Kryon – Čtyři druhy soucitu

Tyto čtyři „druhy“ soucitu jsou něčím, co se postupně zcela přirozeně rozvine ve vědomí lidstva, byť to ještě patrně pár let potrvá. Dojde k tomu přistoupením k prožívání, či pěstování těchto 4 atributů. To bude záležet na lidstvu, na jeho svobodné vůli. A právě k tomu jsem vyzýváni, aby svět míru mohl nastat.

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Cali, v Kolumbii, 25. října 2014
(jako první ze šesti channelingů ve čtyřech městech v rámci Kryonovy Velké Kolumbijské cesty)

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. 
Můj partner ustupuje stranou. Takový je channeling. Vždy používá člověka, jeho kulturu, jeho intelekt a jeho znalosti. Člověk je „prostředkem, nástrojem“, díky kterému jsou předávány naše zprávy a poselství. Takto ctíme lidstvo. Ctíme tak Boha ve vašem nitru. A není to neobvyklé.Channeling je velmi starý. Má mnoho jmen. A dokonce i ti, kteří zapsali hluboké věci, které se později staly posvátnými knihami, to channelovali. A tak se na tyto věci dívejte jako na normální. A vězte, že tento proces je i ve vás.

Pojďme si povědět o něčem – chci, abyste se na okamžik zamysleli nad skutečností tohoto poselství. Jaká je skutečnost? Připojili jste se jen k nějakému setkání a posloucháte muže na židli? Nebo je v tom něco víc? Je možné, že je zde něco osobního? Chci vám říci, že je. Máte svobodnou volbu, abyste to mohli objevit.
Právě jste slyšeli příběh Michaela Thomase a sedmi andělů. Poznali jste se v čemkoli z toho? Je možné, že jste sem byli přivedeni z nějakého důvodu? Možná pro tuto chvíli. Někteří toto čtou a poslouchají, ale nejsou v této místnosti – pro vás v místnosti to je budoucnost. Pro ně to ale není v budoucnosti, pro ně je to v přítomnosti – v jejich „teď“. Určitým způsobem s nimi právě teď sdílíte tento okamžik. Jim pokládám stejnou otázku: Je možné, že existuje důvod, proč jste byli přivedeni k těmto slovům, k této energii? Vezměte za ruku Boha – jen na chvíli. Zapomeňte na své problémy – jen na chvíli. A seďte v míru. Znám vás. Znám vás.
Staré duše… nerozumíte samotnému významu slova „duše“. Duše existovaly dřív než lidstvo. Dlouho před lidstvem! Duše je jádrem esence Boha ve vás. Vy všichni jí nesete. Duše je ten, koho znám. Duše nemají jména, jaká máte vy. Mají energii světla. Vidím vaše jméno ve světle. Víte, kolik životů jste zde prožili? Někteří z vás jsou zde od samého začátku a budou zde až do samotného konce (Země). Konec je velmi vzdálený. Pak budete „mít hotovo„. Mnozí z vás půjdou osít další planetu, aby ta pak mohla dělat to, co teď děláte vy. Někteří z vás se pak inkarnují i na této další planetě. Jak jste staří? Půjde tam stejná duše, jaká byla zde… Společně jsme sledovali, jak se formovala tato galaxie. Znám vás.
Jsou zde některé věci, o kterých jsme nemluvili. Budeme jim říkat „nové“ (věci). Týkají se soucitu a my o nich mluvíme v energii lásky. Soucit je nejvyšší formou vědomí člověka. Soucit je větší než láska. Láska projevuje (manifestuje) soucit. Soucit je známkou vyspělosti lásky. A já bych vám chtěl představit čtyři druhy soucitu. Tyto čtyři druhy soucitu přinesou Zemi mír. A jsou jiné, než myslíte.
Používáme číslo čtyři, které nahradí číslo tři. Nejen proto, že je to další číslo (v pořadí), ale protože představuje novou energii – rovnováhu, spojenectví s Gaiou a návrat k moudrosti minulosti.
Jsou čtyři elementy soucitu. Nejsou to věci, které byste „měli dělat“. Jsou to věci, ke kterýmdojde. Nastanou spolu s vyšším vědomím. Jsou přirozenou součástí evoluce, která je před vámi.
Pomiňme nyní to, co se dnes děje na planetě. Mluvili jsme o tom v mnoha channelinzích. Říkali jsme vám o temnotě, která je teď na planetě. Říkali jsme vám, abyste to čekali. Říkali jsme vám, že se v těchto časech odkryje temnota. A to z jediného důvodu – protože SVĚTLO VYHRÁVÁ! A když světlo vyhrává, můžeme říct, že se temnota bojí. Proto vystupuje do popředí způsoby, které vás mají vyděsit. To všechno teď přeskočíme. Přesuňme se do bodu, kdy už to všechno na planetě skončilo. Do bodu, kdy je na Zemi mír. Dovolte, abych vám něco řekl… Dosáhnout míru na Zemi není tak těžké. Když temnota začne mizet a světlo jí začne nahrazovat, pak vyšší vědomí vytvoří mír. Jednoho dne se probudíte a zjistíte, že už jste sto let neválčili. Mír na Zemi není tak těžký. Souvisí s tolerancí a pochopením – to je pro vyšší vědomí intuitivní. Není to kouzlo.Stane se to samo jako součást duchovní vyspělosti a evoluce vědomí. Chci s vámi sdílet čtyři atributy soucitného vědomí:
1) První na škále od vysokého k nižšímu – lidé milují tato měřítka… Chci vám tedy říct, co je nejdůležitější – první je soucit k sobě. Musí být. Je to soucit Boha ve vás. Tento druh soucitu změní, kdo jste. Soucit k sobě ostatní vidí jako Boha ve vás. Už jste někdy slyšeli, že to musí začít s vámi? Nemůžete šířit sebe kolem a posílat soucit do jiných míst, dokud nemáte soucit k sobě. Může vám to připadat jako divný koncept. Soucit není egoSoucit je nejvyšší možná energie projevená láskou. Mistři, kteří kráčeli po této planetě, měli tuto vlastnost a vám se líbila. Viděli jste, jak pláčou – měli soucit díky tomu, co bylo v nich – díky lásce Boha. Jak se vědomí zvyšuje, jak se přesouváte do nových úrovní výkonnosti (DNA), dojde k nárůstu všech druhů soucitu. Větší soucit řeší i neřešitelné záležitosti. Poslouchejte. Soucit k sobě způsobuje vnitřní léčení. Pro léčení neexistuje větší energie než soucit. Můžete mít soucit ke svému vlastnímu tělu? Dokážete se dívat na buňky svého těla a vidět je tak, jak je vidí Bůh? Věděli jste, že vědomí má moc vyléčit nemoci? Vaše vlastní nemoci. Se soucitným vědomím se může věk prodloužit třikrát! Proto začněte se sebou.
2) Je načase, aby se lidstvo znovu chopilo toho, co už mělo na začátku, když ti na planetě chápali víc. Lidstvo to ale změnilo moderním myšlením. Tehdy existoval respekt k předkům. Jak často nyní myslíte na své předky? Pokud jste „domorodec“, můžete si dát pauzu, protože už víte, co se chystám říct. (Kryon se směje). Domorodec ví, kdo jsou „předci“. Opakovaně jsme vám říkali, že to vy jste svými vlastními předky. Takže když máte soucit ke svým předkům, ke komu vlastně hovoříte? Ctíte tím své vlastní životy – ty, kterými jste byli dříve. Ti, kteří nastavili předlohu soucitu a lásky a nesli moudrost Země, to jste byli vy.A v moderní kultuře o tom ani nepřemýšlíte. Ve vašem organizovaném náboženství, ve kterém nalézáte Boha a máte nádherné duchovní atributy, nikdy nemluvíte o svých předcích. Ani je nezmiňujete. Mluvíte o mistrech, mluvíte o prorocích, mluvíte o svatých a nikdy o svých předcích. Je načase mít soucit k předkům. Začněte je zahrnovat do svých meditací. Chci, abyste si poslechli modlitby a ceremoniály domorodců. Nechci, abyste je opakovali, jen si je poslechněte. Jaká je jejich struktura důležitosti? Nejprve uctí předky. Lidstvo začne tuto moudrost znovu obnovovat. Dojde k tomu přirozeně. Vystoupí to z toho, co bylo. Je těžké si to představit. Bude se to lišit od toho, co je teď. Vyšší vědomí vás vrátí k tomu, co už bylo a na čem záleží. Takže v pořadí dle důležitosti je soucit k předkům na druhém místě. Zamyslete se nad tím. To se velmi podobá tomu prvnímu, tedy soucitu k sobě. Tento bod je o soucitu k předkům, z nichž mnohými jste byli vy. Takže ve skutečnosti znovu ctíte sami sebe! (Kryon se směje.) Lidstvo se k tomu vrátí. Chci, abyste vy byli těmi, kteří s tím začnou už teď.
3) Začínejte své meditace tím, že uctíte sebe a uctíte své předky a jako další uctíte lidstvo.Bůh ve vás pozdraví Boha v nich. Mistři, kteří kráčeli po planetě, měli soucit k druhým lidem. Zajímali se o všechny, kteří vstoupili do jejich energie. Milovali lidské bytosti. Soucitně. A když viděli, že má někdo jiný potíže, plakali. Nemuseli cítit jejich bolest, ale měli s ním soucit. Když lidstvo začne cítit soucit jednoho k druhému, pak už nemůže docházet k válkámTakové je vyšší vědomí.Takže třetí je soucit k lidem. To je vážně zkouška, že? Protože možná nechcete nutně cítit soucit ke každému. (Kryon se pochechtává.) Buďme upřímní. Drahý člověče, já vím, kdo jsi. Znám lidskou povahu. Ve staré energii je těžké milovat každého. Ty, kteří jsou ve staré energii, je těžké milovat. Nevidíte u nich žádnou nápravu. Nevidíte, že by se jakkoli zlepšovali. Můžete vidět, jak si libují v dramatu. Je těžké je milovat. Je to součástí vaší první zkoušky. Je snadné cítit soucit k těm, kteří jsou soucitní. Je ale těžké vidět Boha v tyranovi nebo v politikovi, se kterým nesouhlasíte, nebo třeba v tom, kdo je uvězněn za to, že někoho zavraždil. I oni však mají duši. I když to v těchto jejich životech není tak patrné. Dokážete přesto vidět Boha v jejich nitru? Soucit.
4) Poslední a velmi důležitý soucit byl také ztracen v „moderní“ civilizaci. Soucit ke GaieGaia je osobnost – je to Pacha Mama*, je to Matka. Domorodci znají energii Gaii. Vnímají jí jako partnera lidského vědomí, kterým je. Nemůžete oddělit energii Gaii od lidského vědomí. Gaia vás sytí, Matka Země vám dává vzduch, žijete na ní. Je součástí vědomí lidstva. Gaia právě teď bojuje s temnotou zrovna tak jako vy. Řekli jsme to už dříve – k samotnému propuknutí eboly nedošlo nikdy tak jako teď, že? Ne v posledních 60 či 70 letech – od té doby se nic takového nestalo. Vědomí Gaii to krotilo a náhle je to tu znovu. Jako epidemie z minulosti. Gaia bojuje s temnotou, jako s ní bojujete vy. Nízké vědomí temnoty bojuje se světlemGaia bojuje spolu s vámi (vám po boku) – a vyhrajete. Vyhrajete. Mezitím se vás ptáme – kolik strachu tím bylo vyvoláno? Kolik z vás to vzdá? Temnota doufá, že to vzdáte všichni.
Soucit ke Gaie je soucit k sobě. Je to kruh, drazí. Vše, o čem jsem mluvil, spolu vzájemně souvisí, že? Pokud jde o soucit k lidem – milujte druhé, jako milujete sebe. Chovejte se k druhým jako k sobě. Zní vám to povědomě? Toto je instrukce o soucitu od Mistrů. Reprezentuje novou lidskou bytost, nový druh rovnováhy na planetě. Je načase, abyste do toho zahrnuli i své předky a Gaiu, nejen ostatní lidské bytosti. Toto je nová rovnováha. Soucitná rovnováha posouvající se ke čtyřce. Čtyřka představuje strukturu, jakou jste nikdy dřív neměli. Takovou, která bude zahrnovat planetu, duchovní zdravý rozum a odhalení pravdy. Taková je budoucnost.
Nyní se chystáme uzavřít toto poselství. Co to pro vás znamená? Proč vám říkám o budoucnosti, kterou možná neuvidíte? Protože vy jí uvidíte. Dnes jsem zasel semínka. Drazí, nezáleží na tom, kolik je vám let, když toto posloucháte. Přijde čas, kdy znovu projdete závojem a znovu se narodíte na této planetě. A až v té nové energii otevřete oči, budete si pamatovat, kdo jste. Máte větší vědomí světla.Budete mít intuici, díky které nebudete dělat stejné chyby jako dosud. Budete na začátku toho, co jsem vám nyní popsal. Už bude po bitvě s temnotou. A dál se tedy budete věnovat tomu, že budete pomáhat lidstvu rozvinout tyto čtyři druhy soucitu. Proto o tom mluvím. Protože vy to zažijete.
Jak to všechno vím? Existují potenciály pro lidstvo, ale tady jde o víc než jen o to. Tento proces jsme sledovali už dříve. Někteří z vás byli součástí tohoto procesu už tehdy, na jiných planetách procházeli tímto posunem energie. Chci, abyste si tohle pamatovali. Chci, abyste si právě teď, v této energii, pamatovali, že jste vítězové. Chci, abyste si pamatovali, že temnota je dočasná. Nezoufejte. Je to dočasné. Je to zkouška. Mluvili jsme o tom. Říkali jsme vám, že k tomu dojde, až překročíte milník 2012 a odstartujete nejvyšší vědomí, jaké kdy na Zemi bylo. Chci, abyste si odsud odnesli právě tohle.
Znám vás. Odejděte jiní, než jste sem přišli.
A tak to je
KRYON

* Pacha Mama též Pačamama aj. je inckou, chtonickou, bohyní plodnosti. Bližší viz Wikipedia. Pojem chtonický znamená podsvětní, tedy jde o podsvětní bohyni. Chtonická božstva byla protipóly bohů nebe a za ztělesnění temných a tajemných mocí a sil země 

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – MP3 – 29 minut

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová. (www.posvatnesrdce.cz awww.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Toto Kryonovo poselství, které Lee Carroll přijal před pár dny, 25.10. 2014, pojednává o SOUCITU, nejvýznamnější kvalitě vědomí člověka. Kryon uvádí, že soucit má 4 atributy a v poselství je dostatečně představuje.

Foto: Tereza Kynclová

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama