Měsíční Merlinova předpověď pro všechna znamení – únor 2021

Únor patří mezi ty nejméně příjemné a tak trochu depresivní měsíce, nikdo sice netuší proč, ale ani předpověď pro všech 12 znamení se nemusí shodovat v tom, jak dalece každé jednotlivé znamení dostihne nebo mu přinese nejedno překvapení… Je to druhý měsíc letošního roku a i díky své vibraci je a bude zaměřen na vztahy… Vznikat tak mohou nechtěná trápení, zbytečné starosti, ale i náhlé popudlivé výpady a konflikty či konfrontace, které ale ne svědomí mohou mít četná nedorozumění, zpoždění i nepochopení jedné strany druhou… Tak trochu budeme ale i samy více tvrdohlaví, nepružní a nebude se nám do ničeho chtít, respektive se budeme snažit o to, aby únor co nejrychleji utekl a konečně jsme mohli pocítit teplé svěží světlo slunce a přicházejícího jara… Zbytečné starosti, zádumčivost i mlčenlivost můžeme nejvíc pozorovat kolem středu měsíce, kdy se nám nebude do ničeho chtít, budou vznikat zbytečné situace, které byste raději nechali spát a často nás mohou přepadat lehčí deprese, výpadky, ale také neústupnost, nevstřícnost cokoliv podniknout, protože na to zkrátka bude chybět síla… Specifikem tohoto únorového měsíce ale také mohou nepředvídatelnosti, odhalování pravdy i skrytých tajemství, ale také nejedna překvapivá událost, okolnost nebo záležitost, která lehce i středně těžce rozhodí a nedá nám tak trochu spát… Pokud bylo něco dlouhodobě zablokované, je víc než pravděpodobné, že se to buď ukončí nebo se dostaví něco nepředvídatelného, co znovu otevře zasunutá témata, vzorce i modely… Pravděpodobně i díky současné situace může být něco přiškrceného a vyhrotit se může i sebemenší nedorozumění, proto bude důležité, abyste neplýtvali,ale naopak šetřili své síly… Víc si oddechneme až kolem konce měsíce s přicházejícím Novoluním, které otevře nové cesty, nové šance i příležitosti napravit nebo rozběhnout to, co bylo zaseknuté… Odvrácenou stranou mince ale může být i fakt, že co má skončit, skončí, ale bude to spíše tím, pokud si každý bude až příliš tvrdohlavě stát za svou pravdou, bez trošku respektu k názorům druhých… Sice to nemusí postihnout všechny, ale energie února nejsou příliš nakloněné společenským aktivitám, zábavě, ale spíše to bude o vlastní vnitřní retrospekci, o odbourávání a pochopení zbytečně vytvářených starostí o budoucnost, protože to co vznikne v daném okamžiku, bude mít na budoucnost stejně vliv, ať už budeme chtít nebo ne… Nic se nesnažte lámat přes koleno, posečkejte na vhodnější příležitost, než se snažit všeho dosáhnout hned… Možná vás někdo zklame, možná někdo odhalí svou skutečnou skrývanou tvář, ale i díky tomu si budete uvědomovat svou vlastní vnitřní sílu, odvahu i rozhodnost, protože se to bude hodit… Ne nadarmo pro únor platí: „Dvakrát měř a jednou řež…“
BERANI budou v únoru šetřit síly, sbírat energii a stabilizovat vlastní pozici, ať už v partnerství, profesi nebo např. V úspěšnosti či ohledně přátel. Např. V práci a profesi mohou narážet na zbytečné obavy i starosti, ale také na blokovanější vstřícné kroky, které si ale z větší části mohou přivodit samy… Opatrnější by měli být na komunikaci a to zejména s nadřízenými nebo staršími členy rodiny… Čelit ale mohou i větším překážkám, než si mohou představit, ale na vině spíše bude jejich impulzivnost, protože to mohou být Berani sami, kdo si bude vytvářet zbytečné a neopodstatněné tvrdohlavé překážky, které mohou vzniknout i z obyčejných banalit… Stejně tak ale mohou počítat s tím, že ne všechno bude vycházet podle jejich plánů i představ a samozřejmostí nemusí být ani to, že jim do života budou přicházet lidí, kteří mají tendenci jim něco vlastního odzrcadlit… Řešit ale také mohou nemoc nebo zdravotní komplikace nějakého staršího muže v rodině, ale také mohou pozvolna ztrácet pevnou půdu pod nohama i samotnou důvěru a to především v sebe sama, pokud jim nebude vycházet to, co si naplánovali nebo čeho chtěli dosáhnout… Možné je i to, že se budou chtít stáhnout i do svého vnitřního světa, což se symbolicky může rovnat zimnímu spánku medvěda, protože znovu ožijí až s přicházejícím březnem, kdy se slunce přehoupne do jejich znamení… Obrnit by se měli trpělivostí a připravit se na cokoli, protože pro ně únor může být eskapádou starostí, bolesti i smutku a to, pokud dojde k nějaké ztrátě… Prakticky vše, do čeho vkládali svou energii se může právě v únoru ukázat jako nejasné, nejisté i vrtkavé ve svých základech… Ony sice nakonec pozvolna starosti odezní, ale dají hodně zabrat, takže to může i nejednoho silného Berana rozhodit nebo unavit, a proto by měli více v tomto měsíci šetřit své síly, jinak hrozí i menší zdravotní zastavení či nehoda…
BÝCI v únoru půjdou do větší hloubky sebe samých, než by se na první pohled mohlo zdát… Pozor by si měli dávat na ztráty, podvodné úmysly i starosti a to zejména, co se do financí bude týkat… Pokud v předešlých měsících příliš utráceli, mohou nyní jakoby finančně strádat nebo se objeví skryté a netušené finanční starosti i problémy, ostatně to si ale i Býci mohou sami vytvářet, pokud je právě ohledně financí překvapí něco, s čím nepočítali… Pokud nemají pevnější rezervu, může se stát, že se budou trochu trápit do půlky měsíce, potom by se jejich situace mohla více zastabilizovat… Únor ale nebude jen o financích a majetkových či materiálních jistotách, ale Býci mohou mít tendence se i více nořit do sebe samých, z únavy, z vyčerpání, z nejistoty kterou únor může vyvolávat… Neznamená to ihned šetřit každou korunu, ale spíše si lépe hlídat svůj rozpočet i své výdaje… Přijít k nim ale mohou i zprávy nebo informace úředního charakteru, ostatně opět se to bude stáčet k financím, ale i k vlastním vnitřním pocitům, co dobrého jsem udělal, ale také co jsem mohl ještě lépe zvládnout… Obrátit se na ně ale také může někdo s jistou radou či pomocí, ale i tady by Býci neměli plýtvat silami do zbytečností, spíše jen vyslechnout a lehce podpořit, určitě se nesnažit převzít iniciativu nebo bezostyšně podat pomocnou ruku, mohlo by se obrátit proti nim a návratnost této investice by byla nulová… Svým způsobem ale Býkům nebudou lhostejní druzí, což značí, že i sami od sebe mohou podat pomocnou ruku i radu, i když by se i oni měli spíše více orientovat sami na sebe, než na druhé… I je totiž může zasáhnout nejedna nepředvídatelnost, překvapivá událost či situace, nad kterou mohou i nechtěně zůstat s pusou dokořán… Větší zklidnění přijde až s koncem měsíce, kdy se už jaro bude hlasitě ozývat o pozornost a i díky tomu mohou Býci více procitnout z neutěšeného snu, který jim únor přinese…
BLÍŽENCŮM a VÁHÁM únor přinese štěstí v neštěstí, takže i to, co ještě z ledna vypadalo jako nemožné, nejasné nebo neuskutečnitelné se najednou jako mávnutím kouzleného proutku může opětovně nastartovat, rozběhnout a uvolnit, ať už půjde o vztahy, profesi nebo vlastní úspěšnost, o které si oba „vzdušňáci“ mohli myslet, že se už nevrátí… Opak ale může být pravdou a obě znamení tak mohou rovněž překvapit nepředvídatelnosti i překvapivé události či okolnosti, které je nenechají v klidu,ale svým specifickým způsobem je mohou donutit roztáhnout svoje křídla a nechat se unášet na vlnách toho, co se ještě v lednu zdálo nemožné… Rozhodně by neměli zůstávat stranou, ale také by se neměli příliš drát dopředu… Sice se mnohé okolnosti i situace obrátí v jejich prospěch, ale neměli by se díky tomu nechat uspat, protože jinak v dubnu či květnu může přijít větší pád dolů… I starosti, které obě vzdušné znamení mohly svazovat, trápit či omezovat najednou v únoru naberou jiný směr, přijde jiný úhel pohledu a i starosti, se kterými obě znamení vstoupily do letošního roku odezní, rozpustí se a více se tak rozběhne úspěch i uznání… Stejně tak, pokud bylo něco v jejich životě zablokované, stagnovalo či se nikam dál neposouvalo se v únoru rozběhne, ale pozor!!! Ne vždy a za všech okolností to musí být jen tím perfektním a optimistickým způsobem… I skrze lekce a příležitosti se u obou znamení uvolní něco, co sami v sobě potlačovali nebo čemu se bránili, protože jim to umožní nový restart i pochopení toho, proč se to dělo…
RAKY může únor potrápit, protože budou pochybovat a pochybovat prakticky o všem… O sobě, o své úspěšnosti, o svém poslání tady na zemi i o tom, čeho vlastně chtějí dosáhnout… Nedá se sice říci, že by únor doslova „přežívali“, ale vyloučené to není… Sice kolem poloviny měsíce budou mít i více jasno v tom, co se kolem nich děje nebo čeho jsou součástí, ale i tak je to může znejistět či dočasně rozhodit nebo zjistí, že půda pod jejich nohama už není tak pevná, jako ze začátku roku… Zbytečné obavy i starosti, ostatně i jako další znamení si ale mohou dělat ohledně vztahů a to na všech úrovních, a i když nakonec tyto starosti odezní, mohou Rakům usebrat sílu i energičnost… Pozor by si ale měli dávat i na to, aby oni sami nečinili ukvapená rozhodnutí, nepodléhali vlastním zbytečně vytvářeným překážkám i vlastní tvrdohlavosti, ale také se může stát, že oni sami mohou být nechtěně s něčím konfrontováni… Pozitivní ale je, že i když bylo cokoliv, co mohlo trápit, uvolní se to a starosti odezní či odplují, takže naděje i vítězství, i když se to bude zdát nepravděpodobné, budou nakonec na straně Raků… Raci by se neměli nechávat ničím a nikým strhnout, protože jsou příliš citliví na slova i kritiku, takže si i nechtěné reakce mohou vyložit po svém a hodně věcí si brát až příliš osobně, i když se jich to ve výsledku týkat vůbec nemusí…
LVY únor zasype možná až příliš velkou porcí energie, která sice ze začátku může nabíjet, ale kolem středu měsíce či s jeho koncem může uvadat nebo se propadat do nenávratna… Proto by Lvi neměli přepálit začátek měsíce, ale spíše si své síly rozložit po celý měsíc, jinak jim hrozí vyčerpanost i únava… Rozhodně by neměli přeceňovat své síly, protože i ona energičnost do něčeho zbytečného investovaná by je mohla vyčerpávat… Pravděpodobně ani nebudou chtít vyhledávat nějakou větší společenskou aktivitu, ono asi nebude ani o moc co stát, ale i je nakonec zastihne radost a starosti odezní, i když to všechno může provázet nejistota i zbytečně vytvářené překážky… Které se ale nakonec ukáží jako zcela neopodstatněné… Svou sílu i energičnost by tak měli věnovat do něčeho pro ně přínosného, protože až v březnu pochopí skutečnosti a budou se naplno moci rozvinout i to nejen sami v sobě, ale i vůči ostatním… Pozor by si měli ale dávat na vypočítavá přátelství nebo okolí, které se je taktéž může snažit rozhodit nebo oslabit, takže je skutečně na místě, aby svůj optimismus investovali jen do těch správných situací i lidí a nenechávali se příliš rozhodit okolním světem… Středobodem bude jejich zdraví, na které by měli brát větší ohled, jinak hrozí emoční i citová rozkolísanost nálad…
PANNY se v únoru zaměří především na vztahy, závazky i cíle, které si předsevzali hned na začátku roku… Může se stát, že se také u nich bude i něco minulého znovu opakovat, a to zejména to, co nedořešily nebo nad čím zavíraly oči… I díky tomu do jejich vztahů i životů může prosáknout nejistota, obavy i nejistota, zda to, co budovaly má skutečně pevné kořeny… Partneři, přátelé, kolegové i známí jim tak mohou naservírovat peprnější chvilky, a i když nakonec i tady dojde k uvolnění starostí a jejich odchodu, může to Panenky potrápit nebo hodit do vlastní vnitřní rozpolcenosti… Na svědomí to ale mohou mít i překvapivé události, zprávy nebo okolnosti, které nemusí mít plně pod kontrolou, takže i samotné Panenky mohou mít tendence utíkat ze světa zmatků do vlastní vnitřní samoty, aby načerpaly potřebnou sílu ustát a zvládnout i zbytek měsíce… Nuceno ale budou pohlídat si smlouvy, závazky i sliby, které druhým, ale i sobě daly… Únor tak bude jejich vlastní prověrka toho, za čím si stojí, co chtějí a kam se snaží dostat či kráčet… Celý měsíc tak sice nemusí bát jednoduchou cestou, ale i díky tomu se prokáže odolnost a vnitřní síla Panenek a není vyloučené, že se něco u nich po vztahové stránce přeruší nebo dočasně zablokuje, ale neměly by toho litovat, protože to nebude tak ani o nich, jakoby spíše o druhých…
ŠTÍŘI v únoru mohou přehodnocovat vlastní vybudovanou životní cestu, což si může, ale nemusí vyžádat jistá omezení, překvapivost i možné zdravotní zastavení, pokud se lednem prohnali až příliš rychle… V únoru ale mohou čelit i těžším překážkám či nepředvídatelnostem, které mohou mít tendenci jim ubírat energii či se budou sami cítit více pod tlakem nebo únavou… Pokud si budou něco plánovat, nemusí to ihned vyjít, což by je mohlo zaskočit i rozhodit, ale i tady bude nutnost se zastavit a přehodnotit, zda současná cesta, po které kráčí je skutečně tou, po které chtějí jít dál.. nahlodávat je ale může zdraví i psychika, ale také nechuť s čímkoliv bojovat nebo cokoliv odvracet… Zablokovat se ale může i něco po vztahové stránce, docházet stejně tak může i nedorozuměním či nepochopením, ale i nechtěným konfliktním situacím, pokud si Štíři až příliš moc něco zamanou a budou toho chtít dosáhnout… Potýkat se ale mohou i s tvrdohlavostí druhých, což je může uvrtnout do nejednoho sporu, kde budou muset tak trochu krotit svůj hbitý štíří jazýček, aby se nechtěně něco nepokazilo…Pomyslnou metou pro Štíry bude trpělivost, protože i díky ní už s dobíhajícím měsícem mohou sklízet plody svého vynaloženého úsilí i snahy… Středobodem pro ně v únoru bude rovnováha i promyšlenost, protože jedině tak se jim podaří správný tah na branku…
STŘELCI v únoru mohou čelit větším nesnázím i starostem, ale také překážkám nebo nástrahám, což může mít za následek i zablokované myšlenky, tendenci a nechuť cokoliv dalšího rozvíjet, protože se to vše může rovnat, jakoby se zastavily na mrtvém bodě a nevěděli kudy a kam dál… Bohužel pro Střelce platí, že občas mohou vyslat i nechtěně namířený šíp vůči druhým, mohou být sami více tvrdohlaví nebo naopak více přecitlivělí i na okolnosti, které by za jiných okolností nechali ležet ladem… To platí i pro znamení, která v sobě ascendent Střelce skrývají… I když od půlky února přijde úleva, neznamená to, že by bylo jednoznačně vyhráno.. Pokud se Střelcům podaří cokoliv překonat, může se z poza rohu vynořit něco dalšího… Není to ale tom, aby Střelci v únoru bojovali a to nejen sami se sebou, ale i s druhými, protože by to nakonec stejně byl boj proti větrným mlýnům… Jen důvtipem a vytrvalostí se mohou dostat ke svému vytouženému cíli nebo plánu, takže se vyplatí nic hned nelámat přes koleno, ale snažit se s nástrahami i překážkami popasovat, protože i tady je pozvolný ústup, odeznění starostí a to leckdy zbytečných a nové vykročení vstříc dobrodružstvím i úspěchu, které jim březen přinese… Pro Střelce tak bude nutné projít únorem pokud možno s nadhledem, beze spěchu, zbytečných domněnek i myšlenek, které by sice přinesly něco rozhodujícího, ale bez výrazného vítězství…
KOZOROHY a RYBY čeká v únoru možné zlo, kterému budou čelit, jen nemusí hned z kraje měsíce vědět, odkud vítr vane… Brzy to ale rozpoznají a budou schopni se s tím vypořádat… Najdou totiž ten správný klíč k rozluštění toho, co se kolem nich děje, kdo za tím vězí a kdo se marně snaží usilovat o jejich pozitivitu a energičnost… Jenže není znamení jako znamení, takže se i často mohou nejen Kozorozi, ale i Ryby pustit do zbytečných konfrontací, uraženosti i ješitnosti či do pozice, kdy si sami o sobě budou tvrdohlavě stát za svým, aniž by ale dali prostor druhým k vysvětlení… Nejistota, obavy, pochybnosti i možný strach, to jsou aspekty, které obě znamení mohou více méně v únoru ovlivňovat, což by je ale mělo přinutit ke zpomalení, zastavení i přehodnocení toho, zda je jim toto skutečně ku prospěchu a pro ně potřebné, nebo zda nebude lepší to nechat být a vydat se za něčím jiným… Obě znamení také mohou více upozaďovat své skutečné pocity, kterou tak mohou i nechtěně investovat do zbytečností a neopodstatněných záležitostí… Připravit by se ale měli i na něco neočekávaného, nepředvídatelného i překvapivého zároveň, protože jednak vyvede z jejich vlastních záměrů i plánů, ale rovněž to zapříčiní vyčištění možné dusné atmosféry, která se v minulých měsících kolem nich vytvořila… Propadat by ale neměli letargii či naštvanosti, i když k tomu budou mít právo, protože jejich klid jim nakonec může přinést větší užitek, než by si sami mysleli…
VODNÁŘI v únoru rovněž budou řešit vztahy, ale víc než partnerské ty přátelské a kolegiální či rodinné… Únor ale bude i o jejich spolehlivosti, věrnosti či o podání pomocné ruky tam, kde budou požádáni… Pozor by si ale měli dát na vypočítavce a osoby, za přátele se přetvařující, protože i to by mohlo u Vodnářů vybudit pochybnosti, tvrdohlavost a odmítavý přístup, protože oni sami chtějí a budou chtít něco jiného, než ostatní… Ne vždy a všechno bude vypadat dle nastavených plánů, al ei to je nutný postup Vodnářů v tomto měsíci, aby se odrazili a možná přerušili to, do čeho možná až příliš zbytečně investovali svůj čas i energii… I je může přepadnout nejedna nepředvídatelná událost či situace, ve které dost možná budou nuceni hbitě a rychle zareagovat a dokázat tak druhým, že je na ně skutečně spolehnutí a že jsou schopni dotáhnout věci i okolnosti či záležitosti do správného konce… Ono ostatně nebude nic zase až tak horké, jak by se na první pohled mohlo zdát, takže než se milí Vodnáři rozhodnete jednak či se něčemu tvrdohlavě a odmítavě postavit, napočítejte do deseti a příliš se tím nenechte ovlivnit… Ostatně, ono to ve většině případů ani nebude vaše, spíše se může stát, že vnější vlivy vás zatáhnou do něčeho, s čím nechcete mít nic společného… Pro vás platí to, abyste zůstali sví a to za jakýchkoliv okolností, protože i vaše vlastní spolehlivost je mocnou zbraní vůči těm, kteří by ji chtěli zpochybnit…

UPOZORNĚNÍ:
Předpověď je všeobecně pojímána, neplatí pro všechna znamení současně. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Textové chyby vyhrazeny. Neprošlo jazykovou úpravou. Respektuji autor. práva obrázků.

Autor článku: Pavel/Merlin

Víc si oddechneme až kolem konce měsíce s přicházejícím Novoluním, které otevře nové cesty, nové šance i příležitosti napravit nebo rozběhnout to, co bylo zaseknuté…

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama