MERLINOVA MYSTICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA březen 2016 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

 

BERAN (21.3. – 20.4.): (čápi-prsten-rakev-had-lilie)

Pro Berany bude březen měsícem ve znamení úplnosti, dovršení věcí i situací, transformací, ukončování, ale také ztráty, smutku, vyjití z krize, nemoci, k ukončování problémů, neboť jejich dvorní kartou je „RAKEV“. Setkávat se ale také budou s oklikami a to nejen ve vztazích, ale i při změnách, které k nim v březnu budou přicházet. Tématem nebudou jen změny v partnerství, možnost těhotenství, ale i jiné významné změny, zasahující jim do života. Kde budou komplikace, nebo nebudou Berani spokojeni, dojde ke zlepšení situace, naopak, konflikty, starosti, možnost nevěry nebo problémy se mohou objevit v oblasti vztahů a rodiny. Právě tyto oblasti projdou největšími změnami, pozor by si měli Berani dát na možnost rivality, zcestí nebo nějakého podrazu či zklamání, které nebudou očekávat. Při změnách by neměli sázet na rozum, ale na intuici, jinak tyto změny pro ně budou špatnými, proto pozor na unáhlená a zbrklá rozhodnutí nebo kroky ve změnách. Ve vztazích celkově se mohou stále dokola opakovat ty stejné komplikace, v partnerství navíc i projevování se zmírajících citů nebo lásky, hromadění neřešených problémů, ale také mnohé vztahy mohou být definitivně ukončeny, projeví se něco, co dotyčný nebo dotyčná může vnímat jako zradu, vyplouvat na povrch mohou nechtěná těhotenství, skryté rodinné problémy či se provalí dlouho skrývaná nevěra. Nicméně by toto znamení mělo být obezřetné k ženám z vnějšku nebo z jim blízkým, tady hrozí komplikace, faleš nebo ve vzduchu bude viset podraz. Stejně tak si ale Berani budou uvědomovat své závazky nebo sliby vůči druhým.

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (pes-loď-ryby-hora-věž)

Pro Býky bude březen měsícem ve znamení zisků, majetku, ziskuchtivosti, snahy obohatit se, vypočítavosti, ale také hlubokých citů, platoničnosti, duše, neboť jejich dvorní kartou jsou „RYBY“. Kolem citů a peněz se bude prakticky točit celý měsíc, ať už ve snaze zúročit nebo získat jedno či druhé. Pokud se rozhodnout ke koupím či prodejům, bude štěstí na jejich straně, nicméně už tak růžové to nebude v jiných oblastech. Více to může skřípat v oblasti vztahů, bortit se budou stará omezení, vytvořená dogmata i názory na partnera, rodinu nebo přátele, budou sami procházet jistými změnami, na jejich duševní úrovni se může spustit pro Býky důležitý proces. Nejedni z nich nebudou chvílemi vědět, co se s nimi vlastně děje, budou se před nimi odkrývat pravé tváře jim blízkých osob, egoismus, přetvářka i faleš, ale i emoce jako je osamělost, omezení nebo izolovanost. Ti, kteří budou nuceni řešit úřední jednání nebo záležitosti by se měli obrnit trpělivostí, budou se pravděpodobně vyskytovat jisté překážky nebo bloky, znemožňující jim konečné řešení nebo výsledek. Pozor by si ale také měli dávat na přátelství ze zištnosti nebo z vypočítavost, na egoistické přátele, tady jim to nevěstí nic dobrého, pokud budou zůstávat ve společnosti těchto lidí. Nicméně se Býci mají naučit zvládat nastavené nebo nastražené překážky, i když se jim budou zdát mocné a to nejen na úřadech, ale i v běžném životě. Budou narážet na nevstřícnost, nezájem nebo lhostejnost, ale také na konkurenci. Budou toužit a snít vidět a řešit věci jinak, ale jakoby jim k tomu bude chybět pomyslná síla. V polovině měsíce budou muset hlouběji sáhnout do svých rezerv, nebo jim nemusí něco ohledně peněz vyjít či může být tok peněz krátkodobě přerušený nečekanými výdaji. I když ale bude cokoliv stát proti nim, sami by měli být vůči svým závazkům i druhým spolehlivější, neodkládat věci na později, ale raději vše řešit i přes nepřízeň hned.

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (medvěd-jetel-kniha-rakev-park)

Pro Blížence bude březen měsícem ve znamení tajemství, málomluvnosti, mlčenlivosti, ale i možnosti něco raději nevědět, stejně tak i vlastní uzavřenosti, tajností ve vztazích, ale i učení nebo vzdělávání, neboť jejich dvorní kartou je „KNIHA“. V tomto měsíci by měli utužovat vlastní získávání vědomostí nebo znalostí, projevovat svou moc i sílu do dalších období, upevňování svých vlastních životních pozic, ale také prožití šoku, kvůli nějakému tajemství nebo v souvislosti s ním, či sami mohou po krátký čas něco před druhými tajit. Pozor by si měli dávat na závist od druhých, pokud se jim bude dařit, vydobijí si tak alespoň krátkodobou stabilitu nebo budou získávat sílu k tomu, vydobít si vlastní štěstí. Pokud Blíženci prožívali alespoň krátkodobá období štěstí v minulých měsících, právě v tomto to může být na čas přerušeno, jde o jejich cestu poznání vděčnosti. Naopak, pokud se k nim štěstí klonilo zády, v březnu se jim může alespoň trochu poodhalit nebo ho dosáhnou v souvislosti s jistými překvapivými pozváními nebo návštěvami. Zastiženi ale budou v případě, pokud se dozvědí nějaké informace nebo tajemství, může je to svádět k prozrazení nebo je to bude tížit, a to také v případě, pokud sami mají před druhými něco v sobě ukryto, co by jiní neměli vědět, může jim to způsobovat problémy, ale problémy také budou řešit, stejně tak jako i starosti, ale i tady je ke konci měsíce čeká jisté vyjití z krize či vlastní transformace. Dočkat se také mohou nečekaných pozvání do společnosti na poslední chvíli, či k nim dorazí nějaké nečekané peníze, např. Vrácené vyúčtování.

 

RAK (22.6. – 22.7.): (hvězdy-rakev-mraky-slunce-kniha)

Pro Raky bude březen měsícem ve znamení překážek , starostí, mrzutostí, nepříjemností, neklidu, ale také nejasností, proměnlivých nálad, nepřehlednosti nebo rozčarování, neboť jejich ústřední kartou jsou „MRAKY“. Opatrní by měli být především na ústní jednání, ale i rozhovory, potkat je může krátký neúspěch nebo zkalený úspěch, či je může ohrozit krátkodobá nemoc. Připravit se ale mohou na to, že vůči nim mohou být tajně vytvářeny překážky, nepřejícnost nebo ohrožení, o kterém ale sami nevědí, jejich energie může být v březnu více redukovanější, ono je totiž vše ukryto kdesi hluboko uvnitř jich samotných. V polovině měsíce se ale může karta krátkodobě obrátit, najednou se objeví úspěch tam, kde dřív o sobě Raci pochybovali, nicméně to s sebou může přinést negativní medilaitu nebo odezvu. Sami budou čelit jistým tajemstvím, nebo v sobě budou nějaká ukrývat či na druhé budou působit více tajemně, než kdy jindy. Stejně tak ale i oni sami mohou prožít jistý šok v souvislosti s odkrytým tajemstvím, neměli by propadat stresu nebo panice, jejich plná síla se ještě ukáže, opatrní by měli být v konzumaci alkoholu, mohou prozradit něco, co mělo být raději skryto nebo se sami v alkoholové euforii něco dozvědí. Pozor by si také měli dávat na svoje myšlenky, mohou být temnější a negativnější, v případě navíc přílišného stresu jim hrozí možnost vyčerpání nebo vyhoření, takže by neměli podceňovat ani svůj psychický stav nebo možnosti svých sil. Tak trochu pro ně bude březen jak na menší horské dráze a to hlavně v náladách, od smutku až po stavy radosti a k tomu najednou šílený propad dolů, nicméně symbolika tohoto měsíce je o proměnlivosti a dočasnosti těchto stavů.

 

LEV (23.7. – 22.8.): (jezdec-kotva-věž-kniha-dítě)

Pro Lvy bude březen měsícem ve znamení vlastního egoismu, nadřazenosti, ambicí, izolace, odtažitosti, odstupu, odloučení, ale také osamělosti, zastavení, myšlenkového či vlastního vězení, ustrnutí, borcení starých dogmat či bezohlednosti, neboť jejich dvorní kartou je „VĚŽ“. Velkou část měsíce ale také zahrnou snům, naději nebo zaměstnání, mohou chtít brát kariérní žebříčky útokem, více se zlepšovat nebo projevit svou vlastní samostatnost, což je pro Lvy typické, nicméně se také mohou a to především v soudních nebo úředních záležitostech setkat s nevyzpytatelností nebo nevstřícností úředníků, zbytečného zdržování nebo průtahů. Nicméně, i když se začátek měsíce bude zdát jakoby lehce zpomalený, brzy pro Lvy nabere správnou rychlost a dynamiku, počítat mohou s mnoha zprávami nebo komunikací, ale také se budou více zaměřovat právě na pracovní oblast. Výhodným bude tento měsíc pro ty, kteří se dlouhodobě rozhodují o změně svého pracovního postu. Právě v březnu mohou začít více hledat, rozesílat nabídky nebo sami mohou vnímat nové nabídky, možnosti a příležitosti ke změně. Ve vzduchu nebo kolem nich totiž může již viset možnost nové práce nebo zaměstnání, o kterém ale ještě nevědí. Samozřejmě to platí i pro ty, kteří nové zaměstnání teprve hledají. Nicméně stejně tak Lvi mohou počítat i s novými životními začátky, novými vztahy, novými kontakty. Pro ně speciálně nové začátky budou na dosah. Téma se ale tento měsíc dotkne i dětí či ratolestí, dozvědět se od nich mohou nějaká důvěrná sdělení nebo přání. Spoléhat se na Lvi mohou i ostatní znamení, protože pokud bude Lvům sděleno tajemství, právě u nich bude nejvíc bezpečné a pro druhé budou působit důvěryhodně.

 

PANNA (23.8. – 22.9.): (hora-dopis-čápi-jetel-jezdec)

Pro Panny bude březen měsícem ve znamení změn, pohybu, přesunů, flexibility, ale také možnosti těhotenství, stěhování, proměnlivých citů, nestálosti či cestování, neboť jejich dvorní kartou jsou „ČÁPI“. Jakékoliv překážky minulých dní či týdnů přinesou kýžené a očekávané změny, navíc změny všeobecně zastihnou Panny v březnu, budou rychlejší a dynamičtější, ale také tak trochu víc chaotičtější než v prvních dvou měsících. Přicházet k nim budou zprávy o změnách nebo zprávy ke změnám vedoucí, Jisté změny pro ně mohou být krátkodobou záležitostí, ale také jiné naopak trvalejšího rázu. Pro panny to bude sice hektičtější měsíc, ale o to více pozitivnější díky změnám. Realizovat ale také budou své sny a přání, převádět je to reálné podoby, pozor by si ale měly dávat na nejasné či potlačované myšlenky nebo zablokované myšlení, ony totiž ty dané změny nebudou pro ně hned jasné a viditelné. Nicméně také mohou obdržet zprávy, které jim přidělí podíl jejich vlastní zodpovědnosti, nebo zprávy, které naopak mohou být odmítavé nebo nepříjemné. Inu, pro ně bude březen proměnlivosti. Hlavně řidiči a řidičky Panny by měly jezdit opatrné, protože by se lehce mohly dočkat určitých překážek a pokuty by byly ty nejlehčí varianty. Připravit se ale mohou na malé události, krátká sdělení nebo zprávy, větší a širší komunikaci, ale také na možnost hádavosti nebo tvrdohlavosti či neústupnosti. Na druhou stranu ale mohou počítat také se šťastnými myšlenkami či zprávami nebo něčím, co jim přinese velkou radost, nicméně pamatovat by měli na to, že skutečné štěstí je uvnitř nich, to druhé je pomíjivé a povrchní, což mohou zjistit až mnohem později. A abych nezapomněl, opatrní by měly být Panny především na rychlost, ta bude v březnu lehce extrémní.

 

VÁHY (23.9. – 23.10.): (lilie-měsíc-rakev-dítě-věž)

Pro Váhy bude stejně jako pro Berany březen měsícem ve znamení úplnosti, dovršení věcí i situací, transformací, ukončování, ale také ztráty, smutku, vyjití z krize, nemoci, k ukončování problémů, neboť jejich dvorní kartou je „RAKEV“. Pro Váhy to pravděpodobně moc radostný měsíc nebude, připravit by se měli na možný šok kvůli dítěti nebo v souvislosti s ním a to ať už ohledně těch větších, čerstvě narozených nebo ještě nenarozených nebo čerstvě počatých prostřednictvím jiných, ať už se bude jednat o pozitivní nebo negativní šoky. Tento šok či leknutí by pro Váhy mohl nastat v časných podvečerních nebo večerních hodinách, což může zasáhnout jejich citlivou povahu. Proto by se měly vybavit trpělivostí a vnitřní silou. Tyto informace k nim buď mohou dolehnout ústně nebo prostřednictvím telefonu či sms. Nicméně stejně tak budou řešit i téma vztahů a rodiny, hluboké city, ale také starosti s rodinou nebo v rodině, úzkoprsost či egoistické chování. Není ani vyloučené, že díky sporům nebo hádkám může dojít ke krátkodobým odloučením, kdy budou mít Váhy tendenci se ze světa zmatků uchýlit pouze do své vlastní vnitřní samoty. Něco je totiž může hluboce zasáhnout a i když to nebude hned patrné, dotkne se jich to víc, než si druzí dokáží představit. U mnohých Vah se navíc bude více vyplavovat potlačené podvědomí, iluze nebo nereálné sny. Nicméně na druhou stranu to bude pro Váhy kompenzováno malými či drobnějšími úspěchy nebo radostí s dětmi. V mnohém jsou tu ale i určité nové začátky, které se ale více projeví až ke konci měsíce.

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (dům-hora-medvěd-strom-ryby)

Pro Štíry bude březen měsícem ve znamení příbuzných, úředních osob, vlivu, moci, postavení, vlastní síly, ale i diplomacie, jistoty, ochrany, bezpečí či houževnatosti, neboť jejich dvorní kartou je „MEDVĚD“. Velkou roli kolem Štírů sehrají starší osoby, bezpečí domova nebo téma zdraví či stabilita jejich života. V zaměstnání se mohou setkat s obtížnostmi a to především ze strany nadřízených, ale také s upevňování vlastní síly či pozice. Nicméně se také budou setkávat ve větší míře s dominancí a to ze strany hlavně svých rodičů nebo vůči svým dětem. Budou se učit zvládat životní překážky a nemnohdy se jim bude zdát, že je pro ně život něčím obtížnějším nebo je jejich vlastní energie něčím blokována či budou narážet na vlastní tvrdohlavost a neústupnost či ne stejné téma, ale zrcadlené druhými. Velkou roli v tomto měsíci sehrají i finance, zda je nebo není jejich bydlení či domov stojící na pevném finančním základě nebo zda mají dostatek peněz na jiné záležitosti, nákupy či výdaje. Tak trochu mohou zápolit s jistou formou šetrnosti nebo se jim bude zdát, že jsou jejich finance něčím neopodstatněným blokovány. Jsou to ale jejich zkoušky, protože hlavně pro Štíry hrají finance velkou životní roli i význam, ale bohužel na úkor jich samotných. I jejich hlubší city mohou být v tomto měsíci více potlačovány nebo blokovány, budou mít tak trochu problémy je více vyjadřovat, ale naopak budou mít tendence je v sobě více schovávat. Pokud se k nim dostaví zastavení v podobě nemoci, měli by si uvědomit, že zdraví je přesně to, co se za peníze koupit určitě nedá.

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (prsten-loď-důtky-kniha-měsíc)

Pro Střelce bude březen opět měsícem ve znamení rozhovorů, debat, komunikace, jednání, výřečnosti, ale také hádek, řešení, sporů, nesouladu, prchlivosti nebo unáhlenosti, neboť jejich dvorní kartou jsou „DŮTKY“. Diskutovat budou nejen o možných cestách ať už vlastních a vnitřních, ale i ohledně cest pracovních, za zábavou nebo jen tak na výlet nebo ohledně nových dovolených. Stejně tak ale budou diskutovat hojně o vztazích a to nejen partnerských, ale i rodinných, přátelských či mezilidských, dostat se tak lehce mohou do sporů nebo konfliktů, kde jablkem sváru budou právě jejich postoje a názory ohledně vztahových vazeb. Je možné, že sami ale budou mít vůči druhým jistá tajemství nebo naopak se nějaké nezveřejněné tajemství či důvěrnou informaci mohou dozvědět. Pozor by si měli dávat Střelci na podezíravost, vlastní iluze či klamy, vyplavovat se také bude jejich vlastní podvědomí a zážitky z něj. Jejich rozhovory mohou být buď plné sporů, nebo také mohou zasahovat do větší hloubky, to podle toho, jaká témata budou otevřena. Nastoupí-li vlastní vnitřní cestu změny, přinese jim úspěch i uznání, více by měli sázet na svou intuici či vnitřní hlas nebo pocity. Více budou toužit po uznání, ale pozitivem pro Střelce je fakt, že k nim také může přijít důležité zjištění ohledně vztahů, proč je mezi nimi a jejich blízkými takové silné pouto. Přijít mohou na to, že spojení je silnější, než předpokládali a to díky propojenosti duší či určité duševní svázanosti ať už s někým s rodiny nebo s partnery. Ve vztazích všeobecně by neměli příliš riskovat nebo se hádat, hrozí jim aspoň dočasná ztráta toho, kdo je jim velmi blízký a s nímž je pojí úspěšnost ve vztahu. Sami ale mohou narazit na pokušení v podobě návrhů na utajované nebo skryté vztahy nebo se sami mohou takováto nepříjemná tajemství dozvědět od někoho jiného. Pozor na zkreslené informace a iluze, ne vše se musí totiž zakládat na pravdě.

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (myši-kniha-dům-hora-kotva)

Pro Kozorohy bude březen měsícem ve znamení domova, rodinných příslušníků, bydlení, vlivů rodičů, ale i zázemí, soukromí, stability, ochrany, starostlivosti, rovnováhy, štědrosti, plodných záměrů, společného soužití, neboť jejich dvorní kartou je „DŮM“. Budou toužit a budou snít, budou v očekávání nějakých nadějí, ale také budou čelit překážkám nebo nástrahám ať už ve vlastním bydlení, ve vztazích s rodinou nebo ohledně domů, bytů či bydlení. Něco je u nich již dlouhodobě nahlodáváno a rozežíráno, i když si to buď nechtějí připustit nebo to zatím ještě nevidí, vyplavovat se tak mohou určité pochybnosti nebo nejistota, objevovat skrytí nepřátelé, ale také na ně může dopadat vlastní tvrdohlavost a neústupnost nebo mohou sklízet překážky, které vůči druhým sami zaseli. Nic není ale až tak horké, jak se do poloviny měsíce bude zdát, překážky mohou být nakonec odstraněny a napraveny anebo nepřátelé ztratí sílu, tedy aspoň dočasně. Stejně tak ale ke Kozorohům může dolehnout či se projevit jisté rodinné tajemství, o kterém neměli vědět, protože se právě jich mohlo úzce dotýkat, do domu či bydlení přijdou jisté dokumenty, které nečekali nebo se Kozorozi s nadcházejícím jarem pustí do úklidu všeho, co je v jejich životech již nepotřebné. Řešit ale budou i pracovní oblast. Tady se mohou setkat se zjištěními, že to co dělají, je vlastně nenaplňuje, že nikam dál již nepostupují, projevit se mohou nepříjemnosti nebo mrzutosti s nadřízenými nebo se mohou dočkat jistých překážek nebo dokonce své postavení nebo práci ztratit či jim něco prostě a jednoduše nebude na jejich práci sedět. Připravit by se ale měli i na možnost zcela jiných ztrát a to především toho, na čem až příliš lpí nebo na to sázejí. V mnohých případech tak může docházet k rozchodům, stěhování nebo odchodům, což ještě více může podporovat již tak silnou nejistotu či jejich vnitřní obavy v tomto měsíci. Více se také budou pro ně projevovat do této doby skryté překážky, které se budou více zviditelňovat a ukazovat.

 

VODNÁŘ (21.1. – 20.2.): (dítě-strom-ryby-pes-slunce)

Pro Vodnáře bude stejně jako pro Býky březen měsícem ve znamení zisků, majetku, ziskuchtivosti, snahy obohatit se, vypočítavosti, ale také hlubokých citů, platoničnosti, duše, neboť jejich dvorní kartou jsou „RYBY“. Řešit budou tedy především city a finanční oblast, ale i peníze ve vztahu k dětem (kapesné, výživné apod.) I oni budou vystavováni zkouškám a pochopením, že pro ně peníze hrají v životě velký význam, na druhou stranu ale budou schopni upevňovat jejich stabilitu. Ne ale všude se bude financím dařit dobře, připravit by se tak Vodnáři měli na možnost nečekaných výdajů nebo placení, na druhou stranu ale mohou zase počítat s nějakým ziskem většího finančního obnosu. Další oblastí bude u nich zdraví, tam kde byla nemocnost nebo zastavení bude docházet k postupnému zlepšování a zotavování, k novým životním začátkům, ale také se to bude dotýkat dětí samotných, jejich zdravotního stavu či jejich vlastních nových začátků. Vodnáři také mohou mít tendenci být v březnu lehce naivní, příliš důvěřiví a s dětským náhledem na svět, bude je to svádět k rozvernostem, ale i k hravosti, znovu se budou učit probouzet svou vnitřní sílu i energii, ale také se budou kolem nich točit blízcí přátelé, kteří jim mohou dodávat pozitivitu, radost i sílu. Znovu jakoby budou mít chuť do života, jejich duševní stav se bude zlepšovat, jejich blízcí budou více cituplnější. Doslova jakoby vedle svých známých, přátel, partnerů či blízkých jakoby rozkvetou, tedy v případě, že právě v těchto vztazích nejsou dlouhodobé konflikty anebo spory. A pokud ano, půjdou aspoň dočasně jakoby stranou. Mnohá přátelství i vazby se mohou více utužit nebo se nově vzniklé vazby stanou celoživotními.

 

RYBY (21.2. -20.3.): (jezdec-strom-mraky-park-klíč)

Pro Ryby bude březen stejně jako pro Raky měsícem ve znamení překážek , starostí, mrzutostí, nepříjemností, neklidu, ale také nejasností, proměnlivých nálad, nepřehlednosti nebo rozčarování, neboť jejich ústřední kartou jsou „MRAKY“. Také je mohou provázet nejasné nebo potlačované myšlenky, nepříjemné zprávy nebo nepřehledné situace. Zprávy dokonce mohou vyvolat náhlý vztek nebo mohou způsobovat starosti. Vyhýbat se Ryby měly ale negativní společnosti, nic dobrého by jim to nepřineslo, stejně tak jako je může zasáhnout náhlý vztek nebo nejasnosti, a to bez zjevných příčin, budou tak trochu bojovat sami se sebou. Na druhou stranu se ale u nich bude více projevovat a do života přicházet dynamičtější pohyb nebo náhlý elán či pozvání na společenské akce nebo události. Počítat mohou se společenským vzestupem, ale také s nejasnostmi nebo konflikty na veřejnosti, nicméně ale také k rozklíčování určitých životních témat, protože právě Ryby mají pro tento měsíc klíč k řešení ukrytý v sobě samých. Ke konci měsíce budou nejasnosti i náladovost pomalu odeznívat, ale vyvrcholit mohou kolem úplňku. Neměly by ale podceňovat varovné signály svého těla a raději včas vyhledat lékaře, předejdou tak dalším komplikacím nebo nemocem. Jejich život bude o společnosti a na veřejnosti, o náladách, ale také o komunikaci, rychlosti a dynamice. Než se pořádně rozkoukají v řešeních, bude už znám výsledek. Mnohé těžkosti pro ně budou nevyhnutelné, ale jejich úkolem bude Ryby nasměrovat tím správným směrem, povedou k uchopení toho důležitého „klíče“ v jejich nitru k nalezení potřebných řešení i jistot.

 

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Respektuji autor. Práva obrázků.

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

Vaše komentáře

Reklama