Jedno z nejmoudřejších podobenství Šalamounových

 

Jednou, když král Šalamoun sešel dolů z hory, kde vítal východ slunce, lidé shromáždění na jejím úpatí se ho tázali:

Jsi zdrojem našeho osvícení. Tvá slova dokážou měnit lidská srdce. A tvoje moudrost zasáhne každý rozum. Dychtíme ti naslouchat. Řekni nám, pane, kdo jsme?

 

Král se usmál a řekl jim:

Jste světlem světa. Jste hvězdami. Jste chrámem pravdy. V každém z vás je celý vesmír. Usídlete rozum ve svých srdcích, ptejte se svých srdcí a naslouchejte prostřednictvím své lásky.

 

— V čem je smysl života?

Život je cesta, cíl i odměna. Život je tancem lásky. Jste předurčeni zářit. BÝT je veliký dar světu. Váš život je příběhem Vesmíru. Proto je život krásnější nade všechny teorie. Pokládejte život za svátek, neboť život je cenný sám o sobě. Život se skládá z přítomnosti. A smyslem přítomnosti je být v přítomnosti.

 

— Proč nás pronásledují neštěstí?

Co jste zasili, to také sklízíte. Neštěstí jsou vaší volbou. Bída je lidský výtvor. A žal je plodem nevědomosti. Obviňujete a ztrácíte sílu, přejete si a rozséváte štěstí. Probuďte se, neboť ubohý je ten, kdo si není vědom sám sebe. Chudý je ten, kdo nadarmo plýtvá časem. Neměňte svůj život ve zkřehlé bytí. Nedovolte davu, aby zahubil vaši duši. Ať bohatství není vaším prokletím.

 

— Jak se dá překonat neštěstí?

Neodsuzujte sami sebe. Jste božská stvoření. Nesrovnávejte a nerozdělujte. Buďte za vše vděčni. Radujte se, vždyť radost činí zázraky. Milujte se, protože kdo miluje sebe, toho milují všichni. Buďte vděčni za nebezpečenství, neboť smělí získávají blaženost. Přebývejte v radosti a neštěstí vás mine. Vyslovujte přání, ale nesmlouvejte s Bohem. A vězte, že vděčnost je nejlepší modlitbou a štěstí tou nejlepší potravou duše.

 

— Jaká je cesta ke štěstí?

Šťastni jsou milující, šťastni jsou vděční. Šťastni jsou mírumilovní. Šťastni jsou ti, kdo nalezli ráj v sobě samých. Šťastni jsou ti, kdo s radostí dávají a také ti, kdo s radostí dary přijímají. Šťastni jsou ti, kdo hledají. Šťastni jsou, kdo se probudili. Šťastni jsou ti, kdo naplňují své předurčení. Šťastni jsou ti, kdo poznali soulad. Šťastni jsou, kdo přebývají v harmonii. Šťastni jsou ti, kdo uzřeli krásy světa. Šťastni jsou ti, kdo se otevřeli slunci. Šťastni jsou, kdo plynou jako řeky. Šťastni jsou, kdo jsou připraveni přijmout štěstí. Šťastni jsou ti, kdo jsou moudří. Šťastni jsou, kdo si uvědomují sami sebe. Šťastni jsou, kdo milují sami sebe. Šťastni jsou ti, kdo chválí život. Šťastni jsou ti, kdo tvoří. Šťastni jsou ti, kdo jsou svobodní. Šťastni jsou ti, kdo odpouštějí.

 
— V čem je tajemství hojnosti?

Váš život je největším pokladem v klenotnici světa. Vaše vnitřní bohatství je nevyčerpatelné a hojnost kolem vás nekonečná. Svět je sdostatek bohatý, aby byl bohatý každý z vás. Proto čím více dáváte, tím více dostáváte. Štěstí stojí na prahu vašeho domu. Otevřete se hojnosti. A změňte všechno ve zlato života. Šťastní lidé nacházejí bohatství sami v sobě.

 

— Jak máme na světě žít?

Pijte z každého okamžiku svého života, vždyť neprožitý život rodí smutek. A vězte, že co je uvnitř, to je i venku. Mrak světa je zplozen mrakem v srdci. Štěstí je východem slunce. Osvícení je září tisíce sluncí. Šťastni jsou ti, kdo dychtí po světle.

 

— Jak máme získat harmonii?

Žijte prostě. Nikomu neškoďte. Nezáviďte. Pochyby ať vás očišťují a nezbavují vás síly. Zasvěťte život kráse. Tvořte kvůli tvorbě, ne kvůli uznání. K bližním se chovejte jako k pokladům. Minulost změníte, když ji zapomenete. Přinášejte světu jen nové věci. Naplňte své tělo láskou. Staňte se silou lásky, neboť láska vás oduševní nejvíce ze všeho. Kde je láska, je i štěstí.

 

— Jak dosáhnout dokonalosti života?

Šťastný člověk dokáže proměnit mnoho jiných. Nešťastní zůstanou otroky, neboť štěstí miluje svobodu. Radost je tam, kde je svoboda. Naučte se umění být šťastným. Otevřete se světu a svět se otevře vám. Kdo mu přestává čelit, stává se vládcem.

 

Poté král s láskou pohlédl na ně na všechny a dodal: Mnohé vám napoví mlčení… Jen buďte sami sebou!

Žijte v harmonii! Buďte sami sebou!

Převzato ze stránek http://www.pronaladu.cz

Vaše komentáře

Reklama