Astrohoroskop na říjen 2016

 

Aktuální pohyby a vliv planet v říjnu 2016 na jednotlivá znamení.

Novoluní proběhne ráno 1/10/2016 ve znamení Vah

Toto novoluní je důležité pro osoby narozené ve znamení Vah. V době novoluní se k sobě přiblíží Slunce, Luna a Jupiter. To je pro ně výborné postavení. Přinese diplomatická jednání do našeho života.

Pro ostatní znamení toto novoluní přináší energie narovnání vztahových témat. Vztahy máme pracovní, partnerské, rodinné, sousedské, zde všude zavládne příměří. Spory lidé začnou řešit asertivně a diplomaticky. Jupiter pomůže pročistit vztahy, dohody a ujednání mezi lidmi, společenstvím a skupinami lidí a zemí. Jupiter přeje vzniku novým spolkům a organizacím, také vniknou nové politické strany, které by měly přinášet vidinu lepších zítřků.

Venuše, planeta lásky a hodnot, bude přebíhat přes Černou Lunu ve znamení Štíra. Otevře se nám pohled do zrcadla, kdy si uvědomíme, co všechno můžeme lehce ztratit v oblasti financí a lásky. Spalující vášně a touhy doporučuji zkrotit a nenechat se vyprovokovat proradnou Lilith, mohlo by se stát, že se zakousnete do hořkého jablka poznání, a to bude již pozdě.

Úplněk v Beranu nastane 16/10/2016. Tento úplněk je důležitý pro Berany. V době úplňku bude vedle Luny i planeta Uran a planetka Ceres vracející se z Býka do Berana. Pro mnohé přinese tento úplněk rychlý obrat v pracovních aktivitách.

Ostatním znamením přináší téma samostatnosti a soběstačnosti. Vytvoření nových aktivit. Nastavení životních směrů a cílů.

Beran

BERAN

Mars se pohybuje Kozorohem a Berani mají mnoho práce. Planetka Ceres couvá zpět z Býka do Berana, pobude zde několik měsíců a tak Berani budou pracovat a pracovat. Co v tuto dobu zasejí, to sklidí. V listopadu opět nastává řešení peněz a majetku. Mars přináší pomoc od druhých k dosahování cílů. Podpora přátel bude hrát ze všeho nejdůležitější roli. Přijde důležitá osoba pro budoucnost. Novoluní 1/10/2016 přinese nové vztahy, dohody a smlouvy. Beranům vstoupí do života nový pracovní, nebo životní partner. Nastaví příznivější pravidla, podepíší lepší smlouvy. Ve vztahu s penězi je dobré si pohlídat finanční záležitosti.
Úplněk 16/10/2016 vnese jasno do všech vztahů a dohod. Do úplňku je dobré ukončit vše nevyhovující. Dny před úplňkem jsou pro Berany nejkritičtější, zejména 15/10/2016. Mars se pohybuje u karmického Pluta v tématu práce, kariéry a životního úspěchu. Berany čeká zásadní rozhodnutí. Budou podepisovat smluvní ujednání, které pro ně bude výhodné.

Býk

BÝK

Venuše se pohybuje v blízkosti Černé Luny ve Štíru. Býci řeší vztahy a Černá Luna jim to hodně komplikuje. Mars aktivuje úřady a úřední písemnosti. Vzdělávání, učení, kurzy a školení. Rozšiřování vědomostí, cesty a cestování. Listopad přinese důležitý úplněk pro Býky, kdy by si měli vyřešit a ujasnit pracovní a partnerské vztahy. Novoluní 1/10/2016 přinese situace, které povedou ke zlepšení zdraví a kondice, Býci zkvalitní životosprávu a životní styl. Přinese novou spolupráci.
Úplněk 16/10/2016 přináší rekapitulaci jejich života. Kam chtějí směřovat, co ukončit a uzavřít, budou přemýšlet jak dál. Úplněk v říjnu jim vnese jasno do vztahových témat. Býci by měli rozjímat v klidu, nenechat cloumat emoce. Myšlenky a komunikace bude jen a jen o vztazích, pracovních, partnerských a dětech.

Blíženci

BLÍŽENCI

Merkur se přesune během měsíce z Panny do Vah. Blíženci mají na začátku měsíce myšlenky jen a jen na domov, ženy v rodině a jejich zázemí. Poté, co se přesune Merkur do Vah, budou zaměstnáni dětmi, partnery, a to i pracovními. Mohou vytvářet a plodit. Listopad otevírá aktivitu související se vzděláváním, úřady a také cizinou a zahraničím. Novoluní 1/10/2016 odstartuje novou cestu v tématu životního a pracovního partnera, spolupracovníka, společníka. Blíženci budou velmi kreativní. Plody a výtvory dostanou novou podobu. Do života jim vstoupí důležitá osoba pro další pracovní rozvoj, pokud hledají partnera pro život, naleznou jej.
Úplněk 16/10/2016 přinese změnu prostředí, společnosti, přátel a známých. Převrátí životní cíle Blíženců. Najednou vidí před sebou novou cestu. Ukončí některá přátelství, aby se uvolnilo místo pro nové přátele. Díky planetce Ceres si uvědomí, s kým chtějí trávit svůj čas, kam chtějí patřit, do jaké společnosti.

Rak

RAK

Raci řeší vztahy pracovní, partnerské, smlouvy, nastavují nové dohody. V polovině měsíce udělají zásadní, osudové rozhodnutí související s pracovní aktivitou, nebo partnerstvím. Planetka Ceres se přesune do oblasti práce a kariéry. Raci by měli pracovat na svých projektech, protože co nyní zasejí, to v budoucnu sklidí. Listopad přinese aktivitu spojenou s penězi, které vlastní s další osobou nebo bankou. Novoluní 1/10 2016 otevírá nové možnosti v tématu domova, rodiny a pracovního zázemí. Přichází dlouhodobý posun a rozmach v těchto tématech. Rozroste se jim rodina, zkvalitní bydlení a nebo se přestěhují do lepšího. Ovšem nyní Černá Luna Raky pozlobí v oblasti partnerů a dětí. Doporučuji nenechat se od proradné Lilith nechat zlákat. Venuše, planeta hodnot, se pohybuje u Černé Luny a může přinést spalující touhu zhřešit. Ochutnat: „Jablko sváru“, díky kterému mohou být vyhnáni z Ráje.
Úplněk 16/10/2016 přináší rychlý obrat v pracovních aktivitách. Ukončí a vnese jasno do pracovní oblasti. Zde něco ukončí, završí svou pracovní činnost a pustí se do další, ovšem úplněk jinak. Uran asistuje úplňku a ten přináší zvrat, změnu.

Lev

LEV

Slunce, Merkur a Jupiter pospolu ve Vahách otevírají nové vědění, poznatky, vzdělávání, cesty a komunikaci, mluvené a psané slovo. Lvíci budou hodně psát, mluvit, podepisovat listiny. Zlepší se vztah se sourozencem. Dlouhodobě planety Lvům přejí a přináší obrovský posun a rozmach právě v těchto oblastech. Černá Luna přináší problémy související s domovem a pracovním zázemím. V říjnu udělají osudové rozhodnutí v oblasti nové spolupráce. Černá Luna je ve spojení s Venuší a Lvi si uvědomí co chtějí a nechtějí, srovnají si hodnoty. Na zlepšení bydlení a zázemí si počkají do listopadu. Zde budou řešit pracovní a partnerské vztahy a také podepisovat nové smlouvy. Novoluní 1/10/2016 otevře prostor pro nový směr ve vzdělání. Odstartuje vše co souvisí s komunikací, tedy mluveným a psaným slovem. Úřady jsou jim nakloněny.
Úplněk 16/10/2016 spolu s Uranem a Ceresem přinese velkou změnu ve vzdělávání a rozšiřování vědomostí. Lvům se dostane nového vědění. Čím, více si budou rozšiřovat své vědomosti, tím více se posunou v práci a životě. Uran přinese rychlý zvrat v oblasti ciziny a zahraničí a také na poli úřadů nebo soudů. Úplněk vnese jasno, uzavřou se situace v těchto tématech.

Panna

PANNA

Merkur se pohybuje znamením Panny a během měsíce se přesune do Vah, kde pobývá i Jupiter a Slunce. Pannám dlouhodobě planety přejí v oblasti peněz, majetku a zvýšení prestiže. Mars, planeta aktivity, přeběhne přes karmické Pluto. Panny budou dělat osudová rozhodnutí s pracovními a životními partnery nebo dětmi. Listopad přinese téma zdraví a služby či pomoci druhým. Cesty, dopravní prostředek a vzdělávání. Novoluní 1/10/2016 otevře cestu k výdělkům, majetku a zlepšení kvality života. Toto je dlouhodobý cíl, který přinese Dobroděj Jupiter. Pannám jdou do života peníze. Ovšem pozor na úřady, kde může Černá Luna pozlobit a znepříjemnit život.
Úplněk 16/10/2016 přinese obrat ve financích. Ukončí a vnese jasno do peněz, které vlastní s další osobou, nebo bankou. Mohou zažádat o půjčku nebo hypotéku. Spolu s Uranem a planetkou Ceres lze očekávat rychlý obrat ve věcech finančních. Uran je velmi pomalá planeta, která dlouhodobě přináší velké výkyvy ve financích právě Pannám.

Váhy

VÁHA

Venuše se pohybuje Štírem a v říjnu přejde přes Černou Lunu. Váhy si musí pohlídat peníze, které budou vydávat až do jara 2017. Jakým směrem putují a co jim zvýšení výdajů přinese. Pod vlivem černé Luny se může stát, že investují zbytečně, může přijít jisté zklamání. Tento měsíc přinese osudové rozhodnutí v oblasti domova, zázemí a bydlení. Dlouhodobě Jupiter, planeta rozmachu a štěstí, září právě na hvězdné mapě ve Vahách. Díky němu se Váhy nesmírně posunou kupředu, a to do roka a do dne. Merkur se přesune do Vah a tím podpoří jejich mluvené a psané slovo. Budeme o nich všude slyšet a vidět je. Váhy budou v jednom kole. Listopad přinese aktivitu v oblasti dětí, výtvorů a partnerů. Váhy budou mluvit a podepisovat dokumenty spojené s penězi. Novoluní 1/10/2016 otevře novou životní cestu. Váhy nastartují nové projekty, začnou uskutečňovat své plány. Toto je nejdůležitější období roku.
Úplněk 16/10/2016 ukončí a vnese jasno do všech vztahů, smluv a dohod. Co se nevyřešilo do úplňku se uskuteční po úplňku. Uran spolu s Ceres přinese rychlý nečekaný obrat ve všech dohodách a vztazích. Nefunkční pracovní, partnerské vztahy a ujednání je třeba ukončit, aby uvolnily místo novým.

Štír

ŠTÍR

Černá Luna spolu s Venuší pobývá ve znamení Štíra. Štíři by na sebe měli výt opatrní až do jara 2017, jelikož Černá Luna přináší samém problémy, které znají z přelomu 2007/2008, kdy také pobývala ve Štíru. Každá aktivace od Černé Luny je karmická záležitost z minulých životů, kdy se otevírají brány do nevědomí a aktivují naše nevyřešené resty, aby se dořešily. Venuše působí velmi příznivě a tak by této planety měli využít ve svůj prospěch, ovšem je potřeba si urovnat hodnoty. Co chtějí opustit a kam směřovat. Mars působí v oblasti úřadů, vzdělávání, dopravního prostředku, zde by měli Štíři zapracovat, musí udělat osudové rozhodnutí. Listopad aktivuje téma bydlení, domova a pracovního zázemí. Ceres se vrací zpět do Berana a Štírům může přinést zdravotní problémy psychosomatické, tedy nespokojenost duše, které by měli řešit. Novoluní 1/10/2016 aktivuje cestu do podvědomí, kdy budou rekapitulovat celý svůj život. Rozmýšlet, které situace definitivně uzavřou a na kterých budou nadále pracovat a rozvíjet. Psychicky nebo zdravotně se může projevit nestabilita, kterou nyní prožívají, ale za měsíc je čeká novoluní, a to přinese nové cesty, nasměrování a vnese Slunce do jejich života.
Úplněk 16/10/2016 spolu s Uranem a Ceresem přinese rychlý zvrat ve spojitosti se zdravím, spoluprací, starost a péče o druhé. Změna kolegy nebo společníka. Štíři prožívají období změn, která povedou k lepším zítřkům. Jen vydržet. Nyní jsou napojeni na „druhou stranu“, která je jim velmi blízká. Ideální čas pro rozjímání a meditace. Pracovat se svým podvědomím, vyčistit si život, mysl a čakry.

Střelec

STŘELEC

Střelci mají zaktivované peníze. Tento měsíc udělají osudové rozhodnutí v oblasti majetku. Ceres se vrací zpět do oblasti partnerů, dětí, plodů a výtvorů. Střelci dostanou zabrat právě v těchto tématech. V druhé polovině měsíce se Venuše přesune do vlastního znamení, a tak by její příznivý vliv měli naplno využít. Jednou do roka jsou Střelci neodolatelní, nádherní a nepřehlédnutelní. Listopad přinese aktivitu v oblasti cest a cestování, úřadů a vzdělávání. Novoluní 1/10/2016 nastíní novou životní cestu za úspěchem a splněnými sny. Otevírají se dveře mezi nové přátele, do nové společnosti, kam touží patřit. Jupiter bude pozitivně dlouhodobě působit v tématu přátel, nového partnera, společnosti. V druhé polovině měsíce přijdou dobré zprávy související s těmito tématy.
Úplněk 16/10/2016 přichází ukončit a uzavřít pracovní a partnerské vztahy. Za asistence Uranu, planety zvratů, a Ceresu, který nám dává zabrat, přichází neočekávané změny. Kdo tvoří, vytváří a plodí, tak doporučuji stihnout vše do úplňku.

Kozoroh

KOZOROH

Kozorohem se posouvá Mars, planeta aktivity, v polovině měsíce přeběhne přes karmické Pluto. Kozorozi udělají osudové rozhodnutí, které změní jejich život. Listopadový Mart aktivuje finance a majetek. Novoluní 1/10/2016 nastartuje nový směr v pracovních aktivitách, posun v kariéře, nové projekty. Veškeré změny v životě v budoucnu posunou Kozorohy. Jupiter přinese do roka velký rozmach v tématu práce.
Úplněk 16/10/2016 za asistence Uranu s Ceresem ukončí a uzavře oblast související s domovem, pracovním zázemím, bydlením, ženami v rodině. Vliv planet přinese rychlý obrat. Budou domlouvat a podepisovat listiny z pracovní oblasti. Černá Luna zde dlouhodobě pohlcuje osoby blízké, přátelé a známé.

Vodnář

VODNÁŘ

Černá Luna brzdí a přináší Vodnářům problémové situace spojené s prací a jejich životní sílou. Ceres couvá zpět do oblasti vzdělávání, úřadů, sourozenců a dopravních prostředků, v těchto tématech budou muset zabrat. Během měsíce ukončí nějakou aktivitu, díky planetě Mars, který se přežene přes karmické Pluto. Listopad přinese Vodnářům mnoho práce, podzim se nezastaví. Dlouhodobě mohou očekávat obrovský posun v oblasti vzdělávání, rozšiřování vědomostí. Úřady a soudy jim půjdou vstříc. Dařit se bude i ve spojení s cizinou a zahraničím. Novoluní 1/10/2016 nasměruje Vodnáře k novému učení, úřední záležitosti budou řešit úspěšně. Mohou koupit nové auto, či dopravní prostředek. Planety přejí cestování a komunikaci.
Úplněk 16/10/2016 spolu s Uranem a planetkou Ceres ukončí a uzavře téma úřadů, úředních dokumentů. Vnese jasno do oblasti vzdělání, písemností. Přichází velmi rychlý obrat v těchto tématech.

Ryby

RYBY

Rybám se blízká na lepší časy, jdou jim do života peníze a majetek, který mají společně s další osobou nebo bankou. Planeta aktivity Mars v polovině měsíce přeběhne přes karmické Pluto a aktivuje společnost, skupinu lidí, přátelé a známé. Zde udělají osudové rozhodnutí. Ceres couvá zpět do tématu peněz a majetku. Zde dostanou Ryby zabrat, ale výsledek bude podle vydané energie. Rybičky, čiňte se, jde vám o zvýšení prestiže a finance. Listopad bude ve znamení vzdělávání a otevírání vzpomínek, uložených hluboko v podvědomí Ryb, odkryjí nebo se dozví tajemství.
Novoluní 1/10/2016 otevírá nové možnosti k výdělkům. Pokud čekají na půjčku nebo hypotéku, novoluním se otevřou možnosti jí získat. Další téma je sex. V sexu se otevírají nevídané možnosti. Ryby projdou transformací, začnou myslet nově a jinak.
Úplněk 16/10/2016 vnese jasno do oblasti financí. Spolu s Uranem a Ceresem přijde rychlý obrat ve finančních záležitostech. Uran Rybám přináší několikaleté kolísání v této oblasti. Jednou nahoře a jednou dole. Neptun s karmickým uzlem požaduje sundat „růžové brýle“ v souvislosti s penězi, najít si systém a začít pracovat na své stabilitě.

Zdroj: Intuitivní astroložka Daniela Hannah, telefon: 736 20 15 87  www.astrokarty.cz

Vaše komentáře

Reklama