Záleží vám na partnerovi víc než jemu na vás?

Nedokážete na něj přestat myslet, ani když nejste spolu, ale vypadá to tak, že on se bez vás docela dobře obejde. Co to všechno znamená? Jen to, že jste ve vztahu, který nebude fungovat.

V každém vztahu jsou okamžiky, dny, nebo dokonce delší časová období, kdy se jeden z partnerů víc soustředí na svoje pocity ohledně druhého a zdá se víc zamilovaný. V dobrém vztahu se tato polarita periodicky střídá, takže každý z partnerů bude chvíli pronásledovatelem, chvíli pronásledovaným a naopak. Jedná-li se o zdravý vztah, tento emocionální tanec probíhá velmi nenápadně jako přílivová vlna pomalu se šplhající na pobřeží a pak zvolna ustupující zpět do oceánu. O zdravý vztah se však nejedná tehdy, když jeden z partnerů zůstává emocionálním pozorovatelem po většinu času.

 

 

Jak poznat, že nejste dostatečně milováni.

 

 

Za každé z následujících tvrzení, které vyjadřuje, jak se cítíte nebo chováte po většinu času, si dejte bod. Buďte sami k sobě stoprocentně upřímní, i kdyby to mělo bolet.

1. Obvykle jste to vy kdo dá jako první podnět k fyzickému sblížení (chytnete partnera za ruku, obejmete ho, políbíte atd.).
2. V posteli se chcete milovat, být intimní, ale partner stojí jenom o sex.
3. Snažíte se být co nejvíce s ním nebo pro něj všelicos udělat, ale partner zřídkakdy udělá něco pro vás.
4. Na počátku vztahu jste partnerovi řekli o své rodině dřív, než vám on pověděl o své.
5. Jste to vy kdo plánuje, jak společně strávíte čas restaurace, rezervace, víkendy venku, romantické večery. Partner jako by vás jenom provázel, aniž projevuje přílišné nadšení.
6. Zdá se, že jste vztahem nadšeni víc než partner, který vám nedává znát, kolik pro něj váš vztah znamená.
7. Při zvláštních příležitostech dáváte partnerovi dobře promyšlené a osobní dárky, zatímco ty jeho jsou neosobní a koupené na poslední chvíli.
8. Jste to vy, kdo ve vztahu začíná většinu kontaktů – telefonáty, rozhovory atd.
9. Když spolu hovoříte o vztahu, o vaší společné budoucnosti nebo vzájemných pocitech, partner se cítí velmi nepříjemně, nereaguje nebo změní téma.
10. Zdá se, že jste zapadli do partnerova života, zvyků a rozvrhu, ale on se nesnaží stejným způsobem zapadnout do vašeho.

 

Nyní si sečtěte body:

0-2 body: Máte s partnerem vyvážený vztah a pravděpodobně od něj dostáváte tolik lásky, kolik mu dáváte. Věnujte pozornost těm oblastem, v nichž jste získali body, a ujistěte se, že žádáte o to, co potřebujete a chcete.

3-5 bodů: Možná sami sebe přesvědčujete, že jste milováni dostatečně, ale ve skutečnosti nejste. Až příliš se snažíte získat partnerovu lásku, zatímco on nedělá nic pro to, aby si udržel vaši. Buď je emocionálně líný, nebo vás nemá dost rád. Přestaňte tak usilovně veslovat, abyste viděli, zda se partner chopí iniciativy a pomůže vám. Jestliže ne, můžete si být jisti, že tento vztah není pro vás.

5-7 bodů: Co vůbec děláte v tak ošklivém vztahu? Přestaňte si lhát a postavte se tváří v tvář skutečnosti, že nedostáváte tolik lásky, kolik si zasluhujete. Vaše sebeúcta je tak nízká, že žebrá te o drobečky ze stolu a předstíráte, že vám to stačí. Nestačí! Jste ve velmi nezdravé situaci a čím déle v ní zůstanete, tím větší emocionální škodu utrpíte. Okamžitě svému partnerovi dejte ultimátum – buď se k vám začne chovat tak, jak si zasloužíte, nebo odejdete. Pak se naučte mít rádi sami sebe.

8-10 bodů: Tohle že je vztah? Nežijete ve vztahu, ale ve snu. Dáváte všechno a nedostáváte nic. To není láska, ale sebemrzačení. Nejste připraveni mít s někým vztah. Odejděte, než bude příliš pozdě, a vyhledejte odborníka, který vám pomůže dát život do pořádku.

 

Zdroj: Barbara De Angelis – Tajemství partnerství, nakladatelství Eminent

Převzaté z https://www.facebook.com/petr.k.necas/posts/1055392771184624

Znáte ten pocit: jste zamilovaní, ale nejste si jisti, jak se cítí on nebo ona. Podle vás sek sobě dokonale hodíte, ale zdá se, že ten druhý vaše nadšení nesdílí.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama