Velká Merlinova mystická předpověď na červen 2015 pro všechna znamení

BERAN (21.3. – 20.4.): (medvěd-loď-jezdec-hvězdy-dáma)

Pro berany bude červen měsícem rychlosti a dynamiky, poselství, telefonátů, představ, novinek, nápadů, ale také úspěchu, cestování, činnosti a aktivity, neboť jejich dvorní kartou je „JEZDEC“. Ve vztazích se mohou dočkat nových seznámení, flirtů, jiskření nebo nestability, v zaměstnání pak příjemných změn nebo rychlého jednání. Dočkat se mohou šťastných a pozitivních zpráv, zpráv o úspěchu nebo o tom, že budou muset odcestovat. Budou se seznamovat, cestovat a plánovat důležité věci. Ženy beranice se navíc na těchto cestách, tedy ty nezadané mohou lehce seznámit pro ně se sympatickým mužem. Na cestu jim v tomto měsíci bude zářit paprsek štěstí, dařit se jim bude i ve finanční oblasti, mohou vyjednat vyšší sumu peněz, nebo zvládnout lehce důležité obchody. Do cesty jim také může vstoupit žena, která přinese úspěšné realizování jistých nápadů, řešit se ale také budou vztahy mezi matkami a dcerami, postoj a úloha ženství, dominance nebo autority, pozor jen na drobné mezigenerační konflikty. Zprávy v červnu budou berany doslova zahlcovat, budou si tak trochu připadat jako telekomunikační pracovníci, ale pro ně vlastně tento měsíc o komunikaci je.

BÝK (21.4. – 21.5.): (dítě-jetel-klíč-jezdec-pes)

Pro býky bude červen měsícem jistot, spolehlivosti, zabezpečení a to především materiálního a finančního, stejně tak jako řešení a rozklíčování situací a dějů, které jakoby doposud stagnovaly. Ve vztazích opět zavládne jistota, bude se také hledat, stejně tak jako se bude dotvářet nebo budovat vzájemná důvěra. V zaměstnání platí totéž, neboť jejich dvorní kartou je „KLÍČ“.Jistá situace, která neměla řešení jakoby najednou směřovala ke šťastnému a jistému vyřešení, věci a okolnosti se sami dají do pohybu. Nové projekty, nové začátky ve vztazích nebo v zaměstnání slibují vydařenost nebo dosažitelnost nových začátků. Pokud se býci chystají založit rodinu, tak jim tento měsíc v těhotenství bude přát, mohou s velkou jistotou otěhotnět, prožijí malé události s velkým významem, budou se upevňovat jejich přátelské vazby s druhými, přicházet k nim budou dobré zprávy, prožijí malé, i když krátké štěstí, v myšlenkách budou častěji u svých blízkých. Budou mít na dosah to, co si chtějí splnit, klíč totiž mají sami v sobě, takže tam, kde se jim nedařilo, kde se nic neposouvalo se jakoby otevřou nové dveře, budou nabývat větší jistoty, důvěry v sami v sebe, probouzet se bude jejich býčí síla a odvaha. Nezadané ženy býčice čeká také pravděpodobně nová známost nebo seznámení s muži.

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (myši-medvěd-dopis-klíč-prsten)

Pro blížence bude červen měsícem zpráv, novinek, nabídek, korespondence, ale i situací které nebudou mít delšího trvání, budou spíše přechodným vyřešením. Ve vztazích mohou zažívat spíše povrchní pocity, letmé navázání známostí nebo komunikace s partnery nebo blízkými či přáteli. V zaměstnání se ale mohou dozvědět něco důležitého, budou leccos zařizovat a vyřizovat, neboť jejich dvorní kartou je „DOPIS“. Upevňovat budou svoji moc i pozice, stejně tak jako více využívat svou vnitřní sílu. Přijít k nim může zpráva od úřední osoby, v déletrvajících vztazích se mohou dočkat nabídky k sňatku nebo obchodní oblasti uzavřít pro ně důležitou a spolehlivou smlouvu. Stabilita a jistota je u blíženců pro tento měsíc zaručena, nemělo by docházet k větším výdajům nebo výkyvům, dočkat se mohou jistého úspěchu ve finanční nebo obchodní oblasti, nicméně ale také budou řešit rodiče a jejich zdravotní stav. V půlce měsíce ale může být jejich úspěch jakoby trochu znejistěn nebo nahlodán ve vztazích se může objevit podezíravost nebo může být vztah něčím nebo někým narušen, je důležité být ale upřímný k sobě i partnerovi, pozor jen na hlodající myšlenky, mohli zapochybovat o svých jistotách nebo je může znervózňovat zpráva nebo výsledek, na které delší dobu čekali

RAK (22.6. – 22.7.): (park-dítě-mraky-pes-lilie)

Pro raky bude červen měsícem občasných mrzutostí, překážek nebo těžkostí, ale také problémů či starostí. Vnímat by měli i jisté varovné signály nebo znamení, pozor na negativitu nebo rozčarování. Ve vztazích může nastoupit krátkodobé znepokojení, pochybnosti nebo vzájemné neporozumění. V zaměstnání může zase přijít dusno nebo chaos, nebo dočasné pocity ohrožení. Pozor na zbrklé a neuvážené jednání, neboť jejich dvorná kartou budou „MRAKY!. Vše ale bude jakoby dočasné, a jak se říká po dešti vždy vysvitne slunce. Opatrní by také měli být na rozdvojenost v názorech, řešit budou i své ratolesti, kterým se bude tedy těm školou povinným uzavírat školní rok, stejně tak se mohou dočkat určitých mrzutostí s přáteli nebo kolegy, vyhýbat by se raději měli negativní společnosti nebo negativním lidem, zbytečně by je to obíralo o energii. Přátelství se pro ně krátkodobě může stát nepřehledným, připravit se mohou na nějakou malou událost, budou mít co dočinění se starostmi v rodině, vyplout na povrch může jistá dlouho skrývaná nevěra nebo toto téma budou řešit se svými přáteli. Všeobecně by si měli raci dát pozor na jakýkoliv i nevinný flirt, mohl by skončit nepříjemným úletem nebo dobrodružstvím. Ke konci měsíce spíše budou řešit otázku svých ratolestí, oslav konce školního roku a příprav na prázdniny. Ti raci, kteří zatouží po rodině také mají v tomto měsíci velké šance na početí potomka.

LEV (23.7. – 22.8.): (věž-park-kniha-květiny-prsten)

Pro lvy bude červen měsícem tajemství, skrytých záležitostí, uzavřenosti. Ve vztazích nedostatku komunikace mezi partnery, tajnůstkaření nebo utajovaných skutečností. V zaměstnání se kolem nich bude dít něco zásadního, ač zatím nebudou tušit o co půjde, neboť jejich dvorní kartou je „KNIHA“. Dočkat se ale také mohou nečekaných překvapení nebo radosti, o které zatím ještě nic neví. Studenti a všichni školou povinní budou uzavírat své školní roky a připravovat se v rozhodnutích zda pokračovat ve vzdělání či nikoliv. Budou také řešit úřední záležitosti nebo smlouvy a tady by měli být na pozoru co se týká úředních osob. Dočkat se ale také mohou nečekaného pozvání na nějakou společenskou akci nebo pozvání do společnosti, obdarováni mohou být drobností nebo darem v podobě šperku. Tento měsíc také bude měsícem uzavírání smluv, poopravování podmínek nebo jejich zrušení. V dlouhodobě nefunkčních vztazích jakoby budou jisté události gradovat a nabírat na intenzitě, pokud nedojde k prolomení nekomunikace nebo ke smíru visí nad aktéry hrozba pomýšlení na rozchod nebo se lehce mohou dostat do spirály utajovaných vztahů jako určitého východiska nebo útěků ze stávajících problémů. Zkusit by ale raději měli jinou variantu.

PANNA (23.8. – 22.9.): (ryby-slunce-loď-jetel-kříž)

Pro panny bude červen měsícem cestování, poznávání nových míst, obchodu, peněz, bohatství, ale také pohybu, nadějí, plnění předsevzetí, myšlenek nebo tužeb. Ve vztazích dojde k určitým posunům, vývoji kupředu. V zaměstnání zase k novým úkolům, expanzi, nebo novým možnostem, neboť jejich dvorní kartou je „LOĎ“.Panny čeká jistý obchodně finanční úspěch, štěstí ve financích nebo se jim podaří uzavřít výhodná finanční půjčka. I na duševní úrovni se u nich díky osudu dá něco do pohybu, dojde k je jim vnitřním proměnám, navíc v tomto měsíci jim bude přát štěstí a disponovat budou velkou silou na zvládnutí situací, lekcí i zkoušek. Jisté situace, které vypadaly nepříznivě najednou dojdou určitému obratu a mohou se zvrátit ve šťastný konec nebo budou směřovat ke šťastnému vyřešení. Osud pannám také tak trochu zamíchá kartami a po nepříznivých období jim jakoby přinese notnou dávku úspěchu i štěstí, i když je dál bude směrovat jejich karmickou a osudovou cestou. Nastává pro ně příznivé období, stejně tak jako k nim může dorazit vyšší suma peněz nebo materiální hodnotný dar. Neměly by ale zapomenout udělat radost nejen sobě, ale i druhým, třeba malou pozorností. Jejich cesta tímto měsícem bude pozitivní a inspirativní.

VÁHY (23.9. – 23.10.): (kotva-klíč-jezdec-kříž-dopis)

Pro váhy bude červen stejně jako u beranů měsícem rychlosti a dynamiky, poselství, telefonátů, představ, novinek, nápadů, ale také úspěchu, cestování, činnosti a aktivity, neboť jejich dvorní kartou je „JEZDEC“. Dorazí k nim důležité zprávy, jejichž spolehlivost bude zaručena, ale také zprávy, které mohou přichystat jisté drobné starosti. Ve vztazích se mohou dočkat nových seznámení, flirtů, jiskření nebo nestability, v zaměstnání pak příjemných změn nebo rychlého jednání, ale také jistoty jejich pracovního místa. Ti, kteří ale zvažují změnu v podobě nového zaměstnání by se neměli bát rozesílat nové nabídky a žádosti, protože ještě do konce měsíce mohou obdržet první odezvy nebo rozhodnutí. /spěch na pracovním poli je ale pro váhy zaručen. Také jim bude vstříc přicházet jistá naděje nebo ukotvení. Něco nepříjemného nebo zásadního se u nich bude chýlit ke konečnému vyřešení, také je jim jistá záležitost karmicky předurčena a souvisí s jejich osudovou a karmickou cestou. V pracovní sféře se mohou dočkat lepší pracovní smlouvy. Jejich život bude aktivní a osud jim přichystá novinky a další témata ke zpracovávání. Těšit se mohou na osudové zprávy, které významně zahýbou jejich životem.

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (srdce-strom-loď-slunce-had)

Pro štíry bude červen stejně jako pro panny měsícem cestování, poznávání nových míst, obchodu, peněz, bohatství, ale také pohybu, nadějí, plnění předsevzetí, myšlenek nebo tužeb. Ve vztazích dojde k určitým posunům, vývoji kupředu. V zaměstnání zase k novým úkolům, expanzi, nebo novým možnostem, neboť jejich dvorní kartou je „LOĎ“. Řešit budou především svou životní cestu, oblast lásky, ale i jisté okliky, přesto ale jejich cesta bude energickou a pozitivní, lehce se mohou zamilovat prakticky kdekoliv. Touží po lásce a ta k ním v tomto měsíci může dorazit nečekaně a náhle. Stejně tak se dočkají úspěchu ve finanční nebo obchodní oblasti, těšit se budou pevnému zdraví, pro druhé budou mít velké srdce, ale také se budou muset připravit na to, že pokud budou často cestovat, mohou jim tyto cesty přinést určité spletitosti nebo nejasnosti, zdržení nebo zpoždění. Znovu se jakoby u nich s přicházejícím létem probudí životní síla i energie, která k nim ale bude přicházet jakoby oklikami, bude se probouzet pozvolna. V lásce by si jen měli dát pozor na určitou rivalitu nebo nepřejícnost, ne každý bude jejich novým citům nakloněn, objevit se tak může skrytá faleš nebo závist.

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (srdce-dům-kříž-kosa-rakev)

Pro střelce bude červen měsícem ukončování, osudu, karmy, zkoušek a lekcí, určitých obětí nebo krátkých utrpení. Ve vztazích může docházet k odloučení nebo k rozchodům či jistému trápení. V zaměstnání pak k určitým těžkostem nebo velkým zkouškám, neboť jejich dvorní kartou je „KŘÍŽ“. Prožít tak mohou utrpení z osudové lásky nebo jejich žal může být náhle pryč, protože dojdou určitému poznání. Něco v jejich životech bude umírat, aby mohlo nastoupit nové, láska – téma které k nim může vstoupit nenadále ať už v podobě nového zamilování se nebo starostmi ohledně lásky, určitého zranění nebo žárlivosti. Opatrní by měli být na své zdraví, tady je varování v podobě úrazu, zdravotních komplikací nebo drobné nehody. Celý tento měsíc k nim budou přicházet varování nebo varovné signály či znamení, měli by zpomalit své tempo, zvolnit ve svých životech. Pokud se rozhodují o novém bydlení, koupi domu či nemovitosti i zde zasáhne svým způsobem osud domem, bytem či bydlením, které je jim jakoby souzeno. Vybírat by ale měli srdcem a intuitivně, vyhnou se tak případným problémům, nedostatkům nebo klamným informacím, které mohou předcházet samotné koupi. Také se osudově mohou vrátit na místa, kde již žili v minulých životech, jsou zde pro ně nachystána témata k vyřešení jejich karmické minulosti. Připravit se také mohou na nějaké náhlé a nečekané události nebo situace, které jim vstoupí do života.

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (věž-ptáci-prsten-had-mraky)

Pro kozorohy bude červen měsícem řešení vztahů, svazků, závazků, ale také spolehlivosti, serióznosti nebo jejich zodpovědnosti. Ve vztazích budou řešit vzájemná pouta ať už s partnery, rodiči, dětmi nebo přáteli. V zaměstnání pak nové úkoly, smlouvy, závazky, neboť jejich dvorní kartou je „PRSTEN“. Přicházet k nim budou určité vztahové změny, opatrní by měli být na svou vnitřní izolovanost nebo stále se opakující a vracející se komplikace z minulosti. V nepřehledných vztazích to může vyústit k pomýšlení na rozchod, v rodinných naopak vše povede k řešení vztahů matka-dcera. Uvědomit by si ale měli, že odloučení nic nevyřeší ale naopak může vést k určitým nejasnostem nebo starostem. Pozor by si měli dát také na samolibost nebo na negativní záležitosti s úřady. Změny, které k nim v tomto měsíci budou přicházet budou signalizovat jisté limity nebo hranice, které by neměly být překročeny. Především ženy se mohou dočkat určitých změn, ty k nim ale budou přicházet oklikami, ale samy o sobě druhým přinesou také důležité změny. Láska, téma kozorohů, jejichž chladnost ji nedovoluje příliš projevovat jim bude vysílat určité signály, aby se v lásce, pokud ji projeví příliš nebyli něčím nebo někým zaslepeni. Nicméně v polovině měsíce nejasnosti jako mávnutím kouzelného proutku budou postupně odeznívat a blížit se k nim bude jedna zásadní změna, o které ale v tuto chvíli ještě nemají vědět.

VODNÁŘ (21.1. – 20.2.): (pes-jezdec-důtky-myši-kotva)

Pro vodnáře bude červen měsícem rozhovorů, komunikace, mluvení, jednání, ale také svárů a konfliktů, partnerského nesouladu nebo hádek. Ve vztazích může převládat jisté napětí, podrážděnost nebo vnitřní rozpor v tom co vlastně chtějí. V zaměstnání pak budou probíhat jednání, konflikty nebo spory, nebo i určitá forma výtek, neboť jejich dvorní kartou budou „DŮTKY“. Opatrní by také měli být na rozepře s přáteli nebo na pracovní mrzutosti. V někom může dokonce nevyřčený rozhovor hlodat nebo způsobovat vnitřní výčitky. V myšlenkách ale mohou být častěji u přátel, budou stát jakoby na určité křižovatce zda ukotvit ještě více přátelství nebo ho ukončit. Obdržet také mohou jisté důvěryhodné zprávy a na nich bude záležet jak s nimi naloží. Pozor by si ale měli dát na to, aby to u nich nevyvolávalo hlodavé myšlenky. V tomto měsíci budou muset více projevovat svoji spolehlivost, připravit se na rychlé a dynamické zprávy nebo novinky, budou postavení před situace, kdy budou muset být schopni obhájit si své myšlenky nebo názory. Ohledně pracovní oblasti také budou řešit kolegiální vztahy nebo pokud hledají nové zaměstnání tak se připravit na přijímací pohovory. Často také budou komunikovat ohledně jistých rad a návodů v situacích, které pro ně nemusí být ani nepříjemné, ale ani radostné.

RYBY (21.2. -20.3.): (hvězdy-klíč-kříž-prsten-čápi)

Pro ryby bude stejně jako pro střelce červen ukončování, osudu, karmy, zkoušek a lekcí, určitých obětí nebo krátkých utrpení. Ve vztazích může docházet k odloučení nebo k rozchodům či jistému trápení. V zaměstnání pak k určitým těžkostem nebo velkým zkouškám, neboť jejich dvorní kartou je „KŘÍŽ“. Ryby si v tomto měsíci mají stanovit jasný životní úkol, řešit budou především karmickou minulost a karmické nevyhnutelné změny, které k nim přicházejí. Ujasnit si také budou muset své srdeční záležitosti v oblasti lásky, tak i v oblasti vztahů, protože i zde se budou řešit karmické závazky a lekce z minulosti. Dočkat se ale mohou jistého velkého úspěchu v situaci, ve které v to ani nedoufali, mnoho věcí kolem sebe uvidí naprosto jasně a v jiném světle než doposud. Něco se v jejich životech chýlí ke konci, něco co je mohlo dlouhodobě trápit nebo sužovat. Úspěchu dosáhnout také díky změnám, buď formou smlouvy nebo změnou situace, v níž se mohou ocitnout. Jisté změny v jejich životech budou nevyhnutelné, ať už půjde o ukončování, změnu ve vztazích nebo v zaměstnání, ale jsou důležité pro jejich další cestu, pro jejich prvotní odraz, protože konečný úspěch pro ně bude nepochybný.

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu.
Zdroj: http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.czAutor článku: Merlin

Vaše komentáře

Reklama