EPIDEMIE NEDOSTATKU VITAMÍNU D

 

Je možné, že i chemtrails a celozimní umělá oblačnost nám zastiňuje slunce proto, abychom nemohli získávat vitamín D z přirozeného zdroje, trpěli nemocemi a depresemi.

Ale když už teď o tom víme, můžeme s tím něco dělat … a nic nás to nemusí stát!
(Omlouvám se, že odkazy na naturalnews nefungují přímo, ale přes copy/paste to funguje.)

Svět zachvátila epidemie nedostatku vitamínu D

http://www.naturalnews.com/028357_vitamin_D_deficiency.html
Mike Adams, 12. 3. 2010

Po celém moderním světě se šíří epidemie nedostatku vitamínu D, a je to epidemie tak hluboká a závažná, že epidemie prasečí chřipky H1N1 vypadá ve srovnání s tím jako rýma. Nedostatek vitamínu D je tak rozšířen, že je to alarmující, a je také základní příčinou mnoha dalších vážných nemocí jako rakovina, cukrovka, osteoporéza a srdeční choroby.

Nová studie publikovaná v březnu 2010 v časopise Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism zjistila, že 59% populace má nedostatek vitamínu D. Navíc asi 25% z toho má extrémně nízkou úroveň vitamínu D.
Vedoucí autor studie, dr. Richard Kremer z Centra zdraví univerzity v McGill řekl: „Abnormální úrovně vitamínu D jsou spjaty s celým spektrem nemocí, včetně rakoviny, osteoporézy a cukrovky, a rovněž s kardiovaskulárními a autoimunitními chorobami.“

Tato nová studie rovněž dokumentuje jasné spojení mezi nedostatkem vitamínu D a uloženým tělesným tukem. To podporuje teorii, kterou obhajuji na NaturalNews již mnoho let: sluneční záření podporuje ztrátu tělesného tuku. Vitamín D je možným hormonálním mechanismem, s nímž tento jev ztráty tuku pracuje. 
Vědecká bádání o vitamínu D dávají ještě lepší výsledky …

Aktivátor imunitního systému

Nedávné výzkumy provedené na univerzitě v Kodani objevily, že vitamín D aktivuje imunitní systém tím, že „vyzbrojí“ T buňky k boji proti infekci.

Tento výzkum zjistil, že bez vitamínu D je imunitní systém T buněk neaktivní a poskytuje jenom malou nebo žádnou ochranu proti napadení mikroorganismy a viry. Ale s vitamínem D v krevním řečišti se tyto buňky „ozbrojí“ a začnou vyhledávat vetřelce, které zničí a vyloučí z těla. 

Jinými slovy, vitamín D účinkuje tak trochu jako klíček v zapalování vašeho auta: auto nepojede, pokud neotočíte klíčkem a nenastartujete motor. Podobně ani váš imunitní systém nebude pracovat, pokud nebude biochemicky aktivován vitaminem D. Pokud se setkáte se zimní chřipkou ve stavu nedostatku vitamínu D, váš imunitní systém je v podstatě proti sezónní chřipce bezbranný. Proto lidé, kteří onemocní, jsou ti, kteří jsou stále pod střechou, pracují pod střechou a žijí v chronickém nedostatku vitamínu D.

Proto také prakticky všichni lidé, kteří zemřeli na H1N1, měli chronický nedostatek vitamínu D.  V podstatě neměli žádnou ochranu svým imunitním systémem a byli tak snadným cílem pro prasečí chřipku.

Tato zjištění o tom, že vitamín D „vyzbrojuje“ imunitní systém, byla publikována v Nature Imunology. Vědci v komentářích řekli: „Vědci vědí již dlouho, že vitamín D je důležitý pro absorpci kalcia, a že tento vitamín také souvisí s nemocemi jako je rakovina a roztroušená skleróza, ale neuvědomili jsme si, jak rozhodující je tento vitamín pro aktivaci imunitního systému – teď už to víme.“ (Viz UK Telegraph, odkaz pod článkem). 

Zdá se, že CDC a WHO jsou v absolutní nevědomosti o tomto výzkumu, jinak by doporučily vitamín D k boji proti nedávné pandemii H1N1, spíše než vakcíny. Vitamín D byl byl daleko efektivnějším (a méně nákladným) prostředkem na obranu proti pandemii než vakcíny, zejména když vakcíny nemohou fungovat, když na ně imunitní systém nereaguje, a imunitní reakce vyžaduje přítomnost vitamínu D!

Zatímco vakcíny mají nežádoucí vedlejší účinky jako např. těžké neurologické poruchy u některých příjemců, jediným „vedlejším účinkem“ vitamínu D je, že je prevencí proti 77% veškerých rakovin. http://www.naturalnews.com/021892.html

Společný jmenovatel nemocí

Dle nového výzkumu se stává stále jasnějším, že nedostatek vitamínu D může být společným jmenovatelem pro většinu ničivých moderních degenerativních nemocí. Pacienti se selháním ledvin téměř všeobecně mají nedostatek vitamínu D a rovněž tak pacienti s cukrovkou. Lidé trpící rakovinou a lidé s roztroušenou sklerózou a osteoporézou mají vždy těžký nedostatek vitamínu D.

Ve skutečnosti nedostatek vitamínu D může být základní příčinou, proč je tolik degenerativních nemocí, a náprava tohoto nedostatku v celé populaci by mohla zničit zisky „průmyslu péče o nemocné“, který dnes vládne západní medicíně.

Jinými slovy, když se lidé dovědí o vitamínu D, rakovinový průmysl zaznamená kritické ztráty zisku (vitamín D zabrání 4 připadům rakoviny z 5.)

Zřejmě proto tak mnoho podniků a organizací, které závisí na rakovině (a dalších nemocech) svou autoritou a mocí aktivně bojují proti informacím o vitamínu D. Například Státní institut pro rakovinu, který je jednou z nejbohatších neziskových společností, aktivně provozuje celostránkové reklamy, které se snaží odstrašit lidi od slunce, aby zůstali ve stavu nedostatku vitamínu D.

Tento stav nedostatku shodou okolností slouží i mocenským zájmům NCI tím, že zajišťuje, aby lidé pátrali po záhadách rakoviny, i když je k dispozici léčba zdarmo (slunce).

Podobně FDA nechce, aby se lidé dověděli o vitamínu D, protože informovaní spotřebitelé by nevyhnutelně brali více potravinových doplňků s vitamínem D a tím by předcházeli veškerým nemocem, s nimiž farmaceutický průmysl počítá pro své monopolní zisky. Každý pacient, který bere vitamín D, znamená o jednoho pacienta méně, který by platil za léky proti rakovině, cukrovce a srdečním chorobám.
Podobně i další neziskové organizace rakovinového průmyslu nechtějí, aby se lidé dověděli pravdu o vitamínu D. Raději chtějí dále prodávat zákazníkům směšné výrobky s růžovým proužkem, na kterých se říká, že sbírají peníze pro jakýsi vysoce fiktivní „výzkum léčby“ – výzkum, který byl zastaralý, dříve než začal, protože slunce léčilo a předcházelo rakovině po celou dobu, co člověk chodí po planetě Zemi. Naši předkové nemuseli „léčebně běhat“ ani „léčebně chodit“ kvůli nějaké fikci na získávání peněz. Oni prostě byli na slunci a vyléčili se z rakoviny proto, že byli vystaveni slunečnímu světlu. Chodit ven je už samo o sobě „léčbou“ rakoviny, na niž rakovinový průmysl požaduje další miliardy dolarů, aby mohl rozšířit výzkum.
Chtějí, abyste zůstali v nevědomosti!

Nevyhnutelnou pravdou je, že moderní medicína chce, aby lidé zůstali v nevědomosti o léčivých účincích vitamínu D. Finanční přežití lékařského průmyslu je na tom zcela závislé. Takže nejvlivnější lékařské organizace systematicky zlehčují význam tohoto vitamínu, a přímo odmítají ho doporučovat pacientům.
NCI nedoporučuje vitamín D, stejně jako Komen for the Cure. AHA, AMA, ADA a FDA všechny odmítají doporučovat vitamín D, a všechny namísto toho podporují syntetické, patentované léky s vysokým ziskem, které nic nevyléčí. 

V podstatě se jedná o spiknutí mlčenlivosti o vitamínu D v průmyslu péče o nemocné, jelikož ten závisí na nemocích, které jim přinesou obchod. Tak to bude vždy, protože společnostem jde o obchod, aby vydělaly peníze, a když vyděláváte peníze na nemocech, nikdy nepůjdete a neřeknete lidem, jak se mají sami vyléčit zdarma. Z tohoto čistě ziskového pohledu poučit lidi o vitamínu D nedává průmyslu péče o nemocné naprosto žádný obchodní smysl. Průmysl těží z lidí.

Vitamín D nemohou potlačit

Ale pravdu o vitamínu D nemohou skrývat navěky. Poznatky jsou naprosto přesvědčivé. Jsou skutečně nevyvratitelné. Zde je devět argumentů, které jsou nevyvratitelně pravdivé.

1. Rozsáhlá většina západní populace má nedostatek vitamínu D.
2. Nedostatek vitamínu D podporuje rakovinu, cukrovku, osteoporézu, onemocnění ledvin, deprese, obezitu a srdeční choroby, a další zdravotní problémy.
3. Nedostatek vitamínu D může být napraven dodáním tohoto vitamínu v doplňcích nebo rozumným vystavováním slunečnímu světlu.
4. Krémy proti slunci blokují produkci vitamínu D v kůži a tím způsobují jeho ještě větší nedostatek u spotřebitelů těchto výrobků.
5. Náprava široce rozšířeného nedostatku vitamínu D by značně omezila výskyt degenerativních chorob v populaci, čímž by státy ušetřily trilióny dolarů na společných nákladech na léčbu v příštím desetiletí.
6. Potravinové doplňky s vitamínem D  jsou velmi snadno dostupné. Zabránit nemocem dodáním vitamínu D je velmi nenáročná investice do zdraví, která se státu vrátí více než stonásobně na ušetřených nákladech na zdravotní péči.
7. Vitamín D je extrémně bezpečný. Lidé, kteří berou doplňky s vitamínem D, nepociťují naprosto žádné vedlejší účinky, i při zdánlivě vysokých dávkách 4 000 – 8 000 IU denně (více než desetinásobek doporučené denní dávky v USA.)
8. Nedostatek vitamínu D je způsoben ve značné míře moderním životním stylem v uzavřených místnostech. Lidé žijí, pracují a sportují v uzavřených místnostech pod umělým světlem. To způsobuje těžké nedostatky vystavení přirozenému světlu (slunečnímu světlu), jehož prostřednictvím se vitamín D obvykle vytváří.
9. Vitamín D dramaticky redukuje náchylnost k infekčním chorobám, jako jsou běžná chřipka a H1N1. Aktivuje imunitní systém a umožňuje mu, aby fungoval agresívněji při obraně proti napadení viry.

Lepší než vakcíny, bezpečnější než léky…

Vitamín D je ve skutečnosti lepší vakcínou než vakcíny. Je lepším lékem proti rakovině, než protirakovinné léky. Je lepším lékem proti osteoporéze než léky proti ní. Je lepší léčbou cukrovky než léky proti cukrovce.
Znovu a znovu se ukazuje, že vitamín D je bezpečnější, efektivnější a mnohem dostupnější než drahé léky s monopolní cenou. Navíc je přirozeně kompatibilní s lidským tělem, protože lidské tělo si vlastně vyrábí vitamín D samo, pokud dostane k tomu příležitost (vystavení se slunci).

Navíc, na rozdíl od farmaceuti, je vitamín D bezpečný pro životní prostředí. Odtékající přebytečný vitamín D na rozdíl od léků nekontaminuje ryby.http://www.naturalnews.com/025933_pharmas_environment_Big_Pharma.html

Když víte všechny tyhle pravdy o vitamínu D, asi se divíte: Proč reforma zdravotnictví vůbec o této živině nehovoří? Pokud opravdu chcete reformovat zdraví národa, musíte začít tím, že napravíte epidemii nedostatku vitamínu D mezi populací.

Pokud jde o udržení zdraví, všechny léky světa nedosáhnou toho, čeho může dosáhnout vitamín D … a to jednoduše, dostupně a bezpečně.

Můžete ho mít zdarma. Není třeba žádný předpis. Žádná návštěva lékaře. Nemusíte si ani kupovat žádné vitamínové doplňky. Jen prostě běžte ven, když svítí slunce, a započněte svou vlastní léčbu.

Tato myšlenka – že pacienti si mohou sami vyléčit rakovinu tím, že se procházejí v přírodě – je nejstrašidelnější věcí pro rakovinový a vakcínový průmysl. Big Pharma se děsí toho, že lidé se stanou vzdělanými v oblasti výživy a že si uvědomí, že samotný vitamín D sám o sobě eliminuje potřebu stovek různých léků a vakcín. Aktivuje uzdravování, brání tělo proti nemocem, a tak je tou největší hrozbou pro ziskovost léčebného průmyslu, který vládne dnešní medicíně. 

Kdyby moderní medicína mohla zakázat vitamín D, učinila by to okamžitě. Možná se ještě pokusí ho zastavit, skrze pokusy senátora Mc Caina zničit potravinové doplňky. http://www.naturalnews.com/028257_Senator_McCain_dietary_supplements.html

 

Další zdroje informací: http://www.cbc.ca/canada/montreal/story/2010/03/05/mcgill-vitamind-study.html
http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/7379094/Vitamin-D-triggers-and-arms-the-immune-system.html

 

Zdroj: http://orgo-net.blogspot.com

 

 

Světem hýbe rozruch kolem vitamínu D

Na internetu se objevují poplašné zprávy o epidemii vyvolané nedostatkem vitamínu D. Pandemie ptačí chřipky prý vedle ní vypadá jako dětská hra.

 

Je opalování škodlivé, nebo nedostatek sluníčka vyvolává nedostatek vitamínu D?

 

Je opalování škodlivé, nebo nedostatek sluníčka vyvolává nedostatek vitamínu D?

FOTO: fotobanka Profimedia

Dnes 7:24

Alarmující deficit tohoto vitamínu je údajně základní příčinou mnoha vážných nemocí jako třeba rakoviny, cukrovky, osteoporózy nebo srdeční choroby. Farmaceutický průmysl, lékaři a zdravotnické organizace prý tají před lidmi zprávy o zásadním významu této látky a jejích mnohostranných účincích na lidský organismus. Místo drahé a složité léčby by totiž stačilo, aby se lidé opalovali. A všichni zainteresovaní by tak přišli o své zisky a sponzorské dary.

Zprávy o znepokojujícím nedostatku tohoto vitamínu v populaci se objevily i v seriózním televizním zpravodajství. Co se doopravdy děje?

Pozoruhodný výzkum

Tým lékařů z fakultní nemocnice v Plzni, vedený prof. MUDr. Ondřejem Topolčanem, CSc., zkoumá jeho množství v organismu lidí. Vyšetřil jich víc než 3000 a v testech dále pokračuje. Výsledky jsou podobné jako v jiných zemích našeho geografického pásu. V části populace skutečně existuje nedostatek této důležité látky.

Častější bývá u starších lidí a vůbec u lidí, kteří tráví málo času na slunci a jedí málo ryb. Jeho hladinu může rovněž snižovat užívání určitých léků a další důvody. Nedostatek lze snadno odstranit. Rozumným sluněním a konzumací rybího tuku nebo ryb, zejména tučných mořských (makrela, sardinka, sleď, losos, tuňák aj.). Případně užíváním léků nebo potravinových doplňků, které vitamín D obsahují. Určité množství ho najdeme rovněž v mléku, mléčných výrobcích a ve vajíčkách.

Zauzený grilovaný losos

Nejen losos se dá velmi chutně připravit – zde zauzený grilovaný

FOTO: Pražský kulinářský institut, Novinky

Skutečně snižuje hrozbu rakoviny

Pokud jde o vztah deficitu déčka a různých nemocí, jsou předmětem intenzívního lékařského výzkumu a zároveň i diskuzí na mezinárodních konferencích. Zdá se být nesporné, že jeho uspokojivá hladina snižuje u člověka riziko vypuknutí řady vážných civilizačních chorob: rakoviny, cukrovky, osteoporózy, infarktu nebo mozkové mrtvice. K těmto efektům však bývají nutné vyšší dávky, než se dosud odvozovalo z léčby křivice (měknutí kostí), tedy zdravotního problému, jenž byl přímo spojený s nedostatkem vitamínu D.

Ten může hrozby zmíněných chorob zvýšit, ale nemusí. U každého člověka je to jinak. Navíc to závisí na spoustě dalších rizikových faktorů: životosprávě, kouření, obezitě, vrozené dispozici atd. Představy, jak všechno vyřeší slunění, a tedy zázračné déčko, jsou směšné a hlavně přehnaně zjednodušující.

Určitě je pravda, že za určitých okolností může snížit riziko rozvoje rakoviny prsu, tlustého střeva, plic, prostaty, případně další zhoubné nádory. Rozhodně však není jedinou a zásadní příčinou.

Kanadští vědci zjistili u žen, kterým diagnostikovali rakovinu prsu, také to, že u nich hrozí až dvakrát vyšší riziko rozšíření nemoci do těla, pokud budou mít nedostatek této látky. Ta rovněž zlepšuje citlivost organismu na onkologickou léčbu.

Další studie prokázala, že pacientům s rakovinou střev hrozila téměř dvojnásobná pravděpodobnost úmrtí, pokud měli deficit vitamínu D. A tak bychom mohli pokračovat.

I v mléčných výrobcích je vitamín D

FOTO: fotobanka Profimedia

Zlepší obranu proti infekcím

Tento vitamín zlepšuje rovněž imunitní reakce (stimuluje aktivitu určitých bílých krvinek). Zvyšuje tedy naši schopnost bránit se například běžným infekcím, jako je rýma, chřipka, kašel apod. Snižuje zároveň riziko vypuknutí cukrovky, kardiovaskulárních chorob a roztroušené sklerózy. Pozitivně působí na nervový systém, na psoriázu a na další autoimunitní nemoci atd.

Nejde při tom o nic tajného nebo utajovaného. Kdo má zájem, snadno najde všechny klinické studie, které s ním byly udělané, pomocí internetu. Nalezne je v mezinárodním archivu knihovny ve Washingtonu: www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez.

Zásadní význam má déčko pro růst a dobrý stav kostí. Umožňuje totiž vstřebávání vápníku a fosforu, tedy jejich základních stavebních prvků. Může být proto užitečnou prevencí proti zlomeninám, křivici nebo osteoporóze: řídnutí kostí. Stejně tak ho lze užívat jako rozumný doplněk při jejich léčbě.

Zmatky kolem opalování

Pokud jde o slunění, může řada lidí namítnout, že si připadají jako v blázinci. Dermatologové je už řadu let varují před opalováním kvůli nebezpečí rakoviny kůže. Teď přicházejí jiní lékaři a vysvětlují jim, že nedostatek sluníčka vyvolává nedostatek vitamínu D, což hrozí řadou zdravotních rizik. Koho tedy mají poslouchat?

Opalování nepatří mezi nejzdravější záliby.

FOTO: fotobanka Profimedia

Většina odborníků by jim řekla, že mají používat zdravý rozum. Pokud strávíme na příjemně hřejícím sluníčku patnáct dvacet minut denně, nezpůsobí to naprosté většině z nás zhoubný nádor kůže a zároveň to bude s největší pravděpodobností stačit k vytvoření dostatečného množství vitamínu D. Trochu něco jiného je ovšem stejná dvacetiminutovka v letním žáru u moře, o rovníku ani nemluvě.

V každém případě je užitečné probrat míru i způsob slunění s vaším lékařem, který zná nejlépe váš zdravotní stav, fototyp kůže a další důležité okolnosti.

Kdo by měl jít na vyšetření

Kdo by si měl nechat vyšetřit hladinu vitamínu D, což není úplně levný test? Určitě ne všichni. Opět je dobré probrat to s vaším praktikem. K rizikové skupině patří například starší lidé, kterým se na sluníčku tvoří méně vitamínu D v kůži, protože jim klesá hladina enzymu potřebného k této reakci. Navíc jim může být pobyt na ostrém slunci nepříjemný.

Další ohroženou skupinou jsou třeba pacienti s osteoporózou, s autoimunitními nemocemi nebo jedinci s poruchami vstřebávání, například Crohnovou nemocí.
Tito lidé by se měli zajímat o vyšetření hladiny zmíněného vitamínu. A o jeho pozitivní efekty na zdravotní problémy, které je ohrožují, případně trápí.

Vědci nedávno zveřejnili, že na tzv. "civilizační choroby" existuje jednoduchý, dostupný a bezpečný lék - vitamín D. Vládci světa ovšem nechtějí, abychom se o tom dozvěděli ... to by Big Pharma přišla o své zisky.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama