Měsíční Merlinova předpověď pro všechna znamení – leden 2021

Start prvního měsíce roku 2021 nemusí být nad očekávání extra pozitivním, spíše tak trochu konzervativním vstupem, i když občas tu a tam dopomůže „náhoda“, veskrze půjde o měsíc útlumový a spíše pozvolna se rozbíhající, na což ale bude mít i vliv dopad současné situace, která se tak očividně vymyká kontrole… Pod palbou se tak mohou ocitnout zejména ti, kteří dopředu a dlouhodobě něco plánovali, protože ony plány budou muset i na poslední chvíli buď odsunout nebo dokonce zrušit, přičemž na svědomí to mohou mít ale i ne zcela příjemné zprávy či novinky, které jednak rozesmutní, ale také mohou přidělit větší podíl vlastní zodpovědnosti… Začátek měsíce ledna se tak nemusí zákonitě vyvíjet tak, jak do něj mnozí budou s očekáváními nahlížet na sklonku roku 2020, ale svým specifickým způsobem bude nutit k přehodnocování i k nabírání sil do dalších měsíců… Může ale také narůstat nechuť cokoliv řešit, na čemkoliv se podílet, protože si každý jeden bude spíše řešit své vlastní, než aby ještě investoval pozornost do jiných okolností, záležitostí či situací… Ať už ale bude leden vypadat jakkoliv negativně, bude nutné se zbavit všeho přežitého, ale také všeho, co je nefunkční, mrtvé ale přesto stále uměle udržované při životě, protože bez toho se nic nikam nemůže posunout, natož nastartovat… menší pozitivní zprávou je, že ať už situace nebo okolnosti mohou vypadat jakkoliv negativně, vlivem spřízněných hvězd nakonec může dojít k záchraně a to doslova za pět minut dvanáct, kdy se i to beznadějné může zvrátit v lepší řešení, vyústění nebo konec… Důležitým aspektem nebude v lednu zloba, naštvanost i nenávist, protože i t bude všude kolem dostatek, ale spíše prioritně to bude zdravý selský rozum, trpělivost i nadhled, protože se nic nejí tak horké, jak se to na první pohled může zdát… Pravděpodobně tak většina znamení vstoupí do roku 2021 s rozčarováním, ale zároveň i s jistými očekáváními, jak se vše bude vyvíjet dál, pozor ale na to, aby zbytečně nenarůstala panika, strach i faleš, protože mnozí mohou mít delší dobu zatemněné myšlenky ignorovat cokoliv, co k nim přijde… Opatrně na pesimismus, skepsi a další negativní aspekty, které budou mít tendence výrazně ovlivňovat životy… Až konec měsíce ukáže svou přívětivější tvář, ale celkově tak leden může přimět něco radikálně v životě změnit, něco nového nastartovat, nicméně přesto se rok 2021 rýsuje jako rok vymanění se a osvobození se z jakýchkoliv dogmat, předsudků i nastavených vzorců, ale záležet bude na každém jednom jednotlivci, za jaký konec své šance uchopí…
BERANI a VÁHY v lednu mohou čelit většímu množství zpráv, novinek i informací, ale také rozhodnutím, tlaku či konfrontacím, kdy se budou snažit o prosazení toho, co se jim nedařilo prosadit dříve… Ale i oni sami budou vícero způsoby komunikativní a to nejen tedy díky vlastnímu bystrému úsudku, ale i díky nastavení sebe samých… Pravděpodobně se nebudou otevřeně sdělovat své názory i postoje, ale zároveň budou cíleně zkoumat hranice, za které nemohou jít, respektive mohou hledat způsob, jak je ještě o kousek posunout ve svůj prospěch… Zasahovat je ale mohou i nepřízniví zprávy, zamítnutí i zprávy nebo informace, které přidělí větší porci zodpovědnosti, takže nezbude oběma znamením nic jiného, než se ke všemu postavit čelem a tak trochu se s tím popasovat… Pokud si dopředu jedno nebo druhé znamení něco naplánovalo, není vyloučené, že své plány budou muset tak trochu skrouhnout, posunout nebo přeskládat či dokonce i zrušit, nicméně na druhu stranu, se ale taktéž obě znamení mohou nakonec setkávat s pochopením a to i díky větší dávce trpělivosti, kterou mohou disponovat…Možná kolem prostředka měsíce na ně bude informací tolik, že nad nimi mohou ztrácet kontrolu, ale i když se něco nechtěně pokazí nebo nasměruje jinak, než bylo plánováno, je víc než pravděpodobné, že se s koncem měsíce ustálí do svých pevných kolejí a spíše se to obrátí ve prospěch obou znamení, i když u každého zvlášť jinak specifickým způsobem… Ani jedno ze znamení ale nebude mít touhu se nikam hnát, ostatně ono ani nebude kam, spíše se tak trochu budou rozkoukávat a snažit se o jiný úhel pohledu, než jakým disponovaly v roce 2020…
BÝCI v lednu budou sázet na jistotu, i když co je skutečně jistota, pokud nebudou schopni rozklíčovat byť jen jednu jednoduchou záležitost nebo situaci… To bychom jim ale tak trochu křivdili, protože Býci jsou sto rozhodnout, jak to bude a kam chtějí díky prvnímu měsíci směřovat své další kroky… Sami by ale měli být opatrnější na to, aby některé okolnosti nevyvolávaly u nich určité zlo, které buď mohou sami zapříčinit, ale také mu mohou sami více čelit… Nutné bude sesbírat všechnu dostupnou sílu, najít odvahu a onomu zlu čelit, protože se ho nakonec podaří zažehnat, i když to může stát vícero sil, než by se na první pohled mohlo zdát… neměli by se ale nechávat strhnout kýmkoliv a čímkoliv, jejich psychika i náladovost může být oslabená a stačit k většímu výbuchu emocí bude skutečně málo… Emočně je může doslova vytočit cokoliv, i ta sebemenší drobnost, ale spíše to může být dáno tím, že příliš sází na jistoty, ale pozapomínají, že klíčem k úspěchu jsou oni sami… Až s koncem měsíce, respektive v jeho druhé půlce se objeví řešení, odpovědi i náznak nově transformujících se cest, nicméně do té doby budou muset Býci své emoce i vášně krotit, protože bude vícero vlivů, které je mohou oslabovat a zbytečně jejich nervy napínat jako struny od kytary…
BLÍŽENCŮM leden nadělí emoce, nitro i podvědomí, respektive od každého trochu a od každého kousek jako ochutnávku toho, co je v roce 2021 čeká… Jak ostatně leden započnou, takový bude i jejich celý rok, tedy v přeneseném slova smyslu… Možná se budou chtít vznášet na růžových obláčcích, možná dopadnou i tvrdě na zem, mohou dosáhnout úspěchů i strmých pádů, mohou se dočkat uznání i pocitů zmaru, beznaděje či bezúspěšnosti… Ono totiž hodně bude záležet i na rozpoložení jednotlivých Blíženců, kde je každý jeden svým vlastním specifickým znakem… Stejnou měrou je tu ale i občasná nechuť cokoliv řešit a raději se stáhnout do svého ústraní, do svého vlastního klidu, kterého může být v tomto měsíci pomálu a poskromnu… Často se u nich může střídat i období nálad a nenálad, ale také oni sami mohou mít tendence utíkat do svých virtuálních světů fantazie, kde se mohou cítit daleko lépe, než v současném reálném světě… Opatrnější by ale také měli být na přemíru nervového vypětí, na zraňující spory či např. Na neshody s ostatními lidmi, respektive potom zejména se staršími členy v rodině či blízkém okolí… leden pro ně nemusí být úplně tím jednodušším měsícem, ne vždy se vše podaří odstartovat na první dobrou, ale pokud se zbaví vlastního snění a začnou vnímat okolní svět jako skutečný a reálný, vrátí se ze vzdušných obláčků zpátky na zem a s koncem měsíce na ně může číhat nejedno milé překvapení…
RACI mohou v lednu pociťovat jakoby ztrátu harmonie, kterou z vánočních svátků i zakončení roku vytáhne skutečná realita prvního měsíce roku 2021… Konfrontováni ale mohou být i s vlastní sebedůvěrou a sebejistotou a úzce s nimi budou propojeny i záležitosti rodiny, tedy její harmonie či soulad… Objevovat se může absence citů i disharmonie, ale větší podíl na tom mohou mít vygradující a delší dobu neřešené problémy, které se najednou samy od sebe přihlásí o slovo… Objevit se mohou v rodině mrzutosti, ale také spory či řešení toho, kam se vydat, zda vůbec něco plánovat nebo se pokoušet o něco, co by nakonec nemuselo vyjít… I k nim ale budou častěji, než obvykle přicházet důležité a zásadní zprávy či novinky, které mohou i tak trochu nečekanou formou převrátit plány na ruby, takže najednou nemusí zůstat nic z toho, co bylo původně zamýšleno, ale vyrojí se zcela jiné plány, jiné varianty či možnosti, jak se s tím či oním popasovat… Jako u každého jiného znamení, ani u Raků nemusí být vstup do nového roku příliš okázalý a velkolepý, spíše může připomínat pozvolné našlapování v neznámém terénu, kde se teprve bude hledat další a bezpečnější cesta… I tak ale může být v mnohém leden pro Raky přínosný, spíše to ale zaregistrují až s koncem měsíce, než na jeho začátku nebo v samotném průběhu…
LVŮM leden může nasolit hned od začátku, protože nic nebude vycházet tak, jak by chtěli, spíše se může vše nečekaně komplikovat nebo poztrácet do nenávratna… nebudou na tom ale o nic hůře, než ostatní znamení, protože ani pro jedno ze všech dvanácti nemusí být vstup do roku 2021 příjemným krokem, tedy za předpokladu, že se na něj nebudou dívat skrze růžové brýle… Komplikace i svízele se mohou vyrojit všude tam, kde by to nečekali a svůj podíl na tom tak trochu mohou mít i oni sami, a to přílišnými očekáváními toho, jaký ten rok vlastně bude… O větší rozruch či nedorozumění se může postarat nějaká starší komplikovaná žena, ať už z rodiny nebo blízkého okolí, ale i když se může cokoliv vůči Lvům obracet zády, i tady je pro ně záblesk šťastných hvězd a zvrácení situací i okolností v jejich vlastní prospěch… Pozor si ale budou muset Lvi dávat na svou vlastní ohnivost, kterou by mohli i druhým nechtěně ublížit a ve výsledku vlastně i sami sobě… Jenže není Lev jako Lev, takže si každý může svůj kalich komplikací vypít jinak rychle a jiným způsobem… Podstatou pro ně ale bude závěrečné ohlédnutí se za prvním měsícem, kdy se teprve může ukázat skutečný záměr toho, co měli prožít a proč to měli prožít… Opatrnější by měli být na aroganci, nadřazenost vůči druhým, a to zejména, pokud nebudou ihned vyslyšeni nebo jim nebude ihned věnována dostatečná pozornost…
PANNY si v lednu skutečně přijdou na své, na nové starty, nové začátky i nový postup do roku 2021, ale… Ale ani tady nemusí vše vycházet na první dobrou, ale spíše až na druhý či třetí pokus… I na ně se sice bude častěji usmívat štěstí, ale taktéž by neměly samy nic přehánět nebo zveličovat, a tendence k tomu rozhodně budou… Do menších konfrontací se mohou s druhými dostat i ohledně vlastních, stejně tak i cizích potomků, proto by měly vážit každé slovo, aby se náhodně někoho citelně nedotkly… I je tak mohou zasáhnout nechtěné zprávy či novinky, ale také informace, které příliš nepotěší, ale nastaví zodpovědnost za výsledek… Stejně tak jako pro druhé, ani pro Panny rozjezd v novém roce nemusí být velkým boomem, ale spíše pozvolným nakračováním po neznámých cestách… U některých Panenek se také může v tomto měsíci objevit neutuchající touha po potomkovi, či jinak budou zaobírány světem dětí… Více je ale mohou trápit i jinak malicherné starosti, které se lehce mohou vymykat kontrole, a ve kterých Panny nemusí najít svůj pevný bod, což je ostatně jejich úkolem nejen pro leden, ale prakticky pro celý rok 2021… Důležité pro ně bude i vhodné načasování čehokoliv, do čeho se budou chtít pustit, protože jim mohou být tak trochu i házeny klacíky pod nohy, ale i když je zaskočí něco negativního, vypořádají se s tím po svém a i u nich je příklon příznivých hvězd, které je rozhodně nenechají na holičkách, ale zvrátí vše v pravý moment a ve správný čas…
ŠTÍŘI a STŘELCI budou mít leden o hledání sebe samých, o své vlastní životní cestě i o tom, zda nenastává čas něco výrazně pozměnit, tedy zakončit staré a nefunkční a směle se vydat vstříc tomu, co jim život jako takový přináší… Možná se oproti jiným znamením právě tato dvě mohou více starat o své zdraví, o svůj životní cíl i další nasměrování…Obě znamení taktéž mohou svou pozornost zaměřovat na to důležité v životě, tedy mohou se na něj začít dívat z jiného úhlu pohledu, než tomu bylo doposud… Stejně tak se může u nich vybudit i touha po nepoznaném, ale také je mohou trápit nenaplněné touhy a plány ještě z roku 2020… Podléhat mohou i zdravotním komplikacím či zastavením a to v tom slova smyslu, aby více pochopili své pevné místo v životě, ale také aby se znovu volně nadechli a mohli si svůj život zařídit jinak, než tomu bylo v předchozích obdobích… Pro obě znamení, i když pro každé zvlášť a svým specifickým způsobem může život přinášet radosti i starosti, ale nemusí se bát, že by je to zastavilo natrvalo… Možná si jen budou chtít dopřát delší pauzu v tom, než se do něčeho nového pustí, proto, aby to nakonec stálo za to…
KOZOROHY v lednu čeká konfrontace s manipulací, falší i intrikami, ať už si je budou vytvářet samy nebo díky těmto aspektům budou čelit zvenčí… Ne vždy a všechno musí vycházet tak, jak oni sami budou chtít, takže není vyloučené, že se v mnohém budou muset přizpůsobit okolním situacím i vlivů, namísto prosazování sebe samých… Setkávat se mohou s polopravdivými a zkreslenými či neúplnými informacemi, které jim částečně mohou i zamotat myšlenky, stejně tak jako mohou doplatit i na vlastní vypočítavost nebo vychytralost, a že tendence i sklony k tomu budou… Zbavovat se ale také mohou vlastních falešných tužeb či představ a pokorně se budou muset podívat realitě do tváře a přijmout i fakt, že ne všechno vždy musí být podle nich… Na jednu stranu tak mohou být sice více angažovaná ve společnosti, ale také vůči druhým i více odtažití, což u druhých může vzbuzovat pocity, že narazily na ledovou královnu či ledového krále… Možná i sami sobě mohou něco nalhávat či se o něčem přesvědčovat, ale nakonec to budou oni sami, kdo z toho vystřízliví… Pokud se dostanou do nemilé situace, budou muset zvolnit tempo a hledat to nejvhodnější řešení, ale nikoliv pro ně samotné, ale pro všechny, kterých se to bude týkat… I tímto způsobem mohou strhnout pozornost na svou stranu a docílit toho, čeho chtěli, byť jinou cestou a s jinými možnostmi…
VODNÁŘI a RYBY v lednu budou více výřeční i více komunikativní, protože toho bude přicházet tolik, o co se budou chtít podělit, že jim na to jen pár dnů stačit nebude… Mohou tak chtít neustále něco rozebírat, něco upomínat a také mohou nebi budou chtít i více komunikovat s druhými, což se ale nemusí obejít bez toho, že narazí na nějakou tu nevstřícnost či překážku nebo nezájem ze strany druhých… Opatrnější by měly být obě znamení i na své vlastní plánování a toužení, protože ani tady nebude příliš na růžích ustláno a okolnosti se mohou vyvíjet jinak, než jak budou obě znamení chtít… Pokud budou chtít dosáhnout úspěchu i prolomení bariér vůči druhým, budou muset občas slevit ze svých požadavků i přání… Ale i je mohou zasáhnout zprávy či informace, které přidělí větší podíl zodpovědnosti a přinutí se zaměřit na to důležité namísto toho nepodstatného… Pro obě znamení tak platí, že jak si leden nastartují, takový ho budou mít, a záležet bude jen a jen na nich, zda první měsíc roku 2021 uchopí do správných otěží, nebo zda ho nechají, aby si s nimi dělal, co chtěl…

UPOZORNĚNÍ:
Předpověď je všeobecně pojímána, neplatí pro všechna znamení současně. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Textové chyby vyhrazeny. Neprošlo jazykovou úpravou. Respektuji autor. práva obrázků.

Autor článku: Pavel/Merlin

Většina znamení vstoupí do roku 2021 s rozčarováním, ale zároveň i s jistými očekáváními, jak se vše bude vyvíjet dál, pozor ale na to, aby zbytečně nenarůstala panika, strach i faleš, protože mnozí mohou mít delší dobu zatemněné myšlenky ignorovat cokoliv, co k nim přijde…

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama