DVANÁCT KAPEK V MOŘI

uje od pravdy?“ A Mistr řekl: „Nejsi sám, kdo je oddělený od Pravdy. Je mnoho takových.“
A dále pokračoval: „Povím ti dvanáct malých příběhů, které ti budou připadat jako velice jednoduché. Musíš je ale projít mnohokrát, a i když se budeš myslet, že jsi je pochopil, nepřestávej je stále procházet. Dělej to tak dlouho, až jimi prostoupíš, až se z malých příběhů stanou velké a z velkých zase malé.“ 

 

Dvanáct příběhů

První příběh
Byla jednou jedna kapka v moři, která tvrdila, že moře nikdy neexistovalo. A stejně tak je to i s mnohými lidmi. Stojí ve středu Boha a tvrdí, že Bůh nikdy neexistoval.

 

Druhý příběh
„Chci svoji svobodu,“ dožadovala se jedna kapka v moři a moře ji ve své milosti vyzdvihlo na svůj povrch. „Chci svoji svobodu,“ dožadovala se zase kapka. A slunce bylo plné milosti a vyzdvihlo ji do oblak. „Chci svoji svobodu,“ dožadovala se stále kapka. A oblaka byla dobrotivá – spustila ji zase dolů. A tak byla opět v moři.

 

Třetí příběh
Intelektuální kapka je intelektuální kapka vody, ne moře.

Čtvrtý příběh
„Všechny tyto kapky v moři za nic nestojí,“ řekla kapka v moři.

Pátý příběh
„Bezpochyby, jednu věc už jsem poznala. Jsem o něco důležitější než moře.“

Šestý příběh
„Asi se nikdy nepotkám s mořem,“ povzdychla si kapka v moři.

Sedmý příběh
„Ale, co je mně po moři,“ řekla kapka v moři.

Osmý příběh
Jedna kapka vody bojovala se svým osudem. I když byla uprostřed moře, nechtěla o moři nic vědět.

Devátý příběh
Jedna kapka v moři svolávala ostatní kapky, aby mohly udělat povstání v moři.

Desátý příběh
„Z titulu mé moci,“ řekla kapka druhé kapce uprostřed moře, „z titulu mé moci jsi od tohoto dne vyloučena z moře.“

Jedenáctý příběh
„Jsi v mé lásce,“ řeklo moře kapce vody. Ale kapka moře neslyšela, protože byla naplněna láskou k jiné kapce.

Dvanáctý příběh
„Kdyby se mi podařilo..“, uvažovala kapka vody, „aby každá kapka v moři byla v mé lásce, stala bych se celým mořem.“ A tak začala zahrnovat jednu kapku za druhou do své lásky. Byla tam však jedna kapka, která jí jednou velmi ublížila. Způsobila jí největší utrpení v životě. A tak ji přes všechnu svou lásku nedokázala odpustit. Jen proto, že nezahrnula jednu jedinou kapku do své lásky, jen jedna jediná chyběla – nestalo se z ní moře. 
Poslední příběh

Byla jednou jedna kapka vody, která hledala ticho moře, dálku moře a lásku. „Ty jsi já,“ řeklo moře, „a já jsem ty.“ Otevřelo svoji náruč a přijalo kapku. A to, co patřilo moři, patřilo od té chvíle i kapce. Stala se tichem, stala se dálkou moře a její hloubka byla požehnáním pro tento svět.
„Věz, můj žáku, moře je plné odpuštění pro ty, kteří ho milují a přijme do sebe ty, kteří si to opravdu přejí.“ „Ale co když je taková kapka vody velice špinavá, co potom?“ zeptal se žák. Tehdy se Mistr z celého srdce rozesmál a řekl: „Žádná kapka nemůže být tak špinavá, aby ji moře nedokázalo očistit.“

 

Od: Vidět a cítit znamená existovat, myslet znamená žít

 

Zdroj: Zprávička na FB od jedné z vás :o)

DĚKUJU MARTINKO 

Vaše komentáře

Reklama