JAK PŘESTAT KOUŘIT

Když člověk naivně sáhl po první cigaretě, netušil, čemu se tím upisuje. A jak lehké bylo začít. Většina kuřáků už také chtěla přestat kouřit, ale podařilo se to jenom těm, kteří chtěli přestat skutečně. Chtění přestat kouřit jako rozhodnutí v myšlenkách člověka totiž není skutečné chtění, a nemá tedy potřebnou sílu.

Jak přestat kouřit

 

Když si řeknete „chci přestat kouřit“, je to spíše touha netrpět, vyhnout se nepříjemným následkům, a takové chtění v sobě nemá hloubku. Proto s tím má tak mnoho lidí problém, protože chtějí přestat kouřit jen povrchním přáním, ale ve skutečnosti by rádi bezstarostně užívali účinky cigaret dále. Problém je tedy v tom, že jejich chtění není upřímné; ne v tom, že by přestat kouřit bylo tak těžké.

Pravé chtění je rozhodnutí ducha, ne myšlenek, a zakládá se na poznání a prožití toho, co kouření obnáší, ne na představě rozumu, který by se chtěl lehce a pohodlně zbavit důsledku bez toho, aby odstranil příčinu. A bez odstranění příčiny to jednoduše nejde. Jenom při procítění duchem toho, co kouření způsobuje a co k němu člověka vede, je možné poznat příčinu, a tím také odstranit důsledek, kterým kouření je. To ale člověk musí přestat zavírat oči a podívat se, jaká je příčina kouření u něj samotného. Jenom poznání osvobozuje, ne přání rozumu.

Zlozvyku kouřit se drží člověk kvůli vícero důvodům a rozhodnutí s tím přestat bez vlastního poznání je podobné snaze zlomit najednou tři pruty. Řekneme si proto něco o jednotlivých aspektech tohoto zlozvyku, který půjde po částech snáze odstranit, a tím zlomit jeho moc nad člověkem. Nečekejte však, že si tu přečtete celé potřebné poznání k tomu – ukážeme jenom cestu, jak budete moci získat své vlastní poznání a pruty zlomit sami. Za vás totiž nikdo jiný přestat kouřit nemůže, to je snad jasné. Pro upřesnění – pokud získáte toto poznání, nebudete už muset chtít přestat kouřit, protože pruty se zlomí vaším poznáním samy. Chtění přestat kouřit je v konečném důsledku tak trochu přítěží, neboť ať už chcete nebo nechcete kouřit, v obou případech se v myšlenkách zabýváte cigaretami, a dáváte tak chtění kouřit svými myšlenkami energii. Správná cesta je cítit, co cigarety způsobují. Tehdy se vytvoří vnitřní, duchovní chtění, které má hloubku a moc zlozvyk odstranit. Ale přejděme k věci.

Prvním pomyslným prutem je závislost na nikotinu. Je to potřeba mít v těle látku s opojnými účinky. Přestože je tato látka důvodem ke kouření, skutečná závislost je minimální a překonání této závislosti možná ani nepostřehnete. A to i navzdory tomu, že tabákové společnosti přidávají do cigaret látky, které tuto závislost zvyšují. Není to k zlosti…?

Druhým důvodem je psychický návyk. Člověk si povýšil kouření na rituál. Cigareta ke kávě, cigareta po jídle, cigareta ve chvíli čekání, když člověk neví, co dělat, cigareta při rozhovoru nebo při pití alkoholu a mnohých jiných situacích. Tento prut se už láme hůře, neboť rituály s cigaretou je potřeba nahradit něčím jiným. Když však budete při pozorování těchto rituálů pozorní, zjistíte, že vám nejde o cigaretu, ale o relaxaci, uvolnění se. A to se dá lehce i bez cigarety. Jediným problémem je, že bez cigarety jste si doposud neuměli najít čas na uvolnění a přestávku v činnostech, které vás vyčerpávají. Vědomé uvolnění se bez cigarety je však intenzivnější a zabírá méně času. Na druhé straně opojení z cigarety trvá jen krátce a následně způsobuje ještě větší únavu a další potřebu oddechu. Proto pár pomalých hlubokých nádechů při současném plném pozorování a prožívání dýchání a naplňování plic vzduchem vám v průběhu jenom jedné minuty dodá více energie, než kouř z cigarety, který zatíží vaše plíce dalším nánosem dehtu. Vždyť i při kouření jde o účinek nádechu, a možná budete překvapeni, že vás ve velké míře bude uspokojovat samotné dýchání i bez cigarety.

Třetím a nejpevnějším prutem zlozvyku kouření je samotná příčina, důvod, pro který člověk kouří. Není těžké ji najít, ale poznání této příčiny má jedno vážné úskalí. Kuřák totiž dělá vše proto, aby si tuto příčinu před sebou skryl. Kdyby kouřil cigaretu s plnou pozorností, hrozilo by mu, že tuto příčinu rozpozná. Proto při kouření vždy vykonává nějakou činnost, aby samotné kouření nevnímal a příčinu neodhalil. To by totiž mohlo vážně ohrozit jeho kouření, kterým si zvykl maskovat to, co by měl ve svém životě řešit, a ne se tomu vyhýbat. Proto rád kouří při práci, při rozhovoru, anebo nad něčím alespoň přemýšlí, jen aby odvedl pozornost od kouření. Nevěříte? Tak až si zapálíte cigaretu, zkuste při tom nedělat žádnou činnost. Dokonce ani nepřemýšlet. Budete překvapeni, ale cigareta vám přestane chutnat a možná ji ani nedokouříte, pokud v soustředění se na samotné kouření vydržíte.

Jestli budete při kouření pozorní, stane se to, že začnete cítit, co cigareta způsobuje. Vůbec nebudete muset přemýšlet o škodlivosti kouření a představovat si například nechutné obrázky dehtem rozežraných plic kuřáka. Nyní budete cítit sami, jak do vás dehet vniká a co způsobuje – vlastním prožitím. Bude to skutečné, hluboké poznání, ne suché informace povrchně přijaté rozumem, které v sobě nemají naléhavou nutnost se věcí vážně zabývat. Díky tomuto vědomí poznáte konečně pravdivě účinky cigaret sami na sobě, což při činnostech odvádějících pozornost nebylo možné. Najednou ucítíte, jak se vám těžce dýchá, konečně ucítíte zápach cigaret a chuť dehtu, který proniká celým tělem a otravuje ho. Jasně pocítíte únavu a tíhu, kterou cigareta snižuje vaši vitalitu. Toto poznání vás možná povede k hněvu, ale vyplatí se v tomto vědomí vydržet, protože právě toto poznání má schopnost zlomit zlozvyk, se kterým si rozum neví rady.

Vraťme se však ke třetímu „prutu“ zlozvyku, k psychické příčině kouření. Víte, co vlastně nikotin způsobuje? Posiluje život v představách, tím, že dodává energii mozku. Tuto energii však odněkud odčerpává! Víte odkud? Z vaší duchovní energie!!! Způsobuje tak útlum vašeho jemnějšího vnímání, čímž ve vás omezí tok životní energie. Takto vlastně oklamete sebe sama a energii potřebnou na řešení vzniklých situací použijete na to, abyste tyto situace neviděli. Kouř cigarety symbolicky zastře problémy, které je třeba řešit. Namísto řešení se uspokojíte se zahráváním si s problémy v myšlenkách, což při účinku nikotinu a přesunu energie do mozku jde tak příjemně lehce. Snížená vitalita a snížená schopnost prožívání však stojí příliš mnoho. Kouření totiž snižuje také schopnost vnímání a okrade vás o množství zážitků, které přehlédnete. Omezíte tak život téměř na polovinu a zbytek uplyne mimo vás, podobně jako kouř z cigarety.

Jestliže si při pocitu potřeby kouřit cigaretu nezapálíte a bude pozorovat, co se ve vás bude dít, máte šanci vidět skutečnou příčinu vašeho kouření. Zažijete nervozitu, netrpělivost či stres, možná se nebudete moci na nic soustředit nebo budete podráždění. To jsou vlastnosti, které si před sebou zakrýváte kouřením. Situace, které je způsobují, však vyžadují řešení. Vy je ale neřešíte, a raději před nimi utíkáte k cigaretám. Kdyby jste tyto situace řešili, kouření by pro vás přestalo mít smysl – neměli byste k němu důvod. Na to, že řešení skrývaných problémů je důležité, vás upozorňují právě vážné důsledky kouření, které se projevují na vašem zdraví a vitalitě. Vždyť posuďte sami: dehet, který se usazuje v plicích, hlavně v tenkých kapilárách, skrze které dýcháte (což je intenzivnější právě u „light“ cigaret s hustším filtrem, které propouštějí menší kousky dehtu), snižuje schopnost člověka dýchat. Duch a dech spolu souvisí a omezením dýchání dehtem v plicích (u dlouhodobých kuřáků jde až o několik kilogramů dehtu!) se zákonitě snižuje také vitalita člověka, která má velký vliv na kvalitu a možnosti jeho života. Vždyť důsledky kouření je omezen samotný duch, podstata bytí člověka! Dehet, který jde z kuřáka cítit, způsobuje nevoli u lidí, kteří nekouří a jsou nuceni to snášet, což dají přímo či nepřímo kuřákovi pocítit nevolí ve vztahu k němu. Samotný kuřák má díky kouření značně potlačenou schopnost čichu a chuti. Také to omezuje přirozenou radost ze života, když necítí nádherné vůně květin a přirozenou chuť jídla. Kouření způsobuje i jiné nepříjemnosti, jako například zvýšené vypadávání vlasů, paradentózu a vypadávání zubů, předčasné stárnutí a ještě mnohé, daleko horší a nepříjemnější věci (asi 24 nemocí), které zde nebudeme rozebírat. O množství peněz a času, který kuřák svému zlozvyku denně poslušně odevzdává jako otrok, ani nemluvě.

Díky své pozornosti ke kouření můžete získat daleko víc než jen to, že si uvědomíte příčinu své závislosti a podaří se vám přestat kouřit. V případě touhy přestat kouřit je však pozornost a vnímání nevyhnutelností. Vždyť člověk kouří častokrát více cigaret, než by chtěl. Bez pozornosti si kuřák často ani neuvědomuje, že kouří, a zjistí to až tehdy, když mu cigareta dohoří. Stojí to potom vůbec za to?

Nedejte se ovládat obavou – nyní si již musím zapálit, protože potom nebudu mít čas – a jinými nesmysly… Ve skutečnosti chuť na cigaretu neexistuje – máte jenom potřebu něco maskovat a nevidět. Podívejte se proto pozorně a prohlédněte to, abyste nebyli více otroky pomalé smrti, která vám bere život, jehož jste mohli ještě užívat. Jen ve zdravém těle může být zdravý duch. Abyste potom nemuseli naříkat, že duch sice chce, ale tělo nemůže…

A ještě bonus pro ty, kteří dočetli až sem. Pokud odmítnete kouřit jako automaty a rozhodnete se zapálit si až tehdy, když dostanete na cigaretu chuť, je možné, že chuť nikdy nepřijde a přestanete kouřit bez toho, abyste museli potlačovat touhu po cigaretě. Až taková je moc pozornosti – odkryje klamání rozumu, který chce člověku představu chuti vnutit. Pozornost vnímání dělá zázraky také v situaci, když máte nutkání zapálit si a ostře se zaměříte na to, odkud ta „chuť“ přichází. Tehdy se údajná chuť ztratí a vy se budete smát nad tou představou, že jste si mysleli, že máte na cigaretu chuť. To ale vyžaduje odvahu podívat se pravdě do očí, kterou zase nemá každý. Pokud však máte strach a dokážete být v pozornosti při kouření jen ve snížené míře, ale vytrváte při tom, postupně se začne snižovat počet cigaret, které kouříte bez toho, abyste potřebu zapálit si potlačovali. Úměrně nižšímu počtu cigaret se bude zvyšovat také vaše schopnost vnímání, a ta určitě dospěje ke schopnosti plné pozornosti, která vám umožní nakonec přestat kouřit úplně.

Zdroj: http://www.jitrnizeme.cz +  www.poznanie.sk 


Kouření spoutává člověka na těle i na duši. Nejeden kuřák po té, co zažil první nepříjemné důsledky kouření, zjistil, do jaké šlamastiky se zapletl, když chtěl přestat kouřit a... nešlo to!

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama