ASTROLOGICKÁ KONSTELACE – DVOJITÁ MER-KA-BA – AKTIVACE 25/26 srpna 2013

V tomto letním období navíc již podruhé (viz předešlý článek ZDE). Vzhledem k tomu, že planety tvořící tuto HVĚZDU, se nacházejí ve vodním a zemském živlu, zdá se, že významem této konstelace je ukotvení Ducha do Hmoty/Těla, Matérie, Reality Země. Konečně…..

Hledala jsem na Internetu nějaké odborné astrologické články na toto téma – a překvapivě jsem nic nenašla. Bohužel přes velikou snahu při hledání jsem zjistila, že na oficiálních webech českých renomovaných astrologů a seriózních fórech o tom není ani zmínka. Většina těchto odborníků se zdá se horlivě věnuje astrologickým výkladům spíše ve spojení s aktuálními světovými katastrofami a neštěstími či děním na zahraniční či domácí politické scéně. Zajímavé spojení, že? Potom se není co divit, že internet je plný více či méně zajímavých astrologických článků spíše laděných spíše esotericky než těch astrologicko-odborných…

Přes vyhledavač jsem ale nakonec přeci jen narazila na jeden zajímavý výklad tohoto uskupení od australské astroložky Simone Matthewsové. Podle ní se nám v průběhu této astrologické konstelace otevře brána, skrze kterou bude přicházet vlna silného světla Probuzení/Vědomí a světelných kódů přímo z galaktického centra pro aktivaci našeho světelného těla a kvantové DNA. Jelikož momentálně bohužel sama nemám čas napsat překlad ani vlastní hlubší odborné pojednání, ale cítím, že tato informace stojí za pozornost a sdílení, požádala jsem o překlad Marka Vícha, který to udělal rychle, ochotně a ….rád. Děkuji. Snad i Vám tyto informace přijdou vhod…….

Přikládám za sebe přeci jen drobný „ne-odborný“ komentář a dodatek k zamyšlení.

DAVIDOVA HVĚZDA, VELKÝ KOSMICKÝŽ KŘÍŽ A MYSTICKÝ OBDÉLNÍK NA NEBI 26. SRPNA 2013

(21. srpna 2013, diagram a text Daniela Viplerová)

V noci mezi 25. – 26. srpnem (nad ránem mezi 4-5 hodinou SEČ) dojde na nebi k mimořádně zajímavé astrologické konstelaci uspořádání planet do tvaru Davidovy Hvězdy-Merkaby, což jsou dva do sebe zaklesnuté rovnostranné trojúhelníky – zde konkrétně se jedná o propojení Vodního a Zemského Trigonu – které zastupují ženský princip na Zemi. Dle některých výkladů může toto uspořádání kolektivně podpořit ukotvení Ducha (Voda) do Hmoty (Země).

Kromě tohoto zajímavého útvaru mne ale velmi zaujalo i velmi významné planetární uskupení ve tvaru Velké Kardinální Kvadradratury (červený čtverec). Vytváří tak tzv.  Kosmický Kříž mezi Jupiterem a Lilith (Rak), Uranem (Býk), Venuší (Váhy) a Plutem (Kozoroh), která dodává této konstelaci velkou dynamickou a tvůrčí sílu k manifestaci Nového vědomí a také velkou dávku odvahy k prosazení, uskutečnění a projevení Ducha ve Hmotě (Vodní a Zemský element Mer-ka-by).

Do toho se se zde nachází i Mystický Obdélník (viz modré „psaníčko“), jehož aktivní planety zde zřejmě vytvářejí harmonické propojení mužského a ženského principu na Zemi a opravdový most nezbytný pro sestup Ducha (voda) do Hmoty (země). Planety, které se nacházejí v zemských znameních, zde nabízejí milující a ochrannou náruč pro planety ve vodních znameních. Mužský princip zosobněný Saturnem a Severním Uzlem (což je symbol pro mužskou polaritu na Zemi)  se vynořuje z temných a bahnitých hlubin Štíra (Moc, Minulost, Manipulace, Vina, Smrt) do milující náruče Luny/Matky/Přírody a Jižního Uzlu (symbolické vyjádření ženské polarity na Zemi) v zemském znamení Býka. Na druhé straně Mystického obdélníku sestupuje Neptun a Chiron z Ryb (Božská Láska, Milost, Poslání, Duch a Uzdravení) do praktického života/reality Panny a ochranné náruče Otce/Slunce a spojuje se skrze Merkura (Mysl, Komunikace, Síťování) s druhými a okolním světem. Uprostřed, ve středu Kosmického Kříže, se tak symbolicky za podpory Slunce/Otce a Luny/Matky setkává Neptun z NEBE (Láska) se Saturnem (Realita) NA ZEMI. Krásně poetické a mystické, že?

No, a na závěr mne ještě napadá, že téměř všechny planety se nějak tohoto dynamického astrologického tance a zarovnání účastní a aktivně zapojují. Až na Marse…..! Ten stojí jakoby trochu mimo v Raku (tak jako malé čisté, nevinné dítě – Nové Vědomí) a skoro to vypadá, že brání v utvoření plného spojení všech planet do tvaru pravidelného šestiúhelníku – Hexagramu. Nebo možná právě naopak – Mars zde vystupuje jako symbol pro nevinné, čisté Ditě – Nové Vědomí, Nový životní počátek cyklů – stojí v této otevřené bráně – porodní cestě – vynořuje se z pečující mateřské náruče Raka – a čeká na příhodný okamžik pro vstup do našeho života. Čeká, zda my sami dovolíme, aby jeho mnohdy impulzivní, odvážná síla nezbytná pro zrození a začátek nového Života mohla s rozhodností vstoupit do našeho Světa a vlastního života……..

Nyní už přikládám video a názorné obrázky a článek v překladu Marka Vícha.

AKTIVACE MER-KA-BA – Červenec/Srpen 2013

Simone Matthews- www.UniversalLifeTools.com

V červenci a dále v srpnu 2013 jsme svědky aktivace hvězdného portálu Merkaby, který bude nastaven tak, aby pomohl ke kvantovému skoku naší DNA. Jedná se velmi vzácné uspořádání Merkaby, které obsahuje nejvyšší božský potenciál.

Nejprve dojde na přelomu 29/30 července 2013 k planetárnímu uspořádání Šesticípé Hvězdné formace, která bývá běžně označena jako Davidova Hvězda. Synergie tohoto uspořádání zaktivuje Davidovu Hvězdu. Dále dojde v noci 25/26. srpna 2013 k uspořádání Dvojité Davidovy Hvězdy, čímž bude zformována energetická Merkaba – což označuje Světelné Tělo člověka.

Tato uspořádání nám tedy pomáhají překonat rozkol mezi osobností/tělem a Duší. Pomáhají nám vytvořit most k našemu Duchu skrze naše srdce a zakotvit tak Nebe na Zemi. Tyto portály Merkaby poskytují příležitost pro lidstvo, aby mohlo překonat svůj strach, bolest i vnitřní boj, a tím dále rozšířit své vědomí za hranice omezení, která jsou v současnosti zakotvena v kulturních, rodinných a společenských systémech víry.

V tento čas tak máme příležitost vědomě omývat každou buňku v našem těle v posvátných tekutých světelných kódech, které jsou tímto planetárním zarovnáním vedeny za účelem naladění naší DNA na vyšší úrovně resonance.

Efektem těchto uskupení bude probuzení našeho světelného těla na vyšší frekvenci vědomí tak, abychom mysleli, byli a žili naše životy za hranicemi dogmat a strachů, které můžeme na Zemi v této době spatřovat. Z pozice probuzeného vědomí budeme schopni řešit problémy dnešní doby a se soucitem i radostí obejmout celosvětové společenství lidí v úctě k veškerému životu na Zemi, včetně našich předků i nastávajících generací.

29/30 července 2013 – Aktivace Merkaby

29/30 července je měsíc ve 4-5° v Býku a slunce je v 6° ve Lvu, následující planety jsou nastaveny v 60 ° jedna vůči druhé, čímž na nebesích vytváří Velký Šestiúhelník (Hexagram).

Mars je v 10°, Jupiter v 7 ° a Merkur v 17° (všichni v Raku), Neptun ve 4° (v Rybách), Pluto v 9° (v Kozorohu), Saturn v 5° (ve Štíru) a Venuše v 8° (v Panně).

9° (v Kozorohu), Saturn v 5° (ve Štíru) a Venuše v 8° (v Panně).

25/26 Srpna 2013 – Druhá aktivace Merkaby

Na přelomu 25/26 srpna (kolem 4-5 hodiny ranní a dále dopoledne 26. srpna SEČ) se zformuje Dvojitá Merkaba (Twin Mekabah – označení pro dvě formace Merkaby v rámci jednoho měsíce). Naposledy byl tento útvar Dvojité Merkaby spatřen v září a říjnu v roce 1996.

Při druhém uskupení Merkaby bude Merkur v Panně, v pozici, kde byla Venuše v červenci 29/30. S Merkurem jako hlavním hráčem ve formaci se stává komunikace jádrem potyčky o sílu. Samotné myšlení se v této době nestává jejím řešením. Mějme na mysli, že za každou mdlou emocí se skrývá myšlenková forma, že které se tato emoce rodí. Navraťme obtížnou emoci zpět ke své zakládající myšlence skrze aplikaci vyšší moudrosti, která je schopna tuto myšlenku změnit.

25/26 Srpna 2013 – Aktivace Merkaby a Krystalická Mřížka

Níže uvedená Krystalická mřížka nabízí podporu a pomoc každému, kdo se chce vědomě naladit na astrologické uspořádání Merkaby 25. srpna 2013. Tuto Krystalickou mřížku si můžete třeba vytisknout a dále na ni meditovat, či si ji dát na noc pod polštář. Mřížka podporuje naladění DNA, dále je s ní možné pracovat dle vlastní intuice.

Co tato uspořádání znamenají?

Tyto Dvojité Šesticípé Hvězdné formace Merkáby společně aktivují naše dvanácti-bodová Světelná Těla Merkaby.

Naše dvanáctibodové Světelné Tělo (se 13. centrálním bodem) je prostředkem, které podporuje naše vědomé spojení se třinácti sférami tzv. Metatronovy Kostky, což je nástroj, který podporuje probuzení naší DNA a kvantový skok k osvícení.

Tyto Dvojité formace Merkaby probouzejí 13 Božských Zákonů Stvoření skrze nás, otevírají naše Srdce a Mysli vůči více vědomé formě Bytí a společnému tvoření na úrovní globální lidské rodiny.

Pole Merkaby napojuje vědomé Srdce na „bod 0 (zero point),“ spojení „jak nahoře, tak dole“ a tím skrze záměr dochází k léčení od první dimenze (Krystalické pole – Zemská Brána) směrem k osmé dimenzi (Centrum Galaxie – Kosmická Brána).


ZDROJE:

© pro www.kvantova-astrologie.cz napsala – Daniela Viplerová (text, úpravy překladu, diagram)

© český překlad – Marek Vích exkluzivně pro Kvantovou astrologii

© Originál text v angličtině, obrázky a video – Simone Matthews – www.UniversalLifeTools.com


Poznámka ke kopírování:

„Tento překlad může být dále kopírován a publikován v nezkrácené a nezměněné podobě k nekomerčním účelům a pouze pokud budou uvedeny všechny zdroje textu včetně aktivních odkazů a celé této poznámky“.


Více zde: http://www.kvantova-astrologie.cz/news/astrologicka-konstelace-dvojita-mer-ka-ba-aktivace-25-26-srpna-2013/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.kvantova-astrologie.cz%2Fnews%2Fastrologicka-konstelace-dvojita-mer-ka-ba-aktivace-25-26-srpna-2013%2F

{youtube}MNAdocv5vyA{/youtube}

25/26. srpna 2013 jsme svědky velmi zajímavé astrologické konstelace planetárního uspořádání do tvaru 6-cípé HVĚZDY - někdy také zvané MER-KA-BA.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama