MERLINOVA MAGICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA ZÁŘÍ 2017 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

 

Září samo o sobě přináší vibraci č. 9 (Vibrace čísla devět přináší naplnění a zakončení cyklů a pohotovost postoupit v nadcházejícím roce do vyšší roviny s novou osobní roční vibrací čísla jedna. Někdy může mít člověk v téhle době pocit, že se mu majetek, situace, vztahy i lidi „vymykají z rukou“, a to může v těch, kteří nijak netouží po změně ani pokroku, vyvolat úzkost a neklid. Stejně jako měsíční vibrace sedmičky mohou i vibrace devítky způsobit mnoho potíží i zmatků, ale rozdíl je v tom, že zatímco osobní roční vibrace sedmičky je obdobím důležitým pro vzrůst duchovního uvědomění, má osobní roční vibrace devítky význam pro vzrůst uvědomění osobního a také osobní odpovědnosti. V tomto období mohou zanikat přátelské a milostné vztahy. Všichni mají příležitost převzít zodpovědnost sami za sebe, za nějaký aspekt svého života, který si vždycky přáli pozměnit. V tomto období bývají lidé nuceni znovu si uspořádat svůj žebříček hodnot, a právě to v člověku podnítí mnoho myšlenek, které s sebou potom přenáší do dalšího cyklu, v němž je rozvine a rozšíří.)

 

BERAN (21.3. – 20.4.): (hora-kosa-kytice-medvěd-kotva)

Pro Berany bude ZÁŘÍ měsícem ve znamení pozvání, setkání, spokojenosti, ale i lichocení, něžnosti nebo radosti ve vztazích znamením přitažlivosti, sympatií, náklonnosti či harmonie. V pracovní sféře ve znamení přátelské atmosféry či těšení se z práce, neboť jejich dvorní kartou je „KYTICE“. Pro Berany bude září veskrze radostným měsícem, ale za předpokladu, že si to nezkazí samy vlastními překážkami způsobenými chybami nebo tvrdohlavostí. Dočkají se ale také náhlých pozvání, čekat na ně budou náhlá setkání či nečekané návštěvy. Ne vždy ale musí být zrovna příjemné. Pozornost by také měli dávat někomu staršímu a z blízkého okruhu, bude potřebovat jejich podporu. Zaskočit je může i informace nebo zpráva o operaci nebo zranění někoho z rodiny. Nicméně mohou být v klidu, je tu naděje na brzkou rekonvalescenci. Kde to ale může více stagnovat, tak to je v září pro Berany právě pracovní sféra. Tady mohou jakoby zjišťovat, že nikam nepostupují či je mohou provázet náhlé situace nebo okolnosti, které je mohou vystavovat určitému riziku ohroženosti jejich pracovního místa. A to zejména v případech, pokud budou dělat určité stejné chyby. S nepřízní nebo ohrožeností se také mohou setkávat ze strany nadřízených nebo šéfa, pozvat si je může k nějakému pohovoru. Na druhou stranu je to ale donutí více zabrat a upevnit si tak svou pracovní pozici. Později se jim to bude určitě hodit. Je tu ale také naděje na urovnání nedávných sporů ať už ve vztazích, v práci či v rodině nebo mezi přáteli. Některým Beranům se navíc může do života připlést někdo z minulosti a v tom je právě ukrytá náhlost „náhodných setkání…“

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (pes-ptáci-hvězdy-kniha-srdce)

Pro Býky bude ZÁŘÍ měsícem ve znamení uskutečňování plánů, pozitivních vývojů, myšlenek i nápadů, ale také v inspiraci nebo v nadšení. V vztazích ve znamení pozitivních citů, vyjasňování srdečních záležitostí, ale i platonické zamilovanosti. V pracovní sféře potom ve znamení celkového úspěchu, neboť jejich dvorní kartou jsou „HVĚZDY“. Nicméně mohou v tomto měsíci být i častěji zádumčiví nebo je může pohltit určitý vnitřní neklid, na druhou stranu je ale čekají „náhodná“ seznámení a díky tomu mohou potkat nebo do jejich životů může vstoupit jejich spřízněná duše. Odkrývat se jim ale budou i tajemství nebo záležitosti týkající se lásky a citů, mohou se dozvědět, kde o je jejich ctitelem nebo kdo k nim chová náklonnost. Bude to pro ně nečekané překvapení. Sami Býci si ale mohou ujasňovat i vlastní srdeční priority, lásku skrývat nebo v ní něco tajit. Celkově pro ně září může být obestřeno tajemstvími, ale i s tím spojenými nečekanými odhaleními. Blízcí jim budou i přátelé a navíc, tam kde nastalo čerstvé seznámení může dojít k postupnému prohloubení z přátelství v lásku. Pro Býky bude září o citech, aby ne, když svým způsobem bude pod vládou Venuše. Budou ale i více úspěšní a to prakticky ve všech oblastech života, kam se hnou, bude úspěch nebo se situace jakoby samy od sebe začnou řešit, stagnace se samy od sebe uvolní, prostě úspěch může provázet úspěch. Jakoby právě v tomto měsíci se Býci pohybovali pod svými šťastnými hvězdami. Je tu ale přece jen jedno menší varování a to před potlačovanými starostmi nebo problémy, které mohou nutit něco vůči druhým zatajovat nebo zamlčovat…

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (ryby-kříž-srdce-jetel-loď)

Pro Blížence bude ZÁŘÍ měsícem ve znamení citů, lásky, srdečních záležitostí, ale také spokojenosti nebo všeho co těší srdce. Ve vztazích potom znamením zamilovanosti, štěstí i pravosti a porozumění. V pracovní sféře znamením toho, co baví a se dělá od srdce a s naplněním, neboť jejich dvorní kartou je „SRDCE“. Ne ale jen láska bude hýbat Blíženci, bude to i osud a jeho osudová setkání, osudová propojenost či osudové trápení právě s láskou nebo kolem ní. Na druhou stranu ale může právě osud i šťastně zasáhnout tam, kde byl rozkol, bolest nebo smutek, ale neznamená to, že nebude i zkoušet nebo dávat cenné lekce poznání. Blíženci si pravděpodobně budou i uvědomovat hloubku lásky a citů, nezadní potom mohou po skutečné a pravé lásce toužit a jejich sny mohou být naplněny. Ale o čem by byl osud, kdyby občas pořádně nezamíchal kartami nebo neroztočil své kolo štěstí. V září se do života Blíženců může láska navrátit v podobě štěstí, nicméně… Záležet už bude na nich, zda toto štěstí bude trvalé nebo jen krátkodobou záležitostí. Stejně tak ale bude osud přinášet i jiný druh lásky – k penězům. Buď bude Blížencům něco navracet a vyrovnávat jejich finanční štěstí nebo jim dá naopak pocítit to, co oni mají osudu navrátit a kde je jejich láska k penězům až přespříliš velká. Takže mohou být někteří obdarováni hojností a jiní naopak budou mít větší výdaje za opravy, poškození nebo platby. Svým způsobem každý jiný Blíženec bude buď o něco přicházet nebo mu naopak bude něco navráceno. Dotkne se to ale především jen jich samotných, přesně toho, co je ukryto hluboko v jejich nitrech, v jejich podvědomí a každý z Blíženců nezávislé na druhém Blíženci bude sklízet své vlastní plody a záměry, které si vytvořil a zasel za předchozích osm měsíců. Štěstí jim ale naopak bude přát na cestách a při cestování a nezadaní Blíženci mají velkou šanci potkat někoho osudového…

 

RAK (22.6. – 22.7.): (věž-medvěd-prsten-hora-kosa)

Pro Raky bude ZÁŘÍ měsícem ve znamení vztahů, závazků, smluv, spojení, naplnění, ale i opakování něčeho, co už tu bylo. Ve vztazích potom znamením pout, zodpovědnosti či závazků. V pracovní sféře ve znamení smluv, úkolů i závazků, neboť jejich dvorní kartou je „PRSTEN“. Pro Raky budou v září pravděpodobně nejdůležitější vztahy, úřední záležitosti, ale i zdolávání překážek, které mohou být vytvořené náhle a provázené většími problémy. Stejně tak by si ale Raci měli dávat pozor i na vlastní tvrdohlavost, budou často čelit nečekaným a náhlým zvratům, nově vzniklým vztahům, ale také budou možná bortit ty nefunkční. V mnohých směrech je tu u slabých vztahů odloučení, izolovanost i možnost rozchodu nebo rozvodu. Na druhou stranu jásat mohou Raci nezadaní, ti naopak náhle mohou nějaký vztah vytvořit nebo do něj vstoupit. Čelit ale také mohou i náhlým a nečekaným úředním záležitostem, či se může ozvat minulost v něčem, co nebylo vyřešeno nebo se opakuje. Zakořeněnou stabilitu a jednotvárnost může narušit náhlá nestabilita, tvrdohlavost a to nejen blízkých, ale právě i úředních osob. Také budou muset Raci pravděpodobně dostát nějakých závazků, na které ale mohli zapomenout, v pevných a dlouhodobých vztazích může naopak na povrch vylézat dlouho skrývaná krize nebo se častěji mohou opakovat ty stejné situace či stejné překážky. Nicméně budou ale i napravovat to, co eventuálně sami pokazili nebo se mohou snažit o nějaký ten nový vztah zabojovat. U každého Raka to ale bude jiné, jedni budou řešit, druzí napravovat, další navazovat ale jedno mohou mít všichni společné. Bude se to týkat jejich vlastních závazků či slibů. Budou prověřováni, jak dalece jsou schopni postoupit dopředu a ne dva kroky zpátky…

 

LEV (23.7. – 22.8.): (věž-dopis-kytice-liška-lilie)

Pro Lvy bude ZÁŘÍ měsícem stejně jako pro Berany ve znamení pozvání, setkání, spokojenosti, ale i lichocení, něžnosti nebo radosti ve vztazích znamením přitažlivosti, sympatií, náklonnosti či harmonie. V pracovní sféře ve znamení přátelské atmosféry či těšení se z práce, neboť jejich dvorní kartou je „KYTICE“. Přesto ale mohou Lvi podléhat předstíranému zájmu i lichocení, na to by měli být opatrní, ne všechno kolem nich může být upřímné. Stejně tak by měli být opatrní i u zpráv či v komunikaci, ale nevyhnou se ani úředním pozváním nebo záležitostem. Nicméně i ve styku s úřady by se měli mít na pozoru, nemusí vše vyjít podle jejich představ a následně se mohou setkat i menšími komplikacemi. Tak trochu rozruchu může do jejich života vnést jistá mladší žena zprávou nebo informací, která může Lvy tak trochu vykolejit. Spokojení by naopak mohli být ve své samotě. Připravit by se ale měli i na možné situace nebo okolnosti ve vztahu s rodinou, mohou se objevit menší intriky nebo faleš či lži, stejně tak mohou sami podléhat falešným pomluvám nebo falešnému štěstí. Zvážit by tak měli svá slova a hlavně to, komu a s čím se svěřují. Září pro ně může být měsícem radosti, spokojenosti i nových seznámení, ale pozor by si měli dávat na možné právní nebo úřední kličky či se mohou zamýšlet nad tím, tedy ti Lvi, kteří se před nedávnem rozešli nebo je rozchod čeká v září, zda tento rozchod nebyl náhodou nesprávným krokem. Ať tak či tak čeká je zajímavý měsíc, na jednu stranu radost i veselost, ale na stranu druhou i notná dávka obezřetnosti, ne každý, kdo se ocitne v jejich přítomnosti bude zrovna upřímným a férovým…

 

PANNA (23.8. – 22.9.): (dopis-klíč-myši-srdce-slunce)

Pro Panny bude ZÁŘÍ měsícem ve znamení ztráty sebevědomí, pochybností, nedůvěry či nahlodáváni, ale také v lítosti nebo vlastním užírání. Ve vztazích znamením ochabujících citů, nejistot i pocitů méněcennosti. V pracovní sféře potom ve znamení trápení, hrozících ztrát nebo podřadnosti, neboť jejich dvorní kartou jsou „MYŠI“. Pozor by si Panny měly dávat i na pochybné zprávy či dokumenty, stejně tak si ale mohou být nejisté v komunikaci. Na druhou stranu u nich ve větší míře převládne citová oblast, nevyhnutelnost i jistota v lásce, ale také pochybnosti o vlastních kvalitách, které do citů umějí investovat. Nicméně jakákoliv nejistota, obavy nebo varovné signálky budou spíše dočasného charakteru. Rychle vyprchají nebo budou jen domnělé, často vystřídány energickým postupem i dobrým koncem. Něčemu se ale přesto v životě a citech nevyhnou, opatrné by měly být na slabou vytrvalost, díky tomu mohou i leccos pozitivního ztratit. Nemusejí si v září věřit ani ve vlastní sebejistotě, a to i přesto, že bude víc než bezpečná a pozitivní. Nezadané Panny mají ale šanci i přes vlastní nejistotu potkat někoho velmi zajímavého nebo se jejich citová oblast výrazně z energizuje nebo bude více optimistická. Možné je ale i to, že panny budou muset něco samy citově investovat, v případě životních jistot by se měly vyvarovat jakéhokoliv hazardu. Pokud budou o čemkoliv pochybovat, bude to jen dočasné, obrat k lepšímu nastane ke konci září, jakmile se Slunce bude blížit ke svému přestupu do znamení Vah. V této poslední čtvrti se vše u nich opět bude vracet do normálu. Co bylo vrtkavé a nestálé se stane stabilnějším, kde byly pochybnosti nastoupí větší sebedůvěra, kde pokulhávalo sebevědomí bude větší razance. Měsíc pro ně bude tak trochu přechodným, ani dobrým, ale ani výrazně špatným. Záležet ale bude na Pannách samotných, jak se k jednotlivým aspektům postaví…

 

VÁHY (23.9. – 23.10.): (dům-rakev-kosa-kniha-čápi)

Pro Váhy bude ZÁŘÍ měsícem ve znamení náhlosti, nečekanosti, ale i zvratů a zlomů, překvapení nebo šoků, ale možných radikálních řezů. Ve vztazích ve znamení studené sprchy, nečekaných seznámení, náhlých situací nebo náhlých rozchodů. V pracovní sféře potom ve znamení možných průšvihů, nezdarů či možných ohrožení, neboť jejich dvorní kartou je „KOSA“. Váhy by si ale přednostně měly dávat pozor na změny, protože ty budou s největší pravděpodobností přicházet nečekaně, rychle a náhle. Mohou souviset ve spojitosti se získáním, ale i ztrátou. Mohou se vztahovat k bydlení nebo zázemí rodiny či domova, ale také jejich zdravotního stavu či zdraví všeobecně. Některé změny mohou být nepatrné, jiné významné, ale bolestné a zraňující a o jiných ani nemusí do poslední chvíle vědět. Ty potom mohou přicházet s větší razancí nebo údernou silou. Nemusí být ale jen negativní, i když… I když jsou kolem nich velká varování před změnami neuváženými či zbrklými, ty by mohly být nakonec pro Váhy dost nebezpečné nebo nepříjemné. Stejně tak by Váhy měly být opatrné na úrazy, nehody z nepozornosti. Jsou tu varování před poraněními či dokonce možnou operací. Pozor by si také měly dávat na určitá ohrožení proti nim namířená, ale ve skrytu a tajnosti. Mohou ale také náhle něco získat nebo k něčemu lehce přijít, doslova pro ně tento měsíc může být měsícem uzavírání a zakončování. Náhlost a náhlé situace jim mnohdy nemusejí dát spát, obrnit by se proto měly větší dávkou trpělivosti a to zejména ty Váhy, které právě v září slaví své narozeniny. Ty totiž mohou tyto náhlé zvraty a zlomy pocítit daleko víc, než Váhy narozené v říjnu…

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (slunce-kosa-ryby-strom-loď) 

Pro Štíry bude ZÁŘÍ měsícem ve znamení majetku, financí, zisku, ziskuchtivosti, ale i určitých závislostí. Ve vztazích znamením nevyrovnaných citů, nejistot, ale i hloubky prožívaných citů, o platoničnosti nebo zamilovanosti. V pracovní sféře potom znamením dobrých výdělků i zisků či možnost odměn, neboť jejich dvorní kartou jsou „RYBY“. Víceméně ale pro ně právě září bude více ve znamení financí, peněz, drobáků a rozhodně jen o malé bagatelizované sumy nepůjde. Štíři budou chtít dosáhnout něčeho víc, být velkolepější, nicméně pozor by si měli dávat na to, aby se tato „honba“ nepodepsala na něčem zcela jiném. Nicméně k nim ale také nečekanou a náhlou formou může dorazit větší obnos peněz, ten ale jakoby může ovlivňovat i jejich další životní cestu. Projevovat se ale také bude i hloubka citů, nevědomí nebo všeho, co je ukryto metaforicky jakoby „pod povrchem“. Čekají na ně náhle vzniklé cesty, nečekaný přísun financí, ale také náhlé úspěchy nebo uznání všude tam, kde to Štíři ani v nejmenším nečekají. Na druhou stranu si tohle všechno ale může vybrat svou daň v jejich nervozitě či podrážděnosti. Jsou tu ale i rizika spojená se zdravím Štírů. Opatrná by hlavně měli být na cestách i při aktivnějším pohybu. Zastavit je může prakticky nečekaně cokoliv, od drobného poranění až po závažnější úrazy či zlomeniny. Jenže… bude skutečně lehké Štíry v září ukočírovat nebo uhlídat? Nebude, protože právě v tomto měsíci se jakoby více a razantněji projeví jejich životní síla a vitalita či energičnost. Tohle všechno mohou rozdávat na potkání, ale neuškodí, pokud si část nechají pro sebe i do svého období fungování jejich znamení. Právě v tomto období totiž tuto sílu i vitalitu budou potřebovat nejvíce…

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (důtky-medvěd-ptáci-myši-jezdec)

Pro Střelce bude ZÁŘÍ měsícem ve znamení chaosu, problémů a trápení po krátký čas, hektičnosti, spěchu, ale také neklidu či rozrušení. Ve vztazích znamením roztěkanosti v citech, nervozity i napětí, v pracovní sféře potom ve znamení stresu, náročnosti, občasných výbuchů nebo shonu, nebo jejich dvorní kartou jsou „PTÁCI“. Celkově ale pro Střelce může být září chaotické, chvílemi nemusí vědět, kam dřív skočit a z toho může vznikat jejich podrážděnost nebo vnitřní neklid. Nicméně si ale i oni sami mohou často vytvářet náhlé starosti, ve kterých nakonec pod tlakem mohou rezignovat. Ony nakonec starosti pominou, rozbouřené hladiny se uklidní, ale přesto budou menší ztráty. Také mohou často až příliš živě diskutovat nebo komunikovat, tady na ně ale číhá nebezpečí konfliktních situací, zbytečných psychických problémů nebo rozčilování. Rozhodit je doslova může i sebemenší maličkost. Nicméně sami se ale mohou i zbytečně stresovat, ale k ničemu jim to nepomůže. Starosti se tím nevyřeší a záležitosti neurychlí. Podléhat mohou i hádkám a to především se staršími osobami, ať už v rodině, ve vztazích nebo v pracovní sféře. Střelci nevyhledávají sice konflikty,a ale tentokrát budou muset nastavovat ostřejší loky a nenechat si všechno líbit. Na druhou stranu jsou tu i zprávy nebo novinky, které buď přinesou pozitivní rozrušení nebo naopak zbytečnou hektičnost nebo rozčilování. Ohledně zdraví by právě v září měli být Střelci opatrní na zažívání, žaludek a střeva, právě tady se mohou hromadit jejich potlačované emoce. Na druhou stranu ale díky všem těmto aspektům mohou zářím doslova proletět, i když většina nervozity i napětí bude pro ně zbytečná, mohou se tím více sami v sobě zaobírat a trápit se tím….

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (důtky-strom-had-dům-hvězdy)

Pro Kozorohy bude ZÁŘÍ měsícem ve znamení starších žen, sokyní, průtahů i oklik, ale také klamu, žárlivosti nebo intrik či pokrytectví. Ve vztazích znamením připoutanosti, nedůvěry, vypočítavosti nebo překážek. V pracovní sféře potom ve znamení komplikací a problémů, zákeřnosti od nějaké vychytralé ženy-kolegyně, neboť jejich dvorní kartou je „HAD“. Více méně se většina záležitostí bude dotýkat určitých vztahových vazeb s nějakou starší ženou z rodiny, pravděpodobně matkou, sestrou, babičkou, švagrovou nebo tchyní. Právě tato žena jakoby v září může v lecčems zamíchat pořádně kartami. Bude se to točit kolem otázek zázemí bydlení či stability domova. Ale pozor. Právě Kozorozi mohou přijít ke své úspěšnosti právě díky zázemí domova, kde k nim mohou intuitivně ale jakoukoliv jinou cestou přicházet myšlenky, nápady či vnuknutí. Nevyhnout se ale také častějším domácím nebo rodinným diskusím, rozhovorům, debatám, ale i hádkám nebo výčitkám. Připravit by se také měli na to, že ne každý úspěch k nim dorazí na přímo, byť jsou to „zrozenci životních úspěchů“. Dalším faktorem, který mohou Kozorozi v září vnímat je jejich vlastní životní cesta i zdraví, budou jakoby více vnímavější vůči druhým a není vyloučeno, že nejeden Kozoroh či Kozorožka může v sobě objevit nějaké skryté schopnosti duchovního charakteru. Stejně tak se ale právě oni mohou v tomto měsíci sami obrátit o pomoc k němu, kdo s esoterikou pracuje. Bude je lákat tajemno i mystičnost,a ale měli by si uvědomit, do čeho se pustit a co raději nechat být. Nejvýraznějším varováním pro září je u Kozorohů zdraví, tady se mohou objevit náhle nějaké zdravotní komplikace, zastavení v podobě nemoci, ale také by měli být opatrná na úrazy z nepozornosti či na náhlou bolest. Tato oblast jim může pomoci odkrýt příčinu, kterou delší dobu přehlíželi…

 

VODNÁŘ (21.1. – 18.2.): (věž-ptáci-jezdec-hvězdy-dům)

Pro Vodnáře bude ZÁŘÍ měsícem ve znamení zpráv, informací, myšlenek, představ, ale i nápadů, pohybu či větší aktivity. Ve vztazích znamením sympatií, náklonnosti, myšlenek na někoho, ale také o jiskření a očekávání. V pracovní sféře potom znamením pozitivního vývoje, i když lehce, ale také o příjemných změnách, o svobodomyslnosti nebo o rychlých jednáních, neboť jejich dvorní kartou je „JEZDEC“. Do života jim budou proudit nápady, myšlenky ale i vnuknutí, stejně tak jako se kolem nich bude více objevovat rozruch, hektičnost nebo napětí a to nejvíce v případě, pokud budou něco zásadního očekávat. Zpráv i informací kolem nich bude víc, než předpokládají a to od těch starostlivých a rozrušujících až po úspěšné, šťastné a pozitivní. Dotýkat se jich ale budou i záležitosti kolem bydlení či zázemí domova nebo s bydlením související. Pozor by si jen měli dávat na hněv vyvolaný jistými úředními zprávami nebo úředními záležitostmi. Pokud jsou Vodnáři, kteří právě něco úředního řeší nebo v září budou řešit, měli by být připraveni na cokoliv. Nicméně úspěch bude tentokrát na jejich straně a v jejich prospěch a to i v případech, pokud budou dané situace vypadat jakkoliv nepříznivě. Sami Vodnáři ale budou více úspěšnější než v předchozích měsících, bude to i díky tomu, že více mohou zapojovat vlastní intuici namísto logiky a rozumu. V září je na Vodnáře nachystáno nejedno překvapení, opatrní by ale měli být v tomto měsíci především na překážky způsobené vlastním přičiněním nebo chybou. V případě bydlení potom budou právě Vodnářům přicházet chytrá vnuknutí nebo myšlenky jak si své bydlení více zkrášlit nebo zútulnit. Září pro ně bude tak trochu víc rychlejší a dynamičtější, chvílemi nemusí stíhat jednu záležitost pro druhou…

 

RYBY (19.2. -20.3.): (lilie-měsíc-loď-kniha-liška)

Pro Ryby bude ZÁŘÍ měsícem ve znamení cest, cestování, poznávání, ale i myšlenek, toužení, odstupu, pohybu, dobrodružství či předsevzetí. Ve vztazích znamením plánování, odhodlání, ještě nestabilizovaných citů, ale také výraznějšího posunu kupředu. V pracovní sféře potom znamením pracovních cest, pracovních úkolů, zodpovědnosti či projektů, neboť jejich dvorní kartou je „LOĎ“. Ty Ryby, které si zvolily pozdější dovolenou mohou zajásat, je na dosah, ty ostatní aspoň mohou absolvovat výlety, cesty s rodinou nebo k ní, ale také se spontánně vydávat na cesty, u kterých cíl ještě nebude znám. Nicméně v souvislosti s rodinou a vztahy mohou ale právě v září vylézat na světlo jistá tajemství, odhalovat se pravdy, ale také se zveličovat intriky a faleš. Ke slovu víc než kdy jindy budou po prázdninách nastupovat rodinná témata, navíc ohledně rodiny a nejen ji si Ryby budou chtít samy sobě něco nalhávat, nebo se udržovat v jistém sebeklamu, i když pravda kolem nich bude tak trochu jiná. Přesto ale ne všechno bude jen černobílé. Na Ryby totiž v polovině měsíce čekají i překvapení a radost, o které ještě na začátku vědět nemusí, nicméně bude se to ale především týkat rodiny či cestování. Opatrné by ale měly být na to, komu se se svými tajnými plány svěří, ne každý v jejich blízkosti nebo okolí bude důvěryhodný. Nicméně ale budou i sami odplouvat na svých snech, plánech nebo naopak ty dlouhodobější plány, vize i sny mohou konečně se zářím začít plně realizovat. Budou k tomu podmínky, budou k tomu i finance. Jen pozor, pozor, pozor, na faleš, neupřímnost, zradu, podrazy nebo lži… Právě tyto aspekty mohou být ve větší míře namířeným právě proti vám milé Ryby, tak opatrně…

 

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Respektuji autor. Práva obrázků. Předpověď je všeobecně pojímána, neplatí pro všechna znamení současně. 

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

Vaše komentáře

Reklama