MERLINOVA MAGICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA ÚNOR 2019 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

 

Únor v roce 2019 přináší vlivem dvojkové vibrace častější možnosti k navazování vztahů, k citovým záležitostem, ale také k dualitě a polaritě negativních proti pólových vlastností, které si daná osoba nese. Lidé se v této vibraci snadněji přátelí, seznamují nebo navazují nové vztahy, stejně tak jako se dělí o své pocity i zážitky. Důležitým aspektem této vibrace je klid, jinak hrozí podlehnutí stresu do větší hloubky, což by mohlo přinést zastavení v podobě onemocnění či úrazu nebo nehody.
Lidé ale v tomto období jsou ochotnější ke spolupráci, mohou být více chápavější i účastnější, mohou v sobě leccos rozvinout a objeví se i výborné příležitosti či nápady. Chopit se ale mohou i příležitostí, do kterých by v minulých vibrací neměli dost odvahy. Lidé se mohou cítit lépe, když jim budou druzí pomáhat nebo se s nimi dělit o jejich nápady. Už nebude potřeba se tolik izolovat jako v jedničkové vibraci a lidé tak v mnoha ohledech mohou být i více smířeni sami se sebou…

Magický Imbolc všem…

Datum: 1. – 2. února
Další názvy: Candlemas, Brigantia, Oimelc, Svátek svící, Hromnice
O tomto svátku se děje několik věcí naráz. Začneme u starého Boha, který stále ještě obývá svou podsvětní říši. Během zimy se totiž jeho síla pomalu ztrácí a jeho podoba se rozpouští do temnoty až s ní zcela splyne. Bůh předchozího roku postupně přestává existovat a někdy okolo Ostary je již zcela pohlcen svou vlastní tmou a nevědomím. Toto nevědomí však stále ještě ovlivňuje svět. Neboť mladý Bůh a Bohyně jsou na jarním začátku svého cyklu ještě neovládnutí vědomou myslí.
Naopak mladý Bůh v tomto čase vyrostl do mužské podoby a dosáhl pohlavní dospělosti. Je zasvěcen do mužských mystérií, učí se lovu a toulá se svobodně po světě. V čase Imbolcu oslavujeme především falický aspekt mladého Boha. Jeho síla stále roste, jak přibývá dne a ubývá noci. Světla je víc a víc a temná stránka starého Boha postupně opouští tento svět. A lidé na zemi zatouží po lásce své Velké Bohyně. O svátku Imbolc ji volají zpět na zem a hlasy dolehnou až dolů do hlubin země. Bohyně slyšíce vyslovovat své jméno zatouží opět spatřit své děti. Starý Bůh již nemá dost síly na to ji zadržet a ona se vydává zpět na denní světlo. Proto je Imbolc svátkem světel, svící a ohňů. Jejich záře oslabuje temnotu a ukazuje Bohyni cestu k nám. A ona opouští temnoty a přichází zpět do tohoto světa.

 

BERAN (21.3. – 20.4.): (kniha-dům-slunce-pes-věž)

Pro Berany bude ÚNOR ve znamení štěstí, optimismu i prosperity či energie. Stejně tak jako ve znamení vitality i energičnosti. Ve vztazích potom ve znamení sympatií, láskyplnosti, bezstarostnosti či radosti a upřímnosti. V profesní oblasti ve znamení skvělých výsledků, větší energičnosti i zlepšujících se příjmů, neboť jim náleží karta „SLUNCE“. Nechci Beranům nadržovat oproti jiným znamením, ale je čeká vcelku úspěšný, energický a plodný měsíc. Ono to bude i tím, že se probudí jejich ohnivost, se kterou se rádi a s vervou do všeho pouštějí. Energie i pozitivita tak na ně může sršet ze všech stran, až je to samotné může zaskočit. On je to totiž v tomto měsíci čeká nebývalý úspěch i uznání, o kterém do poslední chvíle nebudou mít nejmenšího tušení, ale o to větší z něj potom mohou mít radost. Možná je překvapí i někdo z blízkého okolí, kdo je nečekaně podpoří nebo poskytne pomocnou ruku. Stejně tak na ně čeká radost i štěstí v kruhu rodinném či v zázemí domova. Úspěch je jim prakticky přán ale v jakékoliv životní oblasti, stejně tak jako i v tom, do čeho se pustí a nebude to pozvolnými krůčky, ale s pořádnou vervou. Berani tak mají šance i tendence dosáhnout nebo započnout něco velmi příznivého i úspěšného, co postupně budou schopni zúročovat i v dalších měsících. Je to taková pomyslná startovní čára do celého roku, očekávat mohou neočekávané a úspěch či větší vitalita a energičnost je tak může provázet doslova na každém kroku. Pravděpodobně se v únoru otevřou i nové cesty a příležitosti k větší prosperitě a blahobytu a sami berani mohou být nejen pro sebe, ale i pro druhé nevyčerpatelným zdrojem energie, což nejednoho z jejich blízkého i vzdálenějšího okolí může překvapit. Pozitivnější budou ale sami o sobě, ne proto, že by jim to velela současná společenská konvence. Prostě se naplno může právě v tomto měsíci probudit jejich skutečný beraní oheň…

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (rakev-lilie-liška-slunce-kříž)

Pro Býky bude ÚNOR ve znamení ohrožení, lstivosti, zrady nebo falše, ale i zákeřných či neupřímných osob. Stejně tak jako intrik, vychytralosti nebo nepříjemností. Ve vztazích potom ve znamení klamavých citů, nedůvěry, kořistnictví nebo majetnictví. V profesní sféře ve znamení intrik, podrazů nebo rafinovanosti, neboť právě jim náleží karta „LIŠKA“. Jenže u Býků tyto aspekty nebo situace nebudou vznikat náhle nebo náhodou, ale záměrně a účelově. Proč záměrně a účelově? Protože se může a pravděpodobně i bude jednat o karmické záležitosti, jak vystoupit z vlastních nastavených lživých iluzí o lidech, vztazích nebo životním postoji. Díky tou se mají odpoutávat od všeho, co je svazuje a brzdí, co uměle stále udržují ve svém životě, ale také se mají odpoutat od toho, do čeho zcela zbytečně investují svou energii bez jakékoliv možnosti dalšího postupování. O co víc se tedy budou snažit, o to pomalejší bude posun. Nemusí narážet jen na faleš, žárlivost nebo pokrytectví či přetvářku od druhých, ale čelit mohou i sami sobě, pokud tyto aspekty v běžném životě vůči druhým sami praktikují. Jistým způsobem ale mohou karmicky vystupovat i lživé představy z rodiny nebo ohledně ní a jejího fungování. Na vině tak mohou být především neustále dokola děděné rodinné vzorce a modely výchovy, stejně tak jako nastavené předsudky a dogmata. No a to je i úkolem Býků, projít si tím, více to vnímat a začít s tím něco dělat. Protože právě tyto nastavené rodinné aspekty mají nemalý vliv na jejich vlastní život a životní cestu. Únor tak pro mnohé Býky bude různorodý, ale i když je může do značné míry vyčerpávat neustále něčemu čelit nebo něco řešit je tu osudová podpora v síle, nicméně důležitým úkolem je, aby se Býci naučili více a šetrněji hospodařit s vlastní energií, nebyli tak příliš důvěřiví až naivní vůči druhým, ale na druhou stranu netrpěli ani vlastním sebeklamem ohledně své dokonalosti…

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (dům-kotva-park-loď-důtky)

Pro Blížence bude ÚNOR ve znamení veřejnosti, společnosti, pozvání i návštěv, ale také větší angažovanosti nebo uměleckého prostředí. Ve vztazích potom ve znamení sympatií, schůzek či možné vztahy. V profesní sféře ve znamení společenských kontaktů či zábavy, neboť jim náleží karta „PARK“. Blížence tak může v únoru zajímat hned několik důležitých oblastí, mezi kterými budou proplouvat. Mezi ně mohou patřit záležitosti domova, profese i cest a cestování. Pro ně tak může být tento měsíc ve znamení především společenských akcí, setkávání i zábavy ať už ji budou věnovat rodině, společným dovoleným nebo se budou více zviditelnit společensky v profesní oblasti. Důležitým aspektem února je pro Blížence naděje. Naděje na vlastní ukotvení ve společnosti, na větším zviditelnění i společenskou prestiž. Prakticky jim tak cokoliv může jít tzv. „na ruku“. Dařit se jim může v čemkoliv, do čeho se pustí, ať už půjde o zkrášlování domova, pracovní pohovory nebo vlastní uplatnění, ale také sami Blíženci mohou v tomto měsíci chtít více diskutovat, debatovat či společensky se angažovat. Což by mohlo výjimečně znamenat, že jich najednou bude všude plno, až se v tom dění mohou sami jakoby trochu ztrácet. Nicméně budou si muset uvědomit, že nemohou být všude a že se ani nedá sedět na vícero židlích najednou. Sice mohou chtít společnost vyhledávat, snažit se z daného měsíce vykřesat maximum, ale nic by se nemělo přehánět nebo na konci měsíce padnou únavou i vyčerpáním…

 

RAK (22.6. – 22.7.): (dítě-kříž-pes-kniha-srdce)

Pro Raky bude ÚNOR ve znamení přátelství, poctivosti či spolehlivosti. Ale také ve znamení upřímnosti, důvěry nebo trvalosti. Ve vztazích potom ve znamení oddanosti, náklonnosti, loajality nebo důvěry. V profesní oblasti ve znamení dlouhodobého uplatnění, podřízené pozice nebo ohledně pracovních vztahů, neboť jim náleží karta „PES“. Raci ale mohou prožít únor ve znamení osudovosti a karmických provázaností s minulými životy. Čekají na ně nová seznámení, nová přátelství nebo obnova něčeho, co je spjato právě s minulými životy. Možná ale budou do jejich života opět vstupovat osoby z minulosti, se kterými je pojí hlubší citová pouta, osudová propojenost, ale také nenaplněné citové a láskyplné vazby z minulých životů. Osudové propojení ale přinese některým Rakům i karmická témata spojená s potomstvem, ale odhalovány pro ně mohou být i určité skrývané spojitosti či příběhy s lidmi, které budou znovu poznávat. Některá osudová a karmická přátelství, která již vznikla mohou ale v tomto měsíci začít přerůstat i v hlubší lásku nebo city, odkrývat se budou souvislosti s tím spojené. Také ale mohou přicházet obtížnější začátky tam, kde bylo něco přerušeného, kde došlo k nedorozuměním, ale ještě ne k definitivnímu ukončení. Pro mnohé Raky tak bude tento měsíc o návratech, o znovuobnovených začátcích, ale i o hlubších poutech, která je s danými osobami spojují. Čeká tak na ně nová láska, nové zapojení ale i hlubší náklonnost či probuzení vnitřních srdečních záležitostí, za kterými v mnoha ohledech stojí právě osud a naplnění toho, co bylo kdysi dávno možná nechtěně, možná úmyslně přerušeno nebo oddáleno do současného života. Větší důraz ale bude kladen i na vlastní Račí spolehlivost a věrnost a to prakticky může zasáhnout jakoukoliv životní oblast…

 

LEV (23.7. – 23.8.): (ryby-hvězdy-lilie-park-jezdec)

Pro Lvy bude ÚNOR ve znamení rodiny a jejich členů, upřímnosti nebo intimity. Ve vztazích potom ve znamení přitažlivosti, fyzického nebo mileneckého zájmu, ale také upřímnosti. V kariéře ve znamení pohody a harmonie na pracovišti, neboť jim náleží karta „LILIE“. Lvi tak v tomto měsíci budou svůj zájem především stáčet k rodině, rodinným členům, ale také např. K potomkům nebo k finančním otázkám či tématům s rodinou související. Na pořadí dne tak budou společná setkávání, zábava, ale také možnost nějakých akcí či se témata mohou vztahovat k hlubším citovým vazbám, ale i k úspěšnosti rodiny samotné. Podporovat jejich snahy i úmysly ale mohou i dobré zprávy či novinky, které s rodinou budou spjaty a Lvi určitě potěší. Sami Lvi ale mohou na druhé působit více přitažlivě nebo mohou lehce někoho druhého okouzlit svým šarmem, stejně tak jako se obnoví i domácí pohoda nebo klid, po kterém tak delší dobu toužili. Kde byly žabomyší války nebo menší spory, nastoupí klid. Nicméně zaměření se bude týkat nejen rodinných aktivit, ale i možného finančního úspěchu, který na Lvy v únoru čeká. Možná se jim podaří v něčem prorazit, něco získat nebo naopak něco úspěšně dotáhnout do zdárného konce. Svým způsobem si tak v tomto měsíci mohou pochvalovat vlastní úspěšnost či se budou zklidňovat jejich myšlenky a nastoupí hlubší intuitivní vnímání ohledně jejich životní cesty. Překvapit i potěšit zároveň je mohou i zprávy, které přinesou vyjasnění nebo určitou naději, ale ani bez nich samotných se tento úspěch sám od sebe neprojeví. Prožít tak mohou vcelku klidný i pozitivně laděný měsíc, oddávat s emohou štěstí a zažít i něco velmi příjemného a vyloučené není ani to, že na ně čeká šťastné a očekávané sblížení s někým, kdo se usídlil v jejich myšlenkách nebo srdci…

 

PANNA (24.8. – 23.9.): (strom-loď-rakev-ryby-dítě)

Pro Panny bude ÚNOR opět ve znamení završování, ukončování, zániku i transformace či šokující a nepředvídatelných situací nebo zlomů. Ve vztazích potom ve znamení ukončování citových problémů, vyprchání nebo zásadní proměny. V profesní sféře ve znamení zakončování, možné výpovědi, ale i vyčerpanosti nebo nemoci, neboť jim náleží karta „RAKEV“. Překvapit je možná mohou právě v tomto měsíci nepředvídatelné situace či okolnosti a to nejen v souvislosti s financemi, ale také např. s potomky. Ať už plánovali nějaký společně strávený čas nebo např. cestu či zimní dovolenou. Možná i ony samy mohou mít pocit, že je něco brzdí, svazuje a že je potřeba z tohoto dění vystoupit. Díky nepředvídatelnosti také mohou pociťovat určitou ztrátu klidu, životní síly nebo úspěchu. Tím se mohou dostat do stádia, kdy budou přehodnocovat i svůj vlastní životní postoj ať už vůči sobě nebo okolnímu světu. Naopak jiné Panny mohou v únoru ztratit určitou naivitu, možná budou těžko hledat cestu k nějakým novým začátkům, které se znovu přihlásí o slovo a mohou souviset se situací, kterou ony samy před nedávnem samy ukončily. Více je také mohou zatížit problémy s potomstvem, které se vůči něčemu může samo vzdorovitě stavět, stejně tak jako se mohou objevit dočasné finanční problémy, pokud nastanou neočekávané výdaje nebo investice. Možná z něčeho budou muset Panny slevit a jinde naopak přidat, protože i když se jim jisté životní situace mohou zdát šokující, nakonec z nich mohou vyjít nejen jako vítězové, ale také se jim v něčem otevřou oči, v něčem procitnou a vlastně pochopí, že dané okolnosti nebo situace vlastně pro ně byla přínosnou. Pravděpodobně jim nevyjde hned všechno napoprvé, ale cílem je houževnatou Pannu donutit znovu se pustit do toho, co se jí nepodařilo nebo co nevyšlo…

 

VÁHY (24.9. – 23.10.): (slunce-kosa-věž-dopis-mraky)

Pro Váhy bude ÚNOR ve znamení způsobu života, ambicí, odloučení či izolace, ale také o osamělosti, úřadech a institucích či o nadřazenosti nebo neústupnosti. Ve vztazích potom znamením odtažitosti, odstupu či rozluk nebo hrozby rozchodu. V kariéře ve znamení vyšších postů, samostatnosti či autoritářství, neboť jim náleží karta „VĚŽ“. Pro Váhy tento měsíc bude znamenat proměnlivost. Jednou nahoře a podruhé dole. Úspěch a energičnost se může střídat s obdobím nenálady nebo únavy, stejně tak jako náhlý úspěch a pozitivitu může vystřídat něco nepříjemného nebo něco, co právě Váhám přidělí určitý podíl zodpovědnosti. Pravděpodobně obdrží nějakou nečekanou úřední zprávu nebo novinky nebo se setkají s mrzutostí úřadů či úředních osob. Opatrnější by proto měly být na to, aby si i vlastní vinou nebo chybami nepřivodily nějaký ten úřední problém, pokutu nebo nepříjemnost. Na druhou stranu je ale bude provázet úspěch, který bude přikloněn na jejich straně, takže budou v jakékoliv záležitosti působit více sebejistě a stabilně. Pravděpodobně na Váhy také čeká nějaký rozchod, odloučení nebo odchod, ale nemusí zoufat, protože se nakonec prokáže, že vlastně právě tento záměr byl pro ně uvolňující a osvobozující. Samy ale v únoru mohou projít i vlastním procesem znovuzrození i novým nádechem. Opatrné by ale měly být na to, aby příliš nepřecenili své síly, protože i náhlý a nečekaný úspěch či vzestup pro ně může být v něčem nebezpečný a přivodit zbytečné potíže. Na druhou stranu se jim ale dostane i určité úlevy, pokud zpřetrhají pouta, která již dávno postrádají jakýkoliv smysl nebo význam. Ať už se to bude týkat profese, osobního života či vztahů. Váhy ke svému životu potřebují volnost a svobodu, a možná právě tato dvě témata mohou v tomto měsíci více ve svém životě přehodnocovat…

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (květiny-kniha-liška-lilie-srdce) 

Pro Štíry bude ÚNOR ve znamení ohrožení, lstivosti, zrady nebo falše, ale i zákeřných či neupřímných osob. Stejně tak jako intrik, vychytralosti nebo nepříjemností. Ve vztazích potom ve znamení klamavých citů, nedůvěry, kořistnictví nebo majetnictví. V profesní sféře ve znamení intrik, podrazů nebo rafinovanosti, neboť právě jim náleží karta „LIŠKA“. Pro mnohé Štíry tak může být únor zkouškovým obdobím zejména v citech, lásce a vztazích. Zkouškovým proto, protože může vyplavovat témata spojená se žárlivostí, vypočítavostí, předstíráním či majetnickými sklony a touho někoho nebo něco vlastnit. Rozevírat se tak mohou nůžky konfrontací, jak dalece oni sami dokáží být v lásce upřímní, zda něco nezatajují nebo zda hrají s druhými fér hry. Setkávat se tak mohou s pomluvami a sami by si měli dát pozor na to, co a komu sdělují, lehce se totiž může stát, že se jejich informace donesou k ostatním, ale ve značně zkreslené formě. Možná i sami Štíři pocítí nějaké falešné předstírání, opatrnější by potom měli být i na vztahy v rodině, kde sice mohou něco získat, ale přílišnou radost jim to do budoucna nepřinese. Než svou důvěru někomu svěří, měli by si ho dostatečně proklepnout, přesto je ale mohou zradit i ti, kterým dlouhodobě důvěřují. V únoru na ně číhá ale ještě něco. Opatrněji by měli volit svoje kroky prakticky v jakékoliv oblasti, protože na ně může číhat nějaká skrytá faleš nebo past, do které by mohli lehce sklouznout. S koncem měsíce se jim ale přesto podaří něco zásadního odkrýt a jak už to u Štírů bývá, vzít to mohou za ten pevnější, i když razantnější konec, takže servítky si s druhými rozhodně brát nebudou. Krizovějším obdobím je u nich polovina měsíce, právě tady se mohou i nechtěně něco dozvědět a souviset to může právě s rodinou nebo city a láskou všeobecně…

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (dítě-park-čáp-lilie-klíč)

Pro Střelce bude ÚNOR ve znamení změn, pohybu, přesunu nebo větší flexibility či těhotenství. Ve vztazích potom ve znamení proměnlivých citů, nestálosti a měnícího se vztahu. V profesní oblasti ve znamení změn, aktivnějšího přístupu i větší činorodosti, neboť jim náleží karta „ČÁP“. Pro mnohé Střelce bude právě únor ve znamení rozpohybování jistých událostí či situací, které povedou ať už k samotným změnám, tak i ke zvažování ohledně nich. Procházet budou vlastními společenskými změnami, ale možná i oni sami budou chtít něco kolem sebe změnit. Rozšiřovat své kontakty, více se bavit nebo více se ve společnosti zviditelňovat a uplatňovat své ambice. Společenské proměny mohou mít vliv i na rodinu, ale může to být i opačně. Jakmile se Střelci v únoru na něco zaměří, budou to chtít dotáhnout do konce. Vyloučené tedy není větší zaměření na vlastní rodinné štěstí, ale také třeba na odhalení něčeho velmi příjemně překvapivého. V tomto měsíci se tak u nejednoho Střelce může projevit např. Touha po dítěti, zjištění těhotenství nebo nejvhodnější doba k početí. Nicméně celkově se ale témata mohou zaobírat dětmi, potomky či společnou zábavou nebo stráveným časem. Pravděpodobně se tak sami Střelci možná vrátí sami ve vzpomínkách, jaké to bylo, když byli dětmi. Nicméně dané změny platící pro únor v mnoha oblastech budou přínosné nebo zapříčiní nové začátky či výraznější posun v životech Střelců. Ukazovat se tak v zastřené mlze mohou postupně nové příležitosti i možnosti, kterých se mohou chopit nebo je konečně začít realizovat. Upevňovat ale budou i své vlastní jistoty nebo hodnoty, nalézat klíče k řešením a pravděpodobně se jim tak podaří odemknout nejedny nové dveře příležitostí…

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (kosa-ryby-hvězdy-strom-loď)

Pro Kozorohy bude ÚNOR ve znamení uskutečňování plánů, příznivých vyhlídek, pozitivního vývoje, ale i myšlenek nebo nápadů či nadchnutí se pro něco. Ve vztazích znamením pozitivních citů, ale i platoničnosti, ideálů či nedosažitelných partnerů. V kariéře potom ve znamení vyjasnění, nápadů nebo úspěšnosti, neboť jim náleží karta „HVĚZDY“. Pro mnohé Kozorohy může být únor úspěšným měsícem, přesto ale může jejich jasné myšlení ohrozit finanční oblast nebo finanční témata a to, pokud znejistí ve svých plánech nebo záměrech. Celkově by ale měli být opatrnější na své životní postoje nebo názory či zdraví, protože i to je s financemi jakoby provázané. Pokud zdravotně budou stagnovat, odrazí se to i v jiných oblastech. Opatrní by zejména měli být na cestách nebo při aktivnějším pohybu, je tu menší hrozba nějakého úrazu. Překvapit nebo zaskočit je mohou i náhlé životní situace, se kterými nemusí počítat, navíc i jejich úspěch může být něčím zpomalený, stejně tak jako si mohou ujasňovat své vlastní životní cíle a ambice. Víc by ale měli brát ohledy na své zdraví, možná se v něčem přeceňují, ale zdroj jejich síly i energie není nevyčerpatelný. Kolem poloviny měsíce je mohou zaskočit i myšlenky, kdy v něčem přestanou mít jasno a naopak dojde k vystřídání s myšlenkami škodlivými nebo je zasáhne určité trápení či nervozita, pokud jim vše nebude vycházet podle zamýšlených plánů. Náchylnější tak mohou být i k ovlivňování druhými, proto by spíše měli zachovávat klid i nadhled. Nicméně nebude vše tak nebezpečně vypadající, jak se na první pohled může zdát, ale záležet bude především na Kozorozích samotných, jak se k určitým životním postojům nebo situacím postaví. Zda si zachovají objektivitu nebo se nechají strhnout děním kolem sebe…

 

VODNÁŘ (21.1. – 18.2.): (rakev-věž-kosa-hora-lilie)

Pro Vodnáře bude ÚNOR ve znamení zlomů, zvratů, překvapení, ale i šoků, radikálních řezů, náhlosti či nečekaných situací či okolností. Ve vztazích znamením zpřetrhaných citů, averze, šokujících událostí, ale i studené sprchy. V profesní oblasti potom ve znamení ohrožení pracovní pozice, tvrdých procitnutí, náhlých konců nebo nezdarů, neboť jim náleží karta „KOSA“. Celý únor tak bude o nečekanosti nebo o náhlých a nepředvídatelných situací či záležitostí. Něco nepředvídatelného mohou zaznamenat v rodině, ale i v případě náhlých úředních jednání či záležitostí či se dostanou do nechtěných úředních sporů. Náhle i v jejich okolí, v rodině nebo mezi přáteli, partnery či kolegy může docházet ke stagnacím či překážkám, na kterých ale mohou mít podíl i sami Vodnáři. Setkávat se mohou s nevraživostí, ale i větší urputností nebo tvrdohlavostí. Stejně tak je ale v tomto měsíci mohou zaskočit překvapivé události prakticky v každé z životních oblastí, možná ale i oni sami budou chtít něčemu nebo někomu vzdorovat, protože doménou února jsou právě vztahy a to všeobecně pojímány. Projít ale mohou i vlastní a do jisté míry drastickou transformací, i když se nakonec ukáže jako pozitivní. Opatrnější by měli být Vodnáři i na možné úrazy, nehody nebo nečekané ztráty či na možné náhlé ukončení něčeho, čemu příliš nevěnovali dostatečnou pozornost. Vyloučené ale není ani to, že se mohou připlést i do ostřejší výměny názorů a to možná i dost nechtěně. Únor pro ně bude měsíce, kdy prakticky každý den nemusí vědět, co a odkud přijde, proto by měli být ostražitější a mít oči do široka otevřené. Stejně tak jako by měli více naslouchat varovným signálům své duše skrze intuici, bude se jim to hodit…

 

RYBY (19.2. -20.3.): (hvězdy-dům-liška-ryby-lilie)

Pro Ryby bude ÚNOR ve znamení ohrožení, lstivosti, zrady nebo falše, ale i zákeřných či neupřímných osob. Stejně tak jako intrik, vychytralosti nebo nepříjemností. Ve vztazích potom ve znamení klamavých citů, nedůvěry, kořistnictví nebo majetnictví. V profesní sféře ve znamení intrik, podrazů nebo rafinovanosti, neboť právě jim náleží karta „LIŠKA“. Stejně jako pro Štíry, tak i pro Ryby bude v únoru platit větší obezřetnost a pozornost. Je to proto, že i ony se mohou setkávat s falší, falešnými úmysly či záměry či s vychytralostí. Obezřetnější potom zejména v tom, aby někomu nenaletěli, protože jak známi Ryby mají velkolepé plány, ale málokdy je dotáhnou do zdárného konce. Faleš, ale i pokrytectví nebo intriky se mohou objevit i v blízkém okolí a nebo dokonce i v rodině a rodinném zázemí. Soustředit by se proto ryby měly na vlastní intuitivní myšlenky i varování, které k nim skrze ni budou přicházet. Faleš se totiž projeví zcela nepokrytecky a nebude souviset s ničím jiným, než s financemi. Tady by mohlo dojít k nemalé ztrátě nebo zbytečným investicím, pokud by chtěly Ryby dosáhnout nějakého finančního úspěchu ať už prodejem nebo koupí či investováním do ne zcela prověřených záležitostí. Zajímat je ale může i pevnější financování bydlení, stejně tak je to ale může svádět k tomu, jak snadno a lehce finance získat. Ony bohužel ale ani vztahy nebudou zcela jednoznačně upřímné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Možná, že některé Ryby budou postupně procitat i falešných iluzí ohledně lidí, kterým důvěřují. Nejvíce ale tyto lekce a zkoušky mohou pocítit ve vztazích, kde mohou mít pocit jistého využívání a zneužívání jejich dobroty. Pozor by si měly dávat na podvod od někoho blízkého, stejně tak je mohou ale pohltit i vlastní iluzorní pocity zdánlivého štěstí, takže si lehce mohou i něco samy sobě namlouvat, i když skutečnost bude zcela jiná…

UPOZORNĚNÍ:
Předpověď je všeobecně pojímána, neplatí pro všechna znamení současně. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Textové chyby vyhrazeny. Neprošlo jazykovou úpravou. Respektuji autor. práva obrázků.

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

Vaše komentáře

Reklama