VZKAZ OD ZLATÉ DUŠIČKY – VYUŽIJTE TENTO ČAS

Jsem ten, který září věky. Jsem Slunce a svou láskou zahřívám vesmír. Helion je mé jméno. Sloužím světlu a přináším poselství Nového světa. Energie Slunce se rozpouští, jste tu, abyste pochopili… Láska, která září z lidských duší, je silnější, nežli Slunce. Má mnohem větší sílu. Najděte ji v sobě a probuďte se. Jste v této chvíli a tato chvíle se podobá motýlím křídlům. Poponese vás k vašemu cíli. Helion, který řídí běh Slunce, vás křtí touto energií. Nabíjím vás svým oživujícím světlem. Lidé, jste tu pro tuto chvíli. Obejměte se navzájem a vyzařujte lásku do celého vesmíru..

 

Mnohým z vás chybí láska k sobě samým. Naučte se jí, milujte se tak, jako dosud nikdy. Vaše tělo touží po lásce, stejně tak jako vaše mysl. Obejměte se a prociťte nádheru spojení. Copak nechápete, že objímáte Boha? A on objímá vás. Sám k tomu dává svou lásku a propojuje vás se sebou samým. Obraťte svou mysl do svého srdce, podívejte se, kolik krásného je ve vašem srdci, jak září vaše duše. Světlo vašeho Já září do celého vesmíru. Kdybyste se podívali skrz tmavý vesmír a viděli tuto nádhernou záři, která vychází ze Země…..
Sejměte své ochranné obaly a začněte zářit, volejte do dáli a zpívejte svou píseň probuzení. Slyšíte ten nebeský chór? Plujte na těchto melodiích, až dosáhnete n
ebe….nebe v sobě samých.

13.10.2011

Využijte tento čas

Mnohé bylo odplaveno silnými proudy energie. Blíží se konec roku 2011 a začátek nejsilnějších energetických změn. V této chvíli se každý rozhoduje, zda vstoupí do poslední fáze těchto změn. Někteří stále nejsou připraveni otevřít svá srdce a stát se jedním. Každý jedinec otevírá své srdce vesmíru a také sám sobě. Ti, kteří jsou ztotožněni se svým já, přijímají se takoví, jací jsou, jsou velice vpředu před ostatními, neboť pochopili podstatu svého postupu. Tato doba je velice složitá. Do konce roku se bude vše stupňovat. Zesiluje se působení energií, ale hlavně lidé musí neustále řešit a očišťovat. Je stále nerozhodnuto, jak a kdy všichni projdou nenávratnou proměnou, i když se neustále posouváte. Každý z vás si uvědomuje, že tyto změny jsou u mnohých velmi bolestné, neboť nejsou schopni se uvolnit a nechat se unášet božským proudem. Je mnoho z vás, kteří neustále čekáte, že vás cosi posune, že přijde někdo, kdo vám pomůže. Ale tato doba je dobou jedince, kdy každý se musí naučit, že i když zde žije mezi svými, kdy všichni jsou ve své podstatě spojeni, přesto jste tady sami za sebe a také tak budete splácet pouze své účty, proto využijte tento čas. Je důležité přijmout vše, co do vašich životů přichází a také usilovat o pozvednutí sebe sama. Je důležité mít čisté srdce, stát se čistými. Máte šanci sami sebe pozvednout a proto ji využijte. Nepadejte a nepoddávejte se situacím, které vám jen ukazují zrcadlo sebe sama. Máte v sobě velikou sílu a tuto sílu prociťujte ve svém solaru. Také ji použijte pro své žití. Žijte tady a teď. A…..žijte! Maytreia

Zdroj: kde najdete další vzkazy ZLATÉ DUŠIČKY… http://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm

Vaše komentáře

Reklama