ŠOKUJÍCÍ PRAVDA O VODĚ – LÉČENÍ PITÍM VODY

Bez výdavkov na lieky, tabletky, injekcie, diagnózy, na honoráre lekárom, atď. iba pitím čistej vody a meditáciou sa vyliečia nasledujúce choroby. Pozrime sa na zoznam chorôb, ktoré sú liečené touto terapiou – pitím čistej vody.

 

1. Bolesť hlavy
2. Krvný tlak (vysoký krvný tlak)
3. Anémia
4. Reumatizmus (bolesť v kĺboch, svaloch)
5. Progresívna paralýza
6. Obezita
7. Artérioskleróza (vápenatie tepien)
8. Zápal vedľajších nosných dutín
9. Tachykardia (zrýchlenie srdcovej činnosti
10. Závrat
11. Kašeľ
12. Astma
13. Zápal priedušiek
14. Tuberkulóza
15. Meningitída (zápal mozgových blán)
16. Obličkové kamene
17. Urogenitálne choroby
18. Prekyslenie (acidita)
19. Gastroenteritída
20. Úplavica
21. Rectal Prolapse (poklesnutie konečníka)
22. Zápcha
23. Cukrovka
24. Očné choroby
25. Očné krvácanie, zápal oka
26. Nepravidelná menštruácia
27. Leukémia
28. Rakovina maternice
29. Rakovina prsníka
30. Zápal hrdla

Ako robiť túto terapiu?

1. Zavčasu ráno, hneď ako vstanete z postele (dokonca bez toho, aby ste si umyli zuby) vypite 1,5 litra vody (5 – 6 pohárov). Spoznajte to, čo naši indickí predkovia nazvali ako „Uša Pána Čikitsa“. Umyte si potom tvár a sadnite si k meditácii.
2. Tu je veľmi dôležité poznamenať, že nič iné – žiadne iné nápoje ani žiadne tuhé jedlo – by sa nemalo jesť 1 hodinu pred a po vypití 1,5 litra vody
3. Ak je treba, môže byť použitá aj varená a filtrovaná voda
Je možné vypiť naraz 1,5 litra vody?
Na začiatku sa môže zdať obtiažne vypiť naraz 1,5 litra vody, ale dá sa na to postupne zvyknúť. Zo začiatku môžete vypiť najskôr 4 poháre a zvyšok asi po dvoch minútach. Možno zistíte, že potrebujete ísť močiť 2 – 3 krát za hodinu, ale po čase sa to stane normálne. Výskumom a skúsenosťami je odsledované, že touto terapiou sa vyliečia počas zaznamenaných dní nasledovné choroby:
– zápcha 1 deň
– kyslosť 2 dni
– cukrovka 7 dní
– tlak krvi a vysoký krvný tlak 4 týždne
– rakovina 4 týždne
– tuberkulóza 3 mesiace
Poznámka:
Doporučuje sa, aby ľudia, ktorí trpia na artériosklerózu, alebo reumu túto terapiu praktizovali 3x denne, t.j. ráno, napoludnie a večer, 1 hodinu pred jedlom – počas jedného týždňa a potom 2x denne až do vyliečenia choroby.

Ako pomáha voda?

Pitie obyčajnej pitnej vody správnym spôsobom čistí ľudské telo. Účinnejšie prečisťuje hrubé črevo, aby vytváralo novú čerstvú krv, čo je známe z lekárskych termínov ako Haemotopaises. Je nepopierateľný fakt, že slizotvorné záhyby hrubého a tenkého čreva sú touto metódou aktivované práve tak ako teória, že nová čerstvá krv sa tvorí pomocou slizotvorných záhybov.

Ak je hrubé črevo vyčistené, potom sa výživa z potravy prijímanej niekoľko krát denne absorbuje a činnosťou slizotvorných záhybov sa premení na čerstvú krv. Krv je najdôležitejšia pri liečbe chorôb a obnove zdravia a preto by sa táto voda mala piť v pravidelných intervaloch. Vážne vás žiadame, aby hore opísaná metóda bola starostlivo prečítaná a vyskúšaná. Prosíme vás, rozšírte túto správu medzi ostatných jogínov, priateľov, známych a blízkych – je to veľká služba ľudstvu.

Všetko najlepšie a pevné zdravie Niranjan Kumar Šarma, CSc.
Ústav pre výskum plazmy

Poznámka Regeneračného centra: prísun veľkého množstva vody naraz je záťaž na obličky, preto odporúčame začať opatrne, alebo poradiť so skúseným terapeutom

ďalšie články o vode na našom webe
ďalšie články o vode na inom webe

Najprirodzenejší prečisťovací prostriedok – pitná voda

Autor: Dr. Otfried D. Weise

Telo dospelého človeka je tvorené približne z dvoch tretín z vody – malé deti majú vyšší, starí ľudia nižší podiel. Pretože človek vydáva potením, močom a stolicou denne veľké množstvo vody, musí ju neustále opäť doplňovať pitím. Táto pitná vody v ľudskom organizme slúži k rozmanitým účelom. Je dopravným prostriedkom, zásobným médiom, prostriedkom k riedeniu a chladeniu a v neposlednej rade prečisťovacím prostriedkom. Voda, a to pokiaľ možno čistá voda, je najlepším čistiacim prostriedkom, ktorý si môžete predstaviť. V tejto funkcii je pitná voda nenahraditeľná – a už vôbec nie kávou, čajom, mliekom alebo inými tekutinami. Pokiaľ Vám bude lekár pri chrípke radiť, že by ste mali pri horúčke veľa piť, potom je to nesprávne formulované. Musel by povedať: “Teraz musíte piť veľa čistej vody!” Len čistá voda má totiž úplný čistiaci efekt. Už ste si niekedy všimli škvrny, ktoré zanechá na vašej kúpeľni bežná voda z vodovodu?
Pitná voda slúži nielen k zásobovaniu organizmu minerálmi, ktoré sú v nej rozpustené. Len to raz prepočítajte: podiel minerálov, ktoré vaše telo z pitnej vody prevezme, je taký malý, že v pomere k minerálom z potravy je úplne nepodstatný. Preto je reklama s týmito údajne tak dobrými a posilňujúcimi minerálmi, ktoré sú obsiahnuté v minerálnej vode, úplne absolútnym nezmyslom. Len vyslovene liečivé vody so zvláštnym zložením minerálov môžu mať zmysel, pokiaľ ich samozrejme človek pije len krátkodobo, k terapeutickým účelom. Všetky látky, ktoré sú v pitnej vode obsiahnuté, samozrejme vyvolávajú v tele nejaké procesy. Jedinou otázkou je, ako ďaleko sú tieto procesy skutočne žiadúce.

Mnohé vyšetrenia jednoznačne preukázali, že tvrdá pitná voda je pre organizmus natrvalo vyslovene škodlivá. Pritom by sme si mohli pomyslieť: “Výborne, tvrdá pitná voda mi dodá veľa vápnika, a ten potom môže moje telo použiť proti vlastnému prekysleniu.” To je však bohužiaľ veľký omyl. Vápnik sa z pitnej vody v organizme usadzuje na rôznych nežiadúcich miestach. V oblastiach so zvlášť tvrdou vodou, napr. vo Francúzsku, neexistuje menej prekyslenia v organizme. Tvrdá voda vedie paradoxne k stavu kedy ste skutočne zavápnení a prekyslení súčasne.

Pitná voda by mala byť pokiaľ možno čistá, bez anorganických nečistôt – nielen bez minerálov, ktoré si voda prináša z hlbín studní. Nesmie samozrejme obsahovať ani dusičnany, pesticídy či iné organické zlúčeniny, ktoré sa do vody dostávajú vďaka našej modernej civilizácii. Medzné hodnoty sú tu v podstate zavádzajúce, pretože i malé množstvá škodlivín sú nezdravé. Hromadia sa a vo svojom spoločnom pôsobení môžu byť dokonca i ešte horšie, ako by človek mohol podľa “nevinných” medzných hodnôt poznať. Viete sami, ako je príjemná mäkká voda na mytie rúk a rovnako príjemná je i pre náš organizmus. Ľudstvo v priebehu svojich dlhých dejín vývoja tiež pilo hlavne mäkkú vodu. Prax, kedy vodu čerpáme z veľkých hlbín – vodu – ktorá po celé roky presakovala kamennými vrstvami a mohla z nich uvoľniť

väčšie množstvo minerálov – táto prax je ešte relatívne nová. Doposiaľ žil človek hlavne z povrchovej a dažďovej vody. Táto povrchová voda, ktorá napr. v hornej časti stráne presakuje do lúky alebo lesa a na jej konci opäť vychádza v podobe prameňa, je spravidla veľmi mäkká, zvlášť vo vápenatých oblastiach. Tvrdosť vody vzniká až dlhodobým presakovaním mnohými vrstvami kameňov. Pri tom rozpustené minerály sú pre náš organizmus nežiadúce, neprispievajú k budovaniu našich buniek. Tiež nie sú do buniek zabudované, pretože nemajú správne vibrácie, to znamená že neprichádzajú so správnymi informáciami. Pokiaľ si chcete doplniť minerály, potom ste odkázaní na ovocie a zeleninu.
Anorganické minerály z pitnej vody pochádzajú z čisto anorganického prostredia, napr. z kamennej soli alebo vápencových skál. Sú to soli anorganických kyselín. Na rozdiel od nich sa tiež hovorí o tzv. “organických mineráloch”. Tie sa dostávajú do organizmu v súvislosti s rastlinnými, organickými bunkami a tým i s početnými inými zlúčeninami a informáciami žijúcich buniek. To je vaše optimálne zásobovanie minerálmi. Tieto minerály majú takpovediac správny kľúč, ktorý im umožní vstup na potrebné miesta v organizme. Takéto organické minerály sú prirodzene v skutočnosti anorganické, ale obsahujú správne informácie, ktoré organizmus vie prijať. Môžu byť správne strávené a zabudované do buniek. Pritom dochádza k synergickému efektu, ktorý drasticky zvyšuje zhodnotenie dotyčných minerálov pre náš organizmus: z pohľadu energií leží blízko oblasti vibrácií, a môžu preto byť správne využité. Podobne dobre zhodnotiteľné sú minerály v chelátových zlúčeninách. To sú tiež organické kyseliny, ktoré sa tu môžu zlúčiť s anorganickými minerálmi. Z toho je možné usúdiť, že potravinové doplnky musia byť vždy rastlinného pôvodu, aby mohli byť organizmom optimálne využité: Telo ich musí byť schopné takpovediac cítiť ako potravinu.

Tiež vedci v odbore prírodných vied dôjdu – a dúfajme, že čoskoro – k poznaniu, že v tomto svete nie je možné všetko pozorovať len z materiálneho hľadiska. Existuje vyššia úroveň, existujú jemnohmotné roviny a vyššie vibrácie, existujú informácie, ktoré môžu lipnúť na látke, bez toho aby ich mohol človek dnešnými metódami merania fyzicky alebo chemicky zmerať. To však neznamená, že tieto roviny neexistujú. Vedecká elita to už dávno vie. Mnohí bádatelia sa však neodvažujú to tiež priznať, pretože sa obávajú, že by tým mohla utrpieť ich autorita.

Voda je pre toto tvrdenie zvlášť dobrým príkladom, a práve v oblasti vodnej chémie a vyšetrovania vody museli fyzici v posledných desaťročiach veľmi rozšíriť svoje hranice. Voda je totiž vynikajúci nosič informácií. V tejto súvislosti sa hovorí o štruktúrovanej vode. V štruktúre vody sú tieto informácie obsiahnuté. Voda vďačí za svoju štruktúru stavbe z dipolárnych molekúl, to znamená, že jeden atóm kyslíka je zlúčený s dvoma atómami vodíka, a oba prvky nie sú práve usporiadané v priamej línii, ale tvoria uhol 107o. Toto usporiadanie vedie k tomu, že molekula vody, H2O, je na kyslíkovej strane nabitá skôr záporne a na strane vodíka skôr kladne, takže dochádza k ukladaniu molekúl k sebe, a tým k vytváraniu vysoko komplexných koloidných štruktúr, ktoré sa nazývajú cluster. Spôsob, akým je tento cluster vybudovaný, obsahuje rozdielne informácie. Voda má teda pamäť. Preto sa môžu vo vode ukladať informácie. Zvlášť cenná je prirodzene štruktúrovaná voda v živých rastlinných bunkách. Preto by ste mali jesť pri vnútornom prečisťovaní a pre dostatočné zásobovanie informáciami čo najviac ovocia a zeleniny.

Veľmi zaujímavé je, ako dokázali vyšetrenia Boltzmannovho inštitútu vo Viedni, že informácie sú ešte prinajmenšom čiastočne obsiahnuté v pitnej vode, dokonca aj po destilácii. Predovšetkým však tieto informácie zostávajú i za najrôznejšími filtračnými systémami, ktoré sú v dnešnej dobe ponúkané na trhu k čisteniu vody.

Aká voda je najvhodnejšia k detoxikácii?

Zástupcovia prírodnej zdravovedy, zvlášť známi z kníh Fit for Life, 1. a 2. diel, prisahajú na destilovanú vodu alebo vodu zbavenú minerálov prostredníctvom obrátenej (reverznej) osmózy, ktorá sa v prírode vyskytuje ako dažďová voda alebo rosa. Mnohí z nás sa ale v škole na hodinách chémie učili, že by človek nemal piť destilovanú vodu, pretože zbavuje organizmus minerálov a tým škodí. To rozhodne nie je správne. Destilovaná voda totiž odoberá z organizmu len minerály vo forme mŕtvej hmoty, ktoré sa ako usadeniny v spojivových tkanivách ľahko rozpúšťajú a to je presne to, čo chceme dosiahnuť. Ostatné minerály, ktoré sú zabudované do živých buniek v orgánoch, svaloch, kostiach a pod., destilovaná voda neodoberá, tie nie je možné tak ľahko odstrániť.

Voda zbavená minerálov alebo s ich malým obsahom, hlavne destilovaná voda, má extrémne dobrú schopnosť viazať nečistoty v ľudskom organizme a dopraviť ich preč. Preto u mnohých ľuďoch zásluhou pitia destilovanej vody dochádza k silnej detoxikácii, ktorá sa nezriedka označuje za otravu destilovanou vodou. Podľa môjho názoru týmto spôsobom vznikla rozprávka, že destilovaná voda je jedovatá. Niektorí uvádzajú, že destilovaná voda necháva v organizme vo forme osmózových procesov praskať bunky. I to je nesprávne, jedine ak by ste si nechali vodu vo väčších množstvách vstrekovať intravenózne (vnútrožilne).

Môžete samozrejme siahnuť i po minerálkach, ktoré sú extrémne chudé na minerály, alebo po mäkkých vodách bez prídavku kyseliny uhličitej. Avšak destilovanú vodu pre batérie a žehličky nesmiete používať, jednak môžu obsahovať škodliviny nakoľko je zriedka plnená pod prísnym hygienickým dohľadom, a nakoniec často nejde o destilovanú vodu, ale o vodu, ktorá by v batériách alebo žehličkách mohla spôsobiť zvápenatenie alebo iné usadeniny.

Ak si chcete navždy ušetriť vláčenie fliaš, kúpte si destilačný prístroj alebo prístroj na obrátenú (reverznú) osmózu, s ktorým si vyrobíte svoju vlastnú pitnú vodu. To odporúčam hlavne pre kraje, kde je voda z vodovodu tvrdá až veľmi tvrdá, chlórovaná alebo znečistená dusičnanmi či inými organickými zlúčeninami, čo je častým javom. Také prístroje sú nutnosťou v oblastiach, kde je voda fluorizovaná (Pozn. v USA). Fluór je veľmi škodlivý. V takto postihnutých amerických veľkomestách sa zvýšil počet ochorení rakovinou o 20%. Ani pre chrup nie je fluór užitočný – len škodí organizmu.

Ak túžite po ďalších informáciách, prečítajte si ďalšiu odbornú literatúru (napríklad Šokující pravda o vodě). Ja sám som pred viac ako ôsmimi rokmi získal veľmi dobré skúsenosti s destilovanou ako pitnou vodou, i na varenie čaju, polievok, omáčok a pod. Odmietanie tejto vody ako mŕtvej obchádzam tak, že vodu naplním do sklenených fliaš a na pol dňa ich postavím na slnko alebo aspoň vonku na svetlo. Voda je potom oživená informáciami zo slnka, prameňa všetkého života, a kozmického žiarenia. Inak by bolo rovnako nutné takéto zariadenie pre oživenie vody z prístroja pracujúceho na princípe reverznej osmózy, z filtrov, z vodovodu a aj pre minerálne vody, pretože ani tieto vody nie sú živé. Fľaše alternatívne môžete postaviť pod tachyónový kotúč alebo iný oživujúci prostriedok (orgonitšungitšpirály a iné tvarové žiariče, …).

Na oživenie vody sa tiež používa vodný vírič, ktorý sa prišróbuje na vodný kohútik. Vďaka extrémne rýchlemu víreniu je v ňom kilometrovým vodovodným vedením poškodená štruktúra vody menená na čistú. Vírenie samo je prapôvodná energia, ktorá sa nachádza všade v mikrokozme a makrokozme, v DNK a čakrách (energetických centrách) nášho tela, rovnako ako v našej Mliečnej dráhe. Dokonca i krv v našich žilách prúdi vo forme vírenia. Vďaka cielenému otáčaniu vpravo je voda schopná v organizme lepšie viazať škodliviny a odstraňovať ich. Vírením dochádza k rozpusteniu informácií škodlivín vo vode.

To je zvlášť dôležité, ak žijete v kraji, kde je voda používaná viackrát. Napr. je známe, že voda v Porúrí je po použití znova v čističkách vyčistená a následne opäť prečerpaná do hlbín. Odtiaľ sa po čase opäť odoberá a púšťa do vodovodnej siete. Tento postup sa niekoľkokrát opakuje, takže voda, i keby ste ju destilovali a čistili reverznou osmózou, obsahuje stále ešte nepriaznivé informácie, ktoré môžu zaťažiť vaše zdravie. Oživenie vody je možné i inými spôsobmi, napríklad systémom Grandera alebo Plochera.

Zdroj: Detoxikace, odkyselení, pročištění celého těla, Otfried D. Weise
http://cezmin.wz.cz/Vodicka.htm /voľne preložené z češtiny/

 

Zdroj: http://clanky.regeneracnecentrum.sk/2012/06/sokujuca-pravda-o-vode/

Vaše komentáře

Reklama