JAROSLAV DUŠEK – MODLITBA ZA SVOBODU

jaroslav dušek

{youtube}PgjMppeLLWs{/youtube}

Víme, že tvým skutečným jménem je Láska, že být s tebou ve spojení znamená sdílet stejné vibrace, stejnou frek¬venci, jíž jsi ty, protože jsi jedinou věcí, která ve ves¬míru existuje.
Dnes nám pomáhej, abychom byli jako ty, aby¬chom milovali život, abychom byli životem, abychom byli láskou. Pomáhej nám, abychom milovali způso¬bem, jímž miluješ ty, bez podmínek, bez očekávání, bez závazků, bez jakýchkoliv soudů. Pomoz nám, abychom milovali a přijímali sami sebe bez jakých¬koliv soudů, protože když soudíme sami sebe, shle¬dáme se vinnými a cítíme potřebu být potrestáni.
Pomáhej nám, abychom bezpodmínečně milova¬li vše, co jsi stvořil, zvláště jiné lidské bytosti, zvláště ty, které žijí okolo nás – všechny naše příbuzné a lidi, které se tak pracně pokoušíme milovat. Protože, když je odmítneme, odmítáme sami sebe, a když odmítá¬me sami sebe, odmítáme Tebe.
Pomáhej nám, abychom milovali druhé takovým způsobem, který si neklade žádné podmínky. Pomá¬hej nám, abychom je přijímali takové, jací jsou, bez soudů, protože, když je soudíme, nalézáme na nich vinu, obviňujeme je a cítíme potřebu je potrestat.
Vyčisti nám dnes srdce od všeho emocionálního jedu, který je v nás, osvoboď naši mysl od všech soudů, abychom mohli žít v dokonalém míru a dokonalé lásce.
Dnes je velmi výjimečný den. Dnes opět otvírá¬me naše srdce lásce tak, abychom si bez jakéhokoliv strachu mohli navzájem říci „Miluji tě“ a skutečně to tak mysleli. Dnes se ti nabízíme. Přijď k nám, použí¬vej náš hlas, naše oči, naše ruce a naše srdce, aby ses podílel na spojení lásky s námi všemi. Dnes nám, Stvořiteli, pomáhej, abychom byli jako ty. Děkujeme ti za všechno, co dnes dostaneme, zvláště za svobodu být tím, kým doopravdy jsme. Amen.
( Použito z knihy Čtyři dohody – DON MIGUEL RUIZ)

Zdroj: e-mail 

Vaše komentáře

Reklama