PO STOPÁCH ODKAZŮ

 

alt

Sambaly: Som rád, že sme sa konečne stretli pán Kazi. Viem o Vás, že sa zaujímate o pyramídy a všetko čo s tým súvisí. Pred nedávnom ste mi v telefonickom rozhovore povedali, že ste prišli na neuveriteľný, ak to tak môžem nazvať, objav. Ako sa vám to podarilo? Uvedomili ste si dosah týchto odvážnych tvrdení?

Kazi: Samozrejme že som si uvedomil. Rád by som ale začal z inej strany, aby boli jasné aj ostatné súvislosti. V prvom rade by som chcel povedať, že základom môjho poznania sú Smaragdové dosky Thovta Atlanťana, ktoré mám preštudované do posledného slova, dokonca i medzi riadkami. Pri pohľade na Pyramídy, som si vždy kládol len jedinú otázku. Prečo si dal niekto toľkú námahu a postavil tak ohromujúce stavby? Čo ho viedlo k tomu, aby s takou presnosťou poukladal milióny blokov ťažkého kameňa, bez toho, aby to nemalo mať žiadny význam pre ľudstvo. Aký mal byť zmysel tohto nadčasového diela, keby nám nemalo nič odkázať? Veď to by bola len nemožná, bezcenná teória, ktorá by si s realitou doslova protirečila. Hrobka faraóna?… tomu už dnes neverí ani ten najotrlejší skeptik. Som presvedčený, že sa za týmto kamenným kolosom skrýva niečo úplne iné, oveľa dôležitejšie, no pre ľudí ešte stále zahalené množstvom tajomstva. A práve niektoré z nich, mi spomínané Thovtové dosky pomohli odhaliť. Žijeme v dobe, keď sa mení všetko okolo nás. Očividne, aj hmatateľne. Blížime sa k mystickému roku starých Mayov a ich obávanému zimnému slnovratu v roku 2012.Z astronomického hľadiska, sa naša planéta v tomto roku dostane súčasne na začiatok až dvoch nových cyklov, z ktorých jeden nastáva raz za 5 000a druhý raz za 26 000 rokov. Táto zvláštna doba začína byť natoľko iná, že ju už teraz pociťujú mnohí z nás na tele i duši. Mám pocit, že sa mení i samotná hmota a jej vibrácie. Neviem si celkom dobre vysvetliť čo sa vlastne začína diať, no že nás čaká zmena, prechod do vyšších dimenzií, je viac ako isté,… počkajme si, uvidíme… Pyramídy nie sú bezduchou stavbou. Je v nich hlboké duchovné posolstvo, ktoré dokáže ako zvon, aj kameň rozozvučať. A to doslova a do písmena. Po matematickej, astronomickej, astrologickej, fyzikálnej, či geometrickej stránke, sú to geniálne a mystické stavby, ktoré by sme ani v dnešných moderných podmienkach, nedokázali presnejšie navrhnúť, nieto postaviť. Je v nich obsiahnuté najvyššie poznanie. Ak by sme pozorne, s otvoreným srdcom a čistou mysľou čítali, čo nám odkazuje Thovt v Smaragdových doskách, pochopili by sme možno viac. Netreba chodiť ďaleko, je v nich povedané všetko , len to akosi nevieme prijať v pravý čas. Tu je ďalší zaujímavý výňatok z textu:

„Teraz budem k tebe hovoriť dávnym poznaním nad myslením tvojej rasy. Vedz, že my z Veľkej rasy, mali sme a máme vedomosti, ktoré sú väčšie, než ľudské. Múdrosť sme získali od rás na hviezdach zrodených, múdrosť a vedomosť ďaleko nad ľudskou. Dole k nám zostúpili majstri múdrosti, z takej diaľky nad nami, z akej som ja od teba. Počúvaj teraz, kým ti dávam múdrosť. Použi ju a budeš slobodný.“

Sú to silné, vzrušujúce slova! A keď náš rozum nechápe doslovne všetko, naše srdce to prijme a posolstvo posunie do inej roviny poznania. Podotýkam, že tento text je starý 36 000 rokov a to už je čo povedať.

Sambaly: 36000 rokov?… to je skutočne zaujímavé. Prezradíte mi, čo vám dalo podnet zaujímať sa o Pyramídy do takej miery, aby ovplyvnili celý váš život?

alt

Kazi: V tom máte úplnú pravdu, zaujímam sa o Pyramídy naozaj celý život. Nenechám si ujsť nič, čo má s nimi nejakú súvislosť, či už sú to odborné články, dokumenty, rôzne artefakty ktorých je už vonku chvála bohu dosť. Mám slušnú databázu toho čo potrebujem, aby som sa pomaly dopracoval k cieľu tejto výzvy. Kvalitných dokumentov, z ktorých sa dá čerpať, je však pomenej, pretože sa točia len naoko a hlavne pre zisk. Tie, ktoré majú skutočnú hodnotu a ktoré by mohli odokryť hľadané tajomstvá, sú ukryté na iných miestach. Žiaľ, sú uložené v sejfoch vyvolených. Sú to práve tie, ktoré by pomohli objasniť veľa zaujímavých poznatkov. Neviem prečo to tí ľudia robia, ale som presvedčený, že to robia už veľmi dlhú dobu. Zatajujú skutočnosti, ktoré patria celému ľudstvu a svetu. Prehrabávajú sa v Pyramídach bez úcty a pokory, vŕtajú do nich ako do ementálu…a stále nič konkrétneho nenašli. Niekedy mi to pripadá až barbarské. Keď pustia nejakú správu do sveta, tak je len strohá, alebo umelo zdramatizovaná aby zaujala, no konkrétny výsledok žiaden. Podotýkam, že nechcem týmto znevažovať ich prácu. Takže musím hľadať. Celé hodiny presedím lúštením obrázkov a rôznych vyobrazení artefaktov . Veľakrát je to únavné. Aby som sa nestal v tomto smere zatrpknutým, musím si nahovárať, že je to takto zaujímavejšie a vzrušujúcejšie. Len neviem, či nám zostáva dosť času…dúfam že chápete čo mám na mysli?! Teší ma, že sa nájdu aj fundovaní ľudia, ktorých táto skutočnosť zaujíma viac ako obyčajného turistu či dobrodruha. Práve vďaka nim sa ešte dajú získať naozaj veľmi užitočné materiály a poznatky.

Sambaly: Ako ste zareagovali, keď ste zistili, že sa pred vás vynára niečo nové, doposiaľ nepoznané a v konečnom dôsledku mimoriadne? Nie ste vedec, a predsa takýto objav?

Kazi: Máte pravdu. Nie som vedec. K tomuto presvedčeniu som sa dopracoval vďaka môjmu technickému zameraniu. Niekedy to príde len tak, samo od seba, ale občas sa nájde to, čo do svojej „skladačky“ potrebujem ako soľ. To, na čo myslíte, zatiaľ nenazývam objavom, ale možno k tomu príde, po praktických skúškach priamo na mieste. Niečo z toho vám predsa len prezradím. Nemohol som sa stotožniť s oficiálnym tvrdením, že nazvali predmety vyobrazené v chráme bohyne Hator v Dendere, žiarovkami. Jedná sa o dva predmety hruškového tvaru, ktoré s pridaním trochu fantázie pripomínajú naozaj svojim tvarom žiarovky. Stredom tohto zvláštneho pristroja prechádza akýsi had, ktorý pripomína „hrubý kábel“. Ten pokračuje asi dva-tri metre ďalej, už mimo týchto objektov. Že sa jedná o skutočnú žiarovku, mi príde ako najabsurdnejšie vysvetlenie, hodné pousmiatia. Nikdy by som také čosi nevyslovil. Skutočný význam týchto dokonale znázornených predmetov, je úplne iný. Netreba veľa špekulovať, hľadať najzložitejšie cesty a možnosti, pretože takýmto spôsobom hľadania, môžu zostať i ďalšie artefakty naveky zamknuté a nedostupné. V prvom rade treba vidieť, vnímať a cítiť. Neviem… – mám vám dokazovať, že ľudia, ktorí dostali múdrosť vesmíru, by si tak veľkú žiarovku nekládli na hlavu a nedržali ju len tak holými rukami? A keď si mám predstaviť toho rozžeraveného hada vo vnútri… nie! To si radšej nepredstavujem,- je to celé nezmysel! Nevylučujem však, že umelé svetlo vo vnútri pyramíd používali, k tomu sa prikláňam, ale získavali a dopravovali ho iným spôsobom, určite nie takýmito „monštrami“. Tie plnili inú, dôležitejšiu úlohu!

Lamp 1

Sambaly: Sú v Pyramíde miestnosti o ktorých sa ešte nevie?

Kazi: Áno sú! Nepochybne! Na túto otázku nájdete odpoveď taktiež v doskách: “Vybudoval som ďalšie komory, všetky zdanlivo prázdne a predsa vo vnútri skryté kľúče do Amenti. Hlboko pod obrazom leží moje tajomstvo. Hľadaj a nájdi v pyramíde, ktorú som postavil. Každé k tomu druhému je Podstatou; každé je Bránou, ktorá vedie do Života. Nasleduj Kľúč, ktorý za sebou zanechávam. Hľadaj a vchod do Života bude tvoj. Hľadaj v mojej pyramíde, hlboko v chodbe, ktorá sa končí v stene. Použi Kľúč Siedmich a cesta sa ti otvorí.“

Sambaly: Kto podľa vás pyramídy postavil? Ako vieme, je veľa teórii, ale nie sú presvedčivé, ani inak podložené faktami. Ich vek je stále záhadou.

Kazi: Podľa všetkého dostupného materiálu a tiež môjho osobného presvedčenia, za výstavbou Pyramíd je Thovt. Najprv postavil Sfingu a potom vystaval Pyramídy. Pozor ale, nie všetky staval on, jeho rukopis stavby je jedinečný a neopakovateľný. Nie je podľa mňa možné manipulovať s tak ťažkými bremenami a s takým množstvom blokov, len s jednoduchými prostriedkami, aké prezentujú rôzne dokumenty a moderné teórie . Je za tým technika, ktorá by nám zrejme po jej poznaní vyrazila dych. Vtedajšie technické vyspelosti, opisuje Thovt tiež v Smaragdových doskách. K tomu naozaj nemám viac čo dodať, treba si ich prečítať.

Sambaly: Čerpali ste poznatky tykajúce sa tajných komnát v Pyramíde výlučne v Smaragdových doskách, alebo sa vám podarilo nájsť niečo zaujímavé aj z iných zdrojov?

Kazi: O tajomných komnatách v Pyramíde som sa dočítal aj v preklade Westcarovho papyrusu kde faraón Chufu, mal eminentný záujem na objavení /či otvorení/ komôr. Doslovne sa v nich pýta mága Dzediho : “Hovorí sa, že ty /Dzedi/ poznáš počet tajných komôr”? Dzedi mu nato odpovedá.: “Neviem, prosím koľko je komôr, ó kráľ,- môj pán, ale viem kde sa nachádzajú”. Z toho jasne vyplýva, že sa jedná o vierohodnú výpoveď, lebo Dzedi by si nikdy nedovolil klamať svojho faraóna. Je v tom hlbšia filozofia.

Sambaly: Myslite si, že ak by sa vaša teória potvrdila, vydala by pyramída dôležitejší odkaz ako očakávate? Nehrozí z toho nejaké nečakané nebezpečenstvo, alebo…nemôže to ublížiť ľuďom, ktorí na jej skúmaní pracujú?

Kazi: Nebola vystavaná na to aby škodila, alebo ničila, ale aby spájala. Tak ako som načrtol, treba aby boli veci, či už brány /portály/ v rukách „čistých“ ľudí. Taktiež aj všetko ostatné čo je v nich ukryté, má patriť do dobrých rúk, aby slúžilo všetkým a obohatilo tak naše poznanie. Môj názor je taký, že naozaj je možné, že v dávnej minulosti určití ľudia komunikovali práve pomocou portálu. Ale o tom možno inokedy.

Sambaly: V šachtách, ako ste ich nazvali, sa nachádzajú aj nejaké tyče. Ako sa tam podľa vás dostali?

Kazi: V jednej zo šácht sú pri sebe dve takéto tyče. Kovová a drevená. Objavil ich robot, Upuaut v roku 1999, ktorého tam vyslal a zároveň dohliadal na tento experiment nemecký bádateľ, Rudolf Gantenbrink. Je nepochybné, že už v minulosti sa niekto do týchto šácht pokúšal vniknúť. Skúmal, hľadal ako vedel. Zvedavosť či na niečo nenarazí, je proste ľudská vlastnosť, a to je prirodzené. Táto tyč však nie je až tak stará ako tá druhá, drevená. Z tejto skutočnosti vidieť aj dômyselnosť riešenia šácht a dôvod, prečo sú tam urobené tie geometrické lomy. Šachta smeruje vodorovne a zrazu je lomená iným smerom, práve kvôli tomu, aby nebolo príliš jednoduché sa dostať na jej koniec. Nie preto, „aby mal duch problém sa dostať z pyramídy von…“ No pri tej druhej tyči by som sa pozastavil, lebo tá je určite z obdobia faraónov. Ak by sa ju podarilo vybrať a dozvedieť sa jej presný vek, bolo by jasné, ktorý faraón sa neúspešne snažil niečo v šachte vypátrať. Neúspešne si myslím preto, lebo tá jedna odpojená časť tyče, /bolo ich kĺbmi pospájaných viac/ zostala v šachte. Podľa všetkého bol ten otvor zastavaný a opäť otvorený až pri prvom násilnom vniknutí do pyramídy. Tá tyč je identická s inou, /podobnou/ ktorú sa mi podarilo objaviť na jednej maľbe a preto usudzujem, že je skutočne tak stará. Môžem ju prirovnať s fotografiou. Tá moje tvrdenie len dokazuje.

Djed außen

Sambaly: K čomu tie takzvané žiarovky slúžili? Čo je to za prístroj, podľa vás?

Kazy: Opakujem, nie sú to žiadne žiarovky! Je to dôležitejšie, ako si vôbec myslíme…len Tí ktorí by mali, akosi nechcú, alebo nevedia to pochopiť! Ten, kto vie čítať medzi riadkami, už určite šípí, čo chcem povedať. Áno, sú to spomínané Thovtove kľúče, ktoré tak jasne opisuje vo svojich doskách. Sú to kľúče od samotnej Cheopsovej pyramídy! Smaragdové dosky mi pomohli zorientovať sa v tomto labyrinte možností a priviedli ma bezpochyby ku kľúčovému poznaniu, ak nie naozaj k objavu. Nechcem a zatiaľ nebudem opisovať podrobnosti ako a kde ich možno použiť, ale myslím, že v tejto veci mám jasno. Pokiaľ by to niekto chcel vyskúšať, nebude mať úspech, pretože musí poznať viac kombinácií, ktoré sú navzájom prepojené a jedna bez druhej nemôžu fungovať. Pre použitie takýchto kľúčov je potrebné aj zručných pomocníkov, ktorí pri rôznych pohyboch tzv. „rúry“ a tzv. „hada“ budú dokonale zosúladení. Samostatný „had“, je bez použitia správnej koncovky bezcenný. Je to, akoby ste chceli odomknúť zámok s kľúčenkou, alebo kľúčom bez zúbkov. Možno existuje aj presný návod, len je nemožné sa k nemu dostať. Škoda, že aj ostatné časti dosiek nie sú zverejnené, ale schované v sejfoch a ich texty držané v tajnosti. Možno práve oni nám vysvetľujú detaily. Možno vypovedajú aj skutočnosť odkiaľ pochádzame a aký je vlastne náš vesmírny pôvod. Bolo by na čase dozvedieť sa pravdu. Všelijakých teórii je napísaných veľmi veľa, a nezriedka jedna odporuje druhej. Kde je skutočná pravda, nikto netuší, lebo každý má tú svoju. Pri vchode do Pyramídy si mnohí pomyslia: „A čo vykradnutá faraónova hrobka? Veď tam vlastne nič neni, všetky miestnosti sú prázdne.“ No Thovtova doska jasne hovorí: „Vybudoval som ďalšie komory, všetky zdanlivo prázdne a predsa vo vnútri skryté kľúče od Amenti.“ A to nie sú prázdne slová!

Sambaly: Neprezradíte nám, ako môže fungovať ten spomínaný zámok?

Kazi: To určite nie. Sú veci na ktoré je ešte čas, ale nebude trvať dlho, aby ste sa to dozvedeli. Ak príde pravý čas dozvedieť sa viac, to už ja nedokážem ovplyvniť, na to nebudem mať silu, ani technické prostriedky. Neviem či chápete…? Jedným slovom, ten čas je o chvíľu tu a nikto ho nezastaví. Potrebujem sa tam dostať, dostať sa na miesto, kde si budem môcť overiť nejaké technické možnosti. Dúfam, že sa mi to v krátkej dobe podarí. Verím, že i napriek času, ktorý sa dá rátať na tisícročia, je ten mechanizmus funkčný a človek nenapáchal svojou necitlivou činnosťou škody ktoré by ho zničili , alebo zablokovali. No podľa môjho názoru, sú tam použité dôsledné a pritom jednoduché techniky, ktoré práve svojou jednoduchosťou určite zvládnu podobné počínanie ľudí a sú zhotovené tak, aby prežili aj tak veľké časové obdobie. Veď pieskový či guľový zámok nepozná záruku a pritom je jeho funkcia prakticky časovo neobmedzená. To už nehovorím o ďalších, ktoré by mohli byť na tento účel taktiež použité.

alt

Sambaly: Vidím, že sa jedná sa o veľmi dôležitý projekt. Je možné vám nejakým spôsobom pomôcť, alebo vás finančne podporiť?

Kazi: Do Egypta sa pripravujem, no momentálne finančné možnosti mi nedovoľujú uskutočniť všetko to, čo by som chcel a potreboval. V prvom rade by som ešte uviedol, že zmeny ktoré nás čakajú v roku 2012, budú rozhodujúce vo viacerých smeroch. Portály /brány/, by sa do tohto dátumu mali dostať pod kontrolu ľudí, ktorí si vážia ľudskú rasu takú aká je a aká bola stvorená. Dnešná doba je len o peniazoch, to nemusím zdôrazňovať a táto expedícia nebude výnimkou. Kdekoľvek sa pohnete, musíte platiť a platiť. Dokázať zaplatiť tie nekonečné poplatky, povolenia, – vyrobiť všetko potrebné, ako aj spomínaný „kľúč“, ktorý musí s dokonalou presnosťou zapadnúť medzi ozubené kolesá toho veľkého stroja, to naozaj niečo stojí. Chyba, by bola obrovským sklamaním a neúspechom, preto musím vynaložiť všetok um, čas aj svoje sily, aby sa to podarilo. A to už nebude len dobrodružstvo, ale skutočný objav a prínos pre celé ľudstvo. Tomu nepochybne verím! Pozrite, ľudia sú ochotní zaplatiť milióny dolárov za to, že si môžu z vesmíru pozrieť zem, a to len na pár hodín. Neviem prečo by sa nenašli takí, ktorí by boli ochotní podieľať sa na tomto úžasnom projekte a podporili ho. No nechcem sklamať svoju nádej, svet je nevyspytateľný. Ten kto povie, že je to nemožné, tomu by som rád odkázal nasledovné: Keby to tak bolo, nebol by veľký Thovt napísal toto poznanie, priam výzvu ľudstvu. Ak by naozaj nechcel, aby niekto objavil toto tajomstvo a nikto túto schránku neotvoril, tak to mi verte, že by ju naozaj neotvoril! On nás však nabáda k opaku. Hľadím na veci ináč ako bežný ľudia a veci ktoré si ostatní nevšimnú, alebo pokladajú za nepodstatné, ja vkladám do ďalšej skladačky, aby jej v konečnom dôsledku dávali zmysel… a moja skladačka, je už zložená.

alt

Sambaly: Môžem sa pripraviť aj na ďalší rozhovor, ktorý by bol akýmsi pokračovaním a priniesol by nám nove informácie?

Kazi: Určite áno. Rád sa podelím o informácie, ktoré patria všetkým. Hlavne, ak to budú informácie, ktoré vás potešia a nesklamú. Zároveň by som rád podotkol, že chceme vytvoriť,- nazvime to zatiaľ pracovne, Sieň Smaragdu, kde by sme sa stretávali s ľuďmi a odovzdávali si užitočné informácie. Prihlásiť sa môže prakticky každý, kto má znalosti v danej oblasti, koho táto tématika zaujíma, alebo kto niečo môže odovzdať iným. Samozrejme, uvítame aj zaujímavých ľudí, zaoberajúcich sa podobnou tematikou v iných oblastiach mystérií a tajomna. Bližšie informácie, prípadne prihlášku pošleme mailom, po zanechaní adresy a telefónneho čísla, na doleuvedenom emaily. Stretnutia by boli raz mesačne v okolí Podhájskej, čo sa po vzájomnej dohode neskôr upraví. Tešíme sa na spoluprácu.

Sambaly: Ďakujem za rozhovor a prajem veľa osobných úspechov. Už teraz sa teším na skoré stretnutie…

Všetky otázky, pripomienky, návrhy, ako aj ponuky na prípadnú pomoc, prosím zasielajte na uvedený email: [email protected] do predmetu správy uveďte : Kazi

text:

Zdroj: http://atlara.wordpress.com/2011/02/07/po-stopach-odkazov/

Rozhovor s človekom, ktorý sa vydal na zaujímavú cestu hľadania a objavov. Človekom, ktorý má v rukách „kľúč“.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama