ANDĚLSKÁ MOUDROST

Pravá spiritualita hledí na horu a vidí, že každá cestička vedoucí nahoru k božské Prapodstatě je pro osobu, jež se po ní vzhůru vydala, správná – dokonce i bolest a nemoc, dokonce i utrpení a neštěstí takovou cestu představují. Bolest, nemoc, utrpení a neštěstí jsou často právě výzvami, které obracejí lidi k duchovnu. To nejhlubší zoufalství je často jámou, ze které lidé volají duchovno o pomoc. (Jinou otázkou je, jak příjemné cesty lidí jsou – pozn. zpracovatele.)

 

 

 

Ti, kteří nevědomky pracují pro Temnotu, bohužel často ve jménu Božím a náboženství, se snaží druhé ovládat, utiskovat a zbavovat je síly. Mohou říkat: „Vrcholu této hory můžeš dosáhnout pouze tehdy, jestli to učiníš tímto způsobem.“ Mohou dokonce i odmítnout poskytnout nějaké osobě pomoc, pokud tato osoba nejde v jejich šlépějích. Je to ovládání a manipulace, omezenost a nedostatek soucitu. Pokud se kdokoli pokouší někoho ve jménu Světla omezovat nebo věznit, dělá tak planetě Zemi medvědí službu, a samozřejmě si tak vytváří hrozivou karmu.

 

Lidé bojící se Boha, kráčejí v Temnotě. Lidé, kteří Boha milují, rostou směrem ke Světlu.

 

Lidé obávající se andělů žijí ve stínu. Lidé, kteří anděly milují, tančí tanec radosti.

 

Udržováním lidí v nevědomosti je jim bráněno v přístupu ke Světlu. Ti, kteří vědomě zatajují pravdu nebo ji překrucují pod záminkou, že ji lidé ještě nejsou připraveni slyšet, slouží Temnotě. V průběhu celé historie byly posvátné a tajné texty ukrývány nebo ničeny.

 

V roce 553 na druhém koncilu v Konstantinopoli císař Justinian prohlásil, že je novým vtělením, tak jak je psáno v Bibli. Tento císař spolu s církví převzali násilím moc nad dušemi svých lidí. Až bude tato informace vynesena na světlo a posvátné zákony reinkarnace budou pochopeny, budou se lidé alespoň cítit být zodpovědni za svůj vlastní osud. Už nikdy více nebudou svěřovat jakýmkoliv autoritám moc prostředníků v náboženských hierarchiích, aby jim říkaly, co mají, nebo co nemají na své cestě ke světlu dělat.

 

Až bude tato pravda odhalena, budeme všichni vědět, že každý náš čin je zapsán naším strážným andělem do karmických zápisů a že my sami můžeme převzít zodpovědnost za náš osud.

 

Nepociťujte zlobu a nebuďte frustrovaní, až tyto řádky budete číst. Raději klidně požádejte anděly, aby pomohli vynést pravdu na světlo. Požádejte je, aby otevřeli mysl těch, kteří zodpovídají za ovládání lidí na planetě Zemi. Požádejte je, aby osvítili náboženské a světské vůdce.

 

Různá náboženství říkají lidem, co mají dělat a v co mají věřit. Spiritualita říká lidem, aby naslouchali svému vlastnímu vůdci a řídili se svým srdcem. Zanechává lidi svobodné, připomíná nám jen existenci nejvyšších hodnot, jako je nevinnost, láska, radost, soucit, integrita, bratrství, sesterství, mír a Jednota. Dokonce, i jen vyslovení těchto slov v nás vznítí jiskru Světla.

 

Ten, kdo káže o hrůzách pekelných a věčném zatracení, posiluje Temnotu, a tudíž pro ni i pracuje. Takoví kazatelé přidávají do našeho vesmíru strach. Pokaždé, když vyslovíme slovo, které ztělesňuje ďábla, vibrace tohoto slova zvýší jeho moc. Dokonce i sprostá slova mají vibraci, která snižuje náš potenciál.

 

Na počátku patnáctého století byli kněží poskvrněni korupcí. Když k tomu došlo, přestali kněží vyznávat anděly, energii světla. Místo toho útočili na ďábla, posilovali jej a dovolili, aby nastaly hrůzy inkvizice. Bohužel když ale zabili čarodějnice, zabili tak ve skutečnosti léčitele, jasnovidce a proroky a ty, kdož žili v pravdě. Velké množství těchto duší se nyní znovu inkarnuje, aby vnesly na Zemi opět světlo.

 

Opravdu spirituální osoba bude s důvěrou očekávat, že druzí naleznou svoji vlastní cestu k vrcholu hory, a nezaujatě jim bude pomáhat. Pokud si někdo přeje přejít na jinou stezku, osvícená bytost mu bude přát jen to dobré. Spirituální bytost nebude soudit nikoho, kdo se vydá špatným směrem. Taková bytost bude podporovat druhé, aby mysleli jen sami za sebe, naslouchali svému vlastnímu vnitřnímu vedení a byli nezávislí. Bude všem dodávat sílu k tomu, aby rozmlouvali přímo s božskou Prapodstatou nebo s anděly či s bytostmi vyšší moudrosti.

 

Andělé světla pomohou každému vyšplhat se po cestičce vedoucí vzhůru k vrcholu této hory. Všichni jsou si rovni. A i když někdo sklouzne dolů, andělé při něm budou stále trpělivě stát, bez jakéhokoli soudu, a poskytovat mu svoji pomoc, kdykoli o to budou požádáni.

 

 

 

Lidé se někdy ptají, jak je to možné, že andělé mluví tolika jazyky. Většina z nás oplývá telepatií. Často pochytíme to, na co druzí lidé myslí, a většinou překvapeně řekneme: „Ach, zrovna jsem si myslel to samé !“ Mimo hranice lidského těla, ve vyšších světech, je veškerá komunikace telepatická. Slova nejsou zapotřebí, protože energie toho, o čem je řeč, je prostě přenesena na druhou osobu. K tomu nedochází nahodile a nevědomky, tak jak se o to snažíme my. Spíše je to jako poselství, které je zformováno zasilatelem a nasměrováno v proudu vědomí na příjemce.

 

Když s námi andělé a vyšší bytosti komunikují, směrují k nám proud vědomí, který k nám dorazí jako mocná myšlenka nebo hlas, který slyšíme ve své hlavě. K tomu může být přidán zvuk, aby byl vytvořen hlas. Nicméně to, co je předáváno, je energie, která je přefiltrovaná přes naše vědomí do našeho jazyka. Takže není nutné, aby byli andělé nějací lingvisté. Hovoří v jazyce Pána tvorstva, což je vibrace lásky.

 

V prvním kurzu, který jsem pořádala, jsem vedla meditaci. Bylo mi jasně řečeno, že jsme se všichni chovali příliš analyticky a že musíme přestat přemýšlet. Místo toho musíme naplnit svoji mysl bělavě fialovou barvou. Okamžitě jsem ucítila, jak v mém třetím oku září nezměrné bílo – fialové světlo. Měla jsem neuvěřitelně nádherný pocit míru a celistvosti. Později jsem zjistila, že většina prožívala ten samý mocný pocit v okamžiku, když se přiblížili andělé. Když se ponoříme do fialové nebo bílo – fialové barvy, zvýšíme tím svoji vibraci.

 

 

 

 

Zde uvádím pět způsobů, jak se blíže napojit na anděly světla:

 

1. Často na ně myslete. Požádejte je, aby přišli blíž a pomohli vám.

 

2. Projasněte a vyčistěte své myšlenky tak, aby byl povrch vaší aury přístupnější pro jejich jemnou vibraci.

 

3. Přestaňte všechno analyzovat a nad vším přemýšlet. Tím se přesouváte do levé poloviny svého mozku, a zabraňujete tak spojení. Kdykoli zjistíte, že jste zabráni do svých myšlenek umístěte do své mysli bílo – fialové světlo.

 

4. Buďte vnímaví pro jejich přítomnost a jejich poselství.

 

5. Naslouchejte vždy andělské hudbě. Ta je v současnosti posílána k Zemi z velmi mnoha míst. Pročistí to vaši auru a umožní andělům, aby do vaší aury vstoupili. Je to skutečně nádherné. Jak se dozvíte, jestli je to tak skutečně je ? Jak se dozvíte, jestli je to pro vás to správné ? Užijte svoji INTUICI.

 

Andělé vám pomohou převzít vládu nad svoji vlastní duší.

 

Zdroj: http://www.cestyksobe.cz

 Andělé slouží duši. Pravá spiritualita je mimo jakékoli náboženství, tudíž akceptuje a ctí všechny, navzdory skutečnosti, že se většina náboženství posunula daleko od ryzího poselství duše.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama