ČERVNOVÝ TRANSFORMAČNÍ CYKLUS ZATMĚNÍ A DNY STŘEDU

(Zatmění vzniká speciálním uspořádáním Země, Slunce a Měsíce, které se děje každých šest měsíců, ve dvojicích nebo trojicích. Během zatmění, prochází přes tvář Slunce nebo Měsíce stín Země.)

laluna

Zatmění se děje v šesti-měsíčních a 19ti letých cyklech, takže se mohou znovu projevit problémy, kterými jsme se  v těchto časových rámcích zabývali ( podívejte se tedy zpětně na to, co se ve vašich životech dělo letos v lednu a v roce 1992).

01.června 2011 – Částečná zatmění Slunce (novoluní v Blížencích) viditelný v severních zeměpisných šířkách, včetně části Asie, Aljašky, Kanady, Grónska, Islandu a Skandinávie.

15.června 2011 – úplné zatmění Měsíce (druhé ze tří za jeden rok!) o úplňku ve Střelci, viditelné v Austrálii, Japonsku, Asii, Indii, Africe, Evropě a Jižní Americe. Měsíc vyjde ve 21 hodin. Jeho kotouč bude v době východu už částečně zakryt stínem Země. Úplné zatmění nastane asi za 20 minut a potrvá zhruba do 23.00. Vystoupení ze stínu proběhne po půlnoci. Jedná se o jedno z nejočekávanějších Lunárních zatmění desetiletí,  protože Luna bude procházet přímo středem zemského stínu a plná fáze potrvá okolo 100 minut

01.července 2011 – Částečné zatmění Slunce (Novoluní v Raku), viditelné z malé části v Indickém oceánu nad Antarktidou.

Je to první a také jediná série zatmění, která nastane během posledního podsvětí Mayského kalendáře.

Ať už jednotlivá zatmění můžeme vidět, nebo ne, rozhodně budeme silné účinky těchto nebeských uspořádání cítit. Při Zatmění Luny 15. června dojde zároveň k propojení s Galaktickým středem a 1. července vytvoří Novoluní v Raku s částečným zatměním Slunce v Raku na obloze spolu se Saturnem a Uranem volný Velký Kardinální kříž a zároveň dojde ke konjunkci  s velkou hvězdou Sirius. Slunovrat v červnu padá doprostřed toho všeho. (Dny 20.6. a 21.6. zároveň tvoří špičku pyramidy, jsou to dny Osvícení na naší planetě.V tyto dva dny bychom si měli všichni vzít volno a využít je k duchovní práci pro sebe a pro planetu.)

Během Mayské Deváté vlny, která začala 9.3.2011, se zrychlí evoluce vědomí oproti předchozímu podsvětí (1999-2011) o faktor 20. Podle výkladu Carla Johana Calemanna  proběhne nyní stejné množství změn, které jsme zažili od června 1999 do 9.března letošního roku,  za méně než osm měsíců, tedy od března 9.-28.října 2011. To je nejvyšší rychlost změn, se kterou jako lidstvo budeme konfrontováni; nevyrovná se to ničemu, co jsme doposud zažili. A tak se nedivme, že se v poslední době čím dál častěji ocitáme uprostřed naprostého chaosu … Jak známo z chaosu se vždy rodí nové a lepší věci, a tak je potřeba si i uprostřed toho největšího chaosu udržet klid a vnitřní rovnováhu. A někdy je potřeba trochu ustoupit Bohu z cesty, aby mohl konat …

Dosáhli jsme propasti. Individuálně a kolektivně, změna je povinná. (viz zemětřesení v Japonsku a následná katastrofická jaderná havárie, vlna revolucí na Středním Východě a postupné hroucení starých politických a ekonomických struktur všude na světě). Letos v létě máme vzácnou příležitost podílet se na posouvání trajektorie(čáry) života na Zemi v harmonizaci s kosmickými evolučními sílami.

Od dávných dob jsou zatmění spojována s náhlými, prudkýmzměnami. Účinky posouvání elektromagnetických frekvencí spojené se zatměními můžeme cítit dva až tři týdny předem, a po té i po dobu několika týdnů po těchto zvláštních planetárních zarovnáních.To znamená, že se  v této době můžeme cítit nestabilně, nejistě a naše nálada může značně kolísat od stavů deprese po naprostou euforii.

Vzhledem k této červnové velmi specifické konfiguraci – zarovnání s Galaktickým středem a poté konjunkci se Síriem, se dá čekat, žezměny budou náhlé, silné a vysoce transformativní. Rozhodně v nich je skryt obrovský potenciál. Asi ne každý okamžik, který přijde,bude pohodový a radostný, ale věřme, že se nakonec tento procesvyplatí.

Existují věci ve vašem životě, o kterých víte, že je třeba je změnit? Toužíte se již dlouho osvobodit od nějaké závislosti, chcete začít  žít zdravě? Cítíte potřebu převrátit svůj život vzhůru nohama, změnit profesi, odejít z nefunkčního vztahu, přestěhovat se nebo konečně zhubnout?

Energie, která přijde s červnovými zatměními, prolomí a  zboří dlouhodobé energetické vzory. Takže teď je ten správný čas. Přichází obrovská příležitost!  S podporou milujícího vesmíru, život na Zemi už nikdy nebude stejný.

Core days

A to ještě není všechno, moji milí …  od 11.6.2011 do 30.6.2011 nás dle Mayského kalendáře čekají tzv. Core days (Dny středu).  Jedná se o 20 vrcholných dnů Tzolkinu. V těchto dnech  k nám přímo z centra Hunab´Ku bude proudit velmi mocná léčivá a transformační energie. Čeká nás nejsilnější duchovní vyzařování z centra Galaxie.

Core je v překladu jádro, střed, srdce.Těchto 20 dní tvoří centrální sloup, páteř Tzolkinu (posvátného mayského kalendáře). Tento sloup je nazýván mystickým, protože vše, co je, co se děje, se odráží z tohoto centra. Tyto dny jsou pro Maye velmi významné, protože sdružují energie všech 260 dnů Tzolkinu a spirálovitě ji rozdělují ven i dovnitř, do celého časoprostoru. Dny středu jsou srovnatelné s funkcí čaker, energetických center podél naší páteře. Dny středu jsou jakýmsi svátkem tzolkinu. V těchto dnech je třeba dělat důležitá rozhodnutí. Je to duchovně nejsilnější období celého 260denního cyklu aa zároveň vyvrcholení všech cyklů předchozích.

Během těchto dní by naše energie měla být víc než jindy silně zaměřena na Tady a Teď.

Během Core days bychom měli být velmi pozorní k obsahu naší mysli, měli bychom se snažit ji neustále vracet do přítomného okamžiku a rozpouštět světlem svého Vědomí vše, co nás odděluje od Bytí, tedy od Zdroje.V těchto dnech k nám bude proudit přímo z centra Mléčné dráhy velmi zvláštní silná kosmická energie za účelem našeho probuzení, léčení a transformace; budeme ji nejspíš intenzivně vnímat na všech rovinách.

V těchto dnech budeme velmi blízko Zdroji našeho života, Hunab K´u.

(Hunab K´u se překládá jako Jediný Bůh nebo také Jediný zdroj Hranic a Sil,ale dávní Mayové tak nazývali srdce Mléčné dráhy. Hunab K´u vyzařuje energii a informace. Využívá hvězdy jako čočky , skrze které posílá energii planetám. Hlavním transformátorem energie z Mléčné dráhy  pro naši  Zemi je Slunce. Funguje jako čočka skrze kterou Země dostává přímé galaktické informace. Energie vyzařující z tohoto centra se nachází mimo možnosti našeho vnímání, galaktický a zemský mikrokosmos však leží přímo v něm a každý z nás je jeho individualizovaným projevem. Přenos nové energie z tohoto Zdroje nás tedy ovlivňuje, ať jsme si toho vědomi či ne ).

V těchto dnech se otevírají brány k našemu Jádru, k naší podstatě.

Čeká nás velmi intenzivní, zcela jedinečné období. Všichni máme velkou šanci vystoupit z Matrixu a osvobodit se od nadvlády mysli. Pomůže nám, když se plně ukotvíme v Tady a Teď.

Dobře naslouchejte svému tělu, buďte velmi bdělí a pozorní, soustřeďte se na to, co děláte, ale zároveň soustřeďte část své pozornosti dovnitř. Dejte čas sami sobě k rozjímání, ponoření se do sebe či k meditování – ať se Vám podaří dobře se na přicházející energie naladit. Vstupte do přítomnosti a využijte dané situace. Tvořte! Využijte sílu své mysli k vytvoření si reality, po které toužíte.

Energie proudící z mystického sloupu Tzolkinu vám může pomoci dotknout se Vašeho jádra,Vašeho pravého Já – použijte ji !

Čeká nás další zrychlení času, neboť je toho ještě mnoho, co je potřeba uvolnit a vyčistit z  našeho podvědomí, aby Matka Země zvládla svůj Vzestup a my s ní.

Moji milí, využijme tuto příležitost a napojme se na světlo přímo ze Zdroje, využijme této jedinečné příležitosti ke konečnému osvobození se od nadvlády Ega. Když ne teď, tak kdy tedy ?

Jsem v tom s vámi.

Ah Yum Hunab Kú Evam Maya E Ma Ho!

Ať je vesmírný klid úplně v každém z nás!

In lake´ch.

Sofie

Pro www.novoucestou.cz napsala Sofie H.  Tento příspěvek je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje i s aktivním odkazem. Děkuji.

 Milí přátelé, letošní červen je z  energetického pohledu neuvěřitelně nabitý a zajimavý. V červnu nás totiž čeká trojí zatmění : částečné zatmění Slunce 1. června, úplné zatmění Měsíce 15. června a další částečné zatmění Slunce 1. července.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama