MERLINOVA MAGICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA ŘÍJEN 2016 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

 

BERAN (21.3. – 20.4.): (slunce-lilie-květiny-věž-čápi)

Pro Berany bude říjen měsícem ve znamení pozvání, setkávání, seznámení, ale i přívětivosti, radosti, harmonie, náklonnosti, úspěchu či příjemných událostí, neboť jejich dvorní kartou jsou „KVĚTINY“. Počítat mohou s velkými, pozitivními a úspěšnými změnami, které přinesou radost i překvapení, ale také určité hranice nebo limity, které by neměly být překročeny. Sami ale vůči druhým budou nastavovat hranice nebo limity, štěstí bude stát na jejich straně, ale stejně tak se mohou projevit i jiné změny, např. těhotenství nebo přírůstek do rodiny. Významná pro ně budou pozvání i setkání a to ve všech mezilidských vztazích. I beraní samostatnost přinese v tomto měsíci větší úspěch, jejich pozice budou jistější, ale v jistých záležitostech mohou tápat nebo hledat cestu zpět či se navracet do minulosti. Jejich klid a pohoda ovšem mohou být narušovány nějakými změnami, přesto ale budou více hýřit radostí a spokojeností. Prožívat mohou naplněný sexuální život, Témata se také budou točit kolem rodiny či rodinných setkání, nicméně na druhou stranu jsou tu stále ještě dozvuky minulosti, rozpady nestabilních vztahů či vzájemné odcizení. Přesto by ale Berani neměli propadat panice, jde jen o uzavírání všeho starého, říjen bude veskrze radostným a pozitivně energickým měsícem. Je to z toho důvodu aby nastřádali síly, uvědomili si vlastní skryté potenciály a mohly se s radostí vrhnout do všech dostupných činností v běžném životě.

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (loď-dítě-klíč-kříž-jetel)

Pro Býky bude říjen měsícem ve znamení jistot, spolehlivosti, rozřešení i řešení, rozklíčování, ale i stejně tak důvěry, bezpečí a zabezpečení, neboť jejich dvorní kartou je „KLÍČ“. Ke slovu se ale také v tomto měsíci dostanou jisté karmické události dané osudem, jisté nové životní začátky, které se vydaří, ale také možnost jistého těhotenství nebo příchodu dítěte i tam, kde se to delší dobu nedařilo. Svým způsobem bude osud po celý říjen zasahovat do daných událostí i situací, někteří Býci mohou procházet novými začátky, ale obtížněji, než čekají, stejně tak jako bude osud sám zasahovat do událostí i situací šťastnými zásahy. Stejně tak se ale ke slovu dostanou i karmické vazby mezi dětmi a rodiči, vyplavovat se budou zašedlé situace i vztahové vazby. Býci, kteří čekali marně delší na štěstí mohou zajásat, protože právě v tomto měsíci k nim štěstí v mnoha podobách bude přicházet, bude se stávat jistějším a pevnějším. Také se mohou dočkat šťastných rozluštění něčeho, rozuzlení, náhlé nalezení řešení nějakých záležitostí, či sami mohou přijít na hlubší smysl toho, co se jim děje. Nové šťastné začátky je neminou, stejně tak jako možné nové cesty či cestování s dětmi. Na svět mohou ale přivést nové aktivity nebo projekty či se pustit do něčeho, v čem si nevěřili, protože právě i tady mají zaručené štěstí či nový začátek a pevnější jistotu. Jistí si ale budou i sami sebou, ale také se něco nepříjemného může v jejich životech chýlit ke konci.

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (pes-had-myši-dům-liška)

Pro Blížence bude říjen měsícem ve znamení úbytku, ztráty sebevědomí, krádeží, ale také nedůvěry, nahlodávání, nejistoty, obav, odkládání, vlastního užírání, neboť jejich dvorní kartou jsou „MYŠI“. Nejistí si budou ohledně přátel, jsou tu možné zpřetrhané vazby s přáteli, kteří se ale projeví jako falešní nebo nepřejícní. Na druhou stranu ale také může docházet ke ztrátám nahromaděných problémů, ztrát v rodinách, k opuštění nebo k odhalení zrady či podrazu ještě dříve, než se uskuteční. Více budou naslouchat své intuici, ale přesto by měly opatrní na své emoce či strachy, projevovat by se to mohlo těžkostí žaludku nebo zažívání. Na světlo ale také bude vycházet nebo se více zviditelňovat určitá faleš v rodině, či od jisté ženy z blízkého okolí. Ne všichni se totiž vůči blížencům chovají a tváří jako skuteční přátelé, jako skutečná opora. I ohledně bydlení se mohou projevit určité obavy nebo nejistota, faleš nebo neupřímnost. Pozor by si také blíženci měli dávat na zradu, podlost, zákeřnost nebo rivalitu, i když se ve výsledku může projevit jako zdánlivá nebo domnělá. Nicméně ale také budou odeznívat lži, rozpadat se budou určité iluze. Naplňovat a uskutečňovat se bude to, co bylo dlouhodobě nahlodáváno, či omezováno. Bude docházet k usmířením, klidu ale spíše až ve druhé polovině měsíce. Přesto by ale Blíženci měli v říjnu být více ostražitější, než kdykoliv předtím.

 

RAK (22.6. – 22.7.): (rakev-had-měsíc-klíč-prsten)

Pro Raky bude říjen měsícem ve znamení předtuch, citů a pocitů, vnitřního napětí, proměnlivých nálad, ale také vnitřní nervozity, přecitlivělosti, utajování, možných depresích nebo úzkostných stavů, ale také vyplavování věcí minulých z jejich podvědomí, neboť jejich dvorní kartou je „MĚSÍC“. Opatrní by měli být na citové zápletky a to především ve vztazích, kde se budou projevovat hlubší vazby, dávné sliby duší z minulosti, ale také propadání se do sebe, touha po určitém úniku či proměnlivosti ve vztazích. Nestabilní vztahy mohou vykazovat určitou problémovost nebo mohou být definitivně ukončování či se budou během měsíce rozpadat nebo se dostaví trápení s láskou. Na druhou stranu se jim ale bude dařit v úředních záležitostech, v dokumentech nebo smlouvách či nových projektech. Sami jakoby povstanou z vlastní krize, ale stejně tak mohou upadnou do určitého zastavení v podobě krátkodobé nemoci, do jisté nucené pauzy. Více také může být zatížena račí psychika a to pravděpodobně nejvíc u žen, ty mohou ve svém životě zaznamenat i nějakou tu šokující událost nebo situaci. Vztahy, které prošly znovuzrozením budou naopak nabývat na jistotě, stejně tak jako vztahy nově vzniklé, opakovat se ale ve vztazích mohou stejné bolestné situace z minulosti, vztahy tak nejen s partnery, ale i s druhými mohou být komplikovanější. Stále je tu ještě vliv uzavírání devítkové vibrace letošního roku, protože by i sami raci měli být sami na sebe více opatrní a to především na svou psychiku. Také v určitých situacích může dojít k jistým spletitostem, ale klíč k rozuzlení mají Raci ukrytý sami v sobě, jen oni mohou najít to správné řešení.

 

LEV (23.7. – 22.8.): (dům-park-květiny-klíč-kosa)

Pro Lvy bude říjen stejně tak jako pro Berany měsícem ve znamení pozvání, setkávání, seznámení, ale i přívětivosti, radosti, harmonie, náklonnosti, úspěchu či příjemných událostí, neboť jejich dvorní kartou jsou „KVĚTINY“. Dočkat se mohou náhlých a nečekaných překvapení, setkání i pozvání nebo návštěv a to hlavně tam, kde marně doufali ve zdárný výsledek. Nicméně k nim ale také ohledem rodiny i dalších vztahů mohou přicházet náhlé a s jistotou nečekané nepříjemné situace či bude jejich vlastní jistota něčím ohrožována. Stejně tak se mohou připravit na nepříjemná pozvání, setkání či pozvání. Nečekaně se také projeví jisté záležitosti ohledně rodiny, pozor by si ale měli dávat na možné nepříjemnosti na veřejnosti nebo ve společnosti, ale také na náhlé citové ztráty. Vyvarovat a vyhýbat by se měli špatné společnosti či negativním lidem. To, co pro ně bylo až příliš jisté se může rozpadnout nebo dojde k náhlé a jisté ztrátě. Pokud budou chtít něčeho dosáhnout, neměli by otálet, ale vsadit vše na jednu kartu. Něco tím mohou lehce získat, pokud si půjdou za svým, přicházet k nim budou dobré zprávy, ale i určité návštěvy nebo setkání jim mohou vlít novou energii i jistotu. Spoléhat by se přesto ale měli sami na sebe, připravit by se také měli na náhlé rozčarování z určitých iluzí, které si kolem sebe nebo v sobě vytvářejí. Svým způsobem navážou na září, jen v mírnější formě. Nejvíce budou spokojeni doma, tam jsou si totiž nejvíce jistí, zklidnění a vnímavější.

 

PANNA (23.8. – 22.9.): (pes-liška-kosa-měsíc-myši)

Pro Panny bude říjen měsícem ve znamení náhlosti, zbrklosti, zlomů, zvratů, nečekanosti, ale i možného ukončování, zbrklosti nebo roztržek, studené sprchy, neboť jejich dvorní kartou je „KOSA“. Náhle může docházet k duševním zraněním ve všech vztazích a to hlavně tam, kde to Panny nečekají nebo nepředpokládají. V něčem mohou mít tendenci neustále sami sebe klamat, něco si nalhávat nebo se mohou o něčem přesvědčovat, co je ale ve skutečnosti zcela jinak. Nejvíce se to může projevit ve vztahových vazbách mezi přáteli. Tady budou postupně odpadat masky iluze a falše a zviditelňovat se pravé tváře. Naopak ale mohou vznikat nová a nečekaná přátelství či seznámení, které budou hlouběji propojená. Pokud bude Pannám cokoliv hrozit, bude nebezpečí zažehnáno nebo se rozplyne, neznamená to ale, že na druhou stranu se právě náhle mohou objevovat strachy, nejistota, obavy nebo lži, zákeřnost, podlost či vychytralost. I Panny samotné mohou přestat být vůči sobě samých upřímní, mohou se potácet v nějakých iluzích, nereálných snech nebo fantaziích. I jejich psychika může být nahlodávána nebo oslabována, jejich duše zraněna. Mohou podléhat nebezpečným myšlenkám, či mohou mít sklony k náhlým změnám nálad, bezúspěšnosti, bezcitnosti či k vlastnímu sebezničení. Stále se završuje poslední devítiletý cyklus, stále se vynořují stará témata ke zpracování. Také mohou ale něco náhle ztratit nebo o něco přijít, neměly by podceňovat varovná znamení, signály i varování samotná. Stejně tak ale budou odhalovat nepoctivost u druhých a hlavně u těch, kterým důvěřovaly. Střízlivět budou z vlastních iluzí, ale upřímně ani ony Panny samy nemusí být vždy a po celý měsíc k druhým upřímné.

VÁHY (23.9. – 23.10.): (prsten-kotva-věž-srdce-rakev)

Pro Váhy bude říjen měsícem ve znamení životní cesty, izolace, zastavení, ustrnutí, ale také větší samostatnosti, odtažitosti, osamělosti, oddělenosti nebo chladu, hranic, neboť jejich dvorní kartou je „VĚŽ“. Mohou se cítit omezováni v citech i vztazích, budou se chtít jakoby stáhnout, ukrýt do své samoty. Pozor by si měly Váhy dávat na chladné srdce nebo potlačované či skrývané pocity, nebo je samy před druhými budou chtít ukrývat. Nestabilní vztahy, silně narušené vazby se mohou ukázat jako problémové, je tu hrozba rozchodu, rozvodu nebo definitivního ukončení, ale také se ve vztazích mohou cítit jako v kleci. Naopak nově vzniklé vztahy mohou zaznamenat stálost nebo ustálení v citech, naději na hlubší ukotvení ve vztazích, budou více spolehlivější, ale vyvarovat by se měli citové připoutanosti k partnerům. Vždy jsou kolem nich ale nečekaná řešení nebo posuny, v pracovní oblasti se mohou vyskytnout problémy, izolovanost nebo může dojít ke změnám ve smlouvách či vzájemných vztazích na pracovišti. Projevit ale budou muset více svou samostatnost. Není ani vyloučené definitivní ukončení zaměstnání, protože Váhám může dojít trpělivost. Nicméně ale zároveň budou vycházet jakoby z vlastních krizí, završovat se může vše započaté v minulosti, budou se jim bortit zastaralé vzorce chování nebo vztahů, mohou mít tendenci utíkat do své samoty, protože převážně říjen je měsícem Vah. Příliš by se neměly pouštět do úředních jednání nebo záležitostí, a pokud ano, měly by počítat s možným negativním výsledkem. Stejně tak ale ve vztazích, citech i pocitech mohou prožívat určité nečekané šoky nebo vystřízlivění. Mohou se ocitat ve vztazích, které jim budou ubírat energii a nebudou vidět žádná zlepšení, či se objeví zásadní problémy v komunikaci ale i v citové oblasti může vůči druhým něco zmírat, může docházet ke ztrátě důvěry.

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (květiny-kříž-slunce-park-měsíc)

Pro Štíry bude říjen měsícem ve znamení štěstí, optimismu, energičnosti, kreativity, vítězství, ale také ctižádosti, rozvoje, úspěchu či radosti, neboť jejich dvorní kartou je „SLUNCE“. Dočkat se mohou většího úspěchu i radosti, ale budou mít i více síly a energičnosti k řešení osudových záleží, které budou zasahovat do jejich života. Úspěch pro ně a pro tento měsíc bude předurčen osudem, neměli by si ho ale nechat rozplynout. Stejně tak se ale budou učit více prožívat svou vnitřní radost a rozdávat ji druhým, více ji prociťovat nebo prožívat. Budou hýřit radostnou a veselou náladou, kreativitou i zábavou, v něčem dosáhnou potěšitelného vývoje, čeká je společenský vzestup či sami mohou ve společnosti zazářit. Ve vztazích se bude projevovat vzájemná sounáležitost i kompatibilita, kde byly spory, budou zažehnány, bude docházet k usmíření i ke klidu. Prožít mohou osudové setkání a navázání přátelství s vlivným člověkem. A pokud trpěli v minulých měsících nervozitou, odezní a přejde. Celkově bude u Štírů docházet k dobrým výsledkům i koncům rozjednaných jednání, v situacích i záležitostech. I tam, kde předpokládali špatné konce, se nečekaně a zásahem osudu mohou projevit pozitivní výsledky.

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (strom-kotva-květiny-kříž-medvěd)

Pro Střelce bude říjen stejně jako pro Berany ve znamení pozvání, setkávání, seznámení, ale i přívětivosti, radosti, harmonie, náklonnosti, úspěchu či příjemných událostí, neboť jejich dvorní kartou jsou „KVĚTINY“. Budou nebo mohou prožívat větší radost ze života, stejně tak se ji ale budou učit více vnímat a prožívat, následně pak rozdávat druhým. V jejich životech zavládne klid a pohoda, pozvání, setkání, návštěvy, ale i naděje na lepší ukotvení v kterékoliv oblasti. Objevovat se kolem nich mohou důvěryhodní lidé či jim budou vstupovat do života a mohou se pro ně stát důležitou osobností. Na druhou stranu by ale měli být opatrní na páteř, ploténky či záda celkově, projevit se totiž mohou osudové karmické zdravotní obtíže jako součást očištění jejich duše. Vyrovnat se s vlastními potřebami a nemít strach z neustálého nedostatku. Budou spojovat příjemné s užitečným, ale i po pracovní stránce se jim bude více dařit. Upevňovat mohou svou stávající pozici nebo se pro ně něco stane stabilnějším a pevnějším. I jejich vlastní život se navrátí do stability, navíc je jim v pracovní oblasti něco osudově předurčeno, co by se do budoucna mohlo stát jejich životním posláním. Právě v této oblasti, ale i v životě jim osud přichystá v tomto měsíci nové příležitosti či jinak významněji zasáhne do jejich životů. Vyvarovat by se ale měli nudy nebo stereotypu, osud je jakoby bude chtít donutit vystoupit ze svých zajetých kolejí. V daných situacích, které mohou přicházet by měli zůstávat klidní a nenechávat se zbytečně vyprovokovat.

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (prsten-dům-myši-věž-sovy)

Pro Kozorohy bude říjen stejně jako pro Blížence měsícem ve znamení úbytku, ztráty sebevědomí, krádeží, ale také nedůvěry, nahlodávání, nejistoty, obav, odkládání, vlastního užírání, neboť jejich dvorní kartou jsou „MYŠI“. Projevit se může určitými nejistotami ohledně bydlení, z jeho možné ztráty, ale stejně tak i z potíží se žaludkem nebo zažíváním. Něco bude v jejich životě nestabilního, vztahy mohou být více nahlodávány nebo narušovány a to zejména třetími osobami, může docházet k napětí, stresu i sporům, k určité izolovanosti, ale stejně tak v nestabilních vztazích k rozchodům, odloučením, rozvodům i přesto, že se vazby zdály být velmi silné a pevné. Pozor by si také měli dávat na špatné investice, na pominutí starostí, které s sebou ale přinesou určité ztráty, ale podlehnout mohou i určité vlastní rezignaci. Ztratit ale mohou i vlastní postavení, nicméně na druhou stranu se mohou dočkat určité kompenzace v podobě ukončení osamělosti, určitého návratu či odhalí, že dřívější překážky jsou vlastně nepodstatné. Rozpadat se ale budou i oni uvnitř sebe, budou vycházet z vlastní izolovanosti, pozor by si ale měli dávat na možné starosti v úředních záležitostech nebo ohledně nich. Pamatovat by také měli na to, že opatrnosti není nikdy dost, že neuškodí občas slevit ze svých nároků a přijmout daný fakt, že jsou okolnosti, které nelze změnit. Starosti nebo napětí se mohou ale také projevit ohledně bydlení nebo v souvislosti s ním, stejně tak jako s rodinou nebo jejími příslušníky. Vyvarovat by se měli zbytečně stresujících rozhovorů nebo sporů, naopak by se od nich měli jakoby distancovat.

 

VODNÁŘ (21.1. – 20.2.): (kříž-hora-kosa-strom-prsten)

Pro Vodnáře bude říjen stejně tak jako pro Panny měsícem ve znamení náhlosti, zbrklosti, zlomů, zvratů, nečekanosti, ale i možného ukončování, zbrklosti nebo roztržek, studené sprchy, neboť jejich dvorní kartou je „KOSA“. Přicházet jim do života mohou nečekané životní situace, ale i situace zapříčiněné osudem. V něčem ale jejich vnitřní smutek náhle odezní a uvidí kolem sebe vše jasněji. I když to může být procitnutí nepříjemné, výsledky už ale mohou být daleko lepší. Dojdou ale i určité úlevy tam, kde to dlouhodobě stagnovalo, a kde to bude náhlým řezem vyřešeno. Týkat se to převážně může vztahů a to zejména partnerských. Tady budou více projevovány osudové a karmické záležitosti, nedořešené lekce či karmická zatížení. Vztahy se sice mohou v říjnu stát ohroženými, ale záležet bude na obou aktérech, jak se ke všemu postaví. Vznikat ale také mohou náhlé a nečekané osudové překážky, energie Vodnářů může být více blokována nebo může dojít ke zviditelnění vztahových krizí. Stejně tak se mohou projevit určité karmické zdravotní obtíže jako součást očištění duše v oblasti páteře, plotének nebo zad. Uvědomovat by si měli příčiny v čem trpí nedostatkem, proč a z čeho mají svůj vnitřní strach. Stejně tak se ale mohou setkávat s náhlou a nečekanou bolestí zubů, která jim má ukázat co vše je v nich samotných v nerovnováze.

 

RYBY (21.2. -20.3.): (jetel-měsíc-čápi-prsten-kříž)

Pro Ryby bude říjen měsícem ve znamení změn, pohybu, přesunů, cestování, flexibility, ale stejně tak v možnosti těhotenství, v proměnlivosti citů, neboť jejich dovrní kartou jsou „ČÁPI“. Změny budou přicházet ve všech oblastech, budou šťastné, ale mohou být proměnlivé, Ryby samy budou procházet svými duševními proměnami, ale změny jim přinesou i uznání či úspěch. Přicházet budou ale i malé nebo částečné změny, stejně tak jako může docházet ke změnám v partnerství. Přicházet mohou pocity hlubší duševní svázanosti a osudovosti, stejně tak se ale ve vztazích, a to zejména těch karmických mohou projevovat zasunuté lekce i zkoušky či karmická zatížení. Nicméně Je tu velká opora osudu, která vždy šťastné vstoupí do daných záležitostí nebo štěstí vnese. Stejně tak ale ve vztazích bude docházet ke změně myšlení nebo pocitů. Přicházet mohou krátkodobá uznání, ale i větší úspěch v citových záležitostech. U citlivých Ryb se navíc může projevit i zvýšená senzibilita. Ať tak či tak, půjde především o karmicky nevyhnutelné změny, dané osudem, mají za úkol posunout vztahovou oblast dál, více propojovat, klást důraz na zbavování se iluzí, nereálných snů nebo představ a ke vztahům přistupovat s otevřeností. Navíc mohou počítat že se během měsíce opakovaně stane něco důležitého a zásadního, že přicházet mohou příznivé události, šťastné konce i příležitosti.

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Respektuji autor. Práva obrázků.

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

 

Vaše komentáře

Reklama