NEUVĚŘITELNÉ… ALARMUJÍCÍ, SKLIČUJÍCÍ – O BYLINÁCH A PĚSTOVÁNÍ POTRAVIN

Nedávno proběhla tiskem alarmující zpráva, že Evropská unie reguluje používání přírodních bylin. V podstatě jde o likvidaci bylin jako léčebných prostředků. Námitky, že byliny se používají už tisíce let, neobstály.

Podle nového zákona musí byliny projít stejnými zkouškami, jako syntetické léky.

náhled obrázku

Jenže tyto zkoušky stojí statisíce dolarů a žádná bába kořenářka takové peníze nemá. Ani malé firmičky, zabývající se výkupem a prodejem bylin, takové peníze nemají. Takže doba, kdy jste si mohli koupit lipový čaj, řepík, heřmánek, mateřídoušku nebo dobromysl, skončila. Pro příště si pacienti budou muset nasbírat byliny sami. Zatím, než i to bude zakázáno.

Za tímto zákonem stojí mocné farmaceutické firmy, které chtějí zakázat byliny, protože jsou levné, nepatentovatelné a nemohou na nich vydělávat, jako to dělají u svých léků. O cenové politice farmaceutických firem jsem už napsal. Stejně jako o žalobě proti farmaceutickým firmám u mezinárodního soudu v Haagu.

Pokud si někdo myslí, že je to je nějaké nedopatření, je na omylu. Je to začátek útoku nadnárodních koncernů proti lidem na této planetě. Je to začátek.

Pokračováním je americký zákon FDA Food Safety Modernization Act <http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=s111-510>, S510, nazývaný též „Patriot Act for Food“ podle známého zákona, tvrdě omezujícího lidská práva. Česky je to „zákon o zákazu drobného pěstování potravin“. Tento zákon byl schválen americkým senátem <http://www.foodnavigator-usa.com/Legislation/Senate-passes-Food-Safety-Modernization-Act> dne 30. 11. 2010 poměrem hlasů 73 ku 25. Bohužel se zjistilo, že agilní autoři do něj vložili článek, odporující americké ústavě, tak platnost byla dočasně pozastavena. To se však rychle napraví a zákon bude platit.

Samozřejmě Evropská unie nezůstane pozadu a rychle připraví stejný zákon i pro nás.

Stejně jako to bylo s bylinami. Co to pro nás bude znamenat?

Zákon by způsobil absurdní úřednické zatížení, které by bránilo v obchodu malým producentům potravin, a to by mělo za následek, že široké dodávky potravin by se přesunuly k velkým multinárodním korporacím.

Zákon dává vládám do rukou novou moc nad právem veřejnosti pěstovat, prodávat a převážet jakékoliv potraviny. Všichni producenti potravin budou muset mít psaný plán bezpečnosti potravin, který bude popisovat možná rizika a preventivní opatření prováděná na jejich kontrolu. Možná rizika znečištění jsou voda, organické hnojivo, sběr, přepravní zařízení a mnoho dalších.

Zajímavé na tom zákonu je, že hnůj je závadný, zatímco pesticidy a umělá hnojiva jsou považována za nezávadná. Zajímavé, že?

Ačkoli je zákon definován jako o potravinách, tento zákon Kriminalizuje i uchovávání semen pro další výsadbu. Semena byla do zákona vpašována na přání firmy Monsanto. Je velmi zajímavé, že obilí, vypěstované z produkce Monsanta, je neplodné. Z jejich zrní následující rok už žádné obilí nevypěstujete. Proto si musí rolníci každý rok kupovat od Monsanta nové osivo.

Zákon způsobí nadměrnou zátěž drobných pěstitelů a podnikat v potravinářství budou moci jen velcí producenti. „“Toto je zákon vytvořený pro korporace a monopoly. Je to celé o korporátní kontrole potravin a zdraví veřejnosti“,“

říká kanadský mikrobiolog, zkoumající bezpečnost potravin pro zdraví.

Má pravdu, jde o zdraví obyvatel planety.

Tento tyranský zákon staví veškerou produkci potravin (ano, i to, co si vypěstujete na své zahrádce) pod pravomoc Ministerstva pro domácí bezpečnost. Přesně ti samí lidé, co provozují Agenturu bezpečnosti leteckého provozu, scannery nahého těla a ohmatávací programy cestujících.

Zákon kriminalizuje uchovávání semen <http://foodfreedom.wordpress.com/2009/06/13/seeds-how-to-criminalize-them/>, čímž by z drobných pěstitelů, kteří si schovávají svou rodinnou sadbu, udělal zločince. Toto zjevně slouží k tomu, aby korporace jako je Monsanto, získaly monopol nad semeny.

Firma Monsanto, která za zákonem stojí, je největším podnikatelem v oboru. Jejich hitem jsou geneticky upravované potraviny – obilí. Po celém světě se šíří zvěsti o nebezpečnosti geneticky upravených potravin.

Od začátku devadesátých let probíhá testování nezávadnosti geneticky upravených potravin. Pokusy, prováděné v Evropě, dokazovaly škodlivost takových potravin. Ve Spojených státech se takový výzkum neprovádí vůbec.

“Zdravá strava“ ze supermarketu usmrtila krysí mláďata během tří týdnů.

Jenže už dnes velkochovy ke krmení zvířat používají patentované, Geneticky modifikované drogy a krmiva. Nebojíte se, že dopadneme jako ta krysí mláďata?

Ale testování geneticky upravených potravin ustává. Média zesměšňují takový výzkum a spolupracující podsvětí se neštítí ani osobních výhrůžek.

Laboratoře, provádějící výzkum, přestávají dostávat granty na svoji činnost.

Je to spiknutí vlád ve službách nadnárodních korporací. Pro zajímavost Monsanto v minulém roce utratil 8,7 mil. USD na boj proti povinnému označování geneticky modifikovaných potravin v obchodech.

Agrotechnické společnosti mají právo vetovat práce nezávislých výzkumníků.

Nárok publikovat své výzkumy mají jen studie schválené semenářskými společnostmi. Řada vědců si dělá vážné starosti ohledně stále užších vazeb mezi vědou a komercí. Jsou přesvědčeni, že pokud vyjádří své obavy, nebo budou klást nepříjemné otázky, jejich instituce je propustí.

Biolog Sue Kedgley měl nápad. Doporučil zavést klinické pokusy na lidech s využitím dobrovolníků z řad vědců a jejich rodinných příslušníků, provozujících genetické inženýrství. Pokud jsou plně přesvědčeni o nezávadnosti svých produktů, které vytvořili, jistě se velmi ochotně takových testů účastní. Bohužel – žádný dobrovolník se nenašel.

George Hemminger řekl:

„Je to absurdní. Dnes, v době krize, kdy jsou lidé nuceni pěstovat si jídlo pro vlastní potřebu a přebytky, prodávají přátelům a sousedům. Tento zákon reguluje, kontroluje a v konečném důsledku likviduje tyto drobné pěstitele.

… To je pouze jeden z kroků, kterými se americká vláda sbližuje s korporacemi.

… To vede ke zničení ekonomiky. Pěstování vlastního jídla by mělo být stejně přirozené, jako pojídání vlastního jídla. Korporace dělají vše pro to, aby monopolizovaly distribuci potravin a dostaly ji pod kontrolu, zvýšily svůj zisk, vydělaly více peněz. A jak bude tento úpadek v Americe pokračovat, uvidíme lidi hladovět, protože si nebudou moci dovolit koupit jídlo dodávané korporacemi“.

V přijetí tohoto zákona se velmi angažovaly i další firmy. Tyto firmy utratily přes jednu miliardu dolarů od roku 1998 k ovlivnění Kongresu.

Kromě jiných to byly:

– „Food Marketing Institute“ (Institut pro potravinový marketing) a

„Snack Food Association“ (Sdružení rychlého občerstvení).

Tyto firmy už určitě připravují zákon, zakazující doma vařit a nutící nás jíst hamburgery.

– „International Bottled Water Association“ (Mezinárodní asociace pro balenou vodu).

Tato firma zakáže pít vodu z vodovodu a ze studánek.

Budeme muset pít jen jejich balenou vodu. Vodu z vodovodu obarví??

Že se tyto firmy snaží ovládnout trh, je přirozené. Ale spolčení Těchto firem se státem je zločinné spiknutí, které je nutno potrestat.

Vlády se pomalu, ale jistě dostávají pod kontrolu nadnárodních korporací. Tomu by sem mělo zabránit. Ale jak?

Výše zmíněný George Hemminger to formuloval slovy:“myslím, že v jistém Bodě lidé budou muset povstat a fyzicky vyhodit tyto lidi z jejich kanceláří, aby se zastavilo to, co se děje v této zemi“. (V naší zemi se tomu říká defenestrace a je u nás velmi populární).

George Hemminger je Američan a mluvil o své zemi. Myslím ale, že jeho Slova jsou universální a platí všude, kde dochází ke srůstání korporací a vlád.

Evropská unie je toho důkazem. Tresty za porušení zákona jsou drakonické a likvidující. Pokuta jeden Milion dolarů za každý den nebo 10 let kriminálu pro každého, kdo by si Chtěl uchovat vlastní osivo na příští rok. Zákon dává pravomoc zatknout a uvěznit lidi prodávající okurky na farmářských trzích.

Kontaminace potravin je jejich oblíbené slovo, na které chtějí chytit veřejnost. Nový zákon stanoví minimální bezpečnost při očištění osiva (jednoduché oddělení semen z rostlin). Nikoho nezajímá, že malý farmář by potřeboval 1 a půl milionu dolarů za povolené zařízení. Zemědělec, pěstující pšenici, kukuřici a soju by potřeboval tři až čtyři a půl milionu dolarů na tři samostatná „čistící“ zařízení za účelem splnění normy na „bezpečnost potravin“.

Každý farmář má tak na vybranou – buď se zadlužit nebo porušit zákon. Výsledek je jasný – buď bude farmář zlikvidován nebo zavřen.

Buď jak buď, jeho pozemek je kmání.

Hra o bezpečnost potravin má svá pravidla. Stanovuje zemědělcům normy Tak vysoko, že nejsou schopni je splnit, zatímco pro velké podniky tak nízké, Že nemusejí nic dělat ani doplňovat. Tyto sankce jsou tak obrovské Nikoli proto, aby chránily obyvatelstvo před nebezpečnými potravinami, ale „aby se vytvořil monopol na výrobu a zpracování potravin“. Monopol musí být absolutní. Proto ta kontrola nad zemědělci, konec výměny semen, konec ekologických farem, konec normálních hybridů a hlavně konec demokracie.

Nastane období závislosti společnosti na velkých korporacích, kdy lidé Budou muset být vděčni za geneticky zmutované potraviny od Monsanta?

„Správná zemědělská praxe“ bude zahrnovat odstranění ekologického zemědělství tím, že odstraní hnůj, bude nařizovat GMO krmiva a aplikací petrochemických hnojiv a pesticidů. Zemědělci tak budou nuceni k nákupu průmyslových výrobků. Budou otroci na pozemku, tedy budou dělat práci, proti své tisíce let staré nejlepší moudrosti.

Monsanto s pomocí americké armády vyplenily starobylé a vzácné semenné Banky v Iráku. Iráčané jsou nyní dáni zcela na milost a nemilost Monsanta a USA o přežití. Musí zaplatit bez ohledu na ceny, jaké jsou stanoveny pro potraviny. Oni už nesmí pěstovat své vlastní obilí, a být svobodní lidé.

Takže, bez ohledu na to, jakou formu vlády, které mohou někdy mít, Iráčané jsou nyní zotročeni, protože kontrola nad nimi je totální.

V Afghánistánu, lidé kupují a vysazují boby z Ameriky, které na konci Sezony nemají nic uvnitř, lusky jsou prázdné. V Ekvádoru brambory nevyvinou oka, takže nemohou být v příští sezóně zasazeny. Splnil se sen Henryho Kissingera – kontrolou potravin ovládat lidi.

Na celém světě lidé trpí a umírají hlady. Nový zákon zablokuje přístup Lidí k normálním semenům. Nedostatek potravin se zvýší. V této souvislosti Jsou zajímavé konspirační teorie o snižování populace na planetě v režii NWO.

Před pár lety byla publikována zpráva, že kdesi v Grónsku byla vytvořena banka semen, ve které jsou soustředěna všechna semena, co na světě jsou.

Není to příprava na nový světový pořádek podle představ elitářů?

Poznámka editora:  

19. prosince byl zákon Senátem „jednohlasně“ schválen. Nyní bude senátní verze sloučena s kongresovou verzí schválenou v březnu t.r. Pokud umíte anglicky, doporučuji článek The Food Safety Modernization Act: The US Government’s Assault on „Food Freedom“

<http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=22073>z 23. listopadu t.r.

Pokud chcete pohled z druhé strany, přečtěte si What The Food Safety Modernization Act Means To You <http://www.mbtmag.com/Content.aspx?id=1707>, kde popisují zákon tak pozitivně a bez sebemenších pochybností, že by jeden až zaplakal radostí.

Mám pocit, že jde o velmi důležitý zákon, který patrně bude znamenat naprostou závislost všech lidí na tom, co vyprodukují obří potravinářské komplexy. Dosud jsme „pouze“ otroky bank, teď tedy budeme ještě otroky potravinářských a GM firem. Přesto je veřejnost ukolébana a zcela apatická.

Vsadím se, že 99 lidí ze 100 nemá tušení, o co se právě hraje. Další velké vítězství mega-zmrdích firem na obzoru.

Vaše komentáře

Reklama