překonáte veškeré nepříznivé životní situace. Nenechat se zastrašit nikým a ničím. Pracovat na své osobnosti. Pohybovat se mezi úspěšnými lidmi, kteří Vás ukáží, kam máte směřovat. Být spokojeni sami se sebou. Žít život. Být schopný jedinec a zvládnout životní výzvy.

Mars působí do poloviny února v tématech práva, úředních záležitostí a soudů.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází touha rozvíjet se po duchovní stránce, cestování a vzdělávání.

BÝK

Úplněk nastane 10/01/2020
Úplněk ukončí úřední záležitost ve spojení s bydlením či pracovním zázemí. Vnese jasno do nějaké cesty. Býci uzavřou situaci spojenou se sourozencem, dále dořeší starosti s dopravním prostředkem, sourozenci. V tento den proběhne zatmění měsíce, které podtrhne tuto důležitou životní oblast. Otevře se jim osudová situace k řešení na téma úředních listin, podpisů. Dostanou zprávu spojenou s prací.

Novoluní proběhne 24/01/2020
Novoluní otevírá cestu k nové kariéře a práci. Býky nasměruje na novou životní cestu. Mohou úspěšně absolvovat pracovní pohovor. Pracovně se bude dařit. Mohou podepsat novou smlouvu. Cestovat v souvislosti s prací.

Černá Luna se pohybuje místem, kde jste napojeni na ”druhý břeh”, propojeni s minulými inkarnacemi. Zde je třeba si všímat lidí kolem sebe. Vylézají na povrch důležité osudové, karmické informace.  Téma tohoto období je odstraňování, ukončování a propojení s minulými životy, pocity samoty a izolace. Zde je zapovězená 13. komnata naší duše. Tajemství přestávají být tajná. Nepřátelé mohou nepříjemně působit. V této době je dobré žít život bez skrývání, lhaní a podvádění. Pozor na pomluvy, podvody a depresivní pocity.

Mars působí do poloviny února v oblastí hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což je může přinutit přehodnotit, pozměnit postoje.  V manželství nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty.  Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví. Tranzit Marta je zde více zaměřen na oblast sexu a všeho kolem sexuality.

BLÍŽENCI

Úplněk nastane 10/01/2020
Úplněk ukončí finanční záležitosti spojené s bydlením či zázemím. Do úplňku by měli mít vyřešeny veškeré závazky. Blíženci mohou očekávat úřední zprávu týkající se peněz.  Otevře se jim osudová situace k řešení na téma peněz, dluhů, závazků, hypotéky, půjčky.

Novoluní proběhne 24/01/2020
Novoluní otevírá cestu k úředním záležitostem. Podpisy, smlouvy a listiny.  Vesmír přeje rozšiřování vědomostí. Mohou se vzdělávat a učit. Plánovat cestu do ciziny. Čeká je vyřizování a zařizování. Budou v jednom kole.

Černá Luna z karmického pohledu působí na vytvoření pořádku v oblasti kariéry a práce. Můžete změnit práci, nebo být v pracovní oblasti nespokojeni. Jako byste nevěděli, jakým směrem se vydat, mohou nastat emocionální potíže, pocit nespokojenosti.   Díky tomu přichází zásadní rozhodnutí, které bude mít zásadní vliv na budoucnost v oblasti partnerství, nebo pracovních aktivit.

Oblast, kterou Mars aktivuje do poloviny února, je založená na intimnosti mezi dvěma lidmi v partnerském vztahu. Energie Marta je o prosazování sebe samých, což občas přinese nepřátelské vztahy. Mohou trpět i intimní vztahy. Pro spolupráci i pro vztahy je důležitý kompromis nejen v práci, ale i v manželství. V dlouhodobém pohledu může toto být období narušení i těch nejlepších vztahů. Pozitivně se dá využít k tomu, aby se potlačené negativní pocity dostaly na povrch a docházelo tak k pročištění nahromaděných negativit ve vztazích. Skutečný smysl spočívá ve využití energie k budování vlastních vztahů.  Měli by se vyhýbat zbytečným sporům s druhými. Mohou se vyskytnout právní spory, potíže se zákonem. Hledaje kompromis, vyhnout se tak zbytečným problémům. Mohou se posílit, nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání.

RAK

Úplněk nastane 10/01/2020
Úplněk ve vlastním znamení ukončí veškeré vztahy. Pracovní, partnerské, rodinné. Otevře se jim osudová situace k řešení na téma dohod a smluvních ujednání. Raci si nastaví nová pravidla, zejména ta pracovní. Podepisování úředních dokumentů.

Novoluní proběhne 24/01/2020
Novoluní otevírá cestu k získání peněz společných s další osobou, společníkem či bankou. Mohou žádat o hypotéku nebo půjčku. Čeká je komunikace, cestování, podepisování smluv a dohod ve spojení s financemi.

Černá Luna z karmického pohledu působí na vytvoření pořádku v oblasti kariéry a práce. Můžete změnit práci, nebo být v pracovní oblasti nespokojeni. Jako byste nevěděli, jakým směrem se vydat. Mohou nastat emocionální potíže, pocit nespokojenosti.   Díky tomu přichází zásadní rozhodnutí, které bude mít vliv na budoucnost v oblasti partnerství, nebo pracovních aktivit.

Mars působí do poloviny února a přináší plnění povinností a chuť do práce. Budete dělat co je potřeba.  Potřeby druhých by měly být pro vás prioritní. Pravděpodobně se vám moc nebude chtít pracovat pro někoho jiného, a to s sebou může přinášet konflikty s nadřízenými i k celkovým obtížím v práci. Jestli jste zaměstnavatelem, mohou přicházet konflikty s podřízenými. Budou se domnívat, že je málo oceňujete. V současnosti není zrovna čas na týmovou práci.
Mars zde přechází přes oblast zdraví Může znamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. V tomto období je zvýšená aktivita kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jste slíbili vykonat. Měli byste se věnovat tématům svého zdraví a zdravé výživy. Pocítíte chuť organizovat nebo se zasadit o změny v práci. V současném období platí, že řešíte zdraví, spolupráci a službu pro někoho druhého, přináší nám mnoho povinností.

LEV

Úplněk nastane 10/01/2020
Úplněk ukončí pracovní povinnosti, které slíbili vykonat.  Mnoho práce, kterou musí Lvíci dokončit do úplňku. Oblast práce a spolupráce, kde úplněk vnese jasno do této problémové oblasti.  Otevře se jim osudová situace k řešení na téma spolupracovníků, pracovních partnerů. Mohou podepisovat úřední listiny a smlouvy. Pozor na své zdraví a psychiku. Lvi se budou připravovat na svůj úplněk, který nastane začátkem února a vyřeší vztahové záležitosti.

Novoluní proběhne  24/01/2020
Novoluní otevírá téma vztahů, smluv a dohod. Lvi čeká cestování, komunikace, nastavení nových pravidel. Podepisování dokumentů. Mohou potkat důležitou osobu.

Černá Luna otevře karmické situace s úřady, soudy, ezoteriku a vzděláním.  Černá Luna může popíchnout nebo popudit emoce Lvů se situacemi spojenými s úředními záležitostmi. Těžkosti a problémy s úřady. Cestování, cizina a zahraničí propojená s prací. Nenechat se zatáhnout do pracovních sporů.

Mars působí do poloviny února v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity. Lvi mohou očekávat zvýšení touhy, mohou něco plodit, tvořit. Mars zde aktivuje oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod jeho vlivem vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. Dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Pracovně se bude dařit.

 

PANNA

Úplněk nastane 10/01/2020
Úplněk ukončí působení v určité skupině lidí, společnosti. Úplněk vnese jasno do oblasti přátel. Mohou změnit své působení v pracovní nebo životní rovině. Změna prostředí či místa. Otevře se jim osudová situace k řešení na téma domova a rodiny, žen v rodině.

Novoluní proběhne 24/01/2020
Novoluní otevírá novou spolupráci, mnoho práce a povinností. Společníci, spolupracovníci a také nová pracovní aktivita. Cesta ke zlepšení zdraví a psychiky. Preventivní prohlídky.

Díky vlivu Černé Luny budete řešit majetek, který sdílíte s další osobou nebo bankou, vše, co se týká sexu (pozor na nechtěné těhotenství). Touha po sexu, pozor na mimo-partnerské vztahy. Pod vlivem Černé Luny by aférky nemusely dopadnou podle očekávání. U mladších osob může působit touha po dítěti.

Černá Luna zde odemyká brány do minulých životů, a právě přechází přes téma okultismu, transformace duše, sexuality a peněz. Mohou se vyhrotit vztahy s dětmi nebo rodiči. Situace, které vytáhne na povrch, se budou také týkat peněz, které sdílíte s někým dalším, jako jsou partneři, společníci, nebo banky. Černá Luna tyto situace pročistí. Přichází k vám do života lidé, kterým můžete dlužit peníze nebo dluží oni vám. Důležité je v této době hlídat si majetek, být věrní ve vztazích, nezneužívat rituály a okultní vědy. Dále je nutné hlídat si možné úrazy. Někdo jim může odejít ze života.

Mars spouští značné aktivity v místech, kde žijí. Do poloviny února budou Panny vylepšovat své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte řešení v souvislosti se ženami rodu (např. matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítí chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budou řešit vše pro zvýšení životní stability a situace související s bydlením a obydlím.  V tomto období se také řeší zdraví a psychika.

VÁHY

Úplněk nastane 10/01/2020
Úplněk ukončí určitou životní oblast. Vnese jasné světlo do tématu práce, pracovního zázemí a stability, kariery. Otevře se jim osudová situace k řešení na toto téma.

Novoluní proběhne  24/01/2020
Novoluní otevírá cestu k životnímu, nebo pracovnímu partnerství. Váhy budou plodit a vytvářet. Mohou s úspěchem absolvovat pracovní pohovor, může jim být nabídnuta práce, přichází ocenění za práci. Čekají je rodinné oslavy.

Černá Luna působí v oblasti řešení vztahů pracovních i partnerských. Zažijete přetřes vztahů, jen pevné vztahy vydrží. Zde Černá Luna přináší omezení a těžkosti. Situace, které přitahujete do života se budou týkat vztahů jak partnerských, tak pracovních, veškerých smluv a dohod. Můžete se seznámit s důležitou osobou např. partnerem, navázat, nebo ukončit pracovní vztah, ale také vám někdo může odejít ze života. Černá Luna je zde v roli, kdy pohlcuje vše, co se má ukončit, nebo naopak nastartovat nové spojení s někým. V této době bude veškerá energie vynakládána do vztahů. Budete řešit vztahové záležitosti na všech úrovních, pracovních, partnerských, rodinných. V této době bude vyplouvat na povrch vše nevyřešené, nebude jednoduché se dohodnout. Černá Luna vnáší do těchto témat nejistotu a pokušení. Pozorně čtěte smlouvy. Ujistěte se, že rozumíte dohodám.

Mars působí do poloviny února. Přináší zvýšené tempo běžného života. Pozor na možné závažnější konflikty se sousedy, příbuznými, druhými lidmi. Pozor na sklony se nyní hádat kvůli vlastním názorům. Mars působí v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a cestování. Řeší se automobil nebo nějaká cesta.

ŠTÍR

Úplněk nastane 10/01/2020
Úplněk ukončí úřední záležitosti. Čekají je podpisy a jednání na úřadech.  Otevře se jim osudová situace k řešení na téma domova, stability a rodiny.

Novoluní proběhne  24/01/2020
Novoluní otevírá cestu k pevnému zázemí. Mohou se stěhovat, nebo změnit práci. Novoluní přinese řešení zdraví své tělesné schránky. Tělo je domov pro naší duši. Štíři budou pečovat o svou tělesnou schránku.

Vliv Černé Luny bude působit v oblasti zdraví, zdravého životního stylu, ale také se můžete starat o někoho ve své blízkosti. Služba blízkým.  Zde je nutné vyřešit pocit nevyhovující práce, mnoho práce za neodpovídající mzdu. Nenechat se využívat.  Neřešené nemoci se budou hlásit o slovo. Čeká Vás mnoho práce a povinností. V této době je nutné dbát na své zdraví a psychiku.

Mars působí do poloviny února v tématu peněz, majetku a hodnot. Finance jsou aktivovány. Štíři mohou nakupovat, utrácet nebo vydělávat peníze.

STŘELEC

Úplněk nastane 10/01/2020
Úplněk dořeší téma peněz a stability. Mohou řešit hypotéku, nebo prodej či koupi nemovitosti společně s další osobou, bankou či společníkem. Otevře se jim osudová situace k řešení na toto téma. Čeká je podepisování úředních listin spojený s financemi.

Novoluní proběhne 24/01/2020
Novoluní otevírá cestu k sourozencům, úředním záležitostem, nebo ke koupi automobilu či jiného dopravního prostředku. Střelce čeká cesta a cestování po úřadech a také za vzděláním.

Díky vlivu Černé Luny si budete muset udělat pořádek v oblasti partnerů životních i pracovních a také vše související s dětmi. Černá Luna přinese silné emoce do těchto oblastí. Černá Luna přináší problémové situace k řešení do oblasti partnerských vztahů. Může se objevit někdo nový, ovšem zálety a mimo-partnerské svazky nedopadnou dobře. Vztahy se otřesou v základech a vydrží pouze silné spojení. Partner nebo kariéra? Pod Černou Lunou může vzniknout dítě, ovšem vše, co vznikne pod Černou Lunou, přináší do budoucna silné citové emoce. Černá Luna bere, nebo přináší problémy. Pokud toužíte po dítěti či partnerovi, počkejte si, až se přesune do dalšího znamení.

Pohyb Marta vlastním znamením do poloviny února je obdobím značné aktivity. Střelci budou plni fyzické energie a pravděpodobně odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu.

Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Díky Martu zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energii by měly použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho činnosti může přinést nemoc, aby je na chvilku zastavila.

KOZOROH

Úplněk nastane 10/01/2020
Úplněk vnese jasno do všech vztahů, smluv a dohod. Vyústí vztahové problémy, zejména v rodině nebo spojeny s životní stabilitou. Otevře se jim zásadní osudová situace k řešení. Šest planet působí v oblasti Kozoroha a s úplňkem nastává i zatmění Měsíce. Čeká jej náročná roční cesta za štěstím a úspěchem.

Novoluní proběhne 24/01/2020
Novoluní otevírá cestu ke zlepšení finanční situace. Vylepší si svou prestiž, dostanou přidáno, nebo zvýší svůj příjem za poskytované služby. Uvědomí si svou hodnotu. Jupiter, planeta rozmachu a štěstí ve vlastním znamení začal působit již koncem roku 2019 a bude se pohybovat Kozorohem celý rok 2020.

Černá Luna v roce 2020 působí na téma rodiny, domova nebo bydlení.  Černá Luna přináší silné emoce a problémové situace v souvislosti s bydlením, domovem a zázemím. Otevře se téma bydlení, které souvisí s místem, kde pobýváte, trávíte čas. Jako by s Vámi šili ”všichni čerti”, kdy Černá Luna poňouká a aktivuje myšlenky na změnu zázemí nebo domova. Je dobré si říci, jestli Vás nepálí ”dobré bydlo”, kdy jsem spokojení, ale jsme tlačeni a naváděni Černou Lunou ke změně. Tedy změna se mi nemusí vyplatit a jistě si poneseme důsledky za naše rozhodnutí. Její vliv nutí k oddělení od rodiny, domova, oddělení od kořenů našeho života. Symbolizuje vyhnání z ráje, cítím se jako “černá ovce“ domova nebo rodiny. Mohu pod jejím vlivem přijímat roli obětního beránka. Pod Černou Lunou přichází problém s nalezením vhodného místa pro život. Na druhou stranu může dopomoci k nalezení nového vhodnějšího místa, nových základů pro život. Na konci tohoto vlivu se ukáže, zde se přestěhujete a změníte své zázemí, či nikoli. Každý máte své štěstí ve vlastních rukách, a proto se řiďte zdravým rozumem a nepodléhejte emocím a rozmarům Černé Luny. Může se vám zmenšit rodina.

Mars postupně ukončí vše, co nemá pokračovat. Kozorozi dokončí nějakou činnost, nebo uzavřou místo, kde pobývají či pracují. Mars může aktivovat nepřátelské energie a nepříjemné pomluvy. Přinese rekapitulaci životní situace. Od poloviny února se Mars přesune do vlastního znamení, a tak se Kozorozi dva měsíce nezastaví.

VODNÁŘ

Úplněk nastane 10/01/2020
Úplněk uzavře starosti a problémy se spolupracovníky a kolegy. Úplněk vyhrotí situace do krajnosti a poté se vše uklidní. Vodnáře čeká mnoho práce, kterou je nutné vykonat. Mohou řešit své zdraví, psychiku nebo osoby blízké. Připravují se na nejdůležitější novoluní roku 2020. Je nutné si dát pozor na svou osobu, zejména pohybový aparát. Otevře se jim osudová situace k řešení na toto téma. Do novoluní je třeba být opatrní. Venuše se v první polovině měsíce pohybuje Vodnářem a ti budou oslňující. Všude svítí pozitivní energie Venuše.  Ve druhé polovině měsíce začne působit Merkur, planeta komunikace. Vodnáři budou cestovat, hovořit, psát a všude o nich uslyšíme a uvidíme jej.

Novoluní proběhne 24/01/2020
Novoluní ve Vodnáři přináší zrealizování plánů a projektů. Vodnářům začíná nová životní kapitola. Naberou sílu a vykročí správným směrem ke zdolání stanovených cílů. 

Černá Luna působí nepříjemnosti s dopravním prostředkem, nebo omezení pohybu a cestování. Problémy s úřady nebo soudy. Pozor na to, co řeknete, napíšete a podepíšete v souvislosti s pracovní aktivitou. Zde Černá Luna může brzdit a znepříjemňovat život ve spojitosti s úředními jednání.  Úředníci Vás mohou zdržovat a brzdit zejména ve spojení s prací a karierním postupem. Také mohou nastat nepříjemné situace se sourozenci.

Mars se do poloviny února pohybuje oblastí skupinových vztahů, proto je k naplnění cílů nutné spolupracovat s druhými. Mimořádně vhodná je fyzická aktivita s přáteli. Mars přináší pomoc od přátel a osob blízkých. Vodnáři se k cíli mohou dopracovávat v rámci podpory svých přátel, společníků a díky společné činnosti. Budou toužit po uznání okolí za své výkony ve společné činnosti. Aktivita bude zaměřena na přátele. Je dobré chodit do společnosti, mezi lidi.  Také může přijít důležitá osoba pro jejich budoucnost.

RYBY

Úplněk nastane 10/01/2020
Úplněk ukončí oblast pracovního nebo životního partnerství. Uzavře a vnese jasno do situací s dětmi nebo rodiči. Stabilita a domov. Otevře se jim osudová situace k řešení na toto téma. V polovině měsíce se přesune příznivá Venuše do znamení Ryb. Rybičky budou oslňovat a oblažovat své okolí krásnou energií. Všude je uvidíme vyčnívat z davu.

Novoluní proběhne 24/01/2020
Novoluní otevírá roční bilanci úspěchů a neúspěchů. Ryby mají zvážit, kam se budou dál ubírat. Neměly by si nic nalhávat a nenechat si nic „nabulíkovat“. Venuše v konjunkci s Neptunem ve vlastním znamení přinese tajemství, tajnosti, mlžení a lhaní. Je dobré žít v realitě. Ryby se budou připravovat na své novoluní, které proběhne za měsíc. Do té doby by neměly nic začínat. S novoluním se nasměrují na novou životní cestu.

Černá Luna konečně odchází ze znamení Ryb
Koncem měsíce se přesune se do tématu, kde vytváří nesnáze v souvislosti s penězi a majetkem. Situace, které přinese, přináší omezení a problémy s financemi, např. větší výdaje, ale i to, že nám někdo způsobí snížení naší hodnoty. V této době bude docházet k situacím, kdy si Ryby udělají jasno v souvislosti s financemi a majetkem. Otevře se téma, jak vydělat peníze, stát se úspěšným. Černá Luna přinese touhu po vysokých ambicích. Doporučuji uvědomit si svou vlastní hodnotu. Mít kolem sebe osoby, které vás nevyužívají, nesnižují vaši hodnotu. Náležitě ocení vaší práci, za kterou dostanete adekvátní odměnu. Vytvářejte hodnoty, obklopujte se úspěšnými lidmi. Hlídejte si výdaje.  Nakládejte s majetkem a penězi opatrně.

Mars do poloviny února aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře. Ryby budou naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Zvýší si prestiž. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba provádění veškerých reorganizací kolem práce, které budou ku prospěchu.

ZDROJ: INTUITIVNÍ ASTROLOŽKA DANIELA HANNAH, TELEFON: 736 20 15 87 WWW.ASTROKARTY.CZ

Obroda planety Země přichází. Počala koncem roku 2019 a bude působit v několika vlnách celý rok 2020 (Saturn s Plutem). Z nestabilních situací se stanou stabilní a pevné.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama