Astrohoroskop na duben od Daniely Hannah

Aktuální pohyby a vliv planet v dubnu 2020 pro jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje v dubnu Beranem, do znamení Býka vstoupí 19/04/2020 ve 16:45 hod.

Úplněk ve Vahách nastane 08/04/2020 ve 4:34 hod. Úplněk je důležitý pro znamení Vah.  Ostatním znamením uzavře určitou životní oblast na téma vztahů.

Novoluní proběhne 23/04/2020 ve znamení Býka ve  4:25 hod. Novoluní je důležité pro znamení Býka. Pro všechna znamení bude mít novoluní vliv na oblast majetku a financí.

Mars se pohybuje Vodnářem do poloviny května 2020.

Saturn se po třech letech v Kozorohu přesunul do Vodnáře a začal na nás působit v novém tématu. V druhé polovině roku se opět přesune zpět do Kozoroha, kde dokončí své dílo. V prosinci 2020 se na několik let usadí ve Vodnáři, a tak si Vodnáři dlouhodobě dají do pořádku svůj život.

BERAN

Úplněk nastane 08/04/2020
Úplněk přinese ukončení vztahových záležitostí. Berani si musí dát do pořádku lidi, kteří jsou v jejich blízkosti. Úplněk uzavře a pomůže dořešit veškeré smlouvy a dohody. Dozvědí se zajímavou informaci, nebo mohou cosi tajit.

Novoluní proběhne 23/04/2020
Novoluní přináší nečekaný obrat v majetkových a finančních záležitostech. Dostanou přidáno, nebo zvýší odměnu, za své služby. Uvědomí si svou vlastní hodnotu. Budou požadovat adekvátní ohodnocení za odvedenou práci. Dostat se do stabilní životní situace. V druhé polovině měsíce mohou očekávat zvýšenou komunikaci, více cest. Všude o nich uslyšíme a uvidíme je. Berani se nezastaví. Mohou podepisovat nové smlouvy a dokumenty.

Mars se pohybuje oblastí skupinových vztahů, proto je k naplnění cílů nutné spolupracovat s druhými. Mimořádně vhodná je fyzická aktivita s přáteli. Mars přináší pomoc od přátel a osob blízkých. Berani se k cíli mohou dopracovávat v rámci podpory svých přátel, společníků a díky společné činnosti. Budou toužit po uznání okolí za své výkony ve společné činnosti. Aktivita bude zaměřena na přátele. Je dobré chodit do společnosti, mezi lidi.  Také může přijít důležitá osoba pro jejich budoucnost.

BÝK

Úplněk nastane 08/04/2020
Úplněk ukončí situace s pracovní problematikou v souvislosti se vztahy. Vyjasní se vše kolem spolupracovníků a kolegů. Býci si nastaví v práci nová pravidla. Do novoluní je potřeba si hlídat zdravotní stav a psychiku.

Novoluní proběhne 23/04/2020
Nejdůležitější novoluní tohoto roku je zde. Býci mohou očekávat něco neočekávaného. Nasměrují se na novou životní cestu. Mohou zrealizovat své plány. Novoluní je podtrženo zásadní překvapivou změnou. 

Mars aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře. Býci budou naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Zvýší si prestiž. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba provádění veškerých reorganizací kolem práce, které budou ku prospěchu. Může jít o zásadní změnu v práci nebo kariéře.

 

BLÍŽENCI

Úplněk nastane 08/04/2020
Úplněk ukončí situace, které souvisí s dětmi nebo partnery. Blížencům úplněk vnese jasno do oblasti vztahů a dohod jak pracovních, tak partnerských. Mohou uzavřít důležitou oblast. Dostanou zprávu ohledně práce.

Novoluní proběhne 23/04/2020
Novoluní otevírá třináctou komnatu Blíženců. Něco bude jinak. Dozví se nějakou utajenou informaci nebo pomluvu. Budou muset zrekapitulovat svůj poslední rok života. Popřemýšlet, kam se dál ubírat, zejména na téma majetku. Svou cestu naleznou až s novoluním, které proběhne 22/05/2020. Do té doby doporučuji pohlídat si své zdraví a psychiku.

Venuše se nezvykle dlouho pohybuje tam a zpět znamením Blíženců, až do začátku srpna. Blíženci mohou využít jejím pozitivní vliv.

Mars působí v tématech práva, úředních záležitostí a soudů.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází touha rozvíjet se po duchovní stránce, cestování a vzdělávání.

RAK

Úplněk nastane 08/04/2020
Úplněk ukončí vztahové situace související s rodinou, domovem, ženami v rodině. Vnese jasné světlo do vztahů. Raci mohou nastolit nová pravidla. Uzavřít téma stabilního domova či rodiny. Vytvořit pevné základy.

Novoluní proběhne 23/04/2020
Novoluní otevírá cestu do jiné společnost, splnění snu. Raci mohou změnit lidi kolem sebe, nastolit nová přátelství. Mohou očekávat překvapivé informace, které souvisí s bydlením, majetkem či penězi.

Mars působí v oblasti hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což je může přinutit přehodnotit, pozměnit postoje.  V manželství nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty.  Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví. Tranzit Marta je zde více zaměřen na oblast sexu a všeho kolem sexuality.

LEV

Úplněk nastane 08/04/2020
Úplněk ukončí situace spojené s dopravním prostředkem, úřady a úředními dokumenty. Lvíci mohou podepsat nové smlouvy. Uzavřou určité úřední situace.

Novoluní proběhne 23/04/2020
Novoluní přinese překvapivou zprávu ohledně práce a kariéry. Lvi mohou očekávat neočekávané v pracovní oblasti. Nasměrují se na správnou cestu. Zrealizují své karierní vize, zejména spojené s finančním ohodnocením.

Oblast, kterou Mars aktivuje, je založená na intimnosti mezi dvěma lidmi v partnerském vztahu. Energie Marta je o prosazování sebe samých, což občas přinese nepřátelské vztahy. Mohou trpět i intimní vztahy. Pro spolupráci i pro vztahy je důležitý kompromis nejen v práci, ale i v manželství. V dlouhodobém pohledu může toto být období narušení i těch nejlepších vztahů. Pozitivně se dá využít k tomu, aby se potlačené negativní pocity dostaly na povrch a docházelo tak k pročištění nahromaděných negativit ve vztazích. Skutečný smysl spočívá ve využití energie k budování vlastních vztahů.  Měli by se vyhýbat zbytečným sporům s druhými. Mohou se vyskytnout právní spory, potíže se zákonem. Hledaje kompromis, vyhnout se tak zbytečným problémům. Mohou se posílit, nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání.

PANNA

Úplněk nastane 08/04/2020
Úplněk ukončí situace spojené s financemi. Veškeré smlouvy a dohody spojené s penězi, které mají dohromady s další osobou, společníkem nebo bankou. Mohou řešit hypotéku, závazky nebo půjčky. Podepisování úředních dokumentů.

Novoluní proběhne 23/04/2020
Novoluní otevírá novou cestu k úředním jednávání, rozšiřování vědomostí a také téma zahraničí. Panny mohou očekávat překvapují zprávu související s majetkem. Podepisování dohod. Cesta za vzděláváním.

Mars přináší plnění povinností a chuť do práce. Budete dělat co je potřeba.  Potřeby druhých by měly být pro vás prioritní. Pravděpodobně se vám moc nebude chtít pracovat pro někoho jiného, a to s sebou může přinášet konflikty s nadřízenými i k celkovým obtížím v práci. Jestli jste zaměstnavatelem, mohou přicházet konflikty s podřízenými. Budou se domnívat, že je málo oceňujete. V současnosti není zrovna čas na týmovou práci.

Mars zde přechází přes oblast zdraví. Může znamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. V tomto období je zvýšená aktivita kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jste slíbili vykonat. Měli byste se věnovat tématům svého zdraví a zdravé výživy. Pocítíte chuť organizovat nebo se zasadit o změny v práci. V současném období platí, že řešíte zdraví, spolupráci a službu pro někoho druhého, přináší nám mnoho povinností.

VÁHY

Úplněk nastane 08/04/2020
Úplněk ukončí veškeré vztahové situace. Přináší vyústění problémových problémů a nejistoty s životním partnerem nebo v pracovní oblasti. Vztahové téma budou řešit Váhy celou první polovinu roku. Zde je potřeba nastolit pořádek a dát všemu řád.

Novoluní proběhne 23/04/2020
Novoluní otevírá životní cestu k financím a majetku, které sdílí s další osobou nebo bankou, jako je hypotéka nebo půjčka. Váhy mohou očekávat neočekávané na téma bydlení a společné peníze. Podepisování smluv a dokumentů. 

Mars působí v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity. Váhy mohou očekávat zvýšení touhy, mohou něco plodit, tvořit. Mars zde aktivuje oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod jeho vlivem vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. Dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Pracovně se bude dařit.

 

ŠTÍR  

Úplněk nastane 08/04/2020
Úplněk přináší období, kdy řešíme zdraví a psychiku. Štíři mohou řešit např. preventivní prohlídky své osoby, nebo dětí či partnera. Období, kdy míváme mnoho práce, které jsme slíbili vykonat. Mohou očekávat změny a nastavení nových pravidel v pracovní rovině, a to zejména u spolupracovníků a kolegů. Doporučuji zvýšenou obezřetnost až do vlastního úplňku, který nastane 07/05/2020.

Novoluní proběhne 23/04/2020
Novoluní otevírá dveře k novým vztahům. Štíři mohou očekávat neočekávané. Nový pracovní či životní partner. Podpisy dohod a úředních dokumentů, které přinesou finanční výhody a stabilitu. Překvapivé zprávy. 

Mars spouští značné aktivity v místech, kde žijí. Štíři vylepšují své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte řešení v souvislosti se ženami rodu (např. matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítí chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budou řešit vše pro zvýšení životní stability a situace související s bydlením a obydlím.  V tomto období se také řeší zdraví a psychika.

STŘELEC

Úplněk nastane 08/04/2020
Úplněk pomůže uzavřít vztahové záležitosti s lidmi kolem Střelců. Zjistí, kdo je přítel a kdo není. Pozor na mimomanželské vztahy. Střelci dlouhodobě řeší pod Černou Lunou téma dítěte a partnerů. Proto doporučuji být obezřetní v plánování rodiny. Úplněk může přinést zklamání, nebo mohou někoho blízkého zklamat. Vztahy jsou velmi bolestivá oblast.

Novoluní proběhne 23/04/2020
Novoluní přinese neočekávané situace spojené s prací. Mohou změnit spolupracovníky, společníky, kolegy. Nová pracovní aktivita. Novoluní Střelce nasměruje zcela jiným směrem, kde získají stabilitu a lepší finanční podmínky. Mohou podepsat nové smlouvy.

Mars přináší zvýšené tempo běžného života. Pozor na možné závažnější konflikty se sousedy, příbuznými, druhými lidmi. Pozor na sklony se nyní hádat kvůli vlastním názorům. Mars působí v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a cestování. Řeší se automobil, vzdělávání, kurzy a školení nebo nějaká cesta s tím spojená.

KOZOROH

Úplněk nastane 08/04/2020
Úplněk vnese jasno do pracovní oblasti. Uzavřou kariérní oblast zejména v souvislosti se vztahy. Mohou ukončit nebo podepsat novou smlouvu. Ujasní si nová pravidla v pracovní oblasti.

Novoluní proběhne 23/04/2020
Novoluní přinese neočekávaný zvrat s životním nebo pracovním partnerem. Kozorozi jsou ve velmi plodném období, pozor na těhotenství. Mohou očekávat, že jim někdo nabídne zajímavou pracovní aktivitu, stabilitu a jistoty. Podepisování dohod a úředních listin. Cesta a cestování.

 Mars působí v tématu peněz, majetku a hodnot. Finance jsou zaktivovány. Kozorozi mohou nakupovat, utrácet nebo vydělávat peníze.

VODNÁŘ

Úplněk nastane 08/04/2020
Úplněk ukončí situace v souvislosti s úřady, úřední listiny a dokumenty. Uzavřou se vztahové záležitosti spojené s cizinou a zahraničím. Úplněk vnese jasnější světlo do tématu vzdělávání a rozšiřování vědomostí.

Novoluní proběhne 23/04/2020
Novoluní přinese neočekávané situace spojené s domovem, ženami v rodině. Vodnáři se mohou přestěhovat, zvýšit svou stabilitu a pevnou půdu pod nohama. Dostanou zajímavou zprávu. Čeká je komunikace či podepisování listin. V tomto období mohou řešit zdravotní stránku.

Pohyb Marta vlastním znamením je obdobím značné aktivity. Vodnáři budou plni fyzické energie a pravděpodobně odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu.

Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Díky Martu zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energii by měly použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho činnosti může přinést nemoc, aby je na chvilku zastavila.

Saturn nyní půl roku působí ve vlastním znamení. Vodnáři by si měli uspořádat svůj život.

RYBY

Úplněk nastane 08/04/2020
Úplněk vnese jasno do finanční oblasti. Ukončí peníze, které se týkají dalších osob, banky nebo institucí. Mohou uzavřít nové smlouvy. Ryby by si měly dát do pořádku veškeré závazky, dluhy, půjčky nebo hypotéku. Nastavit nová pravidla. Finance mají dlouhodobě pod Černou Lunou, proto je dobré řešit vše hned a nic neodkládat na potom.

Novoluní proběhne 23/04/2020
Novoluní otevírá neočekávané zprávy. Ryby mohou koupit automobil, či jiný dopravní prostředek. Čeká je cesta, cestování. Mohou se vzdělávat, ale také kladně vyřešit úřední záležitosti spojené s majetkem. Novoluní přinese zajímavé situace.

Mars postupně ukončí vše, co nemá pokračovat. Ryby dokončí nějakou činnost, nebo uzavřou místo, kde pobývají či pracují. Mars může aktivovat nepřátelské energie a nepříjemné pomluvy. Přináší rekapitulaci životní situace. Od dubna se dva měsíce nezastaví. Mars se přesune do vlastního znamení 15/05/2020. Čeká je velmi aktivní období.

 

ZDROJ: INTUITIVNÍ ASTROLOŽKA DANIELA HANNAH

TELEFON: 736 20 15 87 

WWW.ASTROKARTY.CZ

Saturn se po třech letech v Kozorohu přesunul do Vodnáře a začal na nás působit v novém tématu. V druhé polovině roku se opět přesune zpět do Kozoroha, kde dokončí své dílo.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama