ARAMEJSKÝ OTČENÁŠ – JAK TO BYLO SKUTEČNĚ MYŠLENO?

náhled obrázku

{youtube}vFgQpZ1IuJY{/youtube}

Abvún d-bá-šmája

BIBLE KRALICKÁ: Otče náš, jenž jsi na nebesích.

ARAMEJSKY: Ty, jenž zrozuješ, Otče-Matko Kosmu, soustřeď v nás své světlo, ať je k užitku. … Dechu všech světů, slyšíme Tě dýchat – dovnitř a ven – v tichu.

Netkádaš šmach.

BIBLE KRALICKÁ: Posvěť se jméno tvé Tvé.

ARAMEJSKY: Pomoz nám v jediném svatém dechu pociťovat jenom Tebe – to vytvoří svatyni v nitru, v celistvosti. To světlo my všichni hledáme jinde, a to nás od nás samých odvádí, ale Jméno vždy žije uvnitř.

Tejtej malkutach.

BIBLE KRALICKÁ: Přijď království Tvé.

ARAMEJSKY: Svou vládu jednoty stvoř teď. … Z Tebe se rodí vůle vševládnoucí, život a síla k činu, píseň, která vše odívá do krásy a obnovuje se od věků do věků. … Ať Tvé rady řídí naše životy a očistí naše úmysly pro spolu-tvoření. Tvá vláda vytryskne, až se naše paže rozpřáhnou a obejmou všechno stvoření.

Nechvej c´vjánach ajkána d-bá šmája af b-árha

BIBLE KRALICKÁ: Buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi.

ARAMEJSKY: Jak nacházíme Tvou lásku ve své, tak nebe s přírodou ať zplodí nové stvoření. Tvá jediná touha pak s naší působí jak ve všem světle, tak i ve všech formách.

Hav lan lachma d-sunkanán jaomána.

BIBLE KRALICKÁ: Chléb náš vezdejší dejž nám dnes.

ARAMEJSKY: Dopřej nám náš denní chléb a vhled pro potřebu, o níž se hlásí rostoucí život. … Vytvoř v nás, pro nás, to, co je jen možné: osviť každý lidský krok k domovu.


Wa-š´bok lán chaubéjn (w-achtachejn) ajkána d-af ch´nán švokn l-chaj´bejn.


BIBLE KRALICKÁ:
A odpusť nám naše viny jakož i my odpouštíme našim viníkům.

ARAMEJSKY: Uvolni lana chyb, které nás svazují, jakož i my pouštíme z rukou vlákna, jimiž držíme viny ostatních. … Odpusť naši skrývanou minulost i utajené hanby, jakož i my neustále odpouštíme, co jiní skrývají. Ulehči nám tíhu utajených dluhů, jakož i my zbavujeme druhé povinnosti je splácet.

We-la tachlán le-nesjúna Ela pacan min biša.

BIBLE KRALICKÁ: A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

ARAMEJSKY: Nedej, aby nás oklamal povrch věcí, ale osvoboď nás od toho, co nás zdržuje. … Nedej, aby do nás vstoupilo zapomnění, a pokoušela nás falešná zdání. Zlom moc naší nezralosti, vnitřní stagnaci, která brání dobrému ovoci.

Metol d´lache malkuta wa-chajlá wa-tešbuchta l´alám almín Amén.

BIBLE KRALICKÁ: Neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky věků. Amen.

ARAMEJSKY: V pravdě – síla těchto výroků nechť je půdou, ze které vyrůstají všechny mé činy: Amen. … Z Tebe se rodí vůle vševládnoucí, život a síla k činu, píseň, která vše odívá do krásy a obnovuje se od věků do věků. Vpravdě – díla těchto výroků nechť jsou půdou, ze které vyrůstají všechny mé činy. Amen. … Od Tebe pocházejí králové a královny korunovaní – principy vlády, kosmické „Já mohu“. Amen. … Z Tebe ten plamen budící úžas, ta sláva rození, vracející světlo a zvuk do kosmu zpět. Amen.

Zdroj: e-mail + http://www.youtube.com/watch?v=vFgQpZ1IuJY&feature=share

 

ARAMEJSKÝ OTČENÁŠ - JAK TO BYLO VLASTNĚ MYŠLENO?

Překlad modlitby Otčenáš přímo z aramejštiny, tedy z jazyka Ježíšova. Jeho smysl je jiný - širší - než v nám známých překladech bible. Jak to tedy bylo skutečně myšleno??? - Posuďte sami. Autorem překladu z aramejštiny je Neil Douglas-Klotz:

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama