MERLINOVA MAGICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA LEDEN 2017 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

 

BERAN (21.3. – 20.4.): (prsten-lilie-ryby-cesty-kříž)

Pro Berany bude LEDEN prvním měsícem ve znamení majetku, financí, zištnosti, ale i ziskuchtivosti, nevyrovnaných a nestálých citů, ale také všeho, co je ukryto v hloubi, je tu zištnost, snaha obohatit se, neboť jejich dvorní kartou jsou „RYBY“. Berani se ani v novém roce nemusí strachovat o své finance či finanční závazky. Vždy totiž najdou určité nové cesty, východiska či alternativy, jak je vydělat či získat, ale také rozhodnutí o financích v jejich prospěch. I citové rozhodnutí milí Berani budou správná, pravděpodobně ale ještě budete muset osudu něco karmicky navrátit, nebo naopak on něčím obdaruje vás. Také Berani ale v lednu budete řešit majetek, finance i rozpočty v rodinách, přece jenom přes svátky byli větší výdaje, takže nyní můžete kalkulovat své zbývající zásoby. Nicméně Lednem Berany budou ale ještě provádět i osudové rodinné a partnerské vztahy. V rodinách budou přicházet důležitá rozhodnutí, naplnění karmických lekcí a zkoušek, ale také přenesení Beranů na místa, která mohou znát z minulých životů, a právě tady je jakoby postavit na jejich životní křižovatku. Nejen v rodinných, ale i partnerských vztazích se budou muset hledat určité cesty, jak z jistých situací, případně neshod či krizí vystoupit ven nebo se dál točit v kruhu. Zda mají vztahy stále své úkoly, lekce i posunutí skrze osud a karmu, nebo zda je lepší staré opustit a vydat se vstříc za hlasem svého srdce. Mnohá rozhodnutí tak budou nezbytná a nevyhnutelná. Většina partnerských vztahů je totiž založena na materiálním nebo finančním zabezpečení, na závislosti jednoho či druhého partnera. Také by ale Berani neměli zapomenout i s novým rokem splácet své pravidelné finanční závazky, osudově se budou muset rozhodovat, projevovat se budou buď osudové nebo karmické záležitosti ve vztazích, napravovat vztahové vazby v rodinách. Vyplavovat se bude vše, co je ukryto pod povrchem.

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (čápi-dopis-liška-park-jezdec)

Pro Býky bude LEDEN prvním měsícem ve znamení vychytralosti, zákeřných osob, vypočítavosti, falše, lstivosti, rafinovanosti, ale stejně tak o citech falešných, o vychytralých změnách, o obratnosti nebo rafinovanosti, neboť jejich dvorní kartou je „LIŠKA“. Jak starý rok končí, nový začíná. A leden bud pro Býky ve znamení změn, chytrých, ale i těch vychytralých nebo o změnách dosažených díky intrikám, o dynamice a pohybu, o společnosti, společenském postavení, ale také o změně postojů, názorů Býků ke společnosti kolem sebe, ke svému okolí či jim blízkým lidem. Falešnou a lstivou společností se to kolem nich může jen hemžit, stejně tak jako mohou být kolem nich více rozprostřeny falešné nebo klamavé zprávy, jejichž pravdivost nebude zcela jednoznačná. Vážit by ale měli Býci i vlastní slova, nicméně neuškodí, pokud si dopředu neověří pravost čehokoliv, co k nim bude přicházet. Lehčeji se tak vyhnou podvodníkům. Zkontrolovat by si ale také měli technický stav svých vozidel, některá mohou vykazovat skryté vady, které by mohly být příčinou např. Nehody. Nicméně ale také budou řešit úřední dokumenty, smlouvy, podpisy. Již s novým rokem u nich nastane k rychlejším posunům, k rychlosti a dynamice, nebude to pro ně zrovna odpočinkový měsíc, protože ještě mohou dořešovat staré resty z roku 2016, které nestihly v termínech. Stejně tak by měli být připraveni na tajná možná setkání, ale také na vychytralé a zákeřné úmysly, na chybné myšlenky. Jiní Býci mohou být naopak rozčarováni z toho, co se kupříkladu o sobě dozvědí.

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (věž-hvězdy-rakev-dopis-sovy)

Pro Blížence bude LEDEN prvním měsícem ve znamení úplnosti, transformace, ztráty, zlomu, smutku, bezvýchodných situací, ale stejně tak ve znamení rozchodů, zmírajících citů, možné ztráty práce, leknutí nebo šoků, neboť jejich dvorní kartou je „RAKEV“. Ne každý nový začátek přichází jen radostnou a překvapivou cestou, pro Blížence to v lednu bude platit obzvlášť. Na jednu stranu mohou mít na druhé silnější vliv, ale stejně tak i štěstí v neštěstí, či se v mnoha oblastech rozhodnou k radikálním změnám. Počítat ale také mohou s častějším střídáním nálad, sami v sobě v rozporu ohledně rozumu a citu, přicházet k nim mohou nebo obdrží nějaké smutné zprávy nebo v případě zaměstnání mohou skončit doma na neschopence. Příliš by se ale ani neměli pouštět do úředních záležitostí. Pokud se kolem nich nějaké objeví, nedopadnou příliš dobře a budou navíc provázené podrážděností, napětí nebo rozrušením. Milé Blížence totiž v lednu může rozladit nebo rozhodit prakticky cokoliv, příliš si mohou brát osobně i věci, které se jich vůbec, ale vůbec nebudou dotýkat. A díky tomu naopak mohou přehlížet to, co by zrovna pro ně právě v tomto měsíci mohlo být pozitivní, úspěšné. Jakoby neuvidí úspěšně vyřešené konce, ale jen smutné začátky nebo smutný průběh. Pozor by si také měli dávat na překážky způsobené vlastním přičiněním, více si důvěřovat, protože hvězdy i úspěch jim budou nakloněny, jen ho možná budou muset Blíženci déle hledat, než zjistí, že je před nimi po celou dobu.

 

RAK (22.6. – 22.7.): (had-cesty-věž-jetel-důtky)

Pro Raky bude LEDEN prvním měsícem ve znamení životní cesty, způsobu života, úředních záležitostí , ale i ambicí, určité izolace nebo osamělosti, vysokého postavení, vymezování hranic, samostatnosti nebo odtažitosti, neboť jejich dvorní kartou je „VĚŽ“. Dařit se bude Rakům především v úředních záležitostech, v ohledně soudů nebo ve styku s úředními osobami. Tady všude bude štěstěna na jejich straně, stejně tak pro ně může prospěšná i samota nebo odloučení, štěstí se na ně bude usmívat ale i problémech v pracovní sféře nebo partnerských vztazích. Stejně tak ale mohou jednu věc nebo osobu opustit pro jinou. Potýkat se ale mohou i s problémy způsobenými ale ne vlastní vinou, více mohou svou osamělost prožívat především nezadaní zrozenci Raka. Na druhou stranu ale k Rakům budou přicházet šťastné zprávy, šťastně vyřešené nebo ukončené záležitosti, či se mohou bránit nějakým důležitým rozhodnutím. Prožít si ale také mohou určité rozčarování, závist nebo žárlivost anebo k nim štěstí přijde oklikou nebo po jistém zpoždění, i když ho očekávali jinak. Pozor by si ale měli dávat na přílišnou výmluvnost nebo ostřejší jazyk a to jak od sebe, tak i d druhých, ve vzduchu mohou viset i drobnější konflikty nebo hádky či četnější diskuse. Pokud se budou chtít pro cokoliv závažného a důležitého rozhodnout, tak aby jejich cesta byla šťastná, měli by se na chvíli stáhnout do ústraní nebo své samoty. Právě tady totiž budou schopni najít ta správná řešení i východiska.

 

LEV (23.7. – 22.8.): (dům-myši-měsíc-medvěd-rakev)

Pro Lvy bude LEDEN prvním měsícem ve znamení citů a pocitů, iluzí, romantiky, proměnlivosti nálad, tužeb, ale stejně tak i snů, přecitlivělosti, vnitřní nejistoty, trápení, představ nebo nedůvěry, neboť jejich dvorní kartou je „MĚSÍC“. Ti citlivější Lvi může zaskočit přecitlivělost, ale také záležitosti týkající se domova, jeho stability, hlubší citové vazby k němu, ale i určitou obavu nebo nejistotu ze ztráty nebo ze špatných předchozích investic či z důvodu, že se rodina může zmenšovat. Jakoby kolem nich bylo něco nestálého a nestabilního. Může to být způsobeno ale i možným šokem v souvislosti se starší osobou, jim velmi blízkou, pro ně úspěšnou, sklouzávat tak mohou myšlenky na otce nebo pro ně důležitého muže. Právě v tomto období by Lvi měli více důvěřovat svým pocitům a intuici, navede je správným směrem. Je tu kolem nich ale možná ztráta právě této pro ně důležité osoby, kterou si ale z části jakoby mohou zavinit sami. Zaskočit je v lednu ale také může silné nervové vypětí, které může sklouznout až k bezúspěšnosti, depresivním stavům nebo vnitřní nejistotě. Zažít ale také mohou svou vlastní porážku nebo může přijít dvojitá ztráta, ale až později si mohou Lvi uvědomit, o co skutečně přišli. Také by si měli dávat pozor na možnost nějaké ztráty nebo krádeže, proto neuškodí, když budou na své osobní věci, klíče, peněženky více opatrní. Nicméně se také u nich mohou vyplavovat zážitky z podvědomí formou snů, které se díky jejich intuici začnou vzájemně propojovat a přinesou jim důležité odpovědi.

 

PANNA (23.8. – 22.9.): (čápi-park-důtky-květiny-kosa)

Pro Panny bude LEDEN prvním měsícem ve znamení komunikace, rozhovorů, jednání, ale stejně tak i mluvení, možných hádek nebo sporů, napětí, podrážděnosti či vnitřních rozporů, neboť jejich dvorní kartou jsou „DŮTKY“. Diskutovat budou více, než kdy předtím, tyto diskuse, rozhovory povedou k jistým změnám nebo změny vyvolají. Stejně tak jako si Panny projdou i společenskými změnami nebo budou sami měnit postoj ke svému okolí i lidem v něm. Na jednu stranu budou přicházet změny radostné a překvapivé, stejně tak jako i náhlá řešení či východiska či se jim podaří prolomit dlouhodobější problémy. Na druhou stranu ale naopak mohou tyto změny přinést nepříjemná pozvání, návštěvy i setkání či náhlé citové ztráty. Panny se ale v lednu budou hodně pohybovat i ve společnosti, ať už příjemné nebo nepříjemné, ne každé pozvání splní svůj účel. Pozor by si ale měli dávat i na drobnější agresivitu kolem sebe, ale spíše mluvenou než fyzickou. Pokud cokoliv dlouhodobě odkládali, v tomto měsíci se tomu už ale nevyhnou, budou to muset řešit, budou to muset rozebírat, protože jinak se nikam dál nepohnou. Přesto ale už leden samotný přinese rychlejší pohyb, přesun, dynamiku. Přicházet mohou náhlá pozvání do společnosti, na společenské akce, i náhlost sama v tomto měsíci bude mít svoje slovo. Nic pro Panny nebude v lednu plánované nebo očekávané. Vše se kolem nich bude vytvářet spontánně a náhle. Má je to naučit vybřednout z jejich neustálé touhy po dokonalosti, mít všechno pečlivě srovnané či naplánované. Ono zase trocha spontánnosti taky neuškodí, když se příliš nepřehání.

 

VÁHY (23.9. – 23.10.): (loď-ryby-mraky-medvěd-srdce)

Pro Váhy bude LEDEN prvním měsícem ve znamení přechodných starostí, nepříjemností, neklidu, rozdvojenosti, ale stejně tak ve znamení rozčarování, vzájemného neporozumění či nebezpečných vášní, neboť jejich dvorní kartou jsou „MRAKY“. Tento určitým způsobem „chaos“ bude především ve dvou oblastech a to v citové a finanční. V citové oblasti na jednu stranu budou toužit po hlubších citech, láska k nim bude přicházet, bude hlubší, než původně bylo předpokládáno a pro Váhy budou otevřeny všechny možnosti. Nicméně na druhou stranu ale může láska přinést žárlivost, majetnické sklony nebo citové trápení. Váhy si tak mohou idealizovat případného partnera jinak, než jaký bude ve skutečnosti. Ve finanční oblasti budou proměnlivě přicházet určité starosti, zda dorazí nebo dorazí jistý finanční obnos, nebo zda vyřeší splátky či platby, ale stejně tak budou přicházet i vyjasnění či větší finanční přínos, upevňovat tak hned se začátkem roku mohou svou finanční stabilitu. Leden ale pro ně bude proměnlivý, i Váhy samotné mohou trpět větší proměnlivostí nálad, pokud se zaměří na něco, co půjde špatným směrem. Opět může zafungovat jejich romantická povaha, která může vytvořit nebezpečnou vášeň nebo na druhou stranu zafunguje nerozhodnost, což jim může přinést i překážky, způsobené vlastní vinou.

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (dítě-had-jetel-čápi-květiny)

Pro Štíry bude LEDEN prvním měsícem ve znamení radosti, štěstí, nadějí, pracovního postupu, ale stejně tak ve znamení proměnlivosti, přirozenosti, sympatií i harmonie, neboť jejich dvorní kartou je „JETEL“. Počítat mohou také s radostnými nebo překvapivými změnami, s novými šťastnými začátky, stejně tak jako s možností těhotenství. Nicméně přicházející změny sice mohou být šťastné, ale zároveň i proměnlivé, takže mohou vydržet krátce a přechodně, nebo pokud se budou Štíři snažit, tak dosáhnou i dlouhodobějšího štěstí. Některé změny k nim ale dorazí oklikami nebo později, než se předpokládalo. Jisté změny do životů Štírů ale také může vnést nějaká žena z jejich blízkého okolí. Štěstí ale bude přicházet ke Štírům i díky pozváním, setkáním nebo návštěvám. Stejně tak jim ale radost a štěstí do života budou vnášet i děti nebo touha po nich. Není tedy vyloučené, že se někteří Štíři rozhodnout k početí potomka nebo se těhotenství v tomto měsíci projeví či dojde k jeho zjištění. Pro Štíry bude leden vcelku šťastný měsíc, nicméně po několika předchozích si to pravděpodobně osudem zaslouží. Stejně tak se mohou dočkat i splnění nějakého snu, malé radosti, dárku nebo radosti, protože oni sami budou hýřit šarmem, ale i pozorností či něžností. Budou mít své vlastní osobní kouzlo.

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (čápi-prsten-kříž-had-strom)

Pro Střelce bude LEDEN prvním měsícem ve znamení zakončování, osudovosti, osudových zkoušek a lekcí, ale stejně tak i jistého utrpení, trápení či karmických záležitostí, neboť jejich dvorní kartou je „KŘÍŽ“. Přicházet k nim budou osudové a nevyhnutelné změny, osudové i karmické vztahy a jejich záležitosti, ale také opakující se situace, které jim již v minulosti způsobovali stejné komplikace. Změny budou přicházet nepřímo, jakoby oklikami, budou životními a od základu tak mohou měnit život Střelcům. Změny ale budou přicházet i ve vztazích, ať už přátelských, kolegiálních, rodinných nebo partnerských Nicméně osudem může být zařízeno, že vztahy místo konců budou naopak upevňovány, že budou přicházet řešení i důležité změny, i když ne hned. Vztahy Střelců ale také mohou být o trochu víc komplikovanější. Někteří zjistí, že s partnerem mají společnou cestu, někteří ne. Nezadaní Střelci se mohou setkat s jistou zajímavou ženou, která do jejich životů vnese jisté osudové změny, ale především ženy Střelkyně mohou být vystavovány právě ve vztazích osudových lekcím nebo mohou být zkoušeny a prověřovány osudem. Nicméně ale i ohledně zdraví se mohou u Střelců projevit určité karmické zdravotní obtíže, pocházející z minulých životů jako součást očištění jejich duše. Souviset to především může s pohybovým aparátem, oběhovým systémem či žaludkem a zažíváním. Měli by se zamyslet, proč mají strach jít dál do budoucnosti, co jim přinese. Uvědomit si hloubku vlastního strachu, který v sobě potlačují nebo ho neprojevují. Leden pro ně bude bohatý na osudové záležitosti, je to pro ně ale dobrý start do roku nových začátků.

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (srdce-měsíc-mraky-ryby-čápi)

Pro Kozorohy bude LEDEN, stejně jako pro Váhy prvním měsícem ve znamení přechodných starostí, nepříjemností, neklidu, rozdvojenosti, ale stejně tak ve znamení rozčarování, vzájemného neporozumění či nebezpečných vášní, neboť jejich dvorní kartou jsou „MRAKY“. I u nich, stejně jako u Vah se to dotkne finanční a citové oblasti. Že by náhoda? V lásce se mohou více trápit, pochybovat o sobě nebo propadat smutku či proměnlivosti nálad nebo citovým výkyvům. Na jednu stranu jim to má přinést pozitivnější změny vnímání citů a lásky jako takové, na stranu druhou to ale může přinést nestabilní pocity. Nejisté změny nebo změny provázející trápení, v něčem pro ně budou úspěšné, v něčem přinesou určitou duševní tíhu. Vyjasnění ale naopak Kozorozi dosáhnou ve finanční oblasti, tady se otevřou nové možnosti ke změnám, k získání většího finančního bohatství a jistoty. Pokud budou v citech kolísat, ve financích se jim bude dařit. Prožívat v citech ale budou i bolestnější hlubší pocity, které mají nastartovat změny v jejich izolovanosti vůči lásce a citům. Tyto změny mají zapříčinit otevření jejich srdcí, zbourání určité hradby, kterou si ale sami vůči lásce a citům vytvářejí. Více by také Kozorozi měli důvěřovat svým pocitům i intuici, učit se v lásce být upřímní sami k sobě a tím ji více probouzet. Pak vymizí jejich vnitřní bezúspěšné citové výkyvy, trápení nebo proměnlivost nálad. Leden je pro ně nejvhodnější začít u sebe, dát průchod vlastním pocitům, ale i tomu, co chtějí od lásky, od druhých, čeho chtějí dosáhnout a kam se chtějí posunout.

 

VODNÁŘ (21.1. – 20.2.): (pes-kniha-klíč-ryby-kosa)

Pro Vodnáře bude LEDEN prvním měsícem ve znamení jistot a spolehlivosti, pevnosti, řešení, ale stejně tak i ve znamení důvěry a bezpečí, neboť jejich dvorní kartou je „KLÍČ“. Prověřována bude jejich jistota a spolehlivost ve vztazích a to prakticky ve všech, stejně tak jako i ve finanční oblasti. Ve financích může být jistým a skrytým způsobem ohrožena jistota, pozor by si měli dávat Vodnáři na falešná přátelství, založená na vypočítavosti či finanční podpoře, stejně tak ale i na určitá tajemství, která se mohou projevit nebo odhalit. Na druhou stranu ale budou i sami v sobě nacházet klíč k úspěchu a jistotám, jak získat zpět ztracenou finanční stabilitu. Přicházet budou ohledně přátel i financí, ale prakticky ve všem náhlé a jisté situace a události, objevovat se na scéně mohou dávno ztracená přátelství, ale stejně tak jim do života mohou vcházet mecenáši a podporovatelé, které by ale raději měli tajit, pokud se chtějí vyhnout závisti a nepřejícnosti. Také ale bude prověřovány spolehlivost přátelství, věrnost ať už od samotných Vodnářů nebo v souvislosti s přáteli. Vznikat mohou náhle nová přátelství nebo znovu obnovována staronová. Odhalit se mohou náhle a nečekaně jistá tajemství, která měla být zamlčena nebo sami před druhými mohou něco chtít ukrývat nebo skrývat. Leden pro ně bude prověřením, jak jsou i sami sebou jistí, zda jsou spolehlivý a co mohou druhým nabídnout.

 

RYBY (21.2. -20.3.): (pes-hora-květiny-měsíc-kotva)

Pro Ryby bude LEDEN prvním měsícem ve znamení pozvání, setkání, návštěv, seznámení, přátelských vazeb, ale stejně tak i ve znamení zdvořilosti, radosti, příjemných událostí, lichocení či koketérie, neboť jejich dvorní kartou jsou „KVĚTINY“. Radost v lednu mohou Rybám zkomplikovat překážky či potlačované nebo neprojevované skutečné pocity. Nemusí to přímo od nich, ale budou se s tím setkávat třeba i od druhých. Pokud si naplánují setkání, návštěvy či pozvání, nemusí vždy dopadnout dle jejich představ. Skončit také mohou odmítnutím, ne všude jim budou dveře otevřené. Úspěchu a nadějí ale i přes překážky nebo minulo stagnaci mohou dosáhnout v pracovní sféře či kolem sebe budou mít osobu, se kterou je bude pojit víc, než jen obyčejné přátelství. Je tu hlubší duševní pouto, půjde totiž o spřízněnou duši. V pracovní sféře ale mohou Ryby narážet na odmítavé postoje kolegů, v přátelstvích a vztazích pak na neprojevované pocity nebo úmysly. Nicméně i ony sami si mohou díky svým chybným krokům nebo vlastním vytvářeným překážkám blokovat úspěch nebo radost. Stejně tak by si Ryby měly dávat pozor na návštěvy, oslavy nebo setkání či na přátelské vazby, které nesplní jejich očekávání, také si ale mohou vytvářet překážky na cestě za vlastním štěstím. Má je to naučit v něčem zpomalit, vážit svoje slova nebo určitou horlivost. Mnohé z překážek se totiž také mohou ukázat jako domnělé nebo zdánlivé, stejně tak i úspěch nebo uznání si mohou Ryby blokovat nebo pozastavovat.

 

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Respektuji autor. Práva obrázků.

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

 

Vaše komentáře

Reklama