Měsíční Merlinova předpověď pro všechna znamení – listopad 2020

Listopad se blíží a s ním i celkem slušně nabitý úplněk, ale co nám vlastně tento měsíc přinese… Bude úspěšný, nápaditý i okázalý, ale také v něm bude figurovat přechytračování, vypočítavost, přetvářka a faleš a to na mnoha frontách, proto si dejte pozor do koho nebo do čeho budete investovat svou energii a čas, protože byste mohli i nechtěně vystřízlivět nebo se zklamat… Masírování falešnými předpověďmi i zprávami tak můžete být z vícero stran, ale pravda přesto bude někde uprostřed… Důležité tak bude nepodléhat falešným iluzím i slibům, ale spíše bude snaha držet se pevně nohama na zemi, i když atmosféra kolem vás bude hustá, že by se dala krájet… Velký pozor si dejte i na svá rozhodnutí, východiska nebo alternativy, protože ne všechna budou vždy tím správným krokem a právě v listopadu se bude i více projevovat „zdravý selský rozum“, namísto toho, abyste slepě věřili všemu, co k vám bude přicházet… V rozhodnutích i krocích ovlivňujících daný měsíc nespěchejte a snažte se vyvarovat unáhlenosti, netrpělivosti nebo zbrklosti, protože byste si nakonec svá rozhodnutí mohli vyčítat jako špatnou volbu.. Opatrně ale zacházejte i s hlubšími city nebo financemi, protože mnohé bude ukryto hluboko pod povrchem, ale přesto s tendencemi drát se na povrch a ovlivňovat váš zdravý úsudek nebo intuici… Neznamená to, abyste se stáhli do své ulity a nějak ten listopad přečkali, ale spíše abyste střídmou a zdravou formou dokázali čelit nástrahám, protože lidské faktory, faleš a intriky budou ovlivňovat nejen váš vlastní život, ale i světové dění… Listopad tak může být zatěžkávacím obdobím, kdy můžete, ale nemusíte podlehnout svodům a iluzím, nicméně záležet bude především na vás, jak vás vše bude ovlivňovat a do jaké míry tak sami budete zacházet se svou úspěšností… Listopad jako 11 měsíc může přinést překvapení i zklamání, ale i vyvrcholení dlouhodobých problémů nebo odhalí to, co jste si sami dlouhodobě nalhávali nebo v čem falešném jste se udržovali, proto pro daný měsíc platí heslo: „2x měř a pouze 1 řež…“ Vyplatí se to… Ať už se vyskytne cokoliv sebelákavějšího, nesnažte se tomu podlehnout, ale zkuste přehodnotit a to nejen v rozhodnutích všechna pro i proti, protože potom vaše proplouvání listopadem může být snazší, než by se na první pohled mohlo zdát…
BERANI v listopadu mohou propadat nebo se upínat k falešným touhám a představám, byť na hony vzdálených skutečné realitě… Proto i jejich rozhodnutí může být zklamáním nebo přínosem… Sice budou přicházet neotřelé nápady, myšlenky nebo vnuknutí, ale i tady bude pro Berany platit, aby se zdrželi něčeho ohnivého a neuváženého, jinak by se jejich touhy mohly lehce rozplynout jako pára nad hrncem… Radno nebude ani nikam spěchat nebo něčeho dosáhnout za každou cenu, protože i daná rozhodnutí pod vlivem falešných představ by jim mohlo přinést nechtěný obrat o 180°… Sice budou hýřit zápalem i elánem nebo energičností, ale svou energii i čas mohou lehce nasměrovat do zbytečností, bez jakéhokoliv dalšího přínosu… Aby dosáhli skutečné úspěšnosti, a hvězdy jim budou přát, bude nutné najít tu správnou alternativu, možnost nebo příležitost, ale nenechat se opít rohlíkem nebo sebelákavější nabídkou, a že jich bude… Opatrnější, ale platí to i pro ostatní znamení by měly být v citech i financích, protože není vyloučená nějaká ztráta, zbytečná investice nebo podvodné úmysly, které by nemusely ihned prohlédnout… Pokud budou důvěřovat své intuici, bude jejich cesta listopadem snazší, než by se mohlo zdát a jejich rozhodnutí správná… Proto Berani sázejte na to, co je osvědčené a nenechte se lákat pozlátky a nabídkami, které zavání podvodem nebo tím, že někomu zbytečně naletíte…
BÝCI v listopadu mohou být lehce rozpolcení, vyčerpání i unavení z neustálého měnění se situací i okolností… Bohužel je jejich stěžejní kartou RAKEV, což sice na jednu stranu nevěstí nic dobrého, ale na stranu druhou mohou docílit nejednoho ukončení trápení či vnitřního napětí, byť za cenu nějakých zlomů, zvratů nebo ztrát… I když ne hned, ale např. S koncem měsíce ale mohou poznat pozitivnější efekty těchto proměn, kdy z nich přesto všechno nakonec mohou vytěžit maximum… Navíc i vzhledem k celkem úspěšnějšímu postavení hvězd na ně čeká v mnoha ohledech záchrana za pět minu dvanáct nebo pět minut po dvanácté, takže i cokoliv negativně naladěného se nakonec může zvrátit v jejich prospěch a vytěžit tak mohou maximum i z toho, co by se jevilo jako dopředu ztracené… Narážet ale bohužel mohou na lživé překážky, na faleš a přetvářku nebo budou mít tendence neuváženě jednak a rozhodovat se, což jim tak trochu může ztížit cestu a to zejména, pokud se dostanou do slepé uličky… Pozor by si ale přesto měli dávat na vychytralost a vypočítavost i v těch nejniternějších podobách, protože by se lehce mohli v rozhodování splést a nepůjde jen o vztahy nebo práci, ale také o vlastní životní cestu nebo finance… Listopad může začít nenápadně a pozvolna, ale už z kraje měsíce, respektive v jeho polovině mohou Býci vidět i to, co by mělo zůstat skryté a zatajované na pozadí, takže rozum, pevné ukotvení na zemi pro ně bude velkou devízou a na konci měsíce se tak mohou zpětně otočit a říci si: „Ano já jsem to dokázal…“
BLÍŽENCŮM může listopad tak trochu tajemný, protože jen postupně a pozvolna bude odhalovat své skutečné karty a překvapit je tak může nejedna situace a okolnost, kterou nemusí mít plně pod kontrolou… Odhalit se může nějaká faleš, intrika nebo přetvářka, ale také sami mohou procitnout ze snu, kterému bezmezně věřili… Listopad sice pro ně nemusí být zákonitě špatným měsícem, ale i tady platí, důvěřuj, ale prověřuj… Stejně tak by se ale měli snažit získat nebo vytěžit něco pro sebe, protože budou tendence a svody k ne zrovna čistým úmyslům, a i kdyby nakonec přece jen něco kýženého získali, mohlo by se to obrátit proti nim samotným… Nechci nikoho strašit, to ani nejde, ale i pro Blížence platí, naslouchat jen jedné ze svých čtyř vnitřních bytostí, protože se často mohou dostat do konfrontací sami se sebou… Neuškodí pro ně i to, pokud si více budou hlídat své finance a udrží nějakou tu korunu jako důležitou finanční rezervu, protože není vyloučené, že se jim to s koncem měsíce bude výrazně hodit… Pokud se ocitnou před zásadním a důležitým rozhodnutím nebo krokem, měli by zpomalit, zhluboka se několikrát nadechnout a až potom jednat… V obráceném pořadí by je to mohlo i nechtěně semlet a vyrojily by se problémy nebo faleš, se kterou by nemuseli počítat… Pozor také na zbytečné nejasnosti nebo tápání, ale také na rozhodnutí, která ještě nejsou adekvátní a zralé k vyjádření… I díky tomu pro ně může být listopad klidnějším… Pozitivní zprávou je, že mohou nalézt nebo objevit úspěch i tam, kde by ho vůbec nehledali nebo nečekali…
RACI budou mít listopad tak trochu karmický a tak trochu osudový, což jim může přinést návrat minulosti, ze které se nepoučili nebo kterou nedořešili… Ostatně i to může znovu vyplavovat témata, spojená s jejich hluboko posazenou lží nebo falešnými iluzemi, což je nutí se víc než jiná znamení se stahovat do vlastní ulity nebo naopak až příliš okázale máchat klepety na svou vlastní obranu… Nicméně dotováni budou nezměrnou vůli, entuziasmem i energičností, takže budou schopni v listopadu zvládnout i nemožné, ale pozor, aby se to ve výsledku nepodepsalo na jejich energičnosti nebo např. Vztazích… I Rakům v listopadu bude přát úspěšnost, snadné řešení i dotahování věcí do konce, ale pozor na drobné ztráty, krádeže nebo zbytečné finanční investice… Oni totiž něco jiného budou chtít Raci a něco jiného s nimi bude zamýšlet osud, takže není potřeba láteřit a být naštvaný, pokud se něco stane nebo vyvine jinak, než jak si Raci budou přát… I zpětné pochopení odhalí to skryté, co jim chtěl osud naznačit a kam je chtěl nasměrovat… Bohužel více budou oproti jiným znamením tlačeni do řešení karmy, tedy slibů, dohod, závazků, ale i odplat za minulost a to v mnoha četných lekcích a zkouškách, kdy budou na pomyslné tenké hranice mezi vzestupem a pádem… Ale i to nakonec budou schopni zvládnout a to zejména, pokud se v daných nastalých situacích budou snažit hledat a pochopit to přínosné, namísto toho nepříjemného…
LVŮM a STŘELCŮM listopad nadělí a přinese změny a to ne ledasjaké… I když se mohou tvářit tajemně, nakonec odkryjí své karty, ale pozor!!! Pokud přijdou změny a nebudete se jistí, posečkejte a nevrhejte se do nich po hlavě, protože jednak mohou vznikat na úkor vás a z nějakého intrikování nebo naopak díky vaší tvrdohlavosti či ukvapenosti mohou být špatně načasované a naplánované, což by svádělo k tomu, že byste si je nakonec vyčítali jako špatný krok a to nejen zpět do minulosti, ale znovu byste se mohli spálit, což rozhodně nechcete… Stejně tak se nesnažte změny popohnat nebo uspíšit, každá z nich bude mít přesně vyměřený čas ať už k vyjádření nebo dalším korkům a snažit se můžete čerpat i z vícero otevřených možností, protože pro vás nebude vždy jen jedna, ale např. Hned několik najednou… Důležitým krokem ale bude vybrat si tu správnou a to proto, aby i díky vaší intuici byla pro vás další cesta jasněji rozeznatelná… Poslouchejte svůj vnitřní hlas, nespěchejte překotně jen proto, abyste i chtěné, ale i ty nechtěné změny měli co nejdříve za sebou, zbytečně byste si tím jen přilili olej do ohně… Postupujte listopadem obezřetněji, protože nemůžete vědět a nebudete ani tušit, ze které strany na vás faleš a intriky budou vykukovat a je zbytečné se nechtěně spálit nebo někomu naletět…
PANNY v listopadu bude zaměstnávat komunikace, rozhovory i diskuse a to nejen ty malé a bezvýznamné, ale i ty zásadní a důležité, nasměrovávající je k dalším krokům nebo řešením… Opatrnější by ale Panenky měly být na faleš v rozhovorech, na falešné sliby, na plané nabídky, protože i u nich jsou tendence sklouzávat do zbytečností a investovat svou energii tam, kde to rozhodně nebude potřeba… Díky své komunikativnosti ale budou schopny dosáhnout nejednoho úspěchu i kompromisu či správně nasměrovaných rozhodnutí nebo alternativ, ale přesto jsou tu úskalí v tom, že se mohou seknout, minout v důležitosti svých kroků, ale nemá cenu později brečet nad rozlitým mlékem… Předejít ale tomu mohou díky své nápaditosti i vnuknutím a intuici… To pro ně budou stěžejní zbraně v tom, jak co nejsnáze proplout listopadem… Opatrovat a chránit by si ale měli nejen své finance, ale všechny důležité finanční závazky, které možná budou více volat po pozornosti, než tomu bylo dříve… S pozvolným nástupem konce roku mohou Panny zvažovat i nějakou důležitou investici, ale i tady by měly být opatrné v tom, aby nakonec přece jen někomu nesedly na lep… Pokud budou naslouchat a praktikovat svůj důvtip, mohou dosáhnout maxima a jak bylo naznačeno, nejedním rozhovorem nebo diskusí mohou strhnout úspěch na svou stranu nebo dopomoci k tomu, že usmíří rozhádané strany nebo se postaví za práva slabších…
VÁHÁM listopad tentokrát nastaví laťku na proměnlivost nálad a nebude to jen okolními situacemi, či každodenními starostmi, ale i podzimním šumem a počasím, takže se může stát, že právě Váhy, co by jedno z nejcitlivějších a nejintuitivnějších znamení může podléhat splínu nebo rozmrzelosti… Nedá se na přímo říci, že by je intuice zklamala, ale mohou mít tendence se upínat ke vzdušným zámkům, ze kterých by se nakonec mohlo vyklubat zklamání nebo rozčarování… Více tak budou náchylnější k emočním i citovým výkyvům a to zejména díky jednotlivým fázím daného měsíce… Takže jednou mohou doslova vyletět do výšin, jindy naopak spadnou tvrději na zem a bojovat budou muset o každý, byť sebemenší úspěch… Stejně tak by měly našlapovat opatrně v nepřehledných situacích, než narychlo vymýšlet nějaký úsudek nebo názor, rozhodně tím nic nepokazí, ale naopak to může být ještě k jejich prospěchu… Setkávat se ale mohou s pomluvami a pokud se do něčeho zakousnout, měli by dopředu zvážit, zda to skutečně stojí za vynaloženou energii, protože mohou najednou otevřít nejedno téma nebo situaci ale zásadnější problém jim později může činit dotáhnout vše do konce, protože skrze falešné představy mohou investovat svůj čas tam, kde to bude zbytečné na úkor toho, co by jim mohlo úspěšnost přinést…
ŠTÍRŮM bude v listopadu jako jednomu z mála znamení přáno energičností i vitalitou a pozitivitou, ale… To ale spočívá v tom, aby ve své úspěšnosti nepraktikovali tak trochu vlastní ziskuchtivost i prospěch, protože mohou snadno podléhat vlastním falešným iluzím, vychytralosti a to zejména potom týká jejich profesních nebo finančních aktivit, kdy mohou být víc marnotratnější, než by tomu bylo v minulých měsících… Sice budou překypovat energičnosti i pozitivitou, ale i to si může vybrat svou daň v přetíženosti či větší a silnější oslabenosti s koncem měsíce a zejména potom kolem novoluní… Listopad je z větší části jejich měsícem, a tak i to, co dlouhodobě spalo se může probudit a kolem jejich narozenin vygradovat, takže lehce ztratí kontrolu nad tím, kde by přinejmenším v minulosti fungovala… Stejně tak by se neměli nechat opíjet vlastní mocí a úspěšností, protože leccos může být z jejich strany jen předstírané… Ohledně financí potom by si měli dávat pozor na zbytečné vyhazování z kopýtka, protože s koncem měsíce by mohli lehce zjistit, že koupili nebo si pořídili něco vadného, kazového a návratnost financí by byla téměř nulová…
KOZOROHŮM listopad odhalí jejich vlastní životní cestu i směr, ale také dost možná i trpké vystřízlivění ze situací, událostí, vztahů či okolností, na které pohlíželi tak trochu vlastním zkresleným a iluzorním pohledem, což jim nechtěně může i doširoka otevřít oči a přinést takový AHA moment… Zajímat je ale může i vlastní životní postoj či názor ať už k sobě samým nebo okolnímu světu, což je může, ale nemusí občas dohánět k šílenství nebo náhlým změnám nálad… Víc by ale v tomto měsíci měli dbát na vlastní zdraví i životní styl, protože je lehce může překvapit vykolejení v podobě menších zdravotních neduhů nebo zastavení… Ale vzhledem k tomu, že jsou to tak trochu neskuteční workoholici, měli by zbrzdit a zpomalit a nesnažit se vše stíhat na poslední chvíli… Pravděpodobně pro ně v listopadu nastoupí na scénu i zásadní a mnohdy důležitá životní rozhodnutí, ve kterých by ale měli (aby bylo dosaženo efektivního výsledku) zvážit všechna pro i proti, zda to bude mít v konečné fázi přesně takový výsledek, jaký původně zamýšleli… Přehodnocovat ale dost možná budou i vlastní životní nasměrování a stanovování si dalších životních cílů, na které budou chtít dosáhnout… Pokud jim ale něco nebude ladit, mohou se tomu vyhnout, i když ne tak docela, protože i tak na nich zůstane určitý podíl zodpovědnosti za to, jak se vše dál bude vyvíjet…
VODNÁŘŮM se v listopadu výrazně uleví a to nejen od nahromaděných povinností, ale především starostí, které jim z předchozích období nedávala spát, protože najdou nejen v sobě, ale i v druhých rozuzlení i klíč k řešení… Pozor jen na falešné vlastní nastavené jistoty či na pokrytectví a přetvářku, která na ně může vykukovat z nejednoho rohu… Proto pro ně ostražitost bude v listopadu na místě… Pozitivně je, že pokud se pro něco nadchnou a rozhodnout, nebude jediná překážka nebo stagnace, která by jim v tom zabránila, ale i tady neuškodí si dopředu vše prověřit, než se do toho pustí, protože posilování vlastních jistot i rozklíčování situací a událostí zabere nějaký ten čas a pokud zafunguje zbrklost a unáhlenost není vyloučené, že mohou i nechtěně šlápnout vedle.. Tak trochu budou ale hledat i sami sebe, svou jistotou i stabilitu a potažmo i pevnost, protože to pro ně bude důležité na konec roku i začátek roku dalšího… Bohužel se ale mohou objevit situace, které Vodnáře tak trochu rozhodí nebo budou čelit jistému zlu, které sice odvrátí, leč s věší námahou… Díky klíči k jejich úspěšnosti ale budou schopni proplout nejednou nástrahou či překážkou, jen by neměly podléhat přílišným tendencím létat na vzdušném růžovém obláčku, ale spíše se snažit pevněji nohama držet na zemi…
RYBÁM bud v listopadu vládnout karta Ryby, což jsou nejen hlubší pocity, ale i finance, finanční závazky i finanční prosperita, která se tak může projevit v plné palbě… Zajímavé pro Rybky bude i to, že do všeho budou chtít proniknout do hloubky, povrchnost jim bude cizí a dokonce se mohou snažit přijít nejednomu problémů na kloub, ale nemělo by to být za každou cenu nebo stůj co stůj… Podprahově i podvědomě se budou zviditelňovat hluboko zasunuté nedořešené lekce a zkoušky, ale svůj prim bude sehrávat i intuice, která tak pro ryby bude v listopadu víc než důležitá… Pozor by si ale měly dávat na faleš všeho druhu, protože snáze mohou sklouznout do intrik nebo vypočítavosti a to i bez vlastního přičinění, nicméně budiž jim útěchou, že to vše mohou včas odhalit a vyhnout se tak tomu, aby někomu naletěli a sedli na lep… Opatrnější by ale měly být i na vliv okolí, protože i tady se mohou objevovat falešné osoby, ziskuchtivost nebo závist, ale také vychytralost nebo zákeřnost či závist… Listopad pro rybky nevyznívá ve špatném světle, jen si budou muset víc chránit to, co je jim vlastní a jen finance a finanční prostředky to nebudou…

UPOZORNĚNÍ:
Předpověď je všeobecně pojímána, neplatí pro všechna znamení současně. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Textové chyby vyhrazeny. Neprošlo jazykovou úpravou. Respektuji autor. práva obrázků.

Autor článku: Pavel/Merlin

Listopad jako 11 měsíc může přinést překvapení i zklamání, ale i vyvrcholení dlouhodobých problémů nebo odhalí to, co jste si sami dlouhodobě nalhávali nebo v čem falešném jste se udržovali, proto pro daný měsíc platí heslo: „2x měř a pouze 1 řež...“ Vyplatí se to…

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama