ŽÍT SVOU VLASTNÍ BOŽSKOU PRAVDU

 

Zdravím vás, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. Cítíš lásku své rodiny? Je to blízkost bytostí, které jsou vždy u tebe a podporují tě v této napínavé, vzrušující a energeticky náročné době. Tvá rodina má zájem na tom, abys mohl s lehkostí a v pohodě vstoupit do Nové doby. Ví, jaký je to pro tebe problém oddat se s plnou důvěrou síle této blízkosti, která ti umožňuje vnímat  novou dimenzi, nechat se jí unášet a lehce do ní vklouzávat. Dalo by se to vyjádřit tak, že se nacházíš ve dvou světech. Putuješ svým dualistickým světem a zároveň se určitou úrovní svého bytí nacházíš v Novém světě, čehož si začínáš být stále víc vědom. Je to ten svět, po kterém vy staré duše tolik toužíte. Tato touha vrátit se konečně domů vás žene dopředu. A nyní nastal ten čas, kdy máš možnost dělat stále větší kroky do Nového světa existence.

Nejedná se však jen o nějakou jinou dimenzi, která se náhle objeví; jde o zcela novou orientaci tvého bytí. Jde o poznávání, zkoumání a žití ve vlastní božské frekvenci, v božské pravdě, která na tisíciletí ustoupila do pozadí, byla potlačena a neměla žádnou možnost tě zasáhnout. Zmizel jsi v jiném světě. Jen okrajově bylo možné se spojit sám se sebou, aby ses vůbec mohl na této planetě měnit. Božská pravda k tobě pronikala jen částečně. Nyní ti tvá vlastní božskost, tvé Vyšší já podává ruku a jemně tě přitahuje stále víc k vyššímu vědomí. Země se mění a tvou hlavní službou je pomáhat jí při transformaci a usnadňovat její vzestup. Tvým úkolem, co se týká tebe – velké bytosti, jíž jsi – je vydat se zcela a plně do vyšších úrovní vědomí. V těchto týdnech a měsících roku 2006 udělají mnozí z vás velký skok.

To je také důvodem, proč se nyní mnozí z vás nacházejí v zajetí nejistoty a zmatků. Někteří se dostávají po x-té do nejhlubších propadů kvůli svým problémům a starým vzorcům, aby je už mohli s definitivní platností uzavřít. Je to také fáze další cílené práce na tvé hlavě. Mám tím na mysli rozšiřování drobných čaker, které jsou vám většinou neznámé, avšak mají velký význam pro probouzení, aby mohlo dojít ke sjednocení celého tvého bytí. Velká část tvého vědomí často přebývá v jiné úrovni. Vědomě ti to sděluji takto jednoduše, abys to mohl na sebe nechat pomalu působit. Chápej to tak, že během čtení tohoto textu do sebe přijímáš jakési energetické balonky nabité informacemi.  Pomalu se otevírají a umožňují ti zcela novým způsobem uspořádat tvé poznání a úhel pohledu.

Vím, že pociťuješ určité podivné symptomy, které tě doprovázejí dnem i nocí. Možná se v okamžicích klidu náhle ocitneš v jiné dimenzi a uslyšíš nějaké poselství, např. . „Dnes je ale horko“ nebo „Vaše pracovní výsledky by mohly být lepší“. Bezvýznamné věty, které jsi nevyslovil. Nevynořily se z tvého podvědomí, jen jsi pochytil poselství z jiné časové linie, která k této planetě také patří. Evoluční cesta planety obsahuje setkávání různých paralelních proudů a časů. To pak způsobuje věci, které ve vašich očích mohou vypadat kuriózně.  Možná vnímáš i zvláštní barvy a vůně. Mohou to být vůně tvých mistrovských průvodců, kteří ti tak chtějí sdělit, že jsou vždy u tebe a chtějí tě povzbudit ke kontaktu s nimi. Možná se ti přihodí i to, že budeš uprostřed davu lidí a najednou budeš něco vědět o člověku, kterého vůbec neznáš. Možná uvidíš jeho obydlí, ucítíš vůni jeho domova a budeš vnímat jeho problémy. Pomalu se tak otevíráš jiným možnostem vnímání.

Před usnutím se možná potuluješ v evidentně jiných světech. Doslova vklouzneš do cizího každodenního dění, vidíš obrazy ulic a lidí. Ty sám jsi často pro ně neviditelný. Někdy tě však mohou vidět a zeptat se tě na něco. Neboj, nezbláznil ses, jen vklouzáváš do jiných úrovní. Někteří z vás se tak již dopracovali k nové službě a pomáhají těmto bytostem, pokud je to možné. Tyto bytosti se nenacházejí v tak mimořádné době vývoje jako ty. Jejich cesta k evoluci je jiná. Ale i tam jsou lidé, kteří jsou hodně duchovně rozvinutí, avšak nemohou pronikat tak snadno do vyšších úrovní jako ty. Nezapomeň, že jsi tady na této planetě v mimořádné době.  I ty jsi v jiných inkarnacích pocítil, jaké to je být odříznut od Boha. Kdo z vás se cítí být povolán sloužit v této oblasti, ten se bude cítit osloven a dostane se mu vedení a podpory z duchovního světa.

Můžeš si před usnutím také uvědomovat jasné obrazy. Nacházíš se ve stadiu svých příprav na to, že budeš cíleně získávat informace od svých duchovních pomocníků a svého Vyššího já. Možná se ti objeví staroegyptské symboly nebo uslyšíš tibetské zpěvy (mantry). Jsou to upozornění (indicie), které ti chtějí připomenout tvé staré znalosti a pomoct ti, aby ses ještě hlouběji ponořil do své služby tady na Zemi. Protože mnozí z vás v jiných časech pomáhali jiným planetám při vzestupu, jsi zasvěcen do mnoha možností komunikace. Možná uvidíš znaky, které ti budou připadat známé, avšak nebudeš si je umět ještě vyložit. Podobné příhody a události se nyní budou v tvém životě pravděpodobně objevovat častěji. Podporují tě, aby ses ponořil do svého rozšiřujícího se světla. Jsou  to odkazy na tvé staré znalosti a jemná zasvěcení  pro rozšiřování tvého bytí, tvé multidimenzionality.

„Co s tím mám dělat, Kryone?“ chtěl by ses možná zeptat. „Ber to s nadhledem  a těš se ze zajímavých zážitků. Nemůžeš-li spát, pak se bav se svými pomocníky. I když ještě nebudeš schopen přijímat jasná nebo slyšitelná slova, přesto budeš vědět, co ti chtějí sdělit. Duchovní svět pracuje i s pocity a inspirací. Najednou budeš vědět, co míní. Užívej si této podpory svých duchovních přátel. Experimentuj s cestami do svého nitra a prozkoumávej své interdimenzionální bytí.“

V pozemském životě jde nyní o vyjadřování vlastní pravdy. Co tím mám na mysli? Měl bys žít sám za sebe. Mnozí z vás žijí stále ještě životy druhých. Však víš, co tím míním … Necháváš se vést a řídit míněním a názory jiných. Třeba svých rodičů, kteří tě vychovali a ovlivnili svými vzorci. Na tvé názory a úhel pohledu může mít vliv veřejné mínění, hospodářství, politika a reklama. Vyčisti si prosím své staré vzorce, které tě ještě provázejí. Rádi ti při tom pomohou Saint Germain a archanděl Michael. Je vskutku důležité, abys konečně rozvázal stará pouta. Jen tehdy, budeš-li projasněný, můžeš efektivně usilovat o nové cíle. Tvá vlastní projasněnost je potřebná, abys mohl předat vedení svému Vyššímu já. Což se sice již děje, ale ty často ve svém „normálním životě“ stále ještě vklouzáváš do pole duality a masového vědomí. Možná ti pomůže představa zlaté koule, které se vznáší v prázdném prostoru bez času. Kdykoli pocítíš, že jsi znovu polapen každodenním jednotvárným životem a vše vypadá bezvýchodně, zahal se do této zlaté koule.

Potřebuješ jen sám sebe, jsi dostatečně soběstačný. Vše ostatní, co tě ve tvém životě doprovází, má být podporou tvé božskosti a nikoli překážkou. Jen ty ve své božskosti víš, co je pro tebe dobré, nikdo jiný. Jsi jedním z těch, kdo jsou připraveni vkročit na cestu k Nové planetě. Rozhodl ses tak a proto jsi teď tady. Ponoř se nyní do své síly, odpoj se od všeho rušivého, vyčisti si své staré překážky, abys mohl jít cestou k projasnění, ať už jsou tvé cíle jakékoli, a důvěřuj BOHU.

Je důležité žít svou vlastní pravdu. Máš v sobě uložené vše potřebné, abys mohl nyní vyjádřit své opravdové Já. Těš se z toho, že můžeš žít v různých úrovních. A odpusť si, pokud se ti vždycky nedaří být zcela projasněný. Můžeš si být jistý, že jsme ti vždy nablízku, abychom ti podali ruku a pomohli ti zdolat nový schod. Jsme připraveni ti pomoct při tvých nadcházejících kvantových skocích. Neboť ty jsi tady na planetě proto, abys sloužil. Tvá služba sestává z toho, že pomáháš Zemi, ale i jiným lidem, kteří se v tvém okolí probouzejí. Vážíme si tě za tvou službu, milovaný učiteli.

 

V hluboké lásce a sounáležitosti

Kryon

 

 

Přijala Barbara Bessen v červnu 2006. Článek je k volnému využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.kryon-deutschland.com/channeling_juni06.html pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

 

Zdroj: http://www.novoucestou.cz/?p=24325#more-24325

Vaše komentáře

Reklama