Velká Merlinova mystická předpověď na prosinec 2015 pro všechna znamení

 

A je to tady, poslední měsíční předpověď letošního karmického roku. Je o trochu delší, než předchozí. Nastal adventní čas, není to čas jen o lásce, harmonii, setkávání a radosti. Mnozí nemají to štěstí být na vánoční svátky či Silvestra s druhými, nemají možnost být s partnerem, rodinou. Mnohým odešli ti, kteří jim byli blízcí, proto nezapomínejte, že ne vše co je ve vás skryté se ještě a právě v tomto posledním měsíci nebude vyplavovat, bouřit, chtít ven. Končí karmicky těžký vztahový rok, přinese úlevu, i ještě možná hořká zklamání. Nepodléhejte iluzím, ještě není konec… A pokud si myslíte že ano, pak vězte, že je to jen další začátek. Nicméně i v příštím roce se budu snažit obohacovat vás o tyto předpovědi, pokud mi nebude samotnému naděleno zcela něco jiného…

3… 2… 1… STÁÁÁÁÁÁÁÁRRRRTTT DO NOVÉHO MĚSÍCE…

 

BERAN (21.3. – 20.4.): (hvězdy-rakev-sovy-jetel-květiny)

Pro Berany bude prosinec posledním měsícem ve znamení malých komplikací, partnerských párů, hektičnosti, stresu, rychlosti, telefonování, ale také nervozity, napětí, nejistoty, změn, pohybu, neboť jejich dvorní kartou jsou „SOVY“. Hektičnost s koncem roku budou střídat pozitivní rozrušení, ale také krátké šoky nebo se objeví starosti těžšího rázu. Nicméně tohle období by mělo skončit kolem 23.12. a pak se ještě krátkodobě ukáže před Silvestrem. Také budou Berani vystaveni různým pozváním ke společenské zábavě, firemním večírkům, takže i leccos budou muset odmítnout nebo pozměnit. S vánocemi a svátky by mohli prožít 2 násobné štěstí a radost, ale jaké to osud tají. Nicméně by měli být stejně obezřetní, protože i náhlý příval štěstí a radosti, jim ve finále může přinést krátkodobé starosti nebo mrzutosti. Budou hodně komunikovat, hojně navštěvovat přátele, rodinu nebo příbuzné, nebo se sami takových nenadálých návštěv mohou dočkat. Berani budou s koncem roku uzavírat, bilancovat a zhodnocovat, ostatně jako i ostatní znamení, měli by více šetřit svou psychiku, nenechávat věci na poslední chvíli a více do svého života zahrnout bylinky, přírodní prostředky, posílí jim to imunitu. Přetíženy u nich v tomto měsíci budou především emoce, pravděpodobně je tak trochu neudrží na uzdě, ale opatrní by měli být především na svá slova. Advent není jen o lásce, radosti a blízkosti. Ten letošní ještě přinese mnohá překvapení a vynese na světlo to, co po 11 měsíců zůstalo skryté, potlačené emoce nebo vnitřní vztek či tvrdohlavost.

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (rakev-kotva-čápi-dům-jezdec)

Pro Býky bude prosinec posledním měsícem ve znamení změn, možnosti stěhování, přesunů, cestování, těhotenství, ale také flexibility, proměnlivých citů, vlastních duševních proměn nebo cestován, neboť jejich dvorní kartou jsou „ČÁPI“. Dotknout se jich mohou s koncem roku změny v pracovní oblasti, mohou být povýšení, být jim zvednut plat, obdržet mohou nečekané odměny, ale není vyloučený ani definitivní odchod či výpověď, ale stejně tak se mohou ještě narychlo stěhovat, renovovat nebo upravovat či překvapit a nově si zařídit bydlení. Pro ně bude totiž prosinec rychlým a dynamickým, než se budou stačit rozkoukat, přijde leden 2016. V mnohých býčích hlavách se mohou zrodit myšlenky na změny, posečkat by ale měli až do nového roku, tam se jejich myšlenky zrealizují. V období vánoc budou prožívat klidnější období. Důležitá pro Býky budou jejich rozhodnutí, osud jim nadělil touhy, sny i naději na zlepšení jejich života. Přicházet k nim budou zprávy, které přinesou významné a veliké změny, obdržet mohou i zprávy, o narození, různá blahopřání nebo také jen zprávy (významné) získané mezi řečí a mezi řádky. Také by se měli soustředit na své cíle a to ve všech oblastech, pokud jsou s čímkoliv nespokojeni, měli by se to snažit změnit, nejdříve ale ve své hlavě a myšlenkách, s novým rokem i v realizaci. Obráceně by to mělo ale nulový efekt. Advent není jen o lásce, radosti a blízkosti. Ten letošní ještě přinese mnohá překvapení a vynese na světlo to, co po 11 měsíců zůstalo skryté, to co nestihli nebo nechtěli změnit, přijde s větší razancí.

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (strom-cesty-pes-kosa-jetel)

Pro Blížence bude prosinec posledním měsícem ve znamení přátel, příbuzných, přátelství, čestnosti, spolehlivosti, vytrvalosti, pevnosti, opoře, ale také o důvěře, upřímnosti, dlouhodobosti, neboť jejich dvorní kartou je „PES“. Potvrdí se jejich intuice ohledně přátelských vazeb, budou nápomocni nebo požádáni o pomoc přáteli, kteří se budou muset v něčem rozhodnout, ale také se mohou připravit, že jim poslední měsíc roku 2015 přinese náhlá seznámení, nové okruhy přátel a prožité štěstí s nimi a to především kolem Silvestra. Nicméně „Kosa“ také zařídí náhlé a nečekané situace, události, které budou prověřovat jejich hbité rozhodnutí, mohou se také náhle rozhodnout změnit to, co dlouhodobě plánovali, a budou to veskrze důležitá životní rozhodnutí. Neměli by ale nic násilně ukončovat, a pokud k tomu přece jen dojde, emoce by měli nechat na uzdě. Tohle všechno budou střídat ty drobnější změny a události, jako koupě stromečku, kapra, pečení cukroví. S předvánočním šílenstvím by se ale měli připravit na gradující emoce, krátkodobá nebezpečí nehod nebo krádeží, měli by více dbát na své zdraví, vyhýbat se velké konzumaci alkoholu, ale především mohou melancholicky a možná i se vztekem přehodnocovat svou dosavadní životní cestu, to v čem uspěli, co se jim podařilo nebo kde udělali opětovné stejné chyby. Trochu dostat zabrat mohou partnerské vztahy a to především tam, kde jsou delší krize. Nicméně jetel přináší štěstí, a i kdyby by mělo být jen krátkodobé pro tento měsíc, Blíženci by ho měli vnímat naplno. Advent není jen o lásce, radosti a blízkosti. Ten letošní ještě přinese mnohá překvapení a vynese na světlo to, co po 11 měsíců zůstalo skryté, skryté závislosti, nerozhodnost nebo přílišné plánování či sliby bez skutků.

 

RAK (22.6. – 22.7.): (prsten-cesty-pes-dopis-měsíc)

Pro Raky bude stejně jako pro Blížence prosinec posledním měsícem ve znamení přátel, příbuzných, přátelství, čestnosti, spolehlivosti, vytrvalosti, pevnosti, opoře, ale také o důvěře, upřímnosti, dlouhodobosti, neboť jejich dvorní kartou je „PES“. Bude se u nich prověřovat a upevňovat vazby, ať už přátelské, rodinné nebo partnerské, a obzvlášť u partnerských se ke slovu bude dostávat pevnost nebo křehkost, znovuzrození nebo konec. Mnohé páry mohou zjistit pravou příčinu svých spojení, pochopit souvislosti, že mezi nimi jde o spojení duší a duševní svázanost, ale to stejné může platit i ostatních vztazích, o spřízněných duších, rodinných vazbách. Raci navíc budou řešit s koncem roku smlouvy, dokumenty, komunikaci všeho druhu, budou k nezastavení, ale měli by se vyvarovat sebeklamu, mámení nebo iluzí, ty s vánočním adventem pojedou ve velkém. Nepodléhat by měli výhodným a lákavým akcím, slevám, výhodným nákupům a už vůbec by se neměli zadlužovat, protože v roce 2016, by je to pěkně dohnalo. Ve vztazích, kde jsou krize budou opakované pokusy o hledání cesty, spory se zklidní, v pracovní oblasti se bude zakončovat uplynulý rok, padat budou důležitá rozhodnutí a předsevzetí, bude docházet k vnitřním přípravám na nastoupení své „cesty duše“ do nového roku, u výjimek může kolem vánoc a během nich docházet k žádostem o ruku nebo zásnubám, romantice, vroucím zprávám op úspěchu, odměnách, radosti. Rozhodnutí, která ale padnou, by neměla být zapomenuta, protože se po novém roce rády přihlásí o slovo. Advent není jen o lásce, radosti a blízkosti. Ten letošní ještě přinese mnohá překvapení a vynese na světlo to, co po 11 měsíců zůstalo skryté, přílišná přecitlivělost, ustupování, nespolehlivost nebo odmítání.

 

LEV (23.7. – 22.8.): (cesty-srdce-kosa-dopis-liška)

Pro Lvy bude prosinec posledním měsícem ve znamení náhlých situací, zvratů, nových lásek, ale i citových zranění, varování, ale také zlomů, naštvanosti, naježenosti, žárlivosti nebo šokujících situací, neboť jejich dvorní kartou je „KOSA“. I po Lvech bude v jistých situacích vyžadováno hbité rozhodnutí, budou váhavější než Váhy ve svých rozhodnutích, zda budou dobrá nebo špatná, nicméně i náhlost a zvraty v jejich rozhodnutích nebudou výjimkou. Připravit se ale budou muset na nepříjemné nebo odmítavé zprávy, na určité lži a intriky spojené s falší kolem jejich osob a nejvíce to pocítí a uvidí kolem vánočních svátků, nicméně prosinec také u Lvů nebude hlavně o citech a pocitech, o nečekaných citových zraněních, nestabilních pocitů až po náhlá a nová milostná vzplanutí a zamilovanost. Obezřetní by ale měli být, pokud půjde o vypočítavost, falešnost srdečnost, krátkodobý flirt nebo lži o falešné lásce. Nicméně pokud budou naslouchat své intuici, i když ego jim to nebude chtít dovolit, objeví se náhlé a nečekané alternativy, východiska či prohlédnutí, odhalení lží i falše a vyvarování se žárlivosti. Jistých cílů ale mohou dosáhnout i díky své chytrosti (ne vychytralosti), měli by mít v pořádku všechny smlouvy a dokumenty. Neměli by hlavně od 23.12. do 26.12 podléhat melancholii, depresivním myšlenkám, podepsalo by se to se Silvestrem na jejich zdraví. Nicméně, pokud budou chtít najít na cokoliv jakoukoliv odpověď, nechť naslouchají svému srdci a sledují moudré pohádky, tady se totiž budou ukrývat odpovědi. Advent není jen o lásce, radosti a blízkosti. Ten letošní ještě přinese mnohá překvapení a vynese na světlo to, co po 11 měsíců zůstalo skryté, přílišná hrdost, arogance nebo namyšlenost, vnímání nepokory.

 

PANNA (23.8. – 22.9.): (jezdec-kříž-dítě-mraky-důtky)

Pro panny bude prosinec posledním měsícem ve znamení dětinskosti, nových začátků, témat kolem dětí, lehkomyslnosti, ale také jemnosti, rozvernosti, hravosti, čistoty, pravdivosti a rodících se nových lásek, neboť jejich dvorní kartou je „DÍTĚ“. Prožívat budou nejen nové začátky, které budou mít doslova na dosah, ale vše se jakoby bude točit a týkat především dětí, ale také mnohých zásahů osudu, karmických pout i obtížných nových začátků a to především ve vztazích. Děti a ratolesti budou více náladové, zavděčit se jim třeba dárky nebo sliby bude tak trochu oříšek, ale naopak tam, kde se dítě plánuje se toto téma dostane na 1. bod žebříčku. Opatrné by Panny měly být na přicházející zprávy a to jakoukoliv formou, mohou přinést drobnější mrzutosti nebo nejasnosti, může se stát, že k nim dolehnou i zprávy, které ale budou určeny někomu jinému. Také k nim s koncem roku budou přicházet osudové novinky, nicméně měly by si zachovat chladnou hlavu, jejich myšlenky totiž mohou být náhle potlačované nebo nejasné. Pokud možno, nic by se neměly brát osobně. S nadcházejícími vánočními svátky mohou také zažít nepřehledné situace nebo vést bezvýsledné rozhovory, jakoby nebudou schopny se na ničem domluvit. Osud Pannám přichystal tak trochu těžší období, zúčtování, zhodnocování, osudové lekce i zkoušky, no karmický rok se uzavírá a budou muset ještě stihnout to, co nezvládly během roku. Nicméně valnou část si přenesou i do roku nového, takže pokud něco nezvládnou teď, budou na to mít čas příští rok. Kolem 24.12. se mohou dostat do malého sporu, nezavděčí se sice všem, ale jisté vítězství mohou shrábnout. Nicméně vyvarovat by se měly hlavně kritičnosti nebo posuzování druhých. Advent není jen o lásce, radosti a blízkosti. Ten letošní ještě přinese mnohá překvapení a vynese na světlo to, co po 11 měsíců zůstalo skryté, takže občasné přehnání mraků a hádek bude očistným elementem.

 

VÁHY (23.9. – 23.10.): (čápi-strom-srdce-hora-medvěd)

Pro Váhy bude prosinec posledním měsícem ve znamení opětovného řešení citových záležitostí jako v listopadu, ale také lásky, radosti, zamilovanosti, srdečnosti, porozumění, spokojenosti, pocitů, neboť jejich dvorní kartou je „SRDCE“. Ale aby to neměly tak jednoduché, budou se trochu potýkat s nestabilními pocity, opětovné rozbouření hladiny žárlivosti a závisti u druhých, ale také tak trochu tvrdohlavosti a neústupnosti. Nicméně zjištění, že jejich partner je vlastně životní láskou jim vžene krev do upevnění síly a stability vztahu, budou mít energii na rozdávání, ale zase by to neměly příliš přehánět, ona hektičnost ustoupila, ale v určitém bodě by se mohla jejich energie zaseknout a přestat proudit a to hlavně se shonem kolem vánoc a svátků. Také se ale budou muset postavit čelem nastraženým překážkám, mnohdy uměle nebo domněle vytvořeným. Čápi přinesou s prosincem zásadní změny, tam, kde byla blokáda, dojde k uvolnění, změny navíc mohou přivést Váhy k rozmnožení majetku či financí, ale také povedou k upevnění jistoty a stability ve všech oblastech. Ony sami spíše budou preferovat stabilní způsob života, než nějaké náhlé akce, narazit ale mohou na starší tvrdohlavou osobu, se kterou nebude žádná řeč, která nebude chtít přijmout žádné kompromisy. Váhy, ale díky tomu, že jsou rozenými diplomaty zvládnou i tyto zkoušky, projdou životními změnami a jejich život tak bude připraven na nadcházející změny v roce 2016. radost budou prožívat nejen se svými partnery, tedy aspoň tu dočasnou, ale i v kruhu rodin, známých nebo přátel, jejich život bud jedna velká rozehraná divadelní hra o mnoha dějstvích, Váhy sami pak hlavními herci. Advent není jen o lásce, radosti a blízkosti. Ten letošní ještě přinese mnohá překvapení a vynese na světlo to, co po 11 měsíců zůstalo skryté, nerozhodnost, nedotažení věcí do svého konce, kritičnost a panovačnost.

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (dům-cesty-měsíc-věž-lilie)

Pro Štíry bude prosinec posledním měsícem ve znamení citů, pocitů a emocí, vzdušných zámků, strachu, vnitřního napětí, iluzí, klamů, ale také proměnlivých nálad, tužeb, snů nebo předtuch, neboť jejich dvorní kartou je „MĚSÍC“. Pokud Štíři nebudou zvládat dané úkoly, období se jim bude zdát příliš hektické nebo je někdo zklame, budou mít tendenci od všeho šumu se jakoby chtít stáhnout do ústraní. Řešit budou také vše ohledně bydlení, zkrášlování, příprav na vánoční svátky i Silvestra, důležitým témat se stane rodina, děti nebo ostatní rodinní příslušníci. Budou se chtít stahovat do míst svého dětství, do domů, bytů či obydlí, se kterým mají silné emocionální a duševní pouto, častěji budou navštěvovat své rodiče, ale také se mohou připravit na 2 násobný úspěch prakticky v jakékoliv životní oblasti. Štíři by se s koncem roku, v jeho posledním měsíci měli vydat svou vlastní intuitivní cestou, dát na svá rozhodnutí, a tam kde panovaly problémy, hádky nebo spory mají naději, že si najdou ještě před vánocemi cestu ven, že se navrátí citlivost, štěstí a spokojenost. V něčem důležitém se budou muset rozhodnout ale v osamění, může se to týkat vztahů, zaměstnání nebo přátelských vazeb, vyjít by ale s polovinou měsíce měli ze své izolovanosti, rozpadat se budou jejich dosavadní zkostnatělé postoje a názory, jakoby se znovu dostaví svěží vítr nadcházejícího roku 2016. Osamocení Štíři by měli vyhledat společnost, jinak na ně padnou depresivní stavy i myšlenky a domov se jim záhy může stát vězením. V rodinách by měli slevit ze svých požadavků, protože sami uvidí to, co doposud vidět nechtěli. Uvidí své vlastní modely a vzorce chování u druhých. Také a na to ještě mají dostatek času by měli nabrat síly, vykouknout se své skořápky, zatáhnout bodce a víc projevovat skutečné city druhým, protože oni na to čekají skoro celý rok. Advent není jen o lásce, radosti a blízkosti. Ten letošní ještě přinese mnohá překvapení a vynese na světlo to, co po 11 měsíců zůstalo skryté, téma odpuštění starých ran a zanesených křivd.

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (kříž-kytice-čápi-dům-slunce)

Pro Střelce bude stejně jako pro Býky prosinec posledním měsícem ve znamení změn, možnosti stěhování, přesunů, cestování, pohybu, zkrášlování, těhotenství, ale také flexibility, proměnlivých citů, vlastních duševních proměn nebo cestován, neboť jejich dvorní kartou jsou „ČÁPI“. Především osud se postará o rozruch, který ale přinese radost, 2 násobné změny, úpravy, rozhodnutí ohledně další budoucnosti bydlení nebo pořízení si něčeho nového. Nicméně ale také přinese karmické nevyhnutelné změny, poznání, šťastné a dobré konce toho, co bylo započato v předcházejících měsících. Střelci si prožili své a osud k nim tentokrát bude pozitivně štědřejší, vynahradí jim všechny prožité těžké lekce a zkoušky. Dá jim novou sílu i energii do nového roku 2016. Nicméně Střelci poznají i své skutečné životní poslání a tím je prožívání vnitřní radosti, kterou mají od tohoto měsíce dál šířit kolem sebe, ono těch slz už bylo dost. S koncem roku, s vánocemi přijdou pozitivní ukončování dřívějších procesů, co vypadalo jako prohra se změní v úspěch. Také Jim osud přidělí malou zodpovědnost a týkat se bude jejich obydlí, mnozí střelci zavítají do míst nebo zjistí, že vlastně žijí tam, kde již jednou pobývali v minulých životech, kde zůstal neukončený příběh, který se má znovu rozběhnout v roce 2016, aby byl završen a ukončen. Dočkají se rodinných, partnerských i společenských setkání či pozvání, budou prožít poslední měsíc v harmonii, radosti a spokojenosti, a změny které jim budou naděleny se významnější projeví po novém roce. Advent není jen o lásce, radosti a blízkosti. Ten letošní ještě přinese mnohá překvapení a vynese na světlo to, co po 11 měsíců zůstalo skryté, obzvlášť přílišná citlivost až přecitlivělost.

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (slunce-ryby-loď-kniha-věž)

Pro Kozorohy bude prosinec posledním měsícem ve znamení cestování, peněz, příležitostí, toužení, snů a nadějí, ale také odstupu, myšlenek na někoho, určitého zisku, vnitřního růstu, o vývoji, pohybu, neboť jejich dvorní kartou je „LOĎ“. Budou chtít zrealizovat své sny a touhy, naplnit své dlouhodobé plány, s koncem roku také mohou řešit úřední záležitosti, ale právě tady by se měli připravit na nevyzpytatelnost úředníků, chaosu, dohad nebo drobnějších konfliktů. Budou řešit i cestování, ať už v rámci pracovních cest, dovolených, svátků. Budou přehodnocovat finance a výdaje spojené s touto cestou, nebo budou jisté finanční částky očekávat. Pokud se rozhodnout někam odcestovat, buď nebudou rozhodní ohledně cíle cesty nebo se nakonec rozhodnout odcestovat sami. Ve vztazích je může přepadnout jistá melancholie nebo nostalgie, mohou se hlavně kolem vánoc cítit vnitřně osamělí, i když se budou pohybovat ve společnosti lidí. Mnozí Kozorozi také mohou zatoužit po návratu něčeho nebo někoho, koho ztratili v minulosti, v myšlenkách na někoho nebo na něco budou častěji, než očekávali. Prožívat budou hlubší pocity, než si sami budou chtít připustit. Nicméně řešit ale také budou finance, buď jejich nedostatek nebo výdaje spojené s vánocemi a koncem roku, budou muset vynaložit větší úsilí, ale neměli by se pouštět do nenadálých a výhodně lákavých půjček ať už od kohokoliv. Po novém roce by to jen těžko vraceli včas. Také v něčem zásadním budou muset vyjít s pravdou ven, ukončí se jakoby jisté období tajnůstkaření a tajemství, Kozorozi mohou náhle odhalit svou skutečnou tvář, své nitro, ukázat, že jsou citlivými a dokáží milovat, že nejsou jen tvrdými a vypočítavými. Mnohé překvapí jisté reakce okolí, ale v tom pozitivním slova smyslu. Advent není jen o lásce, radosti a blízkosti. Ten letošní ještě přinese mnohá překvapení a vynese na světlo to, co po 11 měsíců zůstalo skryté, u Kozorohů pravděpodobně odpadnutí jejich masky.

 

VODNÁŘ (21.1. – 20.2.): (prsten-rakev-ryby-had-park)

Pro Vodnáře bude prosinec posledním měsícem ve znamení majetku, zisků, financí, vlastnění, zištnosti, ale také ziskuchtivosti, alkoholu, závislostí, hlubokých a skrytých citů, výhod nebo vypočítavosti, neboť jejich dvorní kartou jsou „RYBY“. Budou přehodnocovat své finanční úspory, ale také budou řešit nadcházející vánoční svátky, dárky, a prostředky na jejich pořízení. Opatrní by ale měli být ve výběru jakýchkoliv půjček, výhodných nebo lákavých nabídek finančních institucí, protože ještě s koncem roku (období největších výdajů) by si mohli lehce zadělat na budoucí finanční spletitosti, mrzutosti. Proto by raději vždy měli mít jistou částku pevně uloženu na „horší časy“, neměli by být příliš rozhazovační. Trochu zabrat ale ještě v prosinci dostanou partnerské vztahy, tady mohou vygradovat dřívější neřešené problémy, nebo dokola se opakující komplikace, nejeden pár tak může ještě před Silvestrem dojít svého rozpadu nebo naopak zachránění se a vyjití z krize, nicméně prověřována bude především stabilita a pevnost, krachovat mohou vztahy, které byly založeny pouze na jisté finanční jistotě, zázemí nebo zabezpečení. Vyvarovat by se Vodnáři měli i oklik, pokud se budou chtít dostatek nějakému úspěchu. Je to pro ně poslední měsíc letošního roku, měsíc zúčtování. Pozor by si měli dávat na akutní zdravotní potíže, přejídání, uvízlé kosti nebo petardy a rachejtle, strávený čas v nemocnici nebo na pohotovosti by jim jistě radost nepřinesl. Advent není jen o lásce, radosti a blízkosti. Ten letošní ještě přinese mnohá překvapení a vynese na světlo to, co po 11 měsíců zůstalo skryté, majetnické sklony, touha vlastnit a mít, finanční a materiální chamtivost.

 

RYBY (21.2. -20.3.): (kříž-lilie-rakev-liška-myši)

Pro Ryby bude prosinec posledním měsícem ve znamení a předzvěsti roku 2016, tedy měsícem úplnosti, dovršení věcí, vyvrcholení krize, zániku, zlomu, ztrát, ale také šoků, leknutí se, transformace a vyjití z krize, neboť jejich dvorní kartou bude „RAKEV“. Prakticky vše v jejich životech se bude uzavírat, rozpadat a bortit, a to nejen díky zásahům osudu, ale také proto, aby odešlo to staré a nepotřebné s rokem 2015 a přišlo nové a neotřelé s rokem 2016. Bude to pro ně náročnější období, více budou řešit vazby v rodinách, karmická pouta, ale také čestnost v rozhodnutích. Připraveny by ale Ryby měly být i na možnost prožití jistého náhlého šoku, problémů v rodině nebo s rodinou, na faleš nebo nebezpečnou lstivost. Sami si totiž z karmické minulosti přinesly do současného života tato témata, jistou životní faleš nebo lež, která se nyní projeví v prosinci nejvíc. Něco u nich totiž bylo nahlodáváno po celý rok, buď to přehlížely nebo tomu nevěnovaly pozornost. Nyní mohou ztratit vše, na čem lpěli, projít si kolem vánoc a konce roku i vlastní krizí víry, svazovat je může nejistota, objevit krádež nebo ztráta, těžká ztráta něčeho nebo někoho blízkého, ale také žaludeční potíže vzniklé nezpracovaným strachem nebo emocemi. Má je to navést na jinou cestu, na poctivost, zbavení se iluzí, masek, falše i lží nashromážděných kolem nich. V žádném případě by si ale Ryby v prosinci a s koncem roku neměly na nic stěžovat, to co bude prožíváno je pro ně zásadní výzvou pro vstup do nového roku. Advent není jen o lásce, radosti a blízkosti. Ten letošní ještě přinese mnohá překvapení a vynese na světlo to, co po 11 měsíců zůstalo skryté, především vyrovnání polarity a duálnosti jejich znamení.

 

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. 

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

Vaše komentáře

Reklama