VZKAZ OD ZLATÉ DUŠIČKY – VYBERTE SI LÁSKU

Mnozí nemají možnost ji rozpoznat. Miliony lidí jsou zde jako v sevření, neboť jsou neprobuzeni. Nemají možnost vymanit se z kleští, které je svírají. Stále zde panuje temnota. Mnoho situací ovlivňuje, mnoho lidských duší. A důležité je, že někteří s ní sami spolupracují. Temnota je velice rafinovaná, proto je důležité naučit se ji rozpoznat. Vždy to cítíte ve svém srdci, které buď souhlasí anebo ne. V srdci se pozvedne pocit, kdy náhle zcela pravdivě cítíte, že toto není to pravé. Anebo se v srdci rozlije pocit tepla a lásky a vy víte, že toto je to pravé. Naučte se takto rozlišovat vše, co k vám přichází. Nepodporujte temnotu, vyberte si lásku. Časem se naučíte velice přesně, jak si vybrat to pravé. Vybrat si pravdu. Pravda vibruje velice vysoko, stejně tak i láska. Všichni jste dostali ten dar, abyste to uměli. Neboť láska v srdci se spojí s vaší Božskou duší ve vás. Hudba, která zazní, je povznášející a vynese vás ze tmy do světla. Vždy se připojte jen k vysokým hlasům Božím. Díky tomu vyhrajete. Vaše tělo i duše se stanou součástí světla, temnota bude nucena ustoupit. Pamatujte si vždy, že k tomu, abyste byli s láskou, se rozhodujete vy sami. Vy s pomocí Boží. Jste Jeho děti a On se o vás postará. Ámen.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Vaše komentáře

Reklama