Kategorie 8 listopadu, 2014

Toto Kryonovo poselství, které Lee Carroll přijal před pár dny, 25.10. 2014, pojednává o SOUCITU, nejvýznamnější kvalitě vědomí člověka. Kryon uvádí, že soucit má 4 atributy a v poselství je dostatečně představuje.

Foto: Tereza Kynclová